Vandaag lanceren we de campagne voor het volwassenenonderwijs naar aanleiding van de schaalvergrotingsoperatie. Alle informatie over deze campagne vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/volwassenenonderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Vandaag lanceren we de campagne voor het volwassenenonderwijs naar aanleiding van de schaalvergrotingsoperatie. Alle informatie over deze campagne vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/volwassenenonderwijs.

 

   Algemeen

 
 
Vrij tribune Lieven Boeve: volwassenenonderwijs hoger op de agenda!
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we het volwassenenonderwijs stevig in de kijker zetten. Het volwassenenonderwijs is zowel het sluitstuk van het secundair onderwijs als de motor van levenslang en levensbreed leren. Daarom schreef directeur-generaal Lieven Boeve een vrije tribune. Hij heeft het daarin over de nood aan levenslang en levensbreed leren en hoe innovatie zorgt voor onderwijs op maat. Hij staat ook stil bij de bijzondere aandacht voor kansengroepen in de samenleving en duidt de meerwaarde van het katholieke pedagogische project in het volwassenenonderwijs. Veel leesplezier!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Katty Van Camp en Eddy Van Baelen
 
katty en eddy   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
In het kader van de nakende schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, laten we deze maand Katty Van Camp en Eddy Van Baelen aan het woord. Katty is momenteel directeur van CVO VSPW-Mol en wordt algemeen directeur HIK Volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2019. Eddy is voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs voor Volwassenen en VSPW en blijft ook voorzitter na de fusie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Campagnefilmpjes
 
Bekijk de campagnefilmpjes door op de afbeeldingen te klikken.
 
 
► 
 
Directeurs Johan Nicasie en Carmen Wullaert:
 
directeur

“We zijn ervan overtuigd dat het volwassenenonderwijs een zeer belangrijke rol kan blijven spelen in het stimuleren van een leercultuur een leven lang.”

 
 
► 
 
Bestuurder Jan Meers:

bestuurder

“Door de schaalvergroting kunnen wij nu als bestuur veel professioneler samenwerken, kunnen wij initiatieven nemen die we in het verleden niet konden nemen.”

 
 
► 
 
Leraren Patrick en Ruben:
 
leraar

“We willen echt bruggenbouwers zijn: mensen verrijken, versterken en verwonderen. Dat is echt ons doel hier in het volwassenenonderwijs.”

 
 
► 
 
Cursisten An-Charlotte, Isabelle en Christiaan:
 
cursist

“Voor mij is het heel belangrijk in het volwassenenonderwijs dat je stage doet, maar dat je ondertussen ook lessen volgt.”

 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarom deze campagne?
 
Vanaf september 2019 zal het landschap binnen het Vlaamse volwassenenonderwijs er volledig anders uitzien. Vanwege een door de overheid opgedragen schaalvergrotingsoperatie zal het aantal katholieke centra dalen van ongeveer veertig tot negen grotere gehelen. Deze oefening in schaalvergroting blijft niet zonder gevolgen voor de cursisten, het personeel, de directies en de centrumbesturen. De campagne dient om deze transformatie en het volwassenenonderwijs onder de aandacht te brengen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarom nu een schaalvergroting?
 
Het volwassenenonderwijs maakt een fusieproces door dat moet resulteren in hogere zichtbaarheid, professionelere werking, sterkere profilering, betere bediening en begeleiding van de cursist, en meer beleidsvoerend vermogen zodat het volwassenenonderwijs zich meer kan profileren als kansenonderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook