Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste

 

   Algemeen

 
 
Hernieuwde oproep organisatie bijscholen 'herfst- en winterscholen' 2020-2021
 
In de nieuwsbrief van 17 september 2020 gaven we uitleg bij de “Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020-2021”. Intussen vind je op de website van het departement nieuwe informatie.
 
Zo werd de deadline om in te tekenen op de oproep verschoven van dinsdag 30 september, 12 uur, naar vrijdag 9 oktober 2020, 12 uur.
 
Wat betreft de lesgevers voor de herfst- en winterscholen worden er twee opties vermeld:
 
 
► 
 
Voor de eigen leraren die worden ingezet, werd beslist dat de subsidie voor de organisatie van de herfst- en winterscholen kan beschouwd worden als regulier werkingsbudget. De school kan dus de PWB-regeling (personeel ten laste van het werkingsbudget) toepassen.
 
► 
 
Indien andere lesgevers worden ingezet als vrijwilliger, is de wetgeving op het vrijwilligerswerk van toepassing.
 
Het wordt wel aangeraden zoveel mogelijk een beroep te doen op partners, zoals lokale besturen of vzw’s.  
 
Bij verdere vragen kun je altijd terecht bij je pedagogisch begeleider of op winterscholen@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook