Dit is nieuwsbrief 188 van 23 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 188 van 23 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Tom Vermeulen - nieuwe teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Rekenmodules werkingsmiddelen schooljaar 2019-2020
►  Gewijzigde wetgeving over stagiairs
►  Voorjaarsseminarie in alle regio’s vanaf 10 februari
►  Extra reeks vorming E-procurement op 23 april 2020
Lerenden
►  Voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Reflectiedag 'Zin in leren! Zin in leven!-uitbreiding 0 tot 2,5 jaar
►  Opstroomoptie en update FAQ basisopties
►  Indiening voorstellen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs 15 januari 2020
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Vormingsaanbod Syntra Vlaanderen voor trajectbegeleiders
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Tom Vermeulen - nieuwe teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs
 
Tom Vermeulen   Op 1 maart 2020 start Tom Vermeulen als teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming. Hij volgt er Willy Claes op. Tom werkt momenteel nog op de Dienst Lerenden als pedagogisch begeleider. Voorheen was hij directeur van KOCA Basisonderwijs in Antwerpen. We wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een kort stukje over de bespreking van het jaarverslag 2018 van het GO! op 16 januari 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het schoolbestuur Bleydenberg in Wilsele zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw De Sint-Albertscholen van Genk zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Campus Kajee in Schoten, vroeger Kindsheid Jesu zoekt een internaatsbeheerder.
 
► 
 
Vzw KOMO in Mechelen zoekt een internaatsbeheerder voor het Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie.
 
► 
 
Het Don Bosco Technisch Instituut in Sint-Denijs-Westrem zoekt een technisch adviseur grafische communicatie en media.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Rekenmodules werkingsmiddelen schooljaar 2019-2020
 
Nu de Vlaamse uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2020 gestemd is, zijn ook de rekenmodules voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon onderwijs geactualiseerd voor het schooljaar 2019-2020.
 
Voor het eerst is er ook een rekenmodule voor het buitengewoon onderwijs. De rekenmodules zijn te vinden op de webpagina Werkingsmiddelen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gewijzigde wetgeving over stagiairs
 
Door een wetswijziging die in voege trad vanaf 1 januari 2020 wijzigt de dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor de stagiairs. De polis arbeidsongevallen die de onderwijsinstelling voor haar stagiairs heeft onderschreven wordt wat ruimer. Ook het traject van en naar de stageplaats is gewaarborgd.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorjaarsseminarie in alle regio’s vanaf 10 februari
 
Begin februari kun je als bestuur in alle regio's aan een interessante vormingsavond deelnemen.
 
Kom met meerdere bestuurders en kies uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden, jouw twee workshops voor die avond. Zo kun je de inhouden delen binnen je bestuur.
 
Het aanbod is niet in elke regio gelijk. Je bent overal welkom!
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra reeks vorming E-procurement op 23 april 2020
 
E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. Daarom bieden we vormingen over E-procurement aan.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs
 
Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. In het verleden werd beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB voor te leggen. Er werd bevestigd dat die werkwijze verder gezet kan en mag worden. Meer info daarover kun je vinden in de omzendbrieven BaO/2007/02 en SO/2011/03/BuSO.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Reflectiedag 'Zin in leren! Zin in leven!-uitbreiding 0 tot 2,5 jaar
 
Zill  
 
De uitbreiding 0 tot 2,5 jaar staat sinds augustus 2019 online. Als gebruiker (bu)bao willen we je beluisteren, je bedenkingen en vragen meenemen als we de uitbreiding een laatste keer herwerken. Eind juni 2020 maken we de uitbreiding 0 tot 2,5 jaar definitief.
 
Op 14 februari 2020 van 9.30 tot 15 uur vindt een reflectiedag plaatsbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 in Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstroomoptie en update FAQ basisopties
 
Op vraag van een aantal scholen dient Katholiek Onderwijs Vlaanderen een leerplan voor de basisoptie Opstroomoptie B-stroom in. De Opstroomoptie kan immers een zinvolle piste zijn voor ex-OKAN-leerlingen die de OKAN-klas hebben verlaten. Via de Opstroomoptie kunnen ze zo in het tweede leerjaar van de B-stroom gedurende 10 lesuren verder werken aan hun kennis van het Nederlands en aan andere doelen van de algemene vorming met het oog op doorstroming naar de tweede graad D/A- of D-finaliteit. Het ontwerpleerplan vind je vanaf 3 februari op de themapagina Modernisering so bij de leerplannen van de basisopties.
 
We attenderen je meteen ook op een update van de FAQ basisopties. Je vindt daar een antwoord op veelgestelde vragen. Op de themapagina Modernisering so vind je eveneens een overzicht van alle krachtlijnen per basisoptie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indiening voorstellen opleidingsprofielen volwassenenonderwijs 15 januari 2020
 
De inter-netten projectgroep Curriculum diende op 15 januari 2020 dertien voorstellen van opleidingsprofielen in voor het secundair volwassenenonderwijs.
 
Daarnaast wordt voor het opleidingsaanbod talen de opleiding Noors aangevraagd (richtgraad 1 tot en met 4), alsook de uitbreiding van de opleiding Roemeens (richtgraad 2 tot en met richtgraad 4).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Overheidsopdrachten voor gevorderden: rechtspraak – bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid (alle niveaus)
 
► 
 
Nieuwe mogelijkheden voor wiskundige tekstverwerking (ook op Chromebook) – ICT-nascholingen
 
► 
 
Doe het eens op mijn manier! Differentieer in stijlen! - lager onderwijs
 
► 
 
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met breuken - basis- en secundair onderwijs
 
► 
 
Van haat naar erger? Dialoog op school - secundair onderwijs
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Vormingsaanbod Syntra Vlaanderen voor trajectbegeleiders
 
Syntra Vlaanderen organiseert verschillende vormingssessies voor trajectbegeleiders over de eerder administratief-juridische kant van duaal leren. Er is een basisvorming over erkenningen en overeenkomsten en een uitbreidingsvorming over overeenkomsten. Je krijgt er heel wat informatie zodat je vragen van ondernemingen en leerlingen correct kunt beantwoorden of hen correct kunt doorverwijzen.
 
Meer info en mogelijkheid om in te schrijven vind je op de website van Syntra Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Doe mee met de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International op vrijdag 7 februari 2020 en word één van de topscholen die haar leerlingen de kans geeft om op te komen voor mensenrechten. Het thema van dit jaar is YOUTH 4 RIGHTS. Jonge mensenrechtenverdedigers moeten extra hun best doen om gehoord te worden. Amnesty International roept daarom jongeren in België op om jonge mensenrechtenverdedigers wereldwijd te steunen. Brieven schrijven verandert levens. Schrijf je nu in met je klas of school en ontvang gratis lesmateriaal, die jou en je leerlingen een onvergetelijke Schrijf-ze-VRIJdag bezorgt.
 
► 
 
Op 19 februari van 14 tot 16.30 uur organiseert de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap van de UGent een studiedag voor leraren en hun leerlingen over het schrijven van een filosofisch essay ter voorbereiding van de filosofie-olympiade. Er zal ook een sessie zijn over het thema van de IPO 2020 Lissabon, namelijk de Portugese dichter-schrijver-filosoof Fernando Pessoa. Schrijf je in. De voorronde van de filosofie-olympiade vindt plaats in de week van 9 tot 13 maart. De vier citaten zullen al een aantal dagen voordien gepubliceerd worden op de website van de Belgische IPO. De essays zullen opnieuw maximaal 1500 woorden lang mogen zijn (ca. 3 pagina’s) en men mag in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en/of Engels) schrijven.
 
► 
 
1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen is het slachtoffer van pesten. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten van 14 tot en met 21 februari 2020 wil samen met jullie een vuist maken tegen pesten. Doe mee!
 
► 
 
Duchenne spierdystrofie is een degeneratieve spierziekte. Kinderen met deze aandoening volgen vaak les in het gewone onderwijs, sommigen volgen aangepast onderwijs. Meestal is er aangepaste zorg nodig. Duchenne Parnet Project Belgium vzw organiseert een workshop: zorg op school Duchenne spierdystrofie.
 
► 
 
Goed zorgen voor jezelf is niet zo makkelijk in onderwijs. Het volgende SOK congres op 5 juni 2020 wordt een echt verwencongres en handelt over ‘Het belang van zelfzorg in het kwaliteitsbeleid van een school’.  
 
► 
 
PUNT is Djapo’s inspiratiemagazine voor leraren die rond duurzaamheid en denkonderwijs willen werken. Er is een nieuwe editie voor basisonderwijs (PUNT#4) en een voor secundair onderwijs (PUNT#5). Je komt ondermeer meer te weten over:
 
► 
 
​Wat zijn de SDG’s en hoe kan je ermee aan de slag op school?
 
► 
 
Hoe kun je als gemeente of school kinderen en jongeren laten participeren?
 
► 
 
Hoe kun je kinderen en jongeren uitdagen om zelf na te denken en in actie te schieten voor de planeet?
 
Je krijgt ook heel wat lestips, maakt kennis met kinderen, jongeren én leerkrachten die de wereld mee op punt zetten en je wordt geïnspireerd om vooral zélf aan de slag te gaan. Bestel alvast jouw exemplaar! Stuur je gegevens naar info@djapo.be, vermeld welke magazine je graag wil ontvangen en PUNT zit binnenkort gratis in je brievenbus.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
CANON Cultuurcel zoekt een medewerker (gedetacheerde leraar).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook