Dit is nieuwsbrief 205 van 18 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 205 van 18 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Presentaties inforondes online
►  Onderwijsspiegel buitengewoon onderwijs: katholieke scholen doen het beter
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving juni 2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Onderwijsplanning so-buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – eerste update
►  Toevoeging in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019
Personeel
►  Lerarenplatform basisonderwijs
Lerenden
►  Wijzigingen aan het model van centrumreglement dbso
Curriculum & vorming
►  Nieuwe release en infosessies over LLinkid
►  Nieuwe standaardtrajecten duaal leren vanaf 1 september 2020
►  Scholen Switch duaal
Identiteit & kwaliteit
►  Nieuwe blogberichten inspirerend burgerschap
►  Speciale editie van Zonneland: alles komt goed
Initiatieven van externen
►  Sett brengt onderwijstransformatie en -technologie samen. Nu meer dan ooit!
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Presentaties inforondes online
 
inforonde   De voorbije weken gaven we via digitale inforondes zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onder andere de actualiteit. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsspiegel buitengewoon onderwijs: katholieke scholen doen het beter
 
Vorige week publiceerde de onderwijsinspectie haar jaarlijks rapport. Daarbij ging veel aandacht naar de matige resultaten van scholen in het buitengewoon onderwijs, wat tot onrust leidde. Een grondige blik op de volledige resultaten toont echter aan dat katholieke scholen beter presteren dan de algemene toelichting doet uitschijnen. We maken geen vergelijking met de andere onderwijsnetten.
 
De Onderwijsspiegel rapporteert netoverschrijdend en maakt dus abstractie van de onderwijsnetten. Bovendien neemt de onderwijsinspectie voor de rapportering van de inspectieverslagen niet alle scholen op die dat schooljaar bezoek kregen van de inspectie. Zo baseert het rapport zich op 23 inspectieverslagen, terwijl in het schooljaar 2018-19 33 buitengewone scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de inspectie over de vloer kregen. Eigen bevraging bij deze scholen schetst een genuanceerder en hoopvoller beeld.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving juni 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van juni 2020: 
 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 3 juni 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs – 4 juni 2020
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 9 juni 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je een commentaar bij de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 11 juni 2020 beantwoordde: 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten
 
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een administratief-financieel-logistiek directeur voor OC Ferdinand in Lummen.
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een (ped)agogisch directeur voor OC Clara Fey in Brecht
 
► 
 
De vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer zoekt een technisch directeur.
 
► 
 
De  vzw christelijke scholen Briljant zoekt een directeur basisonderwijs in Koningshooikt.
 
► 
 
De vzw OZCS Midden-Kempen zoekt een directeur voor de basisschool De Waaier in Kasterlee.
 
► 
 
Het schoolbestuur van vzw Arcadia zoekt een coördinerend directeur voor scholengemeenschap so Aarschot-Betekom.
 
► 
 
Cvo MIRAS zoekt een HR-stafmedewerker (75 %) en een regioverantwoordelijke (35 %).
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Onderwijsplanning so-buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – eerste update
 
In de nieuwsbrief 201 van 14 mei kondigden we het vernieuwde thema Onderwijsplanning aan. In hetzelfde bericht las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs. Voor enkele van deze aandachtspunten formuleren we een update.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Toevoeging in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019
 
Wanneer de jaarrekening van boekjaar 2019 nog niet is goedgekeurd door de Algemene Vergadering, dan is het aangewezen een tekst toe te voegen op blz. VSKO.16.bis net boven punt II. Bijzondere regels. Dit in de Exceltoepassing waarmee de jaarrekening volgens het VSKO-model wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Lerarenplatform basisonderwijs
 
Het lerarenplatform in het basisonderwijs wordt verdergezet tijdens het schooljaar 2020-2021. De personeelsleden die aangesteld worden in dat lerarenplatform krijgen werkzekerheid van 1 september 2020 tot het einde van het schooljaar. Onze mededelingen pasten we aan na publicatie van de betreffende omzendbrief.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijzigingen aan het model van centrumreglement dbso
 
We hebben dit schooljaar te maken met een aantal late wijzigingen aan het model van centrumreglement dbso. Het ontwerp van onderwijsdecreet XXX wijzigde immers nog op een aantal punten:
 
 
► 
 
In het schooljaar 2020-2021 rust er nog geen verplichting op het cdo om bij een niet-invulling van de component werkplekleren de opleiding van de jongere altijd volledig te organiseren via onderwijs bij het centrum voor deeltijds onderwijs.
 
► 
 
Art. 7 van het decreet leren en werken dat stelt dat een naadloos flexibel traject de component leren/werkplekleren vervangt, wordt pas op 1 september 2021 opgeheven.
 
We hebben het model van centrumreglement dbso daaraan verder aangepast. Je vindt het nieuwe model terug op de pagina School- en centrumreglement (so).
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nieuwe release en infosessies over LLinkid
 
Binnenkort plannen we een nieuwe release van LLinkid, de digitale leerplantool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, met enkele nieuwe functionaliteiten. We voorzien onder meer de mogelijkheid om vorderingsplannen van het schooljaar 2019-2020 over te hevelen naar schooljaar 2020-2021. In afwachting van deze release geven we als tip alvast mee dat je nu al een aangepast vorderingsplan kunt aanmaken in het huidige schooljaar; je kunt dat later gewoon kopiëren naar volgend schooljaar zodra de nieuwe release er is.
 
Alle nieuwigheden in de tool willen we graag voorstellen tijdens een Zoomsessie ‘vanuit uw kot’. Daarvoor nodigen we graag directies en LLinkid-beheerders (ICT-coördinatoren) uit op een van volgende data:
 
► 
 
donderdag 20 augustus (14 tot 16 uur)
 
► 
 
dinsdag 25 augustus (10 tot 12 uur)
 
Schrijf je in. Je ontvangt dan kort vooraf de link naar de juiste sessie.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe standaardtrajecten duaal leren vanaf 1 september 2020
 
Vanaf 1 september 2020 treden er heel wat nieuwe standaardtrajecten in werking. Daar zijn hier meerdere redenen voor:
 
 
► 
 
een update van de onderliggende beroepskwalificatie(s)
 
► 
 
een afstemming van het standaardtraject in lijn met de aanpassing van de matrix so en invulling van de onderwijskwalificaties (BVR 19/7/19)
 
► 
 
technische aanpassingen
 
► 
 
de concrete invulling van de aanloopstructuuronderdelen, als dit van toepassing is
 
► 
 
de concrete invulling van de mogelijke flexibele instap in duaal via onderliggende beroepskwalificaties en/of behaalde certificaten binnen het stelsel van leren en werken
 
We brengen je nu al op de hoogte van de opleidingen waarvoor er wijzigingen volgen, maar er is nog een goedkeuring nodig door de Vlaamse Regering. AHOVOKS probeert alle geldende standaardtrajecten voor 2020-2021 beschikbaar te maken vanaf midden juli.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholen Switch duaal
 
Vanaf dit jaar organiseert het Prins Filipfonds een specifieke oproep voor de opleidingen duaal leren. Via deze oproep wil het Fonds leerlingen en hun trajectbegeleiders de kans bieden en aanmoedigen om in klas- of groepsverband kennis te maken met opleidingen of bedrijven aan de andere kant van de taalgrens om op deze manier ervaringen uit te wisselen. Projectvoorstellen kun je indienen tot 19 oktober 2020.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nieuwe blogberichten inspirerend burgerschap
 
Recent verschenen een aantal nieuwe blogberichten op de PRO.-website van inspirerend burgerschap.
 
Volgend schooljaar kunnen schoolteams ook nascholingen volgen waarbij inspirerend burgerschap belicht wordt vanuit Zill (voor basisonderwijs) of de leerplannen van het secundair onderwijs (waaronder het gemeenschappelijk funderend leerplan). 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Speciale editie van Zonneland: alles komt goed
 
zonneland  
 
Uitgeverij Averbode maakte voor alle jonge tieners (9-13 jaar) een speciale editie van Zonneland, boordevol tips en tricks rond ontspanning, vrije tijd en gevoelens in deze verwarrende coronaperiode.
 
Het magazine helpt zo tegemoetkomen aan het welbevinden van kinderen en jongeren. Want dat staat onder druk en kreeg de voorbije tijd te weinig aandacht, zo gaven psychologen en jeugdwerkers aan.
 
Met dit kleurrijk geïllustreerde magazine van 36 pagina’s steek je voor maar 5 euro per stuk je leerlingen een hart onder de riem. Zo wordt de zomer een leuke en verrijkende periode waarin ‘zorgen voor elkaar’ centraal staat. En dan komt alles goed!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Sett brengt onderwijstransformatie en -technologie samen. Nu meer dan ooit!
 
sett   Nog op zoek naar een pedagogische studiedag voor volgend schooljaar? Sett brengt iedereen met een passie voor onderwijsinnovatie samen in Flanders Expo in Gent op 28 & 29 oktober 2020. 
 
Met een grote belevingsbeurs en een uitgebreid conferentie- en workshopprogramma presenteert Sett twee dagen bomvol inspiratie. Tim Surma, Dirk De Wachter, Dewi Van De Vyver, Stefan Perceval en vele anderen delen hun expertise tijdens Sett. Info & tickets vind je op sett-gent.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Het onderwijs wordt serieus uitgedaagd door de coronacrisis. Van digitale lessen switcht men gefaseerd terug naar voltijdse lessen op school en dat is niet gemakkelijk! Neemt de directie wel de nodige beschermingsmaatregelen? Steunen collega’s elkaar voldoende? Ben je nog wel tevreden over de kwaliteit van je job? … KU Leuven is op zoek naar een antwoord op deze vragen. Deel je ervaringen met ons en maak kans op een cadeaubon t.w.v. €50! Deelnemen of meer informatie nodig? Ga dan naar feb.kuleuven.be/research/wos/coronastudie.
 
► 
 
Werk je in het basisonderwijs en ben je gebeten door vreemde talen? Wil je de kleuters of leerlingen enthousiasmeren voor Frans of Engels, of allebei? Ben je benieuwd hoe je op een ludieke manier toch aan interessante taaldoelen kunt werken? Dan is deze cursus echt iets voor jou. In deze Smaakmaker van UCLL gaat het over het aanleren van vreemde talen aan kinderen in het basisonderwijs. Dit kan Frans of Engels zijn, zowel talensensibilisering, taalinitiatie als formeel taalonderwijs. De specifieke aanpak zowel voor kleuter- als lager onderwijs komt aan bod. Met deze cursus gespreid over 4,5 dagen komen we tegemoet aan de vraag van leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de didactiek van vroeg vreemdetaalonderwijs. 
 
► 
 
Om wereldburgerschapseducatie in je klas en school te ondersteunen bij afstandsleren, hebben heel wat organisaties hun expertise gebundeld in een aanbod digitale lesmaterialen rond wereldburgerschapseducatie. Neem een kijkje op deze pagina van Klascement en krijg frisse ideeën voor het huidig en komend schooljaar.
 
► 
 
Koop je tegenwoordig ook zoveel online en wil je toch graag zo duurzaam en lokaal mogelijk kopen? Groep Maatwerk, koepel van maatwerkbedrijven, lanceert samen met haar Brusselse en Waalse collega’s www.handymade.be, een webshop met uitsluitend producten gemaakt in maatwerkbedrijven (je weet wel, de voormalige beschutte werkplaatsen). In de webshop vind je geschenkboxen, kersenpitkussentjes, moestuinbakken, mond- en spatmaskers , handtassen, of zero waste producten (recycleerbare koffiefilters/huishoudrollen/wattenschijfjes …). Neem een kijkje op www.handymade.be en geef op die manier de tewerkstellingskansen  van werknemers met een arbeidshandicap een boost.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook