In deze extra nieuwsbrief van 14 september 2015 bezorgen we jou de resultaten van de spoedtelling. We informeren je ook over de vacature voor een regiodirecteur voor regio Limburg en voor een regiodirecteur voor regio Mechelen-Brussel.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief van 14 september 2015 bezorgen we jou de resultaten van de spoedtelling. We informeren je ook over de vacature voor een regiodirecteur voor regio Limburg en voor een regiodirecteur voor regio Mechelen-Brussel.

 

   Algemeen

 
 
Katholiek onderwijs kent hoogste leerlingenaantal in 20 jaar
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij het begin van het schooljaar 2015-2016 een spoedtelling georganiseerd. We bedanken alle scholen en internaten voor hun medewerking!
 
Begin september 2015 waren in het voltijds vrij katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 735 328 leerlingen ingeschreven, het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar. In vergelijking met het vorige schooljaar zijn dat 2 527 leerlingen meer, ofwel een stijging met 0,34 %. Een beknopte toelichting bij de evolutie van de schoolbevolking in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs, en ook de evolutie van het aantal internen lees je in dit persbericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogische begeleiding: regiodirecteur Limburg en Mechelen-Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal met ingang van 1 januari 2016 een voltijds regiodirecteur (m/v)
aanwerven voor de pedagogische begeleiding regio Limburg en voor de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel
 
 
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook