In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over het sociaal overleg van 28 april.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over het sociaal overleg van 28 april.
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Sociaal overleg: ruimte voor scholen om zelf keuzes te maken
 
 
We ijverden ervoor dat scholen op basis van hun lokale context en de haalbaarheid van de veiligheidsmaatregelen de vrijheid krijgen om binnen het afgesproken kader af te wijken van de maxima. We zijn blij dat die ruimte er nu is. 
 
Tegelijk werd expliciet bevestigd dat leerlingen die om wat voor reden dan ook onherstelbare leerachterstand dreigen op te lopen, individueel of in kleine groep op school kunnen uitgenodigd worden. 
 
Op onze uitdrukkelijke vraag kunnen leerlingen Se-N-Se opleidingen vanaf 15 mei net als de leerlingen van 6 bso/kso/tso en 7 bso twee dagen per week naar school. Het laatste jaar aso kan maximaal 1 dag per week naar school.
 
Over een mogelijke opstart van het tweede en vierde jaar secundair onderwijs hebben we op het sociaal overleg lang gediscussieerd. Mede op advies van professor Vlieghe (GEES) starten die leerjaren op 15 mei niet op. Dat heeft vooral te maken met de dynamiek (veel verplaatsingen, verveelvuldiging van contacten, druk op openbaar vervoer ...) in de schoolomgeving. We houden de evolutie en realiteit op het terrein nauwlettend in het oog. Op 22 mei wordt er geëvalueerd en gaan we na welke leerjaren bijkomend kunnen opstarten op 29 mei.
 
Opvang van leerlingen mag ons niet verhinderen om lesactiviteiten op te nemen. Waar nodig, rekenen we op andere partners om ons daarin bij te staan. 
 
Scholen kunnen hun klassen dankzij de versoepelde maatregelen in twee splitsen. In plaats van mondmaskers kunnen leraren ook achter plexiglas lesgeven of zogenaamde face shields dragen. Besturen kunnen bij ons terecht voor een aankoop van noodzakelijk materiaal. We werken aan een aanbod van meerdere leveranciers. In een volgende nieuwsbrief laten we weten waar ze daarvoor terecht kunnen. 
 
Andere vragen zoals middelen voor extra onkosten, concrete organisatie van de opvang na 15 mei, liggen nog op tafel. Ondertussen worden ook de draaiboeken over veiligheid en over onderwijsaanpak verder verfijnd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina.
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Contacteer ons dan gerust!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
► 
 
Update corona in onderwijs: preventiedraaiboek verduidelijkt
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Corona en bouwwerven
 
De coronamaatregelen hebben heel diverse effecten op de werven. Sommige werven lopen nagenoeg ongehinderd voort. Andere zijn stilgelegd. Nog andere zijn ondertussen al terug opgestart. Over heel de lijn is wel een vertraging te merken in het bouwritme.
 
We verwachten voor elk van die werven een claim van de aannemer om (een deel van) het geleden verlies te compenseren. Die compensatie kan bestaan in het verlengen van de uitvoeringstermijn. Soms zal de aannemer ook vragen om extra kosten te vergoeden. En de lopende prijsherziening over een langere bouwperiode zal zeker al een effect hebben op de bouwkost.
 
We houden ons beschikbaar om besturen te ondersteunen in hun onderhandelingen met de aannemers.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kan ik omwille van de coronacrisis uitstel van betaling krijgen voor de gewaarborgde AGION-leningen?
 
De coronacrisis raakt ons onderwijs hard, ook financieel. Voor sommige ondernemingen is betalingsuitstel nodig om geen cashflowproblemen te krijgen. In de praktijk zien we dat probleem op dit ogenblik minder bij het leerplichtonderwijs. Omwille van hun specifieke financieringsstructuur zijn centra voor volwassenenonderwijs meer gevoelig voor de financiële impact van de coronacrisis.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen btw bij schenken medische hulpgoederen aan scholen
 
Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd.  Ook alle onderwijsinstellingen kunnen van die regeling gebruik maken.
 
Normaal kan de belastingplichtige de btw alleen aftrekken bij een verkoop van goederen, niet bij een schenking. Een gift van medische hulpgoederen aan een school of universiteit zal de btw nu echter niet opeisbaar maken.
 
Wat onder medische hulgoederen moet worden verstaan, is nader omschreven in een circulaire van de btw-administratie. Het gaat om materialen en voorwerpen die daadwerkelijk kunnen gebruikt worden als bescherming. Dat zijn bijvoorbeeld: mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, brillen (duikbril, veiligheidsbril ...), waterdichte poncho's ... De giften moeten plaatsvinden voor 30 juni 2020.
 
Alle bijkomende informatie kun je nalezen in de Circulaire 2020/C/58 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Inschrijvingen en aanmelden: update
 
Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort tot minstens 18 mei 2020. Dat geldt zowel voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, als voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. 
 
Die fysieke inschrijvingen zullen mogelijk verder uitgesteld worden tot een nog niet bekende datum. Scholen kunnen dus best alternatieven overwegen voor de inschrijvingen met het oog op volgend schooljaar. Hieronder herhalen we nog even welke alternatieven er mogelijk zijn. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook