Dit is nieuwsbrief 150 van 7 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 150 van 7 februari 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Kick-off kwaliteitsontwikkeling internaten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Herinnering: oproep raamovereenkomst industriële gassen
Personeel
►  Stakingsaanzegging 13 februari 2019
Lerenden
►  Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types
►  Academische Werkplaats Autisme is op zoek naar praktijkorganisaties
Curriculum & vorming
►  Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
►  CLIL-studiedag: 'Samen staan we sterker' – woensdag 20 maart 2019
►  Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - februari 2019
►  Dag van de lesgevers aan gedetineerden – woensdag 27 maart 2019
►  Save the date! Studie- en ontmoetingsdagen vanuit het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen
Identiteit & kwaliteit
►  (Praktijk)onderzoekend leren door leraren en leerlingen met het E+ project 3DIPhE
►  CEEC Symposium
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Kick-off kwaliteitsontwikkeling internaten
 
Referentiekader internaatskwaliteit   Op vrijdag 1 februari 2019 kwamen meer dan honderd internaatsbestuurders en -beheerders samen voor de kick-off rond integrale kwaliteitsontwikkeling van internaten. Het was een boeiende dag waarop we het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK) voorstelden en de aanwezigen vanuit diverse invalshoeken naar aspecten van kwaliteitsvolle internaatswerking keken.
 
We bezorgen je de presentatie van deze leerrijke dag.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
We bezorgen je een commentaar bij de bespreking van de N-VA-conceptnota over hoogbegaafden en de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 31 januari 2019 beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 6 februari 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs regio Antwerpen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De vrije basisschool Sancta Maria Deurne zoekt twee directeurs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
 
► 
 
stafmedewerker onderwijsontwikkeling
 
► 
 
projectleider graduaatsopleidingen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Herinnering: oproep raamovereenkomst industriële gassen
 
raamovereenkomst gassen   De afgelopen maanden maakten we een bestek op voor de aankoop van industriële gassen argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen
 
Die industriële gassen worden onder meer gebruikt in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw en mechanica. We werkten daarvoor samen met de inkopers van een aantal grotere scholen voor nijverheidsonderwijs.
 
Uit de marktverkenning blijkt dat we best werken met een “gesloten” raamovereenkomst. Dat is een raamovereenkomst waarbij de toekomstige afnemer voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat geeft aan de aankoopcentrale.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Stakingsaanzegging 13 februari 2019
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 13 februari 2019. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag. Omwille van de staking zal het openbaar vervoer verstoord verlopen.
 
We verzamelden aanbevelingen en eventuele modelbrieven bij het thema Staking op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types
 
In de nieuwsbrief van 17 januari 2019 gaven we toelichting bij de meerderheidsamendementen bij Onderwijsdecreet XXIX, waarin een nieuw mechanisme voor de financiering van de ondersteuning kleine types was opgenomen. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet, na advies van de Raad van State, definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.
 
De bepalingen die betrekking hebben op het nieuw financieringsmechanisme van de ondersteuning kleine types, werden geïntegreerd in het ontwerpdecreet. Er zijn nog een paar zaken gewijzigd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Academische Werkplaats Autisme is op zoek naar praktijkorganisaties
 
Zoals we je al eerder via onze nieuwsbrief lieten weten, is de Academische Werkplaats Autisme op zoek naar praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of hun familie. De deadline om een aanvraag tot samenwerking in te dienen komt dichterbij. Je kunt je nog kandidaat stellen tot en met vrijdag 15 februari 2019.
 
Wil je weten of jouw praktijk of interventie in aanmerking komt? Heb je vragen over het aanvraagformulier? Neem dan contact op de met de Academische Werkplaats Autisme via info@academischewerkplaatsautisme.be. Je vraag wordt dan zo snel mogelijk via e-mail of telefonisch beantwoord. Indien gewenst, plannen ze ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
 
zill posters   Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.
 
Sinds december 2018 hebben we ook de affiches ‘Onderwijsarrangementen: ontwerpen van een krachtige leeromgeving met Zill: zo doe je dat’ (gevouwen of opgerold) en het 'ordeningskader Zill' aan ons aanbod toegevoegd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CLIL-studiedag: 'Samen staan we sterker' – woensdag 20 maart 2019
 
CLIL   Heb je als school of leraar al heel wat ervaring met CLIL? Of wil je inzicht krijgen in wat die innovatie voor je school kan betekenen? Schrijf je dan in voor de vierde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op woensdag 20 maart 2019. 
 
De internationaal gerenommeerde CLIL-expert Do Coyle (University of Edinburgh) is dit jaar onze centrale gast. Verwacht presentaties en (vak)workshops met praktische tips, inspirerende ideeën en netwerkkansen. De studiedag is een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash curriculumontwikkeling en EVC volwassenenonderwijs - februari 2019
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.
 
We bezorgen je de nieuwsflash van februari 2019. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dag van de lesgevers aan gedetineerden – woensdag 27 maart 2019
 
De projectgroep ‘pedagogische ondersteuning voor lesgevers aan gedetineerden’ binnen het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) organiseert op woensdag 27 maart 2019 het initiatief ‘Dag van de lesgevers aan gedetineerden’.
 
De programmatie is afgestemd op de resultaten van de bevraging bij alle lesgevers aan gedetineerden in het najaar van 2018. We hopen ook jouw medewerkers die les geven in de gevangenis te mogen verwelkomen! Schrijf je in via de website van Vocvo.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date! Studie- en ontmoetingsdagen vanuit het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen
 
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen organiseert in het voorjaar van 2019 twee boeiende studie- en ontmoetingsdagen die zich richten naar beleidsmakers, opleiders, pedagogisch begeleiders, directeurs, zorgcoördinatoren, leraren en andere geïnteresseerde professionals. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen geeft telkens toelichting bij het onderzoek. Enkele experten geven ook hun visie op de resultaten. Er is tijd en ruimte om met collega’s over de resultaten in gesprek te gaan en samen na te denken over mogelijke acties ter optimalisering.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
(Praktijk)onderzoekend leren door leraren en leerlingen met het E+ project 3DIPhE
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een partner in het Erasmus+ project 3 Dimensions of Inquiry in Physics Education (3DIPhE). De leraren die een professionele leergroep vormen tijdens dat project, tonen op woensdagmiddag 13 maart 2019 de eerste tussentijdse resultaten van hun praktijkonderzoek(jes) rond onderzoekend leren. Die dag kun je komen vaststellen wat onderzoekend leren precies inhoudt en hoe de resultaten van leerlingen door zo’n onderzoek in de klas verbeteren.
 
Leraren fysica en wetenschappen, vakcoördinatoren, pedagogisch directeurs en begeleiders zijn zeer welkom in de F. de Merodestraat 18 in Mechelen (PB regio Mechelen-Brussel). Schrijf je hier in. Je kunt ook nog deelnemen aan de tweede helft van het project. Alle informatie bij wim.peeters@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CEEC Symposium
 
Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een internationaal symposium over 'De katholieke school en de interculturele en interreligieuze uitdagingen'. Sprekers zijn allen belangrijke denkers over het thema, onder wie ook directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen prof. dr. Lieven Boeve en prof. dr. Didier Pollefeyt. Daarnaast komen ook enkele getuigenissen aan bod vanuit diverse Europese landen. We bevelen het symposium heel warm aan. Alle inhoudelijke en praktische informatie vind je op www.ceec.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Lectorendag wereldoriëntatie – hoger onderwijs
 
► 
 
Een eenvoudige app bouwen – volwassenenonderwijs
 
► 
 
Start to program – volwassenenonderwijs
 
► 
 
Informatiesessie WellBE.vlaanderen – besturen
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden – besturen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Vandaag verschijnt propaganda in veel verschillende vormen en via diverse kanalen. Het speelt in op de gevoelens van jongeren, wakkert gedachten aan en probeert hun gedrag te beïnvloeden. Op maandag 25 februari 2019 organiseren Mediawijs, Kazerne Dossin en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie een (gratis) webinar over het thema propaganda. Schrijf je in via de inschrijvingspagina 'Propaganda in de klas'.
 
► 
 
RTC West-Vlaanderen nodigt vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven uit voor zijn jaarlijkse RTC-netwerkevent op dinsdag 26 februari 2019 in het The Cube in Kortrijk. Gastspreker Luc De Man, co-auteur van het boek 'Hervormen van binnenuit', geeft zijn kijk op onderwijshervorming. 
 
► 
 
Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende praktijken? Dan is de Dag van de Cultuureducatie op dinsdag 12 maart 2019 in Vooruit, Gent iets voor jou! Dit jaar ligt de focus op emoties als drijvende kracht achter cultuur en dus ook als essentieel onderdeel van cultuureducatie. We vertrekken vanuit de emotie angst. Daarnaast komen ook verschillende praktijkverhalen aan bod, onder meer vanuit het referentiekader Cultuur in de Spiegel.
 
► 
 
Op dinsdag 28 mei 2019 vindt de elfde editie van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning in Kortrijk plaats. Het Forum brengt lesgevers, taalondersteuners en beleidsmedewerkers samen om hun knowhow en praktijkervaring met elkaar te delen. Het tienjarige bestaan van het Forum vieren ze met een publicatie 'Taalondersteuning en taalbeleid: wat werkt? Inspirerende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs', die tijdens de studiedag centraal staat.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, zoekt een accountmanager ouderwerking Limburg en Antwerpen.
 
► 
 
Unisoc zoekt een directeur, nl. een sterke strateeg en krachtige communicator.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook