Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over het initiatief van minister Weyts om 10 000 laptops te verzamelen voor kansarme leerlingen uit het secundair onderwijs. Heb je er nood aan? Lees dan als de bliksem ons bericht. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over het initiatief van minister Weyts om 10 000 laptops te verzamelen voor kansarme leerlingen uit het secundair onderwijs. Heb je er nood aan? Lees dan als de bliksem ons bericht. 

 

   Algemeen

 
 
Allemaal digitaal: op zoek naar 10 000 laptops voor kansarme leerlingen secundair onderwijs
 
Wij ondersteunen het initiatief van minister Ben Weyts, de Koning Boudewijnstichting en DigitalForYouth.be om 10 000 laptops in te zamelen voor leerlingen uit het secundair onderwijs die thuis geen enkel digitaal hulpmiddel, zoals een pc of laptop, beschikbaar hebben.
 
Op die manier proberen we onze leerlingen zo veel mogelijk gelijke onderwijskansen aan te bieden. Als netwerkorganisatie stimuleren wij onze scholen om hun noden door te spelen.
 
Heeft jouw school laptops nodig voor je leerlingen? Mail naar (coronalaptops@katholiekonderwijs.vlaanderen) de volgende gegevens door:
 
 
► 
 
Instellingsnummer
 
► 
 
Naam school
 
► 
 
Adres school en/of vestigingsplaats
 
► 
 
Naam contactpersoon van de school
 
► 
 
Mail contactpersoon
 
► 
 
Gsm contactpersoon
 
► 
 
Aantal laptops
 
Wij bezorgen de informatie aan de initiatiefnemers. Heb je daarover nog vragen? Dan kun je terecht bij pedagogisch begeleider Peter Bracaval, eveneens op het mailadres coronalaptops@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook