Dit is nieuwsbrief 158 van 25 april 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 158 van 25 april 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag: historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs weggewerkt
►  Plenaire vergadering van 24 april: vier beslissingen, twee verrassingen
►  Memorandum – Toekomstplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
►  Campagne voor het lerarenberoep: word een echte influencer!
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Personaliseer je nieuwsbrief
Vacatures
►  Vacature nascholers Zin in leren! Zin in leven!
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacature hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Goedgekeurde capaciteitsdossiers: en nu?
►  Nieuwe aanbesteding aardgas en elektriciteit voor de periode 2022-2025
►  Oproep naar boekenverantwoordelijken basisonderwijs
►  Informatiesessie over scholengemeenschappen vanaf 2020
Personeel
►  Monitor niet-ingevulde vervangingen
►  Tijdelijk andere opdracht
►  Stakingsaanzegging Europese betoging 26 april 2019
►  Actualisatie mededeling omkaderingsmiddelen
Lerenden
►  Doorbraak over nieuwe inschrijvingsregels in het onderwijs
►  Structuur en organisatie van de eerste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs
Curriculum & vorming
►  Inzetten op taalgericht vakonderwijs
►  Eisenpakket voor de Vlaamse Regering 2019-2024: “Kansen voor iedereen - Samen met iedereen”
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht mei 2019: generositeit
►  Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
►  KIES jij ook voor een professionaliseringstraject?
Initiatieven van externen
►  SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen
►  Kapstokboxen te koop
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag: historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs weggewerkt
 
Enkele uren na een congres een decreet over een jaarlijkse bijkomende investering van vijftig miljoen euro: de directeurs van het katholiek basisonderwijs kregen het voor elkaar. Op de vierde Vlaanderen Wees Wijs-dag, waarbij honderden directeurs in de Ancienne Belgique met elkaar en politici in dialoog gingen over het basisonderwijs, werd snel het draagvlak duidelijk om de achterstand in de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs weg te werken. Dat is al jarenlang een eis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de namiddag werden woorden onmiddellijk omgezet in politieke daden. Je leest er meer over in de nieuwsbrief van onze directiecommissie basisonderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Plenaire vergadering van 24 april: vier beslissingen, twee verrassingen
 
De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 24 april 2019 werden vier belangrijke beslissingen genomen waarvan twee heel verrassende:
 
 
► 
 
het inschrijvingsdecreet
 
► 
 
de resolutie over een nieuw plan voor het basisonderwijs
 
► 
 
het decreet over extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs
 
► 
 
de resolutie over hoogbegaafden
 
Met de resolutie over een nieuw plan voor het basisonderwijs en het decreet over extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs komt het Vlaams Parlement overigens tegemoet aan enkele eisen uit ons memorandum.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Toekomstplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. In dit bericht leggen we de focus op het toekomstplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 
Het Toekomstplan Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs – principes en ambities van de sociale partners dat aan de minister werd overgemaakt, legt de volgende drie klemtonen: (a) aandacht voor de basisfinanciering van het basisonderwijs, (b) de versterking van de primaire processen (leren en onderwijzen) en (c) voldoende middelen voor administratieve en beleidsondersteuning om de secundaire processen efficiënt en effectief te organiseren.  
 
Die prioriteit is brandend actueel. Het Vlaams Parlement gaf gisteren immers zijn goedkeuring aan de maatregel om de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs op gelijke hoogte van het lager onderwijs te brengen. Die verhoging betekent dat één van de door Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevraagde maatregelen meteen gerealiseerd is.
 
Daarnaast vragen we voor de uitvoering van een toekomstplan basisonderwijs de volgende maatregelen waarvan er overigens gisteren ook al enkele in een resolutie werden opgenomen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Campagne voor het lerarenberoep: word een echte influencer!
 
Word influencer   Vlaanderen heeft de volgende jaren heel wat bijkomende gemotiveerde en gepassioneerde leraren nodig. Daarom gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits met de onderwijspartners, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen, deze week het startschot van de campagne ‘Word een echte influencer’. Met die campagne wil men het lerarenberoep en de hervormde lerarenopleidingen positief in de kijker te zetten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je
 
 
► 
 
een bespreking van
 
► 
 
de gedachtewisseling over het rapport 'Evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen'
 
► 
 
de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2019 (jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie)
 
► 
 
de conceptnota rechten van internen en het kwaliteitskader van internaten
 
► 
 
de conceptnota zorgpaspoort in onderwijs
 
► 
 
de vraag om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 4 april 2019 beantwoord werd.
 
► 
 
Leesbevordering bij aspirant-leraren
 
Plenaire vergadering Senaat
 
We bezorgen je de bespreking van het belangenconflict decreet inschrijvingsrecht op 29 maart 2019.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag over het rapport van het Rekenhof over het M-decreet die op 24 april 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personaliseer je nieuwsbrief
 
Al meer dan 3 000 lezers personaliseerden hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil jij ook een nieuwsbrief op maat ontvangen? Geef dan aan voor welk onderwijsniveau, voor welke doelgroep en van welke regio je nieuws wil ontvangen. Stel je voorkeuren in. Bij vragen kun je e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature nascholers Zin in leren! Zin in leven!
 
Heb je interesse om als nascholer in het basisonderwijs de leerplanimplementatie Zin in leren! Zin in leven! (Zill) mee vorm te geven? Dan is deze vacature iets voor jou!
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst vanaf 1 september 2019 haar ploeg nascholers Zill verder uit te breiden met nieuwe voltijdse en deeltijdse nascholers.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Zomergem zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Scholengemeenschap KEi zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Sint-Jan Berchmansinstituut zoekt een directeur eerste graad.
 
► 
 
MPI Oosterlo vzw zoekt een directeur buitengewoon secundair onderwijs en een directeur buitengewoon kleuter- en basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Ignatius Scholen Brussel zoekt een directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature hoger onderwijs
 
CVO Sociale School Heverlee - UC Leuven-Limburg zoekt een medewerker beleidsondersteuning graduaatsopleidingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Goedgekeurde capaciteitsdossiers: en nu?
 
Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering de capaciteitsdossiers goed voor de periode 2019-2021. In alle capaciteitsgemeenten zijn de dossiers goedgekeurd zoals ze via de Lokale Task Forces bij het Departement Onderwijs werden ingediend tegen 15 januari 2019. Intussen zijn, na een correctie van de cijfers aan aanbodzijde, ook capaciteitsmiddelen toegekend aan Aalst.
 
Voor Brussel, Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand (met name Halle, Vilvoorde en Zaventem) zijn bovenop het beloofde bedrag nog extra middelen vrijgemaakt voor bijkomende plaatsen. Dat impliceert dat er ook extra projecten kunnen worden uitgewerkt.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe aanbesteding aardgas en elektriciteit voor de periode 2022-2025
 
Aardgas   De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij die raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit over drie jaren worden gespreid.
 
De aankoopstrategie lukt enkel als we in staat blijven om drie jaar op voorhand aan te kopen. Dat betekent dat we binnenkort volumes moeten kunnen aankopen voor 2022 en verder. Daarvoor moet een nieuwe aanbesteding worden opgestart. Voor die nieuwe aanbesteding voor aardgas en elektriciteit hebben wij vooraf opnieuw je mandaat nodig om in naam en voor rekening van jouw bestuur naar de markt te gaan.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Oproep naar boekenverantwoordelijken basisonderwijs
 
Boekenverantwoordelijke   De huidige raamovereenkomst voor handboeken basisonderwijs loopt volgend schooljaar af. Je kunt bij de huidige leveranciers nog een laatste keer bestellen voor het schooljaar 2019-2020. Daarom starten we de voorbereiding op van een nieuwe raamovereenkomst voor schooljaar 2020-2021 en later.
 
We stellen een representatieve klankbordgroep samen voor de nieuwe raamovereenkomst. Wij doen graag een beroep op de kennis en ervaring van boekenverantwoordelijken in het basisonderwijs, ongeacht of je school is ingeschreven in de huidige raamovereenkomst.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiesessie over scholengemeenschappen vanaf 2020
 
In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november 2019 een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Heel wat directies, leidinggevenden en bestuurders waren nog niet in functie bij de start van de vorige periode scholengemeenschappen in 2014 en vragen zich af hoe daaraan te beginnen.
 
Wat is het het doel van de scholengemeenschappen? Hoe kun je er een inhoudelijke invulling aan geven? Aan welke criteria en voorwaarden moeten ze voldoen? Welke zijn hun bevoegdheden en van welke voordelen genieten hun scholen? ...
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Monitor niet-ingevulde vervangingen
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen schoolbesturen van het basis- en secundair onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen (NIV) om te zetten in vervangingseenheden. Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar gebruiken. Meer info over dat mechanisme vind je in onze mededeling.
 
AgODi stelt sinds kort een overzicht ter beschikking van de opgebouwde en aangewende vervangingseenheden. Je vindt de monitor op Mijn Onderwijs. De gebruikers met toegang tot het thema ‘Personeel vertrouwelijk’ kunnen de monitor raadplegen via de rubriek ‘NIV’.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijk andere opdracht
 
De reglementering biedt sinds een aantal jaar de mogelijkheid aan personeelsleden om vanuit hun vastbenoemde opdracht een verlof te nemen en zo tijdelijk een andere opdracht (TAO) op te nemen.
 
Is dat verlof voor het personeelslid een recht? In welke situaties kan het verlofstelsel worden toegekend door het schoolbestuur? Wat is de duur en het volume van de onderbreking? Antwoorden op die en andere vragen vind je in de nieuwe mededeling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging Europese betoging 26 april 2019
 
Op 26 april 2019 vindt een Europese betoging plaats in Brussel. De actie is gedekt door een stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisatie mededeling omkaderingsmiddelen
 
De medeling biedt een overzicht van de verschillende omkaderingsmiddelen waarmee betrekkingen van leraar en godsdienstleraar kunnen worden ingericht in scholen voor voltijds gewoon so en in opleidingsvorm 4 (OV4) van het buitengewoon secundair onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Doorbraak over nieuwe inschrijvingsregels in het onderwijs
 
Vanaf volgend schooljaar komen er dan toch nieuwe inschrijvingsregels. Gisteren, 24 april 2019, werd het belangenconflict afgerond en werd het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Structuur en organisatie van de eerste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs
 
Naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs wijzigen de toelatings- en overgangsvoorwaarden in de eerste graad grondig. Voor het 1ste leerjaar A en B gaan de nieuwe voorwaarden al in op 1 september 2019.
 
In deze nieuwe mededeling zetten we de regelgeving op een rij. Om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de eerste graad van het gemoderniseerd secundair onderwijs hebben wij de toelatings-, bekrachtigings- en overgangsvoorwaarden geschematiseerd. Mocht je vragen hebben over deze nieuwe regeling dan kan je steeds terecht bij de Dienst Lerenden.
 
Je vindt de mededeling ook op onze website onder het thema Schoolorganisatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inzetten op taalgericht vakonderwijs
 
Het doorlichtingsdesign Inspectie 2.0, dat sinds september 2018 wordt uitgerold, focust meer dan voorheen op de beleidskracht van de onderwijsinstellingen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de kwaliteit en het gevoerde kwaliteitsbeleid. In de rapportering over de 250 doorlichtingen zonder juridische consequentie (Onderwijsspiegel 2019) lees je hoe het nieuwe instrumentarium de bouwstenen van het kwaliteitsbeleid ontrafelt en daardoor aangeeft welke elementen al dan niet werken.
 
Een van de elementen waarop secundaire scholen volgens de onderwijsinspectie nog vooruitgang kunnen boeken, is taalgericht vakonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eisenpakket voor de Vlaamse Regering 2019-2024: “Kansen voor iedereen - Samen met iedereen”
 
We streven naar een naadloze overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt, want iedereen in onze samenleving droomt van een kwaliteitsvol en zinvol leven op te bouwen. Concrete actie op beleidsniveau is daarvoor noodzakelijk. Dat moet zich vertalen in een gezamenlijke regelgeving, maar zeker ook in een gezamenlijke visieontwikkeling op mens en maatschappij. De netoverstijgende Stuurgroep Onderwijs (buso - OV2) – Maatwerk maakte daarom een eisenpakket over aan de politieke partijen met een aantal voorstellen om dat waar te maken.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht mei 2019: generositeit
 
Leeftocht  
 
Op grote voet
 
Generositeit. Eén van de meest tegendraadse woorden in deze samenleving. En toch kiezen we ervoor om met mildheid, openheid en empathie op stap te gaan met onze leerlingen en collega’s. Ga je mee op die tocht?
 
Download het meinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenopleiding KU Leuven zkt secundaire scho(o)l(en)
 
In het kader van de vernieuwde lerarenopleiding zoekt de KU Leuven een aantal secundaire scholen die bereid zijn hun lokalen ter beschikking te stellen tijdens de herfst- (2019) of krokusvakantie (2020) om een driedaags opleidingsonderdeel te laten plaatsvinden.
 
Belangrijk is dat er naast een aantal goed uitgeruste klaslokalen met beamer ook een grote ruimte is voor 400 studenten voor gezamenlijke bespreking en dat het draadloos internet krachtig genoeg is. Scholen uit alle provincies komen in aanmerking. De KU Leuven voorziet een vergoeding. Meer informatie.
 
Ben je geïnteresseerd? Laat liefst voor 8 mei iets weten aan frederik.maes@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
KIES jij ook voor een professionaliseringstraject?
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.
 
We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachingsmodules op maat aan te bieden. Daarnaast helpen we onderwijsprofessionals te oriënteren naar een leidinggevende functie.
 
Interesse?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
SOS Zomerkamp zoekt kampplek voor 100 jeugdgroepen
 
Deze zomer organiseert het Vlaams jeugdwerk zo’n 6 600 zomerkampen, goed voor een half miljoen kinderen en jongeren op kamp. De Afrikaanse varkenspest - die in het najaar van 2018 werd aangetroffen in de populaire kampenprovincie Luxemburg - strooit echter roet in het eten. Het virus is niet schadelijk voor de mens, maar vormt wel een bedreiging voor de landbouwsector. Daarom worden maatregelen genomen in de getroffen gebieden en zijn langs Vlaamse kant 100 groepen op zoek naar een nieuwe locatie voor hun zomerkamp. Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden via www.SOSzomerkamp.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kapstokboxen te koop
 
kapstokboxen  
 
De vzw Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo kocht een aantal kapstokboxen aan, maar niet alle aangekochte boxen bleken nodig. Heeft jouw school interesse om die over te kopen?
 
De kapstokboxen worden verkocht tegen 50 procent korting, namelijk 340 euro per box. De kapstokboxen zijn 132 cm hoog,137 cm breed en 60 cm diep. De elementen kunnen aaneensluitend geschakeld worden.
 
Interesse? Neem dan contact op met Britt Dewingaerden via boekhouding@kabot.be of op het telefoonnummer 0476 45 89 31.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Rode Neuzen Dag organiseert op dinsdag 7 mei 2019 voor de allereerste keer het Rode Neuzen Lab. Leraren of directeurs zijn samen met twee straffe leerlingen welkom om te ontdekken hoe Rode Neuzen Dag voor hun school het verschil kan maken.
 
► 
 
Open kijk op handicap – VLB organiseert op 7 mei 2019 een vorming voor buschauffeurs en -begeleiders, logistiek medewerkers en onderhoudspersoneel in het buitengewoon onderwijs. In deze praktische en interactieve vorming krijg je de kans om je te verdiepen in het thema handicap. 
 
► 
 
Het Vlaams Jeugd Parlement vindt dat jongeren een forum verdienen bij de aankomende verkiezingen. Daarom organiseert ze op maandag 13 mei 2019 ‘Speak Up!’. Op die dag wil ze zoveel mogelijk jongeren zelf aan politiek laten doen.
 
► 
 
Ben je op zoek naar interessante informatie, tools of methodieken die je kunt inzetten bij je doelgroep? Wil je meer weten over de ontwikkeling van loopbaancompetenties? Wil je je blik verruimen en kennismaken met relevante projecten, diensten en organisaties? Op maandagvoormiddag 13 mei 2019 organiseren Euroguidance en Europass Vlaanderen in Brussel de studievoormiddag 'Over grenzen heen: aan de slag met (onderwijs/leer)loopbanen en competenties'.
 
► 
 
Het Departement Onderwijs verzamelt op 'Start- en actiedagen Samen tegen Schooluitval' een overzicht van studiedagen over vroegtijdig schoolverlaten in heel Vlaanderen. Verschillende partners in de netwerken Samen tegen Schooluitval organiseren die studiedagen. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe initiatieven.
 
► 
 
Voor het zevende jaar op rij organiseert Mediawijs de Mediacoach-opleiding, een mediawijs traject voor professionelen. In negen sessies ontdek je hoe je binnen je organisatie aan mediawijsheid werkt en zet je zelf een project op. De opleiding richt zich tot leraren, bibliotheekmedewerkers en professionelen uit de jeugd- en welzijnssector.
 
► 
 
Zit je met een cultureel ei, maar heb je nood aan ondersteuning? Dan is dynamoPROJECT iets voor jouw school. Dien je aanvraag in voor 15 mei. Ze bieden tot 2 000 euro subsidie voor een traject dat je met de leraren en leerlingen aflegt samen met een culturele partner.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature van externen
 
Welzijnszorg zoekt een educatief medewerker West-Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook