In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over onze nascholingen, verzekeringen in de paasvakantie en tucht- en beroepsprocedures, maar willen we je vooral ook bedanken!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over onze nascholingen, verzekeringen in de paasvakantie en tucht- en beroepsprocedures, maar willen we je vooral ook bedanken!

 

   Algemeen

 
 
Dankjewel!
 
dankjewel  
 
Dankjewel, leraren, docenten, opvoeders, ondersteunend personeel, directies, beheerders en bestuurders!
 
Bedankt omdat je de voorbije weken …
 
 
► 
 
met je leerlingen, studenten en cursisten in contact bleef, en met originele opdrachten hun dag kleurde
 
► 
 
aandacht had voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen, en ook hen een veilige omgeving probeerde te bieden
 
► 
 
het hoofd koel hield, en oplossingen bedacht voor de meest uiteenlopende vragen
 
► 
 
er samen met je collega’s helemaal voor bent gegaan, onder het motto ‘gaat niet, bestaat niet!’
 
Geniet van de paasvakantie, neem wat tijd om de batterijen weer op te laden, en blijf vooral gezond!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen: online, verplaatst of geannuleerd
 
Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden er opnieuw bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. In het derde trimester gaan onze nascholingen en netwerken dan ook waar mogelijk digitaal. Wanneer de inhoud dat niet toelaat, verplaatsen of annuleren we de sessies.
 
We brengen iedere deelnemer op de hoogte of zijn specifieke nascholing of netwerk:
 
 
► 
 
online plaatsvindt
 
► 
 
geannuleerd of verplaatst wordt
 
Voor een teamgerichte nascholing gaan we hierover in overleg.
 
We danken je voor jouw begrip. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update inzamelactie laptops
 
Op 25 maart ging onderwijsminister Ben Weyts samen met DigitalforYouth en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10 000 laptops voor leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunde meteen dit initiatief en riep haar scholen op om in kaart te brengen hoeveel leerlingen er in het gezin geen laptop hebben om aan afstandsleren te kunnen doen. We stellen een zeer grote nood vast. We stuurden vanmiddag een verlanglijst naar Digitalfouryouth met in totaal 10 175  laptops, waarvan 1108 voor de leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs.
 
Gisteren stond de teller voor heel Vlaanderen op meer dan 13 000 laptops. Digitalforyouth  liet ons weten op dat ogenblik zicht te hebben op 9000 laptops en hopen de kaap van de 10 000 alsnog te halen. De actie kan dan ook rekenen op de solidariteit van Vlaanderen, zowel in het schenken van laptops door bedrijven als door sponsering via de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gebruik van SMOG
 
We kregen in aanvulling van ons nieuwsbericht over auteursrechten SMOG de visie van Gezin en Handicap rond het filmen van SMOG-gebaren door.
 
Als je SMOG-gebaren wil filmen, is het van groot belang eerst deze visietekst door te nemen. Zo willen we samen met Gezin en Handicap het kwaliteitsvol gebruik van SMOG waarborgen. Je kunt steeds bij vzw Gezin en Handicap terecht voor ondersteuning en opleiding. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een kijkje over de grenzen
 
kaart   De Europese Commissie zorgde voor een overzicht van de duur van de schoolsluitingen in de landen die deel uitmaken van het Erasmus+programma. We maakten de overzichtskaart apart beschikbaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Rechtzetting: wat met de verzekering voor de opvang tijdens de paasvakantie?
 
De schoolpolis voorziet dekking voor personeelsleden volgens de polisvoorwaarden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Leerlingen krijgen dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheden lichamelijke ongevallen.
 
De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt over deze dekking tijdens de paasvakantie uitgebreid.
 
De verzekeraar voorziet dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid of rechtsbijstand via de schoolpolis in het geval de school de opvang organiseert. Ook als deze wordt georganiseerd binnen de context van de gemeentelijke regie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Coronavirus en het gebruik van o.a. ventilatie en verwarming
 
Veel scholen sluiten delen van hun gebouwen en vangen in bepaalde delen kinderen van ouders met cruciale beroepen op.  Dit vraagt om doelgerichte stellingen van de technische installaties.
 
De Federatie van Europese verenigingen voor Verwarming, Ventilatie en Airconditioning heeft op haar site een speciaal advies uitgebracht voor gebouwinstallaties om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.
 
De adviezen vind je terug op de website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wat met tucht- en beroepsprocedures tijdens de coronamaatregelen?
 
Door de coronamaatregelen hebben heel wat scholen tucht- en beroepsprocedures on hold gezet. Ingeval de scholen na de paasvakantie weer opstarten, kunnen die procedures mogelijk fysiek worden verdergezet. Ingeval de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd zouden worden, kan de vraag rijzen hoe het dan verder moet.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijven in de hogere leerjaren van het secundair onderwijs: update
 
Na de paasvakantie kan je niet starten met de inschrijvingen in het secundair onderwijs vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad voor het schooljaar 2020-2021. De overheid vaardigde intussen ook voor die inschrijvingen verdere richtlijnen uit. Die inschrijvingen worden tot en met 17 mei opgeschort.
 
Als op 18 mei 2020 de lessen nog steeds geschorst zijn, of als er dan nog een samenscholingsverbod geldt, kan het schoolbestuur beslissen om de inschrijvingen te laten verlopen zonder dat de fysieke aanwezigheid van ouders of leerlingen op school vereist wordt. We overleggen nog met de overheid hoe een en ander concreet kan verlopen. Zodra we meer duidelijkheid hebben, berichten we daarover.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aan alle betrokkenen in het ondersteuningsmodel
 
Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.
 
De ondersteuners gaan in overleg met alle partijen om te kijken hoe zij het team, de leraar en de leerling ook in deze omstandigheden kunnen ondersteunen. Er gaat niet alleen expliciete aandacht uit naar communicatie met de ouders en de leerling, maar ook met de betrokken leraren. Hoe ondersteunen we hen, zodat in de huidige context en op een haalbare manier, leren mogelijk blijft, ook wanneer nieuwe leerstof via preteaching wordt aangeboden.
 
De coördinatoren van de ondersteuningsnetwerken en de betrokken buo-scholen werken hiervoor samen met de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling een concreet beleid uit en ondersteunen de ondersteuners in deze bijzondere tijden. Lees alvast enkele aandachtspunten en concrete tips.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Opvang in internaten van kinderen met een maatregel, in weekends en paasvakantie
 
Kinderen die recht hebben op opvang in een internaat zullen daar in de paasvakantie volcontinu (24/7) verblijven. We lichtten de internaten al in hoe ze zich hier best op voorbereiden. Het is niet de bedoeling dat deze doelgroep van en naar de opvang in regie van het lokale bestuur gaat.
 
De opvang van externe leerlingen van wie de ouders ziek worden of die in een moeilijke gezinssituatie terechtkomen is geen taak voor Onderwijs, dat is Welzijnsmaterie.
 
Om de bereikbaarheid van de CLB’s te garanderen gaat het bestuur van het internaat in overleg met het lokale/verbonden CLB. Voor de bereikbaarheid van consulenten lijkt het het beste om met de sociale dienst van de betreffende jeugdrechtbank en aanverwante instanties contact op te nemen en afspraken te maken.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook