Dit is Nieuwsbrief 68 van 26 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 68 van 26 januari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Gedichtendag 'Inlichting'
►  Directiecommissie katholiek basisonderwijs vraagt meer omkadering
►  Bestel met je school het pedagogisch kader internaten
►  Geef gegevens van je instelling door via departement Onderwijs
►  Vacature stafmedewerker (jurist) voor de Dienst Bestuur & Organisatie
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Vorming 'Bemiddelingsgericht leidinggeven'
►  Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
Personeel
►  Vormingsdagen COV en COC
Lerenden
►  Nieuw mandaat schoolraad
►  Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
►  GOK-platforms buo in het kader van RSV en diversiteit
►  Op zoek naar inleidende sprekers over de preventie van polarisering en radicalisering?
►  Correctie bij bericht over de VDAB in vorige nieuwsbrief
Curriculum & vorming
►  Stel je kandidaat voor een van de proefprojecten 'Schoolbank op de werkplek 2017-2018'
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht februari 2017: weerklinken en nazinderen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Gedichtendag 'Inlichting'
 
INLICHTING
 
Er waren twee vacuüm ruimtes nodig om te voorspellen
dat er krachten zijn die niemand ooit heeft gezien.
 
We wisten: het kloppend hart van de meester vol materie
en energie, zijn oog op de wereld een boom die zich
door het beton heeft gewurmd, een tak een reprise,
een twijg een onlogische blik, dat was voor ons
nogal wiedes.
 
De leraar was een magneet. We slikten zijn woorden als doping,
hongerden keihard na de middag naar meer.
 
Verwacht je aan aliens en valse snorren, zei hij,
aan zweethanden en pubers, echoden wij, alle
antwoorden zitten in ons. Onze replieken zijn
slijmerig en smerig, maar het is het mooiste theater
dat er is. Leren doen we niet in het luchtledige.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissie katholiek basisonderwijs vraagt meer omkadering
 
Directiecommissie basisonderwijs   De directiecommissie katholiek basisonderwijs lanceerde op 30 augustus de actie ‘Basisonderwijs verdient beter’. De digitale petitie verzamelde meer dan 11 000 handtekeningen en werd samen met een eerste rapport op woensdag 25 januari 2017 afgegeven aan de minister van Onderwijs Hilde Crevits. De directiecommissie vraagt meer beleidsomkadering voor de directeur. 
 
Dat betekent concreet: omkadering om meer administratieve ondersteuning te garanderen, beginnende leerkrachten te begeleiden, de verhoogde zorgen in scholen op te vangen, ICT-gebeuren te onderhouden én te begeleiden, de veiligheid van scholen op te volgen en te bewaren … Kortom eindelijk voldoende beleidsomkadering voor basisscholen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bestel met je school het pedagogisch kader internaten
 
Pedagogisch kader internaten   Het pedagogisch kader internaten maakt duidelijk wat we verstaan onder een kwaliteitsvolle internaatswer­king vanuit een gezamenlijke, gedeelde visie. Het kader wil een inspiratiebron zijn om een eigen pedagogisch project uit te bouwen, afgestemd op de missie en de visie die het bestuur vooropstelt. Ook voor scholen is het belangrijk dat ze een goed beeld krijgen van wat internaatwerking betekent voor kinderen en jongeren. Het zijn namelijk scholen en CLB-centra die leerlingen gericht naar het internaat kunnen doorverwijzen.
 
Je kunt het pedagogisch kader internaten bestellen tot en met 31 januari 2017 via een e-mail met het aantal en het leveringsadres naar marleen.vanthienen@katholiekonderwijs.vlaanderen.  We vragen een bijdrage van 5 euro per exemplaar + verzendingskosten. De boekjes worden dan midden februari per post opgestuurd.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geef gegevens van je instelling door via departement Onderwijs
 
In het kader van planlastvermindering voor scholen worden sinds 1 november 2016 de administratieve instellingsgegevens van scholen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon) wekelijks op woensdag door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanuit het departement Onderwijs overgenomen. De gegevens omvatten de naam en adresgegevens van de instelling, het telefoonnummer, het contact-mailadres, de website, de vestigingsplaatsen en het aanbod van de instelling.
 
Als de administratieve gegevens van je instelling foutief zijn, dan kun je die via het departement Onderwijs (onderwijsaanbod@vlaanderen.be) laten corrigeren. Het departement Onderwijs bezorgt ons nadien de juiste gegevens.
 
De gegevens van instellingen voor hoger onderwijs, cvo’s, internaten en besturen passen we zelf aan. Je mag wijzigingen doorgeven via het e-mailadres gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Je kunt je persoonsgegevens zelf wijzigen, maar je mag die ook melden aan gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen. Wij passen de gegevens zo snel mogelijk aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker (jurist) voor de Dienst Bestuur & Organisatie
 
vacature   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met onmiddellijke ingang een stafmedewerker (jurist) aan te werven om het team van de Dienst Bestuur & Organisatie te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 19 januari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Niet-bindende toelatingsproef lerarenopleiding
 
► 
 
Schrapping van de opleiding Slavistiek
 
► 
 
Studenten en gebruik van Rilatine
 
► 
 
Controlediensten en deeltijds verlof om medische redenen
 
► 
 
Ziekteverzuim bij onderwijspersoneel
 
► 
 
ErasmusPro
 
► 
 
Studenten en grensoverschrijdend seksueel gedrag
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vorming 'Bemiddelingsgericht leidinggeven'
 
De voorbije jaren is een aantal nieuwe instrumenten met betrekking tot personeelsbeleid ingevoerd, namelijk de functionerings- en evaluatiegesprekken. Daarnaast werkte de federale overheid een uitgebreide regelgeving inzake psychosociaal welzijn op het werk uit. Bemiddeling en bemiddelende interventies, een (relatief) nieuwe benadering, kan in het personeelsbeleid ingezet worden. De ervaring leert dat de kans op succes van het inzetten van al die interventies stijgt wanneer die interventies in een totaal personeelsbeleid geïntegreerd worden. Wil jij professioneel met verschillen en conflicten leren omgaan, zonder daarbij formeel als bemiddelaar op te treden? Schrijf je dan in voor de vorming 'bemiddelingsgericht leidinggeven'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
 
De Dienst Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen zet deze mededelingen in de kijker:
 
 
► 
 
BOS
 
► 
 
Nieuw lid van het Comité Besturen Bisdom Brugge (COBES)
 
► 
 
Uitnodiging voorafgaandelijk overleg DPCC-SO
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Vormingsdagen COV en COC
 
Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die door de vakorganisaties georganiseerd worden. Vakorganisaties moeten de data minstens een maand vooraf aan het schoolbestuur meedelen. Daarnaast hebben de vakbondsafgevaardigden het recht om drie vormingsdagen per jaar te volgen (of twee volledige en twee halve dagen). Die data moeten bij het begin van elk trimester doorgegeven worden. Voor syndicale afgevaardigden die ook in het LOC zetelen, kan het dus in totaal om zes dagen per jaar gaan. In de vormingskalender van het COV vind je de data voor het tweede trimester van 2016-2017. De vormingskalender van de COC vermeldt de data voor het volledige schooljaar. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Nieuw mandaat schoolraad
 
De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die conform het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. Als er geen onderliggende raden zijn, of als deze raden ervoor kiezen om niemand af te vaardigen, zullen er de komende maanden verkiezingen voor de schoolraad georganiseerd moeten worden. We hebben onze mededeling over de schoolraad en de bijhorende modellen van kies- en huishoudelijk reglement geüpdatet. Je vindt deze teksten terug op onze website bij het thema Participatie en communicatiebeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - nascholingsaanbod
 
Okan   Heb je er in je basisschool een anderstalige nieuwkomer bij in de klas en weet je niet goed hoe je dat aanpakt? Heb je net je eerste stappen gezet als leraar Nederlands voor nieuwkomers in OKAN in het secundair? Je kunt je nog altijd inschrijven voor het traject dat start in februari. Gedurende vijf sessies van een halve dag leer je meer over het onthaal van nieuwkomers, het omgaan met analfabeten of hoe je dat best aanpakt, welke taken opportuun zijn en hoe je kunt differentiëren en evalueren. Er zijn trajecten voor zowel basisonderwijs als secundair onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platforms buo in het kader van RSV en diversiteit
 
GOK   Omgaan met relaties en seksualiteit is voor veel scholen geen eenvoudige materie. Bovendien neemt de diversiteit in de maatschappij en op school toe. Hoe pak je dat thema aan vanuit diversiteit? 
 
Vanaf dinsdag 7 februari starten de GOK-platforms met als gespreksthema ‘Omgaan met relaties en seksualiteit in de context van diversiteit op school.’ De regionale samenkomsten staan open voor alle scholen buitengewoon onderwijs, of zij GOK-ondersteuning krijgen of niet. Voor info en inschrijvingen kun je terecht op de nascholingssite: voor bubao kies je module 3, voor buso kies je module 4.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Op zoek naar inleidende sprekers over de preventie van polarisering en radicalisering?
 
Organiseer je een pedagogische studiedag of een informatiemoment over polarisering en radicalisering en de preventie daarvan? Dan kun je een beroep doen op Khalid Benhaddou en Chris Wyns om die in te leiden. Khalid Benhaddou is imam en coördinator van het netwerk van islamexperten. Chris Wyns is pedagogisch begeleider voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanspreekpunt radicalisering. Zij proberen op de vraag hoe je als school kunt omgaan met polarisering en radicalisering een antwoord te geven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Correctie bij bericht over de VDAB in vorige nieuwsbrief
 
vdab  
 
In het bericht 'VDAB voortaan verantwoordelijk voor vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt' in nieuwsbrief 67 sloop een foutje. De werkzoekende moet een document laten invullen door de onderwijsinstelling waar hij overweegt een opleiding te volgen. Hij moet dus nog niet bij de onderwijsinstelling ingeschreven zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Stel je kandidaat voor een van de proefprojecten 'Schoolbank op de werkplek 2017-2018'
 
Het Departement Onderwijs en Vorming gaf voor het schooljaar 2017-2018 zijn goedkeuring voor de uitbreiding van de proefprojecten Duaal Leren “Ruwbouw duaal” en “Elektrische installaties duaal” met acht scholen voor voltijds secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast kunnen scholen voor voltijds secundair onderwijs en centra voor deeltijds secundair onderwijs van onze onderwijskoepel ook kandideren tot 17 februari 2017 voor in totaal 52 beschikbare plaatsen voor 19 nieuwe opleidingen duaal.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht februari 2017: weerklinken en nazinderen
 
Leeftocht  
 
Muziek raakt je gevoel, je verstand, je verbeelding, je lichaam. Muziek beroert en zindert na. Als je ervoor openstaat. Als je ze laat inwerken. Ook woorden, beelden, ontmoetingen, ervaringen … trillen na, laten sporen achter, in ziel en lichaam. Bezielde mensen raken bij anderen een gevoelige snaar. Een vonk springt over. Ze straalt een warme gloed uit. Onderwijsmensen zijn als het ware 'tekstschrijvers op het lied dat ze horen in elk kind'. Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook