Dit is Nieuwsbrief 79 van 4 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 79 van 4 mei 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Nascholingsaanbod 2017-2018
 
Nascholing  
 
Sinds 1 mei kun je inschrijven op www.nascholing.be voor ons nascholingsaanbod voor het werkjaar 2017-2018.
 
Je kunt de geschikte nascholing voor jou, je collega’s of je personeelsleden vinden op www.nascholing.be per doelgroep.
 
Elke doelgroep heeft een aanbod in deze thema’s:
 
 
► 
 
(Gedeeld onderwijskundig) leiderschap
 
► 
 
Identiteitsontwikkeling - Katholieke dialoogschool: een project voor de toekomst
 
► 
 
Kwaliteitsontwikkeling in onze instellingen
 
► 
 
Kansenrijk en zorgbreed onderwijs
 
► 
 
Leerplanimplementatie
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding 
 
Je doelgroep kun je aanklikken in de linkerkolom van www.nascholing.be. Je kunt ook zoeken op onderwerp of lesplaats bovenaan in de zoekbalk.
 
Deel dit bericht met je collega’s en personeelsleden!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor informatieronde van Vlaanderen
 
Ronde van Vlaanderen   In juni 2017 staan er twee informatierondes van Vlaanderen gepland, 1 voor het basisonderwijs en 1 voor het secundair onderwijs waar we ingaan op de onderwijsactualiteit. De informatierondes vinden plaats in de periode van 7 juni tot 17 juni 2017, telkens ondersteund door de 5 regio’s. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de inhoud. Je kan je nu al inschrijven voor de informatieronde in jouw regio.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsbrief DCBao april
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 27 april 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Onbetaalde schoolfacturen
 
► 
 
Klimaatfonds en energiezuinigere schoolgebouwen
 
► 
 
Vakinhoudelijke component van de bekwaamheidsbewijzen voor levensbeschouwelijke vakken
 
► 
 
Niet-erkenning door Turkije van diploma's van de KU Leuven
 
► 
 
Dyslexiesoftware
 
► 
 
Schooluitval en luxeverzuim
 
► 
 
Nieuw ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs
 
► 
 
Islamopleidingen
 
► 
 
Inkanteling van HBO5 in hoger onderwijs
 
► 
 
Inzetten van elders verworven competenties in zorgsector
 
► 
 
Nieuwe leerplan basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Teach for Belgium
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 3 mei 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Internationale Informatica Olympiade 2017 en een Iraans gebruik
 
► 
 
Diversiteit in hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
pedic   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Werken aan een verlovenbeleid met focus op een werkbare organisatie
 
Verloven   Voor heel wat personeelsleden zijn loopbaanonderbrekingen en andere verlofstelsels een manier om werk en gezin te kunnen combineren. In het onderwijs is het aanbod verlofstelsels uitgebreid. Heb je als bestuurder vragen over het verlovenbeleid? Weet je welke verloven een gunst zijn en welke een recht? Wanneer kun je een verlof weigeren? Lees het artikel over verlovenbeleid in ons tijdschrift 'In Dialoog' en laat je inspireren. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Exploratie-instrument Columbus: feedbackrapport pilootafname pas vanaf 8 mei 2017 beschikbaar
 
Columbus   De tweede pilootafname van het exploratie-instrument Columbus is achter de rug. Veel leerlingen vulden Columbus in. Het feedbackrapport heeft door een aantal technische problemen vertraging opgelopen. Onder voorbehoud van onverwachte fouten in de applicatie, kondigen de ontwikkelaars aan dat leerlingen vanaf 8 mei 2017 hun feedbackrapport kunnen raadplegen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook