In deze extra nieuwsbrief geven we een update rond aanmelden en inschrijven in coronatijden. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief geven we een update rond aanmelden en inschrijven in coronatijden. 

 

   Lerenden

 
 
Aanmelden en inschrijven in coronatijden: duidelijkheid over rondleidingen, onthaal- en zorggesprekken
 
Gisteren werden de richtlijnen van de overheid over inschrijvingen bijgewerkt en opnieuw gecommuniceerd via Schooldirect. We lezen dat fysieke inschrijvingen verboden blijven tot en met 31 augustus. Inschrijven op afstand blijft tot dan de regel.
 
We kunnen scholen geruststellen dat die richtlijnen van de overheid over op afstand inschrijven zich beperken tot de formele handeling van de inschrijving: de vraag van ouders om hun kind in te schrijven, het formaliseren van het akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement en het noteren van de inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister.
 
Over rondleidingen op school voorafgaand aan een eventuele inschrijving bleven de richtlijnen voor interpretatie vatbaar. Ter aanvulling van ons bericht van gisteren bieden we meer duidelijkheid.
 
In overleg met het Departement Onderwijs en AGODI is uitgeklaard dat een bezoek aan de school al tijdens het hemelvaartweekend kan. Dat kan wel maar onder strikte voorwaarden. Enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven is een fysiek bezoek mogelijk, onder de volgende strikte voorwaarden: wanneer er geen leerlingen op school aanwezig zijn, na individuele afspraak, met maximaal 3 personen tegelijk en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. De oplossing moet ook afgetoetst worden aan een goedgekeurde en overlegde risicoanalyse. Opendeurdagen blijven verboden. Voorzie zoveel mogelijk langs digitale weg een toelichting bij je school, het pedagogisch project van de school, het studieaanbod, de infrastructuur … (via een filmpje, online presentatie …).
 
Ook inschrijvingen kunnen uitzonderlijk fysiek gebeuren, maar enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen. Dat geldt ook voor de verdere onthaal- en zorggesprekken na inschrijving.
 
De aanvangsdatum van 25 mei geldt enkel voor de fysieke inschrijvingen na aanmelden in het kader van een aanmeldingsprocedure (“het verzilveren van de tickets”).
 
Voor elke leerling en ouder moet het alleszins transparant zijn vanaf wanneer en hoe ze de inschrijving kunnen realiseren. Voor gewone basisscholen, voor het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs konden die inschrijvingen op afstand al eerder starten. Voor de hogere leerjaren van het secundair onderwijs is dat mogelijk sinds 18 mei.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook