Dit is Nieuwsbrief 86 van 15 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 86 van 15 juni 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Informatieronde West-Vlaanderen op 20 juni
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
Bestuur & organisatie
►  Zonnelening voor scholen
►  De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 4
►  Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
►  Tot 1 juli 2017 krijg je nog 100 euro extra voor de afstelling van jouw verwarmingsinstallatie!
►  Vernieuwde privacywetgeving
Personeel
►  Reaffectatie in scholengemeenschappen met buitengewoon onderwijs
Lerenden
►  Bewust leren omgaan met sociale media
►  Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
►  Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
Curriculum & vorming
►  Ontdek de nieuwe website ‘Geletterdheid in een CVO’
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2017
►  Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
►  Leerboeken en leermiddelen 2017-2018
 
 
 

   Algemeen

 
 
Informatieronde West-Vlaanderen op 20 juni
 
inforonde   Op dinsdag 20 juni ben je welkom in Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, voor de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je wordt er op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de actuele dossiers, zoals het ondersteuningsmodel, OD XXVII, BOS ...
 
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
  Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft volgende vacatures: 
 
 
► 
 
Vacature voltijdse pedagogische begeleiders project taalbegeleiding kleuter/basis onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Vacature nascholer “aanspreekpunt informatieveiligheid”
 
Op onze website kun je ook onze andere lopende vacatures bekijken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 8 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
 
 
► 
 
Tips bij meertaligheid in Klasse
 
► 
 
Hindernissen voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
 
► 
 
Raad Hoger Onderwijs en studentenparticipatie
 
► 
 
Samenwerkingsakkoord met Frankrijk en Franse lessen
 
► 
 
Onderwijsspiegel en onderzoek Frans in het basisonderwijs
 
► 
 
Studiekosten en maximumfactuur in secundair onderwijs
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 14 juni 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) en vakantiewerk
 
► 
 
Mogelijke blokkering van ondersteuningsnetwerken
 
► 
 
Scholenfusies in het katholiek onderwijs en BOS
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Zonnelening voor scholen
 
  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert de energielening voor zonnepanelen op schooldaken. Schoolbesturen kunnen bij AGION aanspraak maken op goedkope leningen (1% rente vast over 15 jaar) voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het initiatief is een van de elf klimaatacties van onderwijs.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De nieuwe wet Overheidsopdrachten - Deel 4
 
De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking. Vandaag en volgende week bespreken we de aankomende veranderingen binnen de procedures:
 
 
► 
 
De openbare procedure
 
► 
 
De niet-openbare procedure
 
► 
 
De mededingingsprocedure met onderhandeling
 
► 
 
De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 
► 
 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
 
Op de themapagina Overheidsopdrachten vind je alle informatie over de nieuwe Wet Overheidsopdrachten terug.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
Benhaddou   Het vormingsaanbod voor bestuurders start volgend schooljaar op donderdag 28 september 2017 met een masterclass ‘Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool’. Tijdens de masterclass vertelt Khalid Benhaddou, imam in Gent en coördinator van het Netwerk Islamexperten, over hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering en over een 'mondiale verlichting van de islam'. 
Daarna legt Chris Wyns, pedagogisch begeleider gelijke onderwijskansen en diversiteit de link tussen de islam en de katholieke dialoogschool. De katholieke dialoogschool daagt ons uit om een antwoord te zoeken op vragen, uitdagingen en conflicten zonder in de valkuil te trappen van polarisatie of onze eigen identiteit op te geven.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tot 1 juli 2017 krijg je nog 100 euro extra voor de afstelling van jouw verwarmingsinstallatie!
 
Laat je verwarmingsinstallatie nu correct afstellen tegen de volgende winter. Zo bespaar je tot 10 procent energie en komt er minder CO₂ vrij. Je krijgt voor uitgevoerde werken bovenop het wettelijk nazicht een eenmalige projectsubsidie. Die bedraagt maximaal 500 euro per installatie tot 100 kW en 1500 euro per installatie boven 100 kW als je je dossier nog voor 1 juli 2017 indientMeer info op mijnschoolhelpthetklimaat.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vernieuwde privacywetgeving
 
De Europese overheid heeft een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, legt enkele maatregelen op die gelden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De GDPR houdt een verstrenging van de privacyregels in en zal dus ook gevolgen hebben voor scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereidt zich op de nieuwe regelgeving voor. We doen dat in overleg met de andere onderwijskoepels en het GO!, met het departement, de privacycommissie en de Vlaamse Toezichtscommissie.
 
Om de stijging van de planlast voor onze scholen te beperken, nemen de onderwijskoepels en het GO! een aantal taken op om te vermijden dat elk schoolbestuur dat apart moet doen. Zo voeren wij onder meer gesprekken met de uitgeverijen om tot één gezamenlijke Vlaanderenbrede overeenkomst inzake privacy te komen.
 
Daarnaast screenen wij ook alle documenten waarin een link met verwerking van persoonsgegevens gelegd wordt. We streven naar duidelijke en werkbare richtlijnen voor onderwijs.
 
Maar ook de school zelf zal een aantal taken en verantwoordelijkheden moeten opnemen. Om het 'plan van aanpak' rond informatieveiligheid en privacy in scholen te doen slagen, willen we per school een ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’ creëren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt de taak op om naar de scholen toe te komen om iemand in die functie op te leiden. Iedere schooldirecteur en voorzitter van een schoolbestuur krijgt daartoe een persoonlijke e-mail.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Reaffectatie in scholengemeenschappen met buitengewoon onderwijs
 
De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moet ook betrekkingen in het gewoon onderwijs toewijzen aan personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in het buitengewoon onderwijs, en omgekeerd. Welke ambten daarbij in aanmerking komen, lees je in de nieuwe mededelingen 'Ambten voor reaffectatie in een scholengemeenschap met gewoon en buitengewoon basisonderwijs' en 'Ambten voor reaffectatie in een scholengemeenschap met gewoon en buitengewoon secundair onderwijs'. Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie. Daar vind je ook het cursusmateriaal van de nascholing die op 14 en 15 juni over dit onderwerp gegeven werd. Verder werd in de mededeling over reaffectatie in het buitengewoon onderwijs toegevoegd dat de middelen van de ondersteuningsnetwerken niet voor reaffectatie aangeboden moeten worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Bewust leren omgaan met sociale media
 
De voorbije dagen was sexting in de actualiteit. Hoe ga je als school om met dit en andere fenomenen? Hoe kun je jongeren leren bewust en kritisch met sociale media om te gaan en weerbaar te worden? Waar vind je meer informatie?
 
 
► 
 
In de mededeling Scholen en de nieuwe media vind je krachtlijnen die je ondersteunen om op jouw school een eigentijds mediabeleid te ontwikkelen.
 
► 
 
Bouwstenen voor een beleid rond relationele en seksuele vorming vind je in de visietekst: Visie op relationele en seksuele vorming in het katholiek onderwijs.
 
► 
 
Jongeren zijn in volle ontwikkeling. Niet zelden tasten ze grenzen af en overschrijden ze die. In de mededeling Herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat staat het herstelgericht benaderen van normovertredend leerlingengedrag in een verbindend schoolklimaat centraal.
 
Nuttige informatie rond omgaan met sexting vind je op de website van Childfocus.
 
Bij vragen kun je terecht bij Katrien Bressers en Karen De Wilde.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
 
vesperanza   Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan op de uitdagingen een antwoord bieden. Leraren, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, ouders en leerlingen denken samen na over hoe ze gedragen acties op maat van elke partner kunnen bedenken en realiseren.
 
In deze gratis nascholing is het aangewezen om te vertrekken vanuit cases waarbij de SOB gelinkt zijn aan fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
 
Meer informatie en inschrijven voor secundair onderwijs.
 
Meer informatie en inschrijven voor basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
 
zill   De nascholingen Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril! bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! Zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.
 
Om binnen de klas tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van zo veel mogelijk leerlingen focussen we in de nascholing op de uitbouw van de brede basiszorg. Beide modules zijn teamgericht en bestaan uit een intake, personeelsvergadering, tussentijdse opdracht en pedagogische studiedag.
 
Meer informatie over de verschillende keuzetrajecten en inschrijven op nascholing.be.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ontdek de nieuwe website ‘Geletterdheid in een CVO’
 
De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) werken samen aan de ondersteuning van het geletterdheidsbeleid in de centra voor het volwassenenonderwijs (CVO). De afgelopen jaren namen we verschillende initiatieven. Al dat materiaal verzamelden we nu op de overzichtelijke website ‘Geletterdheid in een CVO’. Ook de website is een initiatief van het samenwerkingsverband tussen de begeleidingsdiensten en Vocvo. Wat vind je op de nieuwe website?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen vanaf 1 september 2017
 
De definitieve versies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2017–2018 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. Een overzicht vind je in de lijst Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2017. Graadleerplannen (en bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
 
Voor drie codi (contactcomités directies) zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s. Het betreft de codi aso (regio Oost- en West-Vlaanderen), codi eerste graad (regio Antwerpen, Mechelen-Brussel en Oost-Vlaanderen) en codi chemie (regio Oost-Vlaanderen). Voor een schets van de opdracht en werking verwijzen we graag naar het document 'codi-werking'. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot en met 29 juni 2017.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerboeken en leermiddelen 2017-2018
 
Zoals andere schooljaren, kun je ook dit jaar weer leerboeken aankopen die door nascholingen ICT in het kader van de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode ontwikkeld zijn. Er zijn eveneens een hele reeks nieuwe leerboeken ontwikkeld in het kader van het nieuwe leerplan toegepaste informatica in de richting informaticabeheer (de leerboekjes van vorig jaar zijn allemaal vernieuwd en uitgebreid) en voor de leerplannen 7 business support (kantooradministratie en gegevensbeheer) en visual merchandising (winkelbeheer en etalage). Je kunt de leerboekenwebsite raadplegen via leerboek.nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook