In deze extra nieuwsbrief informeren we je over de resultaten van de spoedtelling 2016-2017.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je over de resultaten van de spoedtelling 2016-2017.

 

   Algemeen

 
 
Meer dan 740 000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor de spoedtelling 2016-2017 de leerlingenaantallen door AgODi aangeleverd gekregen. Enkel voor de internaten organiseerden we nog een eigen spoedtelling. We bedanken alle scholen voor het tijdig en accuraat invoeren van de gegevens in hun schooladministratiepakket en alle internaten voor hun medewerking aan de spoedtelling.
 
Op de derde schooldag van september 2016 waren in het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 741 125 leerlingen ingeschreven, het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar. In vergelijking met het vorige schooljaar zijn dat 1 638 leerlingen meer, of een stijging met 0,22 procent. Een beknopte toelichting bij de evolutie van de schoolbevolking in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair onderwijs, en ook de evolutie van het aantal internen lees je in dit persbericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook