Dit is nieuwsbrief 117 van 29 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 117 van 29 maart 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige paasvakantie!
►  Breng nog snel je stem uit voor de COBES-verkiezingen!
►  Onderwijsdecreet XXVIII: overzicht van de maatregelen
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Johan Nicasie
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
►  Andere vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Heeft jouw school een asbestinventaris?
►  BOS-vormingen in de kijker
Personeel
►  Overzicht van de belangrijkste verlofstelsels aangepast in functie van 2018-2019
Lerenden
►  Aangepast model van schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019
►  Aan de slag met een IAC
Curriculum & vorming
►  Speelbank.be: nu ook voor kinderen van 3 tot 6 jaar
►  Ontwerp van decreet rond afschaffing attest bedrijfsbeheer goedgekeurd
►  Bereik als leerkracht CVO je doelen via krachtige didactiek!
Identiteit & kwaliteit
►  Mark Van de Voorde in de abdij van Averbode
►  Leeftocht april 2018: water
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige paasvakantie!
 
Pasen  
 
We wensen je een zalig Pasen en een deugddoende paasvakantie toe.
 
De eerste week van de paasvakantie zijn we gesloten. Van 9 tot en met 13 april zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 19 april 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Breng nog snel je stem uit voor de COBES-verkiezingen!
 
De stemronde voor de COBES-verkiezingen loopt volop. Waarom zou je moeten stemmen?
 
De stemformulieren worden uiterlijk op 19 april om 12 uur bij de kiescommissie verwacht. Alle informatie over de verkiezingen staat gebundeld op de verkiezingspagina.   
 
We zetten de informatie rond de stemronde even op een rijtje:
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsdecreet XXVIII: overzicht van de maatregelen
 
Op 1 maart 2018 sloot de overheid met de onderwijskoepels en de vakorganisaties de onderhandelingen af over het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVIII. We maakten een overzicht van de maatregelen. Lees dit overzicht met het nodige voorbehoud, want in het hele traject van advies door Raad van State en parlementaire besprekingen kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.
 
Naast de wijzigingen ten gevolge van OD XXVIII zijn er nog heel wat andere wijzigingen, onder andere ten gevolge van wijzigingen aan het M-decreet en CAO XI. Daarover zullen wij afzonderlijk berichten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Johan Nicasie
 
Johan Nicasie   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen het komende jaar elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Johan Nicasie aan het woord. Hij werd in 2010 directeur van het centrum voor volwassenenonderwijs LBC-NVK in Antwerpen en stond daarvoor 25 jaar als leraar op een secundaire school: "Als wij al niet meer zouden geloven dat onderwijs het verschil kan maken, wie dan wel?".
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 22 maart 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Gastprofessoren
 
► 
 
Migranten- en vluchtelingenkinderen in onderwijs
 
► 
 
Stijgend aantal schoolverlaters zonder diploma
 
► 
 
Ondersteuning leerlingen in dko
 
► 
 
Vlaamse Rand en anderstaligheid
 
► 
 
Ontwikkelcommissies eindtermen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Andere vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Heeft jouw school een asbestinventaris?
 
Het is wettelijk verplicht om een asbestinventaris te hebben. Een recent onderzoek, gedaan door OVAM, wees uit dat er nog altijd scholen zijn die niet over een asbestinventaris beschikken. Het belangrijk dat de verwijdering van dit wordt ingepland en wordt gecombineerd met andere renovaties in het kader van energieverbeteringen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS-vormingen in de kijker
 
BOS   Graag herinneren wij de besturen eraan dat de vormingen BOS & Patrimonium heel binnenkort van start gaan in de verschillende regio’s (7, 14, 17, 28 en 31 mei). Tijdens de vormingen krijgen de deelnemers een houvast om in aanloop naar een fusie de uitdagingen rond patrimonium aan te pakken. Schrijf je nog snel in!
 
Volgend schooljaar gaan de vormingen rond BOS verder en werken we aan kwaliteitsvol besturen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Overzicht van de belangrijkste verlofstelsels aangepast in functie van 2018-2019
 
We vulden de mededeling 'De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden' op een aantal punten aan. De informatie kan nuttig zijn voor de personeelsleden (buiten het hoger onderwijs) die binnenkort een dienstonderbreking aanvragen voor het volgende schooljaar.
 
Een zeer belangrijke wijziging gaat over de vacantverklaring van de uren waarin de titularis (onderwijzend personeel) een VVP55+, een GLBO50+/55+, een VVP, AVP, politiek verlof of detachering opneemt. Cao XI, die de overheid met de vakorganisaties heeft afgesloten, voert die benoemingsmogelijkheid in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepast model van schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019
 
De verschillende modellen van schoolreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
gewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
gewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Het model van centrumreglement voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, het model van centrumreglement voor volwassenenonderwijs en het model van schoolreglement voor HBO5 Verpleegkunde worden momenteel op dezelfde manier aangepast. We voorzien hun publicatie in de loop van het derde trimester. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan de slag met een IAC
 
IAC  
 
Hoe ga je aan de slag met een leerling met een IAC in je klas of op je school?
 
Wat betekent een IAC? Wie stelt een IAC-plan op? Welke partijen worden er best bij betrokken? Hoe stel je doelen op voor die leerling? Wie kan je daarin ondersteunen en coachen?
 
Antwoorden op deze en nog meer vragen bundelt het team competentieontwikkeling in een infosessie. Dat infomoment vindt plaats op vrijdag 20 april van 9 tot 12 uur (volzet) en vrijdag 4 mei van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat in Hasselt. We verwelkomen graag directies, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en ondersteuners van basisscholen en secundaire scholen voor gewoon onderwijs.
 
De infosessie is gratis, maar inschrijven via nascholing.be is noodzakelijk.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Speelbank.be: nu ook voor kinderen van 3 tot 6 jaar
 
speelbank   Op zoek naar leuke speelactiviteiten voor baby’s, peuters en jonge kleuters? Op zoek naar inspiratie en voorbeelden voor je lessen, voor voor- en naschoolse opvang? Neem dan zeker snel een kijkje op speelbank.be. Je vindt er heel wat speelactiviteiten en je kunt zelf ook je favoriete ideeën toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Vanaf deze week vind je op speelbank.be ook speelinspiratie en –tips terug voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontwerp van decreet rond afschaffing attest bedrijfsbeheer goedgekeurd
 
De Vlaamse Regering keurde op 9 maart het ontwerp van decreet goed rond de afschaffing van de verplichting tot het aantonen van de basiskennis bedrijfsbeheer in Vlaanderen. Het ontwerp is nu voor verdere behandeling naar het Vlaams Parlement. Indien het Vlaams Parlement het ontwerp goedkeurt, verdwijnt vanaf 1 september 2018 de verplichting voor ondernemers in Vlaanderen om bij de opstart van een eigen onderneming een attest bedrijfsbeheer voor te leggen.
 
De mededeling over 'Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer' wordt opgeheven. In een nieuwe mededeling 'Opheffing van de verplichting van het aantonen van de basiskennis van het bedrijfsbeheer' lichten we toe wat er precies verandert voor scholen secundair onderwijs en centra volwassenenonderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bereik als leerkracht CVO je doelen via krachtige didactiek!
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in samenwerking met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de andere pedagogische begeleidingsdiensten op 25 april en 7 mei de opleiding ‘krachtige didactiek’.
 
Nogal wat cursisten moeilijkheden ondervinden bij het functioneren en het leren in het volwassenenonderwijs. Dat betekent voor praktijkleraren en andere lesgevers in een cvo een extra uitdaging om de leerplandoelen te realiseren.
 
Merk je bij jouw cursisten ook dergelijke moeilijkheden op? Dan is de opleiding zeker iets voor jou! 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Mark Van de Voorde in de abdij van Averbode
 
Bezinning voor onderwijsmensen  
 
Op 24 en 25 april besluit Mark Van de Voorde voor dit schooljaar het bezinningsaanbod voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode met een bezinning naar aanleiding van zijn boek Vrij, verdraagzaam, weerbaar. Spiritualiteit van de geweldloosheid.
 
Bezinning voor onderwijsmensen is multidimensionale nascholing van de bovenste plank. Lees meer over deze bezinning in de digitale flyer. Welkom!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht april 2018: water
 
Leeftocht   Wie ruimte schept voor stille verwondering en kritische vragen, is een leraar van het zuiverste water. Download het aprilnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Maak van je school een Duivelse +school! Omdat elk kind recht heeft op een warm gezin willen de Rode Duivels en Ketnet dat je met de school Pleegzorg op een originele manier meer bekendheid geeft. Bedenk een leuke actie die Pleegzorg in de kijker zet en maak kans op een bezoek van enkele Rode Duivels.  
 
► 
 
Bij de start van het schooljaar 2018-2019 lanceren de jeugdfilmorganisatie JEF, het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en alle grote filmorganisaties De Filmclub! Geïnteresseerde kleuters, kinderen en jongeren van de deelnemende scholen kunnen lid worden van De Filmclub. Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren, van een zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms. De Filmclub heeft als ambitie een nieuwe generatie filmliefhebbers te vormen door in te zetten op kijkplezier.
 
► 
 
Ondersteunt je school een initiatief dat taalverwerving en meertaligheid in grensregio’s stimuleer? Neem dan deel aan het Europees Talenlabel met als thema ‘Naar meer dynamische grensregio’s door taalbarrières weg te werken’. Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij die prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen.
 
► 
 
De stichting NANAC (Neen Aan Namaak en Piraterij) verenigt gericht de actoren van de overheidssector en de privésector voor een meer doeltreffende bestrijding van namaak en piraterij. NANAC wil de jongeren informeren over het concept intellectuele eigendom. Met het project ‘Federal Truck’ wil NANAC de infoverstrekking erover op een creatieve en positieve manier aanpakken. Alvorens het concept volledig uit te werken, wil NANAC verschillende scholen bevragen. Heb je zin om de Federal Truck ook naar jouw school te halen? Neem dan voor 16 april 2018 contact op met Julie Deré (02 515 09 33, 0473 73 71 69 of via e-mail julie.dere@iccwbo.org of jd@vbo-feb.be).
 
► 
 
Zet je schouders onder kwaliteitsvol onderwijs voor kwetsbare leerlingen! VVOB nodigt van 16 tot en met 20 april 2018 onderwijsexperts uit Suriname en Zambia uit om ervaringen te delen. Schrijf je in voor de leerweek rond kwetsbare leerlingen.
 
► 
 
Heeft jouw organisatie al lang het plan opgevat om zijn internationaliseringsinitiatieven in de missie, visie en het beleidsplan van de school te verankeren? Trek je een volledige dag terug uit je dagelijkse schoolomgeving en kom in actie in het inspirerende kader van Alden Biesen. Na een intensieve gratis schrijfdag 'internationaliseringsbeleidsplan' op 26 april 2018 keer je hopelijk voldaan terug naar huis met een draftversie of herwerkte langetermijnvisie internationalisering op maat van jouw school.
 
► 
 
Op donderdag 26 april organiseert het Academisch Centrum voor Praktische Theologie een studiedag onder de titel 'In Godsnaam! Zinzorg en pastoraat met mensen met én zonder verstandelijke beperking'.
 
► 
 
Oxfam lanceert de vernieuwde editie van Handel nu, het beste moment om je leerlingen kabaal te laten maken voor eerlijke wereldhandel. Je kunt acties organiseren van 16 april tot 12 mei 2018 in alle lagere, secundaire en hogescholen in Vlaanderen en Brussel. Doe mee en laat zien dat jouw school opkomt voor eerlijke handel.
 
► 
 
Op donderdag 17 mei 2018 organiseert PEDIC de Pastorale dag: VURIG!. Het kleine vlammetje dat een groot vuur doet ontstaan. Tijdens de pastorale dag, enkele dagen voor Pinksteren, leek het ons een unieke kans om dat thema eens centraal te stellen tijdens onze jaarlijkse ontmoeting. Vandaar het thema 'VURIG!'.
 
► 
 
Fracarita International organiseert, in samenwerking met Bisdom Brugge, een seminarie over profetisch inspireren en dienen op woensdag 23 mei 2018 in Brugge. Ze gaan dieper in op het Vincentiaanse gedachtegoed in België en de wereld met o.a. voorbeelden van de Congregatie Broeders van Liefde.
 
► 
 
Op 29 mei organiseert Karel de Grote Hogeschool een tweede Inspiratiedag over toekomstkeuzes, dit jaar met als thema identiteitsontwikkeling bij jongeren in de grootstad.
 
► 
 
De verenigde verenigingen organiseert 2 evenementen over het openstellen van schoolinfrastructuur. We raden deelnemers aan speciaal aandacht te hebben voor de financiële aspecten (standpunt van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, financiële haalbaarheid) en de fiscale gevolgen (vooral: btw en rechtspersonenbelasting).
 
► 
 
een fietstocht met bezoek aan goede praktijkvoorbeelden van gedeelde schoolinfrastructuur in Antwerpen op 16 of 17 mei 2018
 
► 
 
een congres op 12 juni 2018 in het Herman Teirlinckgebouw, Brussel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
VVOB zoekt een programmadirecteur, een medewerker communicatie en evenementen en een medewerker human resources.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook