Dit is Nieuwsbrief 90 van 24 augustus 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 90 van 24 augustus 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Bij de start van het schooljaar
►  Personaliseer je nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Ondersteuning van scholen bij de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken
►  De nieuwe codex over Welzijn op het Werk is gepubliceerd
►  Programmaties schooljaar 2018-2019
►  Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2017-2018
Personeel
►  Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
►  Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan leraarsuren in het vwo
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2017-2018
►  Van PWA naar wijk-werken: situatie op 1 september 2017
►  Initiatie personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
►  Nascholing: statuut van het niet-gesubsidieerd personeel
►  Nascholing basispakket personeelsadministratie basisonderwijs
Lerenden
►  Werkingsmiddelen (pre)waarborgregeling 2015-2016 en 2016-2017 toegekend
►  Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2017
►  Leerlingen met ASS 1 dag per week thuis?
Curriculum & vorming
►  Afschaffing attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019
►  Participatie doorontwikkeling Zin in leren! Zin in leven! voor ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+ Onderwijs: tweede oproep voor individuele leermobiliteit in technisch- en beroepsonderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Bij de start van het schooljaar
 
Terug naar school   Hopelijk genoot je van een verkwikkende en deugddoende vakantie. We wensen jou en al je teamleden van harte een frisse, energieke start bij het nieuwe schooljaar. Wij staan alvast paraat om je vragen, suggesties of wensen ter harte te nemen. Tot hoors!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personaliseer je nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
2 500 lezers personaliseerden hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil jij ook een nieuwsbrief op maat ontvangen? Geef dan aan voor welk onderwijsniveau, voor welke doelgroep en van welke regio je nieuws wil ontvangen.  Je kunt heel eenvoudig je voorkeuren zelf instellen. Bij vragen kan je mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 6 juli 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Staten-Generaal van Limburgs onderwijs
 
► 
 
Nieuwe programmatie type 9
 
► 
 
Hertelling na capaciteitsuitbreiding
 
► 
 
Tijdelijke maatregelen voor acuut lerarentekort
 
► 
 
Opbouw anciënniteit ondersteuningsnetwerken
 
► 
 
Vervangingen van korte afwezigheden in basisonderwijs
 
► 
 
Herexamens of bijkomende proeven in secundair onderwijs
 
► 
 
Terugkerende leerlingen naar buitengewoon onderwijs
 
► 
 
CLB en medisch onderzoek
 
► 
 
Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Automatisering school- en studietoelagen
 
► 
 
Persoonlijkeassistentiebudget in onderwijs
 
► 
 
Toenemend aantal betwistingen van studieresultaten
 
► 
 
Pilootprojecten leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Differentiatie in taalonderwijs
 
► 
 
Educatieve master in de kunsten
 
► 
 
Meten van leerwinst
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Voor iedereen, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
vacature  
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? 
 
 
 
Het Vicariaat Onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel wenst, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
 
► 
 
een voltijds administratief medewerker aan te werven om het Vicariaat Onderwijs te Mechelen te versterken
 
► 
 
een voltijds procesbegeleider BOS aan te werven om de dienst Schoolorganisatie van het Vicariaat Onderwijs te Mechelen te versterken
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarnaast ook nog deze lopende vacatures
 
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider project taalbegeleiding basisonderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider comptetentieontwikkeling regio Antwerpen
 
► 
 
halftijds begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
► 
 
halftijds pedagogisch begeleider schoolbegeleiding en beleidsondersteuning secundaire scholen DBOC
 
► 
 
vakbegeleider personenzorg (12 uren) regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ondersteuning van scholen bij de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken
 
Scholen die in aanmerking komen voor een verplicht bodemonderzoek kunnen dat gratis door OVAM laten uitvoeren.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Franky Wauters van de Dienst Bestuur & organisatie.
 
Voor meer informatie over  AGION-subsidies contacteer je je regionale begeleider: Katrien De Veuster voor regio Limburg, Ann Cautreels voor regio Antwerpen, Christa Van den Bossche voor regio Mechelen-Brussel en Dirk De Smet voor regio’s Oost- en West-Vlaanderen.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De nieuwe codex over Welzijn op het Werk is gepubliceerd
 
De nieuwe “codex over welzijn op het werk” is er. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. De regelgeving veranderde niet, maar alles werd in een meer overzichtelijke structuur gegoten.
Voor meer informatie kun je terecht bij Franky Wauters van onze Dienst Bestuur & organisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties schooljaar 2018-2019
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2018-2019 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures worden toegelicht in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2018-2019'.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden twee indieningsdata gebruikt: 15 september 2017 en 30 november 2017. Opgelet: de indieningsdatum van 1 maart 2018 voor het gewoon basisonderwijs geldt niet meer.
 
We herinneren je nu aan de eerste deadline.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2017-2018
 
In het kader van planlastvermindering organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals het vorig schooljaar niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen.
 
We vragen alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  
 
Omdat wij van het departement geen tellinggegevens voor de internaten ontvangen, houden we voor hen wel een telling waarbij we de internenaantallen bij de start van het schooljaar 2017-2018 opvragen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs opnieuw het prikbord uren-leraar. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2017-2018: tekort of overschot aan leraarsuren in het vwo
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs reeds geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd “prikbord”. Scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, worden door de Dienst Personeel in contact gebracht met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen. Tijdens het schooljaar 2017-2018 breiden we de dienstverlening uit naar het volwassenenonderwijs.  
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2017-2018
 
De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen.
 
Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar.
 
De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijskoepels dat begin oktober 2017 plaatsvindt.
 
Dit zijn de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Van PWA naar wijk-werken: situatie op 1 september 2017
 
Voor de scholen die PWA'ers in dienst hebben, verandert er op 1 september 2017 niets. Er kunnen nog steeds PWA-cheques besteld worden en de modaliteiten blijven dezelfde. Het kabinet van minister Muyters verzekert ons dat wie dat statuut heeft, als PWA'er aan de slag kan blijven.
 
Het systeem van wijk-werken gaat in op 1 januari 2018. Wie in dat statuut terechtkomt, zal een traject van maximaal 12 maanden in de scholen kunnen lopen gepaard aan een tussentijdse evaluatie na 6 maanden. De prijs van een wijkwerkcheque staat nog niet definitief vast, maar zal in dezelfde grootte-orde van de huidige PWA-cheque zijn. Transportkosten zitten in de prijs van de cheque vervat en moeten niet meer apart door de school betaald worden.
 
Op het overleg met het kabinet van minister Muyters en de verschillende onderwijsverstrekkers hebben we nogmaals onze bedenkingen bij de werking van wijk-werken voor de scholen geformuleerd en gepleit voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatie personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
 
Nascholing   Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijke verlofstelsels vanaf 1 september 2017.
 
De vorming vindt plaats op dinsdag 19 september en wordt op donderdag 28 september herhaald. Inschrijven is gratis.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing: statuut van het niet-gesubsidieerd personeel
 
Nascholing   Om scholen meer inzicht te verschaffen in het statuut van contractuele personeelsleden organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de verschillende regio’s een bijzondere nascholing. Besturen, directeurs of administratief medewerkers worden in de vorming ondersteund om voor hun contractuele medewerkers zelf een arbeidsreglement op te stellen.
 
Bovendien krijgen deelnemers een beter zicht op de dienstverlening die Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt met betrekking tot contractuele personeelsleden.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing basispakket personeelsadministratie basisonderwijs
 
Nascholing   Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een basispakket personeelsadministratie gewoon en buitengewoon basisonderwijs aan waarbij beginnende administratief medewerkers van basisscholen zicht krijgen op de verschillende fasen in de loopbaan van (gesubsidieerde) personeelsleden en de regelgeving in verband met hun rechtspositie.
 
De basisbeginselen van de personeelsreglementering worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Daarbij maak je op een concrete manier kennis met de mededelingen en modellen over personeelsreglementering die je terugvindt op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De vorming vindt plaats op vrijdag 29 september.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Werkingsmiddelen (pre)waarborgregeling 2015-2016 en 2016-2017 toegekend
 
Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed waarin de werkingsmiddelen voor de waarborgregeling worden toegekend. Concreet gaat dat over de werkingsmiddelen die toegekend worden aan de buitengewone basisscholen en secundaire scholen die via de (pre)waarborgregeling de twee vorige schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) in het gewoon basis- en secundair onderwijs ondersteuning geboden hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij onderhandelingen steeds benadrukt dat de waarborgregeling geen besparingsoperatie mocht zijn. De werkingsmiddelen helpen de buitengewone scholen om tegemoet te komen in extra kosten. In het BVR vind je een overzicht van de buitengewone scholen en hoeveel middelen elke school ontvangt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2017
 
We hebben een overzicht gemaakt van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking heeft op leerlingen. Achtereenvolgens worden de wijzigingen in reglementering in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en overstijgende bepalingen besproken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen met ASS 1 dag per week thuis?
 
Vorige week berichtten verschillende media over de mogelijkheid om leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) één dag per week thuis te onderwijzen. De regeling waarnaar in de pers verwezen werd, is in tegenstelling tot wat sommige berichten suggereerden, niet nieuw.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Afschaffing attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019
 
De Vlaamse overheid heeft op 14 juli 2017 beslist dat basiskennis bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 niet meer bewezen moet worden om als zelfstandig ondernemer te starten. De verplichting om het attest bedrijfsbeheer voor te leggen wordt afgeschaft. 
 
Tot 1 september 2019 loopt de huidige wetgeving nog. Concreet betekent dat dat leerlingen en cursisten die zich voor 1 september 2019 als zelfstandige willen vestigen, het attest bedrijfsbeheer nog nodig hebben. Scholen en centra voeren daarom best geen wijzigingen door in het vak, de studierichting of de opleiding voor het komende schooljaar 2017-2018.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Participatie doorontwikkeling Zin in leren! Zin in leven! voor ontwikkelleeftijd 0 tot 2,5 jaar
 
ZILL   Om het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! inzetbaar te maken voor alle leerlingen in de basisschool, werken we aan leerlijnen voor de ontwikkelleeftijd van 0 tot 2,5 jaar. Dit schooljaar werkten we met een groep enthousiaste teamleden uit de praktijk aan de doorontwikkeling van de persoonsgebonden ontwikkeling.
 
Volgend schooljaar voorzien we de doorontwikkeling van de cultuurgebonden ontwikkelvelden. Daarbij worden alle generieke doelen kritisch bekeken en waar het ertoe doet, voegen we ontwikkelstappen toe voor die leerlingen.
 
We voorzien tien ontwikkeldagen waarop gedurende twee dagen vijf keer een ontwikkelveld centraal staat. Op die dagen koppelen we ook regelmatig de vorderingen bij de persoonsgebonden ontwikkelvelden terug naar de groep. Die leerlijnen worden door interne en externe experten verder nagekeken en verfijnd. Voor de tien ontwikkeldagen kun je je opnieuw inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+ Onderwijs: tweede oproep voor individuele leermobiliteit in technisch- en beroepsonderwijs
 
EPOS   Er komt een tweede oproep voor Erasmus+ individuele leermobiliteit in technisch- en beroepsonderwijs. De deadline is 4 oktober 2017. Hou de nieuwsbrief en website van Epos vzw voor de officiële oproep en aanvraagformulieren in de gaten.
 
Epos heeft nog een budget van 846.098,62 euro om een tweede oproep te doen voor projecten waarmee leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs een buitenlandse stage doen. De oproep staat ook open voor charterhouders (KA116). Je kunt een nieuwe aanvraag doen of een herwerkte versie indienen als je aanvraag bij de eerste oproep niet geslaagd was.
Meer informatie - Contact: Marc De Vlieger, marc.devlieger@epos-vlaanderen.be, 02 553 99 22.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op woensdag 6 september organiseert Cubiss in Breda een internationale conferentie rond laaggeletterdheid. De conferentie ‘Brick by brick. Extending the Literacy houses approach’ biedt bijdragen uit Noorwegen, Ierland, Spanje en Nederland aan. Het gaat daarbij om resultaten en bevindingen van een Erasmus+ project. Wil jij weten hoe de aanpak van laaggeletterdheid uitgebreid en verbeterd kan worden? Schrijf je dan in op de website van Cubiss.
 
► 
 
Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert op 14 september 2017, in samenwerking met de Faculteit Rechten van de UHasselt en het Kinderrechtencommissariaat, een studiedag met als thema ‘De verwevenheid tussen Familie-, Personen- en Onderwijsrecht’ in Hasselt.
 
► 
 
Het Interfacultair Instituut voor Levende Talen (ILT) organiseert op vrijdag 15 september 2017 een workshop rond uitspraak bij NT2-leerders. De workshop vindt die dag van 13 tot 16 uur in de lokalen van het ILT plaats. Je kunt je inschrijven via het ‘inschrijvingsformulier workshop uitspraak NT2’.
 
► 
 
Het Agentschap Inburgering en Integratie organiseert 3 regionale trefdagen met een uitgebreid aanbod vormingen gelinkt aan NT2.
 
► 
 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert een projectoproep tegengeluiden - preventie van radicalisering. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wil het agentschap inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. Initiatiefnemers die willen intekenen kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De projectperiode start op 1 maart 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
De Federatie van Marokkaanse Verenigingen zoekt een gedetacheerde leraar (bij voorkeur uit het basisonderwijs) om via onderwijsprojecten leerlingen met leermoeilijkheden te begeleiden en ouders in hun taak van opvoeder te ondersteunen.
 
► 
 
Agoria zoekt een procescoach voor de verdere uitbouw van het project duaal leren. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook