Dit is nieuwsbrief 157 van 4 april 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 157 van 4 april 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige paasvakantie!
►  Onderwijsactualiteit
►  Memorandum – Infrastructuur/scholenbouw
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2019
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuwe lerarenopleiding: KU Leuven biedt 10 educatieve masters aan verspreid over 9 locaties
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Statuten volgens de nieuwe WVV
►  Duiding bij de nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
►  Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi vóór 1 mei 2019
►  Subsidies voor onthardingsprojecten – tweede oproep
Personeel
►  Wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap
►  Aanvangsbegeleiding
Lerenden
►  Aangepast model van schoolreglement gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020
►  Timing omkadering ondersteuningsnetwerken 2019-2020 bekend
Curriculum & vorming
►  FAQ basisopties
►  Bestelling ondersteunend materiaal modernisering so en LLinkid
►  Herinnering Kick-off duaal leren – 26 april, 7 mei of 16 mei 2019 : inschrijven eerste sessie tot 15 april!
►  Inter-netteninitiatieven www.nt2020.be
Identiteit & kwaliteit
►  KIES jij ook voor een professionaliseringstraject?
►  Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige paasvakantie!
 
Pasen  
 
Wij wensen je een deugddoende paasvakantie toe. Van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel bereikbaar in een beperktere bezetting. In de tweede week van de paasvakantie en op paasmaandag zijn onze diensten gesloten.
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 25 april 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsactualiteit
 
Vorige week verscheen het boek Het evangelie volgens Lieven Boeve. Mijn ambitie voor onderwijs. In dat boek houdt onze directeur-generaal een pleidooi voor een genuanceerd debat over onderwijs.
 
Het is dan ook ironisch (maar wellicht geen toeval) dat de kop boven een artikel over het boek leidde tot een bijzonder gepolariseerde discussie over de ‘lat’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Infrastructuur/scholenbouw
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op infrastructuur en scholenbouw.
 
Ondanks belangrijke initiatieven van opeenvolgende Vlaamse regeringen blijft de onderfinanciering het grootste probleem. We stellen vast dat de gesubsidieerde scholenbouwinvesteringen geen gelijke tred kunnen houden met de instroom aan nieuwe aanvragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart 2019:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 26 maart 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 27 maart 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs – 28 maart 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
VONDeling  
 
Het dertigste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 
 
 
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
Vormingssessies voor schoolbestuurders
 
► 
 
Brussel, ook binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een buitenbeentje
 
► 
 
Verslag congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen 22 januari 2019
 
► 
 
Verslag congres directies secundair onderwijs 13-15 maart 2019
 
► 
 
Dag van de godsdienst 22 maart 2019
 
► 
 
Nieuwe schoolinfrastructuur Sint-Augustinusschool Vorst
 
Op de website vind je ook alle vorige nummers
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuwe lerarenopleiding: KU Leuven biedt 10 educatieve masters aan verspreid over 9 locaties
 
Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de KU Leuven een masteropleiding volgen om leraar te worden. De nieuwe educatieve masters vervangen de specifieke lerarenopleiding (SLO). Studenten die al een masterdiploma op zak hebben, de zij-instromers, kunnen een verkort traject volgen. De KU Leuven biedt die verkorte masters op niet minder dan negen locaties aan onder de naam 'EDU'.
 
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag
 
Vlaanderen Wees wijs   De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024.  In het memorandum pleiten ze prioritair voor ‘voldoende beleidsomkadering in de basisschool’.  Daarnaast is er vraag naar: voldoende werkingstoelagen, voldoende middelen voor infrastructuur en voldoende middelen ter ondersteuning op de klasvloer.
 
Om het memorandum kenbaar te maken aan de politici, organiseren ze voor de vierde keer een Vlaanderen Wees Wijs – Dag, in aanwezigheid van de Vlaamse voorzitters (van de grootste democratische en relevante partijen) en hun onderwijsdeskundige. Naast directeurs basisonderwijs, nodigen ze ook explciet jou als bestuurder uit.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een bespreking bij de hoorzitting over onderwijs voor zieke kinderen en de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 28 maart 2019 beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 3 april 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen graag volgende vacatures in de kijker:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider muzische en mediakundige vorming
 
► 
 
halftijds Zill-coach regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider studiegebied personenzorg regio Antwerpen
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
Raadpleeg onze andere vacatures via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De school voor buitengewoon basisonderwijs type 3 ‘Ter Elst’ zoekt een directeur.
 
► 
 
Katholieke Scholengemeenschap Maaseik-Kinrooi, Mosa-RT zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
Sint-Gabriëlcollege vzw zoekt een pedagogisch directeur.
 
► 
 
De Bernardusscholen zoeken een adjunct-directeur voor de Bernardusbron campus technicum.
 
► 
 
vzw Sint-Jozefscollege Aarschot zoekt een campusdirecteur basisschool en pedagogisch directeur secundair onderwijs
 
► 
 
Het CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw OZCS Zuid-Antwerpen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Statuten volgens de nieuwe WVV
 
Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Eén van de gevolgen is dat verenigingen die na de datum van inwerkingtreding (1 mei 2019) worden opgericht, hun oprichtingsstatuten moeten opstellen overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe WVV. Ook bestaande verenigingen zijn verplicht om hun statuten aan te passen. Je krijgt daarvoor de tijd tot 1 januari 2024.
 
Wij werkten zowel voorbeeldstatuten uit voor de aanpassing van de statuten van bestaande vzw’s als voorbeeldstatuten voor nieuwe vzw’s. Ook vind je in de leidraad meer duiding bij de verschillende onderdelen van de statuten. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Duiding bij de nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
 
Vorige week maakten we de nieuwe raamovereenkomst voor schoolboeken secundair onderwijs bekend. Meteen startten de vier geselecteerde inschrijvers een eigen communicatie, die het niet altijd eenvoudig maakte om een correct beeld te vormen. Daarom geven we een aantal verduidelijkingen bij de raamovereenkomst. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AgODi vóór 1 mei 2019
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt - ten laatste op 1 mei 2019 aan AgODi melden:
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidies voor onthardingsprojecten – tweede oproep
 
speelplaats   AGION besliste om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure. Daarom vragen we je aandacht voor deze tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met die projectoproep wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen.
 
In deze oproep wordt een thematische deelgroep “school en omgeving” voorzien die zich specifiek richt op ontharden voor een kwalitatievere school en omgeving.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap
 
Op 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige cyclus voor scholengemeenschappen. Een eventuele wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap heeft gevolgen voor de rechten van de personeelsleden. De gevolgen kun je nalezen in de herwerkte mededeling ‘TADD, vaste benoeming en reaffectatie bij wijziging van de samenstelling  van de scholengemeenschap voor basisonderwijs of secundair onderwijs’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvangsbegeleiding
 
Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van nieuwe personeelsleden. Vanaf 1 september 2019 wordt aanvangsbegeleiding zowel een recht als een plicht voor startende personeelsleden. We schreven een nota met enkele concrete aandachtspunten, onder meer in het kader van het verwerven van het recht op TADD.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepast model van schoolreglement gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020
 
We updateten de verschillende modellen van schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
gewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
gewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Timing omkadering ondersteuningsnetwerken 2019-2020 bekend
 
Op 3 april 2019 gaf het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) op de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ toelichting bij de omkadering voor de ondersteuningsnetwerken (ONW) in 2019-2020. Het is de bedoeling om de procedure rond te hebben tegen half mei. Op 15 mei komt de stuurgroep opnieuw samen over de concrete verdeling van de middelen tussen de ondersteuningsnetwerken en de onderliggende buo-scholen. Tegen 17 mei moeten de protocollen klaar zijn. Dan kunnen de dienstbrieven voor eind mei naar de betrokken buo-scholen worden verstuurd.
 
In de dienstbrieven lees je welke omkadering de paritaire commissie op voorstel van het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk heeft toegekend en welke omkadering uit de 33 procent teruggave van de bevroren GON komt. Beide pakketten (omkadering toegekend door de paritaire commissie en teruggave 33 procent bevroren GON) moeten ingezet worden voor ondersteuning door het ondersteuningsnetwerk.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
FAQ basisopties
 
De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bestelling ondersteunend materiaal modernisering so en LLinkid
 
LLinkid   Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde enkele ondersteunende materialen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs en LLinkid. Verschillende van die hulpmiddelen, zoals flipovers van de gemeenschappelijke leerplannen en legendekaartjes van LLinkid, stelden we al ter beschikking van de scholen die de nascholing ‘modernisering eerste graad so’ volgden.
 
Wil je graag een of meerdere van die materialen bestellen om te gebruiken in jouw school?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering Kick-off duaal leren – 26 april, 7 mei of 16 mei 2019 : inschrijven eerste sessie tot 15 april!
 
De ‘Kick-off duaal leren’ is er speciaal voor beginnende en ervaren trajectbegeleiders in duaal leren en leren en werken. Wil je weten hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt? Ben je op zoek naar gedetailleerde info over het afsluiten van Overeenkomsten Alternerende Opleiding? Wil jij helemaal mee zijn met het decreet duaal leren? Dan ben je op de kick-off duaal leren aan het juiste adres!
 
Je krijgt er alle info die je nodig hebt om optimaal voorbereid aan het schooljaar 2019-2020 te starten.
 
 
► 
 
Vrijdag 26 april 2019 – Gent - inschrijven mogelijk t.e.m. 15 april.
 
► 
 
Dinsdag 7 mei 2019 - Brussel - inschrijven mogelijk t.e.m. 29 april.
 
► 
 
Donderdag 16 mei 2019 - Antwerpen - inschrijven mogelijk t.e.m. 8 mei.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inter-netteninitiatieven www.nt2020.be
 
www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen.
 
Leraren en coördinatoren NT2 kunnen zich via die website inschrijven om deel te nemen aan nascholingssessies en lerende netwerken op maat. Ook het professionaliseringsaanbod NT2 van de universiteiten kun je via die portaalsite raadplegen.
 
Graag brengen we deze inter-netteninitiatieven onder de aandacht:
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
KIES jij ook voor een professionaliseringstraject?
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.
 
We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden. Daarnaast helpen we onderwijsprofessionals te oriënteren naar een leidinggevende functie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
 
In het kader van de vernieuwde lerarenopleiding zoekt de KU Leuven een aantal secundaire scholen die bereid zijn hun lokalen ter beschikking te stellen tijdens de herfst- (2019) of krokusvakantie (2020) om een driedaags opleidingsonderdeel te laten plaatsvinden.
 
Belangrijk is dat er naast een aantal goed uitgeruste klaslokalen met beamer ook een grote ruimte is voor 400 studenten voor gezamenlijke bespreking en dat het draadloos internet krachtig genoeg is. Scholen uit alle provincies komen in aanmerking. De KU Leuven voorziet een vergoeding. Meer informatie.
 
Ben je geïnteresseerd? Laat liefst voor 1 mei iets weten aan frederik.maes@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Stad Brugge en Hogeschool VIVES nodigen je graag uit om deel te nemen aan het tweede Onderwijscongres van Stad Brugge op woensdag 24 april 2019, met een goed gevuld programma met verschillende workshops en sessies met gastsprekers. 
 
► 
 
Donderdag 2 mei 2019 organiseert de Vlaamse Overheid een studiedag over leerlingenvervoer. Tijdens de inspiratiesessies proberen ze een antwoord te geven op je bezorgdheden rond leerlingenvervoer. Ook het pilootproject leerlingenvervoer komt uitgebreid aan bod. Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van het pilootproject? Ben je klaar om geïnspireerd te worden over het thema leerlingenvervoer? Schrijf je dan snel in voor de studiedag.
 
► 
 
Het Agentschap voor onderwijsdiensten organiseert op vrijdag 3 mei 2019 in Brussel het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs. Deelname is gratis.
 
► 
 
LIEN-Vlaanderen organiseert op 28 en 29 mei 2019 naar jaarlijkse traditie een congres in Blankenberge. Dit jaar focussen we op “de leraar als motiverende coach”, met Maarten Vansteenkiste als keynotespreker. Meer info en inschrijven
 
► 
 
‘MOS duurzame scholen, straffe scholen’ organiseert in de maanden april en mei twee actiedagen rond groene speelplaatsen en buiten lesgeven:
 
► 
 
Met de derde buitenlesdag op 25 april 2019 laat MOS de scholen kennismaken met het buiten lesgeven ('outdoor education'). Alle leraren basis- en secundair onderwijs worden opgeroepen om op 25 april 2019 met de leerlingen ‘buiten te vliegen’. Buiten leren, buiten spelen en buiten bewegen is leuk en heeft een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties. Lichamelijke opvoeding, knutselen, leren over de natuur … maar ook taal- en rekenlessen zijn buiten vaak veel leuker dan binnen. Heel wat lessuggesties en de inschrijvingspagina kun je vinden op de website 'Buitenlesdag'.
 
► 
 
Meer dan zestig scholen zetten op 15 mei 2019 hun schoolpoort open voor leraren en directies van andere scholen. Ze pakken dan uit met hun groene speelplaats en vertellen graag over de manier waarop die tot stand kwam en hoe ze ervan gebruikmaken in hun lessen. Bezoekers kunnen zich inschrijven tot 23 april.
 
► 
 
Wil je met de hele school een project uitwerken rond plastic? Je leerlingen engageren en sensibiliseren? Djapo maakte een reeks lessen rond Mei Plasticvrij voor zowel kleuter-, lager, als secundair onderwijs, met verschillende deelthema’s. Doet jouw klas of school mee met Mei Plasticvrij? Registreer je actie voor dat schooloverschrijdend project met klassen uit Vlaanderen en Nederland.
 
► 
 
Schoolmakers heeft een nieuwe module klaar en kondigt het met het nodige tromgeroffel aan: Gedifferentieerd evalueren. De e-course Leren differentiëren krijgt een extra dimensie: gedifferentieerd evalueren. Saskia Vandeputte legt in een kort filmpje op de website uit wat het eigenlijk concreet betekent: ‘Gedifferentieerd evalueren houdt in dat je leerlinggericht evalueert op die vlakken waar dat relevant is.’ Vijf inzichten helpen om dat goed te kunnen plaatsen.
 
► 
 
In 2019 gaat de titel ‘Leraar van het Jaar’ naar een team. Want sterk onderwijs bieden leraren en directeurs niet (meer) alleen. Wie samenwerkt, is blijer in zijn job en voelt zich meer verbonden met zijn school. En door talenten te bundelen, breng je leerlingen verder. Ken jij zo’n topteam(pje)? Of maak je er zelf deel van uit? Nomineer dat duo, die werkgroep of de hele ploeg vóór 15 april.
 
► 
 
Vanaf 1 september 2019 is kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding een recht en een plicht voor elke onderwijsinstelling. Deskundige mentoren spelen een sleutelrol in die aanvangsbegeleiding . Odisee verzorgt in Brussel het postgraduaat ‘Mentoring en Coaching’. De module ‘mentor en starter in de spiegel’ kan vanaf volgend jaar ook apart opgenomen worden. Sinds 2012 leidt Odisee eveneens schoolontwikkelaars (banaba) op, directies of beleidsondersteuners die tijdens hun opleiding met projecten in hun school aan de slag gaan, waarbij ze collega’s en het team meenemen in een proces van onderbouwde initiatieven die de kwaliteit van de opleidingsinstelling versterken. Op 24 mei stellen de afstuderende schoolontwikkelaars hun projecten voor.
 
► 
 
Ook tijdens de paasvakantie hebben leerlingen of ouders de kans om een vraag of zorg te delen met CLBch@t. Op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 21 uur en op woensdag van 14 tot 21 uur.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook