We bundelen in deze extra nieuwsbrief verdere informatie over buitenlandse reizen en stages. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
We bundelen in deze extra nieuwsbrief verdere informatie over buitenlandse reizen en stages. 

 

   Algemeen

 
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid in verband met het coronavirus. Naast de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen, moeten ze kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. De meest recente informatie vind je in Schooldirect:
 
 
► 
 
Coronavirus: richtlijnen voor scholen en CLB's
 
► 
 
Coronavirus: criteria nieuwe richtlijnen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met stages?
 
We krijgen veel vragen rond stages. We verwachten morgen meer precieze richtlijnen van de overheid. Een eerste antwoord op de vraag of stages mogen doorgaan, vind je hier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ga bij een pakketreis niet onmiddellijk in op voorstellen tot recuperatie van een deel van de kosten
 
Van een pakketreis kan sprake zijn zodra er een combinatie is van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Een voorbeeld is de combinatie van busreis en verblijf. Je gaat best na of dat wat je bent overeengekomen met een reisorganisatie onder de noemer pakketreis valt. Dat wordt doorgaans bepaald in de benaming van de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.
 
Let op! Dit nieuwsbericht heeft geen betrekking op de situatie waarbij je helemaal zelf de reis organiseert of enkel het verblijf reserveerde via de reisorganisator. Het gaat enkel om pakketreizen.
 
Scholen melden ons dat ze bij pakketreizen voorstellen van hun reisorganisatie krijgen. Daarin staat dat de school de reis annuleert en slechts een deel van de kosten terugkrijgt. Vaak staat het voorstel zeer kort open. Laat je niet onder druk zetten om snel nog in te gaan op een 'eenmalig' of 'gunstig' aanbod. Onder bepaalde omstandigheden maak je immers aanspraak op een volledige terugbetaling van reeds gemaakte kosten.
 
We gaan daarover het gesprek aan met de VVR, de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, en de FBAA, de Federatie van de Belgische Autocar- en Autobusondernemers.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bij vragen bel 0800 14689
 
Bij vragen rond het coronavirus of rond communicatie naar ouders, leerlingen of personeel toe, kun je contact opnemen met het nummer 0800 14689. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de nodige modelbrieven ter beschikking gesteld die je als school kunt gebruiken: 
 
 
► 
 
Brief voor scholen waar besmetting is vastgesteld.
 
► 
 
Brief voor scholen waar geen besmetting is vastgesteld. 
 
Je kunt ook terecht bij CLB voor ondersteuning, zij staan in het kader van een besmetting in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook