Dit is nieuwsbrief 184 van 12 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 184 van 12 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Lerarentop 1010
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature expert wetenschappen (biologie/chemie/land- en tuinbouw)
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Werken met externe boekenfondsen: hou het juridisch veilig!
►  De Grote Grondvraag - OVAM
►  Save the date: 31 januari 2020, voor jouw date met je boekenleverancier
►  Vormingen infrastructuur vanaf 13 januari 2020
Personeel
►  Verduidelijking regelgeving vakantieregeling van de personeelsleden binnen cvo
►  Update mededeling tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs
►  Update mededeling studiemeester-opvoeder internaat: bekwaamheidsbewijzen
Lerenden
►  Wijziging Dimona stagiairs
►  Waarschuw je leerlingen voor phishing!
Identiteit & kwaliteit
►  Internationaal project zoekt begeleiders
►  Advent weekbezinning 3
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Lerarentop 1010
 
Lerarentop 1010   Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop 1010 voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. We zoeken 1010 leraren om hun mening te geven over de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Er zijn al enkele werkwinkels volzet.
 
Schrijf je leraren of jezelf snel in op webpagina Lerarentop 1010.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement    
Schriftelijke vragen
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature expert wetenschappen (biologie/chemie/land- en tuinbouw)
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken een gedreven collega om in het team secundair onderwijs van Dienst Curriculum & vorming aan de slag te gaan als expert wetenschappen (biologie/chemie/land- en tuinbouw).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent zoekt een financieel directeur.
 
► 
 
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw zoekt een pedagogisch directeur voor de eerste graad.
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een directeur tso.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Werken met externe boekenfondsen: hou het juridisch veilig!
 
boeken  
 
In dit bericht reageren we kort op de mailing die IDDINK enkele weken geleden verzond naar onze scholen over het aanbod van een extern boekenfonds.
 
Binnenkort start in onze secundaire scholen de organisatie van de levering van schoolboeken. Om die immense opdracht te faciliteren en juridisch veilig te laten verlopen, biedt vzw DOKO als aankoopcentrale een raamovereenkomst aan. Die raamovereenkomst voorziet vier percelen die afgestemd zijn op de behoeften van onze scholen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
De Grote Grondvraag - OVAM
 
Grondvraag   Met ‘De Grote Grondvraag’ brengt Vlaanderen in kaart welke gronden gezond zijn en welke niet. Benieuwd hoe het gesteld is met de grond van je school? Check de grond op www.degrotegrondvraag.be.
 
Staat de grond van je school ‘rood’ gekleurd? Geen paniek, OVAM zoekt samen met jou naar een oplossing. Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of vroeger werden uitgevoerd. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: 31 januari 2020, voor jouw date met je boekenleverancier
 
Kom op 31 januari 2020 in Gent kennis maken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijsOp één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. Vanaf januari kun je een tijdslot reserveren per leverancier die je wenst te spreken. 
 
Wordt vervolgd!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen infrastructuur vanaf 13 januari 2020
 
In het voorjaar staan heel wat vormingen op stapel over infrastructuur:
 
 
► 
 
In januari starten we met een algemene informatiesessie in elke regio: (ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Reserveer vlug je plaats!
 
► 
 
Op 28 januari kun je deelnemen aan een sessie uitgewerkt met heel wat partners rond energie-efficiëntie: nenergie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld.
 
► 
 
In de loop van de maand maart kun je mee op werkbezoek: schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek. Daarvoor zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
 
► 
 
Na de paasvakantie zijn er vormingen over het uitwerken van een masterplan: masterplan onderwijsinfrastructuur. Je kunt nu ook in Malle aansluiten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verduidelijking regelgeving vakantieregeling van de personeelsleden binnen cvo
 
Een personeelslid kan op vrijwillige basis de jaarlijkse vakantie opnemen in een ander deel van het schooljaar. Een leraar svwo kan bijvoorbeeld gevraagd worden om cursussen te geven tijdens de zomervakantie. De prestaties die hij levert in de schoolvakanties, worden in mindering gebracht van de prestaties die geleverd worden in andere periodes van het schooljaar. Het personeelslid presteert dus niet meer uren, het gaat enkel over een verschuiving van de opdracht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs
 
We actualiseerden de mededeling over Tijdelijke vervangingen van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs. We wijzigden het punt 4 grondig. Dat geeft meer uitleg over het aanstellen van een interimaris binnen de puntenenveloppe in een ander ambt dan het ambt waarin de titularis is aangesteld.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling studiemeester-opvoeder internaat: bekwaamheidsbewijzen
 
We actualiseerden de mededeling Studiemeester-opvoeder: bekwaamheidsbewijzen. We voegden een punt 4 toe dat meer info geeft over de nieuwe lerarenopleiding en de nieuwe diploma’s die eraan vast hangen. Als gevolg van die vernieuwingen werden de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van studiemeester-opvoeder uitgebreid.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijziging Dimona stagiairs
 
Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven. De duur van de stage is daarbij van geen belang.
 
Die verplichting geldt ook voor de dan lopende stageovereenkomsten.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarschuw je leerlingen voor phishing!
 
‘Phishing’ is het meest gebruikte fraudemechanisme. Phishing gebeurt via het werven van 'geldezels' of 'mules'. Geldezels kunnen zowel voor als tijdens een fraudepoging geworven worden. “Bijverdienen zonder moeite?” is een vaak gebruikte misleidende boodschap op Instagram of Facebook die aan een fraudepoging voorafgaat.  Daarnaast benaderen ronselaars jongeren aan de schoolpoort. Ze spreken hen aan met de vraag om in ruil voor een extraatje geld op hun bankrekening te plaatsen en er weer af te halen.
 
Onderzoek van Febelfin wijst uit dat jongeren in ons land erg vatbaar zijn voor dat soort praktijken. Eén op de 10 leerlingen zou bereid zijn om zijn/haar bankkaart en bankrekening uit te lenen of een code door te geven in ruil voor een vergoeding. Vijf procent van de jongeren geeft zelfs aan al ooit benaderd te zijn geweest door ronselaars. Bijna een kwart van degene die benaderd zijn, ging ook in op de vraag.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Internationaal project zoekt begeleiders
 
Internationaal project   Dit schooljaar startten 17 scholen met een gezamenlijk Erasmus+  internationaliseringsproject. Zij leren internationaal over innovatieve leeromgevingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen coördineert en organiseert die cursussen/studiebezoeken. Scholen leren er onder andere over blended learning, computationeel denken, experiential learning, embodied learning, gamification, multiliteracies en discussion based learning.
 
Ter ondersteuning van die mobiliteit en ter ondersteuning van de lerende netwerken die daarna opgebouwd worden zoeken we vijf begeleiders die zich willen engageren om het leren van de deelnemers te begeleiden zowel tijdens als na een internationale mobiliteit.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent weekbezinning 3
 
Advent   Hoopvol uitkijken is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Kagan Coöperatieve Leerstrategieën - leraren die les geven in de studierichtingen personenzorg/domein maatschappij en welzijn
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Naar jaarlijkse gewoonte richten de werkgroepen Talen van het CNO (Centrum Nascholing Onderwijs – Universiteit Antwerpen) de Taaldag in voor leraren Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Dit schooljaar vindt de studiedag plaats op donderdag 6 februari 2020 van 09.45 tot 15.30 uur. Je kunt kiezen uit een waaier aan sessies.
 
► 
 
Ben je klaar voor het nieuwe Erasmus + programma? Ontdek het nieuwe programma. AFS voert een Europees onderzoek uit om na te gaan wat er nodig is om vanaf 2021 binnen de EU 500 000 studenten te laten deelnemen aan Erasmus+ projecten, de ambitieuze doelstelling van Europa. Hoe ver staat jouw school op vlak van internationalisering én hoe scoor je tegenover de rest van Europa? Neem even de tijd om onze zeven vragen te beantwoorden voor 15 januari 2020. Je kunt nadien je e-mailadres nalaten om het volledige rapport te ontvangen.
 
► 
 
Soms hebben leerlingen of ouders vragen bij het kerstrapport. Soms weten ze niet goed hoe ze moeten omgaan met een advies om te heroriënteren. Soms hebben  ze nog een andere vraag of zorg die ze willen delen met het CLB. Daarvoor kunnen tijdens de kerstvakantie ook contact opnemen met CLBch@tCLBch@t is ook open in de kerstvakantie op maandag 23 december 2019 en op donderdag 2 januari 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook