Dit is Nieuwsbrief 67 van 19 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 67 van 19 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Raad van bestuur over politiek akkoord secundair onderwijs
►  Directiecongres secundair onderwijs - regio Limburg
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Lerenden
►  Gelijke Onderwijskansen en controle door de onderwijsinspectie
►  Exploratie-instrument Columbus: data 2017 aangepast
►  VDAB voortaan verantwoordelijk voor vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
►  Gewijzigde mededelingen over anderstalige nieuwkomers
►  Aansprakelijkheid van stagiairs, een 'tweesnijdend zwaard'
Curriculum & vorming
►  Schrijf je leerlingen nog snel in voor deelname aan IDP4 en IDP6
►  Zin in leren! Zin in leven! in het buitengewoon onderwijs
►  Lerend netwerk: geletterdheid in een CVO
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+: oproep voor host scholen - jobshadowing in Vlaanderen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Raad van bestuur over politiek akkoord secundair onderwijs
 
Op vrijdag 15 januari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Vandaag analyseert, evalueert en bepaalt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar verdere positie over deze beslissing. Dat wordt in een extra nieuwsbrief later vandaag verder toegelicht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecongres secundair onderwijs - regio Limburg
 
Stein   Op 16 en 17 februari 2017 nodigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg alle directieleden uit op hun directiecongres secundair onderwijs op de vertrouwde locatie in Stein in een nieuwe setting. Op donderdag stellen wij leiderschap in de focus, op vrijdag houden de workshops verband met de thema’s van de Limburgse Staten-Generaal. Johan De Tavernier maakt je vertrouwd met de encycliek 'Laudato si'. Karel Van Eetvelt sluit de donderdag af, het laatste woord op vrijdag is voor Lieven Boeve.
 
Inschrijven is sinds deze week mogelijk (Google-account nodig, zo niet mail je naar Christel.Mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen) We bieden je al een inkijk in de werkwinkels. Je kunt op donderdag 16 en op vrijdag 17 februari telkens voor 1 werkwinkel kiezen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, deze week beantwoordde.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 12 januari 2017 in de Commissie Onderwijs beantwoordde:
 
 
► 
 
Staten-Generaal van het Limburgse onderwijs
 
► 
 
Grensoverschrijdend gedrag bij personen met een handicap
 
► 
 
Cipiersstakingen en onderwijs in de gevangenis
 
Vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Gelijke Onderwijskansen en controle door de onderwijsinspectie
 
Momenteel ligt er ontwerpregelgeving voor waarin staat dat de driejarige cyclus 2014-2015 tot en met 2016-2017 voor een geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen, verlengd zal worden tot en met het schooljaar 2017-2018. Dat met behoud van het aantal bijkomende lestijden (extra uren-leraar/puntenwaarden) voor elke school. Het gaat daarbij om de aanvullende lestijden GOK voor zowel het gewoon so in de eerste, tweede en derde graad als het buo (basis en secundair). Concreet betekent dit dat voor die onderwijsniveaus de uren waarover de scholen vandaag beschikken, nog een schooljaar behouden blijven. Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit een invloed zal hebben op de GOK-controle door de onderwijsinspectie. Zodra we daarover meer weten, informeren we je via de nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Exploratie-instrument Columbus: data 2017 aangepast
 
Columbus   Er werd de voorbije maanden hard aan het nieuwe Vlaanderenbreed exploratie-instrument Columbus gewerkt. De afnameperiode zal -in tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd- op 13 februari in plaats van 1 februari starten. Als je de afname vroeger ingepland had, hopen de ontwikkelaars van harte dat die planning nog aangepast kan worden. Leerlingen kunnen hun persoonlijk feedbackrapport downloaden vanaf dinsdag 18 april 2017. Ze moeten dan wel alle modules ingevuld hebben.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VDAB voortaan verantwoordelijk voor vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
 
vdab   De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie, opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die deze vrijstelling wensen, moeten bij VDAB een aanvraag indienen. Daarbij moet een document worden gevoegd dat door de onderwijsinstelling waarin de werkzoekende ingeschreven is, ingevuld wordt
 
VDAB beveelt aan dat de onderwijsinstelling de werkzoekende aanraadt om zich, vooraleer hij zich inschrijft, grondig te informeren over de mogelijkheden om een studie, stage of opleiding te volgen als werkzoekende. Voor onderwijsinstellingen is ook deze informatie nuttig.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde mededelingen over anderstalige nieuwkomers
 
OKAN   Onder invloed van de recente vluchtelingencrisis maakte de regering meer middelen vrij voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Zo werden de uren aangepast om te voorzien in een betere opvolging van ex-OKAN-leerlingen en om de expertise uit de onthaalschool beter te laten doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dat biedt meer ruimte aan vervolgschoolcoaches om hun rol voluit te spelen.
 
We hebben naar aanleiding van die wijzigingen zowel onze visietekst als de mededelingen gericht op het onthaaljaar en het traject nadien in de vervolgschool geüpdatet. Je vindt ze terug bij het thema anderstalige nieuwkomers (secundair onderwijs) op onze website.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aansprakelijkheid van stagiairs, een 'tweesnijdend zwaard'
 
Voor 1 september 2015 kon elke stagiair voor zijn lichtste fout aansprakelijk worden gesteld; hij kende minder bescherming dan een gewone werknemer. Sindsdien werd – in het belang van de leerling-stagiair – decretaal geregeld dat ook een stagiair alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden in geval van opzet, zware fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout. De stagegever draagt, als aansteller van de stagiair, de aansprakelijkheid voor diens fouten, en bijgevolg ook de financiële gevolgen ervan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Schrijf je leerlingen nog snel in voor deelname aan IDP4 en IDP6
 
IDP  
 
De inschrijvingen voor onze interdiocesane proeven (IDP) zijn ondertussen al een tijdje geopend. Op onze IDP-website kun je volgen hoeveel leerlingen al ingeschreven zijn. Vorig jaar waren dat er meer dan 59 000.
 
Je kunt je leerlingen van het vierde en zesde leerjaar nog tot en met vrijdag 20 januari 2017 inschrijven via onze toetsomgeving. Snel zijn is dus de boodschap! Het stappenplan ‘Hoe schrijf ik in voor IDP’ loodst je door de inschrijvingsmodule. Als jouw inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven! in het buitengewoon onderwijs
 
zill   Mogen scholen voor buitengewoon onderwijs het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! gebruiken? Ja, maar altijd binnen het cyclisch proces van handelingsplanning. In een tijd waarin het buitengewoon onderwijs in een meer inclusief onderwijslandschap zijn plaats zoekt, biedt het leerplanconcept kansen om op de eigen werking te reflecteren. Hoe pak je dat als school het best aan?
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerend netwerk: geletterdheid in een CVO
 
Op woensdag 1 februari 2017 organiseren het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de pedagogische begeleidingsdiensten in de Guimardstraat het lerend netwerk ‘Geletterdheid in een CVO’. We nodigen je van harte uit om daaraan deel te nemen. Die netwerkdag staat grotendeels in het teken van de geletterdheidsmodules die op de ‘Matrix: Nederlands en leren leren’ gebaseerd zijn.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+: oproep voor host scholen - jobshadowing in Vlaanderen
 
Erasmus+   Het regionaal departement onderwijs van Castilla la Mancha (Spanje) zoekt voor haar Erasmus+ KA1 project scholen in Vlaanderen (basis – secundair) die Spaanse collega’s via jobshadowing kunnen bezoeken. Er is een vergoeding mogelijk voor de schoolbezoeken.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook