Via deze extra nieuwsbrief kun je onder meer de hoorzitting over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs integraal herbekijken. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Via deze extra nieuwsbrief kun je onder meer de hoorzitting over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs integraal herbekijken. 

 

   Algemeen

 
 
Integrale opname hoorzitting eindtermen commissie onderwijs
 
Het publieke debat over de bedreiging van de onderwijskwaliteit en -vrijheid door de nieuwe eindtermen komt op snelheid. 
 
Donderdag mochten directeur-generaal Lieven Boeve en teamverantwoordelijke secundair onderwijs Cindy Lammens de bezorgdheden van onze scholen uiten in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement. De volledige opname kun je hier bekijken.
 
Wil je snel op de hoogte zijn van enkele belangrijke passages uit de hoorzitting, lees dan de nieuwsbrief van Thomas in het bericht hieronder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De boodschap rond de hoorzitting over de eindtermen in een notendop
 
We informeerden je via onze eerste en tweede eindtermenkrant.
 
Thomas stuurde een bijkomende nieuwsbrief. De redactie selecteerde uit de hoorzitting enkele interventies van directeur-generaal Lieven Boeve en Paul Buyck, woordvoerder namens de Federatie Steinerscholen. Zo ben je in 10 minuten helemaal mee. Voorts nemen ze een lezenswaardige verwijzing op naar een blogtekst van professor onderwijsrecht Kurt Willems over het thema.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentaties en opnames van de voorbije inforondes
 
De voorbije weken gaven we via digitale inforondes zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onder andere de eindtermen basis- en secundair onderwijs. We verwelkomden om en bij de 750 aanwezigen voor de inforonde basisonderwijs en 700 aanwezigen voor de inforonde secundair onderwijs. En dat in deze hectische coronatijden ... 
 
Voor wie er niet bij kon zijn of voor wie de presentatie wil herbekijken: 
 
 
► 
 
Dit is de presentatie van de inforonde basisonderwijs. Op de beginslide van de presentatie vind je de link naar de opname met de mondelinge toelichting.
 
► 
 
Dit is de presentatie van de inforonde secundair onderwijs. Op de beginslide van de presentatie vind je de link naar de opname met de mondelinge toelichting.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Coronacrisis: verstrengd regime voor het onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt kennis van de bijkomende maatregelen die worden genomen om de coronacrisis te overwinnen. Ook het onderwijs kent daarbij een verstrengd regime. Het allerheiligenverlof wordt verlengd tot en met zondag 15 november en zal dus twee weken duren.
 
Voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs blijven de scenario’s daarna zoals eerder deze week afgesproken. De strikte veiligheidsmaatregelen blijven gelden. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs gaan vanaf 16 november over tot maximaal halftijds contactonderwijs. Scholen kiezen zelf de verhouding. Kwetsbare leerlingen blijven welkom op school. Vóór 1 december zal het overlegcomité evalueren of voltijds contactonderwijs vanaf die dag opnieuw mogelijk wordt.
 
Bijeenkomsten vinden in beginsel digitaal plaats. Vergaderingen met het schoolteam, pedagogische studiedagen, teambuildings … gaan niet fysiek door.
 
Het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs gaan tot 13 december over op code rood. Het hoger onderwijs gaat over op afstandsonderwijs tot het einde van het kalenderjaar, met uitzondering voor de eerstejaars: zij kunnen opnieuw contactonderwijs volgen vanaf 1 december.
 
“We zijn blij dat, naast de gezondheidszorg, ook het onderwijs een prioriteit voor onze samenleving blijft. We moeten nu door de zure appel heen bijten, zodat we hopelijk daarna zo snel mogelijk opnieuw alle leerlingen, cursisten en studenten op school kunnen verwelkomen. De vorige lockdownperiode liet zware sporen na in het leren en het leven van onze leerlingen, dus daar zijn we ook nu erg bezorgd over. Daarom is het goed dat onze secundaire scholen hun meest kwetsbare leerlingen kunnen blijven uitnodigen en hen een veilige omgeving bieden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen staan er niet alleen voor. Net zoals tijdens de eerste lockdown ondersteunt onze pedagogische begeleiding onze schoolteams bij het aanbieden van afstandsonderwijs en het nauw betrokken houden van elke leerling bij het schoolse gebeuren.”
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstart secundair onderwijs op 16 november
 
Gisterenavond besliste het overlegcomité om de herfstvakantie voor het leerplichtonderwijs verder te verlengen tot en met 15 november.
 
Het secundair onderwijs start op maandag 16 november op in fase oranje. De eerste graad krijgt in de regel terug 100 procent contactonderwijs. Voor de tweede en de derde graad schakelen we over op 50 procent contactonderwijs en 50 procent afstandsleren. Voor 1 december bekijken we de situatie opnieuw en beoordelen we of 100 procent contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 
Daarmee sluiten we de rangen met de rest van de samenleving die verplicht op telewerk overschakelt en de contacten beperkt.
 
Scholen kiezen zelf hoe ze die 50 procent concreet invullen.
 
De voorbije dagen kregen we al interessante suggesties van scholen die ervoor kiezen om de leerlingen per halve dag naar school te laten komen, per klas of per halve klas. Groep A komt de pare weken in de voormiddag naar school, de onpare weken in de namiddag. Voordeel van dat systeem is dat je als school elke dag fysiek contact hebt met elke leerling terwijl de middagpauzesituatie (die in vele scholen problematisch blijkt) uit de dagindeling wordt geschrapt.
 
Er zijn daarnaast ook scholen die de ene helft van de leerlingen (halve klassen of de helft van de klassen) de onpare weken op maandag, woensdag en vrijdag op school verwachten en de pare weken op dinsdag en donderdag. De andere helft komt in de pare weken op dinsdag en donderdag.
 
Nog andere scholen zweren bij een oplossing met een week om week-systeem. Groep 1 (helft van de leerlingen) komt in de pare weken en werkt in de onpare weken van thuis uit. Groep 2 komt in de onpare weken en is tijdens de pare wijken thuis aan het werk.
 
Het is van belang dat het bestuur zelf tot de meest gepaste organisatievorm komt. We houden daarbij ook rekening met de lokale context en met de regels die eventueel extra opgelegd worden door een lokale overheid.
 
Welke organisatievorm je ook kiest, (leer)bedreigde (kwetsbare) kinderen, zeker ook in het buitengewoon onderwijs, blijven altijd welkom op school. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Internaten
 
Internaten kregen geen bijkomende maatregelen opgelegd voor hun werking vanaf 16 november. De richtlijnen voor code oranje blijven gelden. Het zal ook daar nochtans organisatiewerk vergen om in overleg met de scholen waar de internen les volgen, de dagopvang te verzekeren wanneer de school afstandsonderwijs voorziet. Een goed overleg tussen school en internaat is daarbij essentieel. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlengde herfstvakantie voor volwassenenonderwijs en daarna opstarten in code rood
 
Vanaf vrijdag 30 oktober 18 uur tot en met zondag 15 november worden alle fysieke lessen in het volwassenenonderwijs geschorst. Daarom staan de draaiboeken en de maatregelen uit de pandemiefases/kleurcodes tijdelijk on hold. De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de werkplekken, gerespecteerd kunnen worden.
 
Aanbod op vrijdagavond 30 oktober en zaterdag 31 oktober is enkel mogelijk via afstandsonderwijs. Cursisten mogen niet naar het centrum komen. Voor personeelsleden gelden de principes van maximaal telewerk. 
 
Door de verlengde herfstvakantie maken de centra de brug tot 15 november. Maandag 9 november, dinsdag 10 november, donderdag 12 november, vrijdag 13 november en zaterdag 14 november zijn vakantiedagen. Het geplande aanbod op die 5 dagen wordt geannuleerd.
 
De afgelaste lessen tussen vrijdagavond 30 oktober en zondag 15 november vallen onder overmacht. Die tellen niet mee voor de 92%-regel. Inhaallessen zijn mogelijk, maar niet verplicht.
 
Daarna kan het volwassenenonderwijs opstarten onder code rood.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ook deeltijds kunstonderwijs in code rood
 
Ook voor het deeltijds kunstonderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met zondag 15 november. Het deeltijds kunstonderwijs start vanaf maandag 16 november terug op in code rood. Onze academies zijn er klaar voor. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect: 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Een wens in deze tijden
 
Mijn wens is: dat je minstens één mens mag hebben
 
bij wie je geborgen bent,
 
in wie je vertrouwen stelt,
 
bij wie je thuis kan zijn. 

 
Mijn wens is: dat je minstens elke dag één fijn moment
 
mag beleven, een ontmoeting,
 
een lach, een uitgestoken hand,
 
een blik vol begrip,
 
iets schoons,
 
iets goeds,
 
iets dat je boeit,
 
iets waarbij je herademt,
 
opnieuw moed krijgt, gaat zingen,
 
danken en dienen,
 
iets dat je stil maakt, dat je ontroert,
 
iets dat je bidden doet. 

 
Mijn wens is:
 
dat je minstens één mens mag gelukkig maken
 
door je spreken,
 
je luisteren, je goedheid,
 
je aanwezigheid, je vriendschap.
 
Mijn wens is: dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen;
 
het leven is goed,
 
ik dank U, God.
 
Ward Bruyninckx (in: Leeftocht, oktober)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook