Dit is nieuwsbrief 168 van 5 juli 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Onze eerstvolgende nieuwsbrief vertrekt op donderdag 22 augustus 2019.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 168 van 5 juli 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Onze eerstvolgende nieuwsbrief vertrekt op donderdag 22 augustus 2019.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige zomervakantie!
►  Leerplannen algemene vorming eerste graad secundair onderwijs goedgekeurd
►  Ook zonder mandaat r.-k. godsdienst kun je aan de slag in katholieke basisschool
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Oproep UBO-registratie
►  Grootboekrekening verenigingswerk
►  Renteloze energieinvesteringsleningen bij AGION
►  Aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school - basisopleiding
►  Aanbod tot 15 juli 2019: interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
►  Save the date - informatiesessies van IC-verzekeringen begin oktober 2019
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019
►  Nieuwe mededeling over de overdracht van uren-leraar
Lerenden
►  Anticiperen op de deliberaties eind volgend schooljaar, in het 1ste leerjaar A of B van het gemoderniseerde secundair onderwijs
►  Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding
►  Boekencheckdag in het secundair onderwijs: hebben alle leerlingen hun schoolboeken?
►  Project CONNECT: ook tijdens het schooljaar 2019-2020
Curriculum & vorming
►  Schrijf je in voor de regionale inforondes over LLinkid
►  Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
►  Studiedag 'Training and validating soft skills'
Identiteit & kwaliteit
►  Handen vol hoop: jaarthema en jaargang Leeftocht voor het schooljaar 2019-2020
►  Themadag KIES
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende oproep van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige zomervakantie!
 
Zomervakantie  
 
Schooljaar 2018-2019 is voorbijgevlogen. We danken je voor je inzet voor het katholiek onderwijs en wensen je een prettige en deugddoende vakantie!
 
 
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag), van maandag 29 juli tot en met vrijdag 9 augustus (collectieve sluiting), en op donderdag 15 augustus 2019 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart).
 
Op de andere dagen zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerplannen algemene vorming eerste graad secundair onderwijs goedgekeurd
 
De onderwijsinspectie heeft de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de algemene vorming van de eerste graad goedgekeurd. Een belangrijk signaal voor onze scholen en lerarenteams. Met die goedgekeurde leerplannen kan de modernisering secundair onderwijs echt van start gaan. In de leerplannen gebeurden nog enkele kleinere aanpassingen en correcties in vergelijking met de ontwerpversies van 21 maart.
 
Op de themapagina modernisering so kun je de meest recente en goedgekeurde versie van de leerplannen terugvinden. Ten laatste op 16 augustus vind je de geactualiseerde en goedgekeurde leerplannen van de algemene vorming van de eerste graad ook in LLinkid.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ook zonder mandaat r.-k. godsdienst kun je aan de slag in katholieke basisschool
 
Op 20 augustus wordt een nieuwe procedure ingevoerd om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen. Je krijgt daarover informatie vanuit je vicariaat. Het mandaat geeft aan dat de leraar het vak r.-k. godsdienst mag geven. Vroeger was het de gewoonte dat leraren in de basisschool allemaal dat mandaat hadden. Vandaag heb je nog steeds een mandaat nodig voor de lestijden r.-k. godsdienst. Maar om titularis te zijn, is het mandaat niet vereist. Zowel de Vlaamse bisschoppen als Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben dat recent nog bevestigd. Uiteraard kan dat gevolgen hebben voor de organisatie van godsdienstonderwijs in de basisschool.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Vondeling   Het 31ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. Het lijvige vakantienummer steekt meteen in een nieuw kleedje.
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
BOS bestand tegen (politieke) stilstand
 
► 
 
Vormingssessies voor schoolbestuurders
 
► 
 
Resultaten bevraging scholengemeenschappen vanaf 2020
 
► 
 
DPCC: onbekend en onbemind?
 
► 
 
Katholieke Onderwijscel Brussel. Nieuwe naam en invulling voor KOCB
 
► 
 
Vlaanderen wees wijs-dag 24 april 2019
 
► 
 
Koningin Paolaprijs voor Miniemeninstituut Leuven
 
Op de website vind je ook alle vorige nummers. Het vicariaat onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Mechelen-Brussel wensen je veel leesgenot en een fijne zomervakantie toe.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen (sterk wet. richtingen) regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider maatschappij en welzijn (personenzorg) regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider “evidence-informed beleid ontwikkelen in een katholieke dialoogschool”
 
► 
 
pedagogisch begeleider lerende netwerken en proeftuinwerking
 
► 
 
pedagogisch begeleider lerende netwerken, proeftuinwerking (60%) en nascholer kwaliteitsontwikkeling (40%)
 
► 
 
coördinator administratie voor de Dienst Bestuur & organisatie
 
► 
 
stafmedewerker Dienst Personeel
 
► 
 
helpdeskmedewerker
 
We plaatsen ook graag deze vacature nog eens in de kijker:
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw Katholiek Secundair Onderwijs Tielt – Ruiselede zoekt een technisch adviseur mechanica-(elektriciteit).
 
► 
 
Internaat Ter Groene Poorte in Brugge zoekt een internaatsbeheerder.
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Ronse zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo zoekt twee directeurs basisonderwijs.
 
► 
 
Het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholieke scholen regio Noord-Waasland zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Het schoolbestuur van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zoekt een coördinator centrum deeltijds onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschol zoekt een 
 
 
► 
 
hoofd Administratie en Organisatie.
 
► 
 
diensthoofd facilitair beheer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Oproep UBO-registratie
 
UBO   Elke vzw en elke stichting is wettelijk verplicht om tegen 30 september 2019 het UBO-register in te vullen. Je moet die registratie dus ook doen voor vzw’s die onderwijs inrichten en voor andere rechtspersonen die onderwijs ondersteunen.
 
Zet nu de eerste stappen in de registratie, zodat ze uiterlijk in september kan worden afgewerkt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Grootboekrekening verenigingswerk
 
Een recent advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen verduidelijkt dat je de kosten van verenigingswerk moet boeken als “Diensten en diverse goederen” op een grootboekrekening in de 61-reeks. Voor schoolbesturen die het model voor dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruiken, raden we de rekening 6169 ‘Overige leveringen en diensten – Overige’ aan.
 
Het CBN-advies 2019/05 geeft nu een antwoord op een vraag die bij een aantal schoolbesturen leefde: boeken als “Bezoldigingen” op een 62-rekening is niet meer aangewezen. Verenigingswerk moet boekhoudkundig op dezelfde manier worden verwerkt als vrijwilligersvergoedingen.
 
De boekhouding van vzw’s, en dus ook van schoolbesturen, wordt niet alleen gestructureerd door het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR), maar ook door regels over de manier waarop het MAR moet worden gebruikt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Renteloze energieinvesteringsleningen bij AGION
 
De raad van bestuur van AGION besliste om de “zonneleningen”, oorspronkelijk bedoeld voor de financiering van het plaatsen van zonnepanelen, aanzienlijk interessanter te maken. Enerzijds worden de leningen renteloos aangeboden. Anderzijds wordt het toepassingsgebied voor de lening aanzienlijk uitgebreid en kun je het geleende bedrag gebruiken voor bijna alle investeringen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van schoolgebouwen of het voorzien in hernieuwbare energie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanspreekpunt informatieveiligheid voor elke school - basisopleiding
 
Gdpr   Vanaf september 2019 hernemen we de basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid in elke regio. De opleiding reikt je de nodige kennis en vaardigheden aan om het beleid rond informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanbod tot 15 juli 2019: interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
 
sociale verkiezingen   Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners’.
 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in! Zowel AGORIA als SD WORX vragen om voor 15 juli 2019 in te tekenen. Zo geniet je van een interessante vroegboekkorting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date - informatiesessies van IC-verzekeringen begin oktober 2019
 
IC verzekeringen wil scholen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Begin oktober organiseren ze daarvoor sessies in de vijf regio’s. Reserveer in elk geval de datum al in je agenda!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019
 
We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2019'. Je vindt er meer informatie over onder andere de regeling van de OOM27-codes. Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.
 
Als we over deze of andere onderwerpen bijkomend nieuws krijgen, dan passen we het overzicht aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe mededeling over de overdracht van uren-leraar
 
Voor de organisatie van het onderwijs kent de overheid aan elke school omkaderingsmiddelen toe (uren-leraar, punten, een betrekking van directeur) die bestemd zijn om in een welbepaald schooljaar te worden aangewend in een welbepaalde school. Uren-leraar kun je echter overdragen volgens drie verschillende mechanismen:
 
 
► 
 
ze kunnen worden overgedragen naar het volgende schooljaar
 
► 
 
ze kunnen worden overgedragen naar een andere school
 
► 
 
ze kunnen worden herverdeeld door het schoolbestuur
 
We actualiseerden de mededeling Overdracht van uren-leraar in het secundair onderwijs grondig en publiceerden ze als een nieuwe mededeling.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Anticiperen op de deliberaties eind volgend schooljaar, in het 1ste leerjaar A of B van het gemoderniseerde secundair onderwijs
 
Op 1 september 2019 wordt de modernisering van het secundair onderwijs progressief, leerjaar per leerjaar, ingevoerd. Voor het schooljaar 2019-2020 betekent dat dit de werking van de delibererende klassenraad in het 1ste leerjaar A en B zal worden aangepast aan de nieuwe principes van de eerste graad. Geschoeid op de leest van APR 3 – “De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar”, maakten we een groeidocument dat we schooljaar na schooljaar – bij voortschrijding van de invoering van het gemoderniseerde secundair onderwijs - aanvullen. Heel wat scholen vroegen om de tekst nu al te publiceren. Een goede deliberatie start namelijk al op 1 september …
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding
 
De deliberatie en studiebekrachtiging in een duale opleiding is niet helemaal gelijklopend aan die van een niet-duale opleiding. In de Mededeling “Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding” vind je hierover meer informatie. Ze heeft enkel betrekking op de definitieve uitrol van duaal leren (vanaf schooljaar 2019-2020) en niet op de proeftuin “Schoolbank op de werkplek”.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Boekencheckdag in het secundair onderwijs: hebben alle leerlingen hun schoolboeken?
 
Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen roept op om in alle secundaire scholen op 16 september deel te nemen aan de Boekencheckdag. Zij stellen vast dat er steeds meer jongeren starten zonder schoolboeken, waardoor niet elk kind start met gelijke kansen. Op www.boekencheck.be kun je die dag aangeven hoeveel van de leerlingen in de klas nog geen schoolboeken hebben. Dat kan ook anoniem.
 
Op de website komen vanaf midden juli goede praktijken en tips die scholen helpen om ervoor te zorgen dat al hun leerlingen het nodige materiaal en schoolboeken hebben om deel te nemen aan de les. Daarnaast kun je ook bij de pedagogische begeleiding en de Dienst Lerenden terecht voor advies en begeleiding. Lees ook het verhelderende artikel in Klasse.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project CONNECT: ook tijdens het schooljaar 2019-2020
 
Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt het lerarenteam daardoor onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon lager en/of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Ze doen dat door snel en efficiënt expertise in te zetten in die scholen waar een concentratie van leerlingen met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Schrijf je in voor de regionale inforondes over LLinkid
 
LLinkid   Eind augustus plannen we een belangrijke release van LLinkid met weer verschillende nieuwe functionaliteiten. We willen die graag voorstellen in de vijf regio’s, waarbij we ook voldoende aandacht besteden aan alle items in LLinkid die een school nodig heeft om in het nieuwe schooljaar vlot van start te gaan.
 
We nodigen daarvoor graag directies en LLinkid-beheerders (ICT-coördinatoren) uit op volgende data en locaties:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs
 
Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod. De verschillende sessies zijn specifiek gericht op het volwassenenonderwijs en de inhoud van de sessies stemmen we af op de verwachtingen van de deelnemers.
 
Het volgen van de vormingscyclus draagt niet alleen bij aan de eigen competentieontwikkeling, maar biedt ook de gelegenheid om een eigen netwerk uit te bouwen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag 'Training and validating soft skills'
 
Op dinsdag 8 oktober 2019 van 14 tot 18 uur organiseert Qrios volwassenenonderwijs met collega’s uit Cyprus, Nederland, Noord-Macedonië, Portugal en Zweden een internationaal disseminatiemoment naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het KA2-project Recognition, Training and Validation of soft skills for employability of vulnerable groups. De zes deelnemende partners stellen dan de tools voor die tijdens het project werden ontwikkeld rond volgende soft skills: conflict managment, interculturele communicatie, klantvriendelijkheid, leren leren, motivatie en team work.
 
We zijn volop bezig met de samenstelling van het programma. Momenteel stemmen we verder af met enkele begenadigde sprekers rond het topic. De voorlopige agenda bestaat uit de presentatie van de tools, een keynote en afsluitende drink.
 
Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van het project? Schrijf je dan snel in. De presentatie gebeurt volledig in het Engels.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Handen vol hoop: jaarthema en jaargang Leeftocht voor het schooljaar 2019-2020
 
Leeftocht  
 
Leeftocht is in het schooljaar 2019-2020 kwistig met inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.
 
Begin juni ontvingen alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun gratis exemplaar van de jaaraffiche, het startnummer en het septembernummer via de post. Op de vernieuwde webpagina kun je het jaarthema en de Leeftochtjaargang voluit verkennen. Een digitale flyer maakt je er snel mee vertrouwd en biedt kansen om ook anderen ervoor warm te maken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themadag KIES
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).
 
KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. De vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren. De themadag van 17 oktober 2019 staat helemaal in het teken ervan.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende oproep van externen
 
 
► 
 
Het Federale Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties om als bufferplaatsen in op te richten om ze in zeer korte tijd gebruiksklaar te kunnen maken en in te richten als tijdelijk opvangcentrum. Ze zijn op zoek naar internaten die gedurende de zomerperiode minstens een maand vrij zijn en ter beschikking kunnen worden gesteld aan Fedasil. Bij opening van het centrum wordt  de omkadering (logistiek, aankopen ...), begeleiding en veiligheid gegarandeerd door personeel van Fedasil of één van hun opvangpartners (Rode Kruis, Croix-Rouge, Caritas, ...). Ook wat de maaltijden betreft bekijken ze wat mogelijk is en kunnen ze indien nodig zelf instaan voor de catering. Verder staan ze ook zelf in voor de contacten met lokale diensten zoals burgemeester, politie, brandweer en andere relevante lokale of regionale actoren.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
► 
 
Vrij CLB Netwerk zoekt een deeltijdse verantwoordelijke juridische ondersteuning.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook