Dit is nieuwsbrief 138 van 25 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 138 van 25 oktober 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne allerheiligenvakantie!
►  Uitnodiging congres 'Genereus ambitieus'
►  Referentiekader Internaatskwaliteit
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mark Van Eenaeme
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Inspirerende getuigenissen graduaatsonderwijs
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Schrijf je in voor de open COBES-vergaderingen!
►  150 miljoen euro voor extra capaciteit
►  Tweede planningsronde DPCC-aanvragen structuurwijzigingen
►  Derde oproep projectsubsidies voor openstellen turn- en sportzalen
Personeel
►  Dienst Personeel op 26 oktober op schoolbezoek
Lerenden
►  Omzetting van HGD type 3 naar gemotiveerd verslag type 3
Curriculum & vorming
►  Een bestaand CLIL-traject en de modernisering secundair onderwijs
►  Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs - oktober 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen: An Depuydt over spiritualiteit voor rationele mensen
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne allerheiligenvakantie!
 
herfst  
 
We wensen je een deugddoende allerheiligenvakantie! Op 1 november verschijnt er geen nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018. Van maandag 29 tot en met woensdag 31 oktober zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging congres 'Genereus ambitieus'
 
Congres Lieven   
 
Sinds vorige week kun je je inschrijven voor ons tweede ledencongres Genereus ambitieus op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen. Ondertussen schreven al meer 800 geïnteresseerden zich in. Wil jij ook nog een plaatsje veroveren? Schrijf je dan snel in.
 
Directeur-generaal Lieven Boeve licht in dit filmpje al een tipje van de sluier. Wat maakt ons onderwijs genereus ambitieus en ambitieus genereus?
 
 Op ons Facebookevenement kun je aangeven of je erbij zult zijn. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Referentiekader Internaatskwaliteit
 
rik   Op 23 oktober stelde de onderwijsinspectie het Referentiekader Internaatskwaliteit (RiK) voor aan de internaten, in aanwezigheid van minister Crevits. De vertegenwoordigers van de verschillende netten ondertekenden samen een engagementsverklaring.
 
Het Referentiekader Internaatskwaliteit beschrijft de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van internaten. Het brengt factoren bij mekaar die het bereiken van de maatschappelijke verwachtingen positief beïnvloeden. Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse onderwijsinternaten en waarderen de professionaliteit van de internaatsteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van ieder onderwijsinternaat.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mark Van Eenaeme
 
Marc   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand is het de beurt aan Mark Van Eenaeme. Mark was achtereenvolgens onderwijzer, mentor aanvangsbegeleiding, pedagogisch directeur en stafmedewerker van scholengemeenschap Zoniën. Vandaag is hij er coördinerend directeur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Inspirerende getuigenissen graduaatsonderwijs
 
graduaatsopleidingen  
 
Onze graduaatsopleidingen staan voor genereus ambitieus onderwijs, zeker voor wie al wat ouder is. Om dat in woord en beeld te brengen, maakte CVO Sociale School Heverlee een brochure waarin 21 studenten vrijuit vertellen wie ze zijn en wat hun graduaatsopleiding heeft bijgebracht.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 18 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden. 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 24 oktober 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt
 
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
We plaatsen deze vacatures graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
halftijds schoolbegeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider taal basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
helpdeskmedewerker ICT
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider buo
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Noord-Kempen zoekt een directeur voor het Sint-Cordula-instituut in Schoten.
 
► 
 
Scholengemeenschap Rhode-Schelde zoekt een directeur voor de basisschool Sint-Macharius in Laarne.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Schrijf je in voor de open COBES-vergaderingen!
Zoals we al aankondigden in de vorige nieuwsbrief organiseren we open COBES-vergaderingen in de regio’s. Doel is om samen pistes te verkennen over hoe we de figuur van de scholengemeenschap kunnen gebruiken om onze bestuurlijke optimalisering verder kracht bij te zetten. In overleg met de regio's kunnen ook het memorandum en de modernisering secundair onderwijs besproken worden. Alle bestuurders zijn welkom!
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
150 miljoen euro voor extra capaciteit
 
Op 19 oktober 2018 besliste de Vlaamse Regering uiteindelijk over de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor de volgende drie jaar.
 
De demografische evoluties in Vlaanderen en Brussel hebben sinds 2010 geleid tot een nood om te investeren in bijkomende plaatsen voor kleuter- en lager onderwijs. Het ligt in de lijn van de verwachting dat die leerlingen het lager onderwijs ontgroeien en zich aanbieden in het secundair onderwijs. Dat punt hebben we nu bereikt.
 
Met de ervaring met de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs sinds 2010 in het achterhoofd, bereiden we al enige tijd de ondersteuning voor van onze leden in die capaciteitsproblematiek secundair onderwijs, in overleg met het kabinet van minister Crevits en met de betrokken administraties en de andere onderwijsverstrekkers.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tweede planningsronde DPCC-aanvragen structuurwijzigingen
 
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, nieuwe vestigingsplaatsen en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaatsen ressorteren onder de interne planningsprocedure. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2019-2020, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2018.
 
Je leest alle nodige informatie in de planningsmededeling.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte, stafmedewerkers Dienst Bestuur & organisatie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Derde oproep projectsubsidies voor openstellen turn- en sportzalen
 
sportzaal   Na het succes van de vorige twee oproepen maakt de Vlaamse regering opnieuw drie miljoen euro vrij voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.
 
Een nieuwigheid is de focus op de kleinere sportzalen tussen 200 en maximaal 500 m² die ruimte creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt. Daarom gaat bij de toekenning van de subsidies extra aandacht naar de mate waarin de participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt bevorderd wordt.
 
Ook nieuwe kosten komen in aanmerking voor de subsidie.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Dienst Personeel op 26 oktober op schoolbezoek
 
Op vrijdag 26 oktober brengen de medewerkers van de Dienst Personeel een bezoek aan De Pinker in Poperinge. De Pinker is de overkoepelende naam voor de verschillende scholen buitengewoon onderwijs Spalier, Kwadrant en 3Weg. Met dat bezoek willen we onder andere de band tussen de lokale schoolwerking en de stafmedewerkers in Brussel versterken. Op die dag zal de Dienst Personeel telefonisch beperkt bereikbaar zijn.
 
Erg dringende vragen kunnen gericht worden aan Elke Steffens
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Omzetting van HGD type 3 naar gemotiveerd verslag type 3
 
In het schooljaar 2017-2018 konden leerlingen aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken voor ondersteuning type 3 op basis van een HGD-traject. Het wijzigingsdecreet bepaalt dat die leerlingen - indien zij nood hebben aan verdere ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een volwaardig gemotiveerd verslag type 3 moeten hebben. De datum van opmaak en ingangsdatum op dit gemotiveerd verslag moet tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019 liggen.
 
CLB-teams zijn intussen bezig met de opmaak van die gemotiveerde verslagen. We stellen echter vast dat bij schoolverandering, die gepaard gaat met een verandering van CLB, de nieuwe CLB-teams niet altijd op de hoogte zijn van de lopende ondersteuning. We vragen daarom aan de ondersteuningsnetwerken die leerlingen type 3 ondersteunen die nog geen volwaardig gemotiveerd verslag hebben, om dat te signaleren aan het CLB-team van de school waar de leerling is ingeschreven.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Een bestaand CLIL-traject en de modernisering secundair onderwijs
 
Clil   Verandert de modernisering secundair onderwijs ook iets aan het inrichten van CLIL-onderwijs? CLIL is de gangbare afkorting voor Content and Language Integrated Learning, onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.
 
Moet een CLIL-school voor zijn al goedgekeurde CLIL-traject in het kader van de modernisering secundair onderwijs een aanvraag tot wijziging van een CLIL-traject indienen?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs - oktober 2018
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs Vocvo informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs en over de gemeenschappelijke acties met betrekking tot EVC in het volwassenenonderwijs. EVC staat voor de erkenning van eerder of elders verworven competenties. 
 
We bezorgen je de nieuwsflash netoverschrijdende curriculumontwikkeling volwassenenonderwijs van oktober 2018. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen: An Depuydt over spiritualiteit voor rationele mensen
 
bezinning  
 
Weldra gaat het nieuwe programma 2018-2019 van Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode van start.
 
Het eerste midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond vindt plaats op 23 en 24 november 2018.
 
An Depuydt, lerares fysica en STEM, begeleidt de tweedaagse over spiritualiteit voor rationele mensen. Zij getuigt hoe het geloofsleven nieuwe invalshoeken zichtbaar kan maken voor een exacte wetenschapper in het onderwijs. Zij wil daarover graag met jou in dialoog treden.
 
Een uitgelezen kans om op verhaal te komen bij collega’s in het onderwijs in de rust van de abdij en je te verdiepen in een boeiend thema.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert het documentatiecentrum Atlas een Methodiekenmarkt Anderstalig en divers voor het basisonderwijs. Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Je kunt er terecht voor info rond leermiddelen, leraren met ervaring ontmoeten, info vinden over de Dienst Sociaal Tolken en vertalen, traumapsychologen van het CLB, de schoolbrug … en dat van 9 tot 12 uur in Antwerpen.
 
► 
 
Wat is jouw idee over de toekomst van Europa? Debatteer met Vleva mee op 20 november 2018 en vuur jouw vragen af op VRT-journalisten Rob Heirbaut en Leen De Witte. Zij bespreken er enkele hot topics zoals migratiepolitiek, brexit en de klimaatdoelstellingen. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
 
► 
 
De Vlor organiseert op 20 november 2018 de studiedag 'Kunst ook anders. Zorg in het deeltijds ondewijs'. Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden om zorg in het dko vorm te geven. Hoe kunnen we inclusie in het dko realiseren en een zorgbeleid ontwikkelen?
 
► 
 
Op woensdag 21 november 2018 organiseert Platform L een studiedag met als thema 'de automatisering van leraarschap', in samenwerking met het Koninklijk Atheneum Antwerpen.
 
► 
 
Het Steunpunt Onderwijsonderzoek ‘SONO’ organiseert op donderdagvoormiddag 13 december 2018 in Leuven een studiedag over het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het thema van de editie is: 'Geeft het Vlaams secundair onderwijs de nodige bagage mee aan alle leerlingen?'. Je kunt je inschrijven tot en met zondag 25 november 2018.
 
► 
 
Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) organiseert op vrijdag 30 november 2018 haar jaarlijkse studiedag in Antwerpen. Thema van de studiedag is 'Europa en het onderwijs'. Daarbij gaan ze dieper in op hoe Europa mee vorm geeft aan het onderwijs van de toekomst, hoe we mee de besluitvorming kunnen beïnvloeden, hoe ons onderwijs omgekeerd al dan niet vorm geeft aan de Europese identiteit en welke verwachtingen er in het onderwijsveld leven tegenover Europa.
 
► 
 
Amsab-ISG ontwikkelde een online tool voor de derde graad so om in de klas in debat te gaan over de actuele vluchtelingenproblematiek. De leerlingen kruipen in de huid van een journalist. Ze krijgen een online mediacollectie aan bronnen uit WO I over de Belgische vluchtelingen in Engeland (artikels, foto’s, filmmateriaal, getuigenissen). Met de tool kunnen de leerlingen een voorpagina van een krant ontwerpen, zowel inhoudelijk als grafisch. De tool wordt op 13 november voorgesteld in Antwerpen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook