In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Corona: veelgestelde vragen
 
Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen op een aparte pagina. Al onze informatie over corona kun je terugvinden op de overzichtspagina Onderwijs organiseren in coronatijden.  
 
Zit je met een prangende vraag? Consulteer dan eerst onze themapagina's. Is je vraag onbeantwoord gebleven? Bekijk onze contactpagina of bel naar het nummer 02 507 06 81 (contactpersoon Carla Matthijs).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Corona: opvang na heropstart?
 
Vanaf 15 mei kunnen scholen starten met contactonderwijs voor bepaalde leerjaren. Tegelijkertijd wordt van scholen verwacht dat ze afstandsonderwijs geven aan de andere leerjaren én kinderen opvangen wiens beide ouders buitenhuis werken of tot een kwetsbaar gezin behoren. Bovendien moet die opvang volgens dezelfde richtlijnen als het contactonderwijs: contactbubbels van maximaal 14 leerlingen, social distancing van 1,5 m én mondmaskers voor alle personeelsleden en voor de leerlingen secundair onderwijs.
 
Die combinatie maakt de heropstart voor scholen zeer complex en soms niet haalbaar. Wij hebben dat de voorgaande periode dan ook meermaals aangekaart bij de overheid. De Vlaamse ministers van Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn hebben nu een akkoord gesloten: scholen die de gedeeltelijke heropstart niet kunnen combineren met de opvang kunnen zich wenden tot het lokale bestuur. De Vlaamse Regering voorziet financiering zodat lokale besturen desnoods een extra opvangaanbod kunnen organiseren (vergoeding van 30 euro per kind per dag).
 
Wij zijn tevreden dat de overheid die piste mogelijk maakt, maar beseffen uiteraard dat hiermee niet alles opgelost is.  Het is maar één stukje in de complexe puzzel van de heropstart.
 
Meer concrete informatie over de nieuwe afspraken rond de opvang vind je terug in de update van de nieuwsbrief van Klasse van 7 mei 2020.
 
Voor meer informatie over de organisatie van  opvang, afstandsleren en heropstart in het buitengewoon onderwijs verwijzen we je graag naar ons nieuwsbericht van 7 mei 2020 en dat van vandaag verderop in deze nieuwsbrief.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Risicoanalyse heropstart na lockdown (Zoom-sessie)
 
We nodigden preventieadviseurs, bestuurders en directieleden uit op woensdag 6 mei 2020 een Zoom-sessie te volgen waarbij we toelichting gaven over het gebruik van de risicoanalyse. Je kunt nu ook de opname bekijken. De concrete toelichting van de twee modellen (voorbeeld 1 en voorbeeld 2) start op minuut 26.
 
Informatie over de risicoanalyses vind je ook op onze themapagina Veiligheid en haalbaarheid heropstart.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Buitengewoon onderwijs: ondersteuning bij draaiboek
 
In het nieuwsbericht van gisteren hebben we beloofd om het draaiboek van de overheid verder te analyseren en te ordenen volgens de 9 principes. Dat resulteerde in tips voor preventie.
 
Het draaiboek werd vooral opgesteld om een heropstart te ondersteunen.  Intussen gelden de veiligheidsmaatregelen zoals in het boek omschreven ook voor de opvang, wat voor de overheid in BuO op de eerste plaats komt. We benadrukken dat scholen kunnen hier het engagement (verder) kunnen opnemen om in die opvang optimaal in te spelen op de individuele noden en behoeftes van de verschillende leerlingen.  Zo wordt er vertrokken vanuit het IHP.
 
Het draaiboek, deel pedagogie, gaat ook over heropstart.  Dat werd vertaald in het document handelingsplanning vanuit het draaiboek, hetwelke ook inspirerend kan zijn voor je handelingsplanning bij opvang.
 
Bij deze documenten kun je in functie van het afwegen van je capaciteit nog twee zaken gebruiken: een schema afweging opvang- heropstart en een eenvoudige rekentabel in excel: berekening capaciteit.
 
We hopen hiermee toch een beetje te kunnen helpen om in de complexiteit wat duidelijkheid te scheppen.  Bij vragen, aarzel niet om de pedagogisch begeleiding om ondersteuning te vragen. Buitengewone tijden vragen immers buitengewone samenwerking! Samen sterk!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Geïnspireerd heropstarten: waar vinden we bronnen daarvoor?
 
Wegwijzers   Straks starten we weer met leerlingen op school. Naast de zorg omtrent veiligheidsmaatregelen en leerstof, is het ook wijs om het welbevinden van iedereen mee te nemen. Iedereen komt immers terug naar school met een eigen verhaal en ervaringen in al hun diversiteit, met vragen ook, zelfs angst. Dat geldt zowel voor leerlingen, als voor personeelsleden.
 
Het is dan goed om te kunnen putten uit de bron van elkaars nabijheid en van onze christelijke inspiratie: om samen kracht op te doen, ons te sterken, de moed erin te houden, zin en betekenis te kunnen vinden. We bieden je daarom een bundel met impulsen en suggesties aan ten behoeve van de leerlingen en van je team!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook