Dit is nieuwsbrief 226 van 7 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 226 van 7 januari 2021 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Centra Leren & Werken bezorgd over de toekomst van hun leerlingen
►  Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Lerarenbevraging basisonderwijs: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
►  Lerarenbevraging so en buso OV4: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Open Cobesvergadering Mechelen-Brussel
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Corona: geen wijzigingen tot aan de krokusvakantie!
►  Resultaten bevraging DBFM-projecten
►  Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur oproep 2021
►  Vorming rond betrokkenheid, participatie en eigenaarschap
Personeel
►  Vanaf 2021 geleidelijke uitbreiding van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
►  Omzetting basisomkadering naar uren kinderverzorger
►  Bezoldiging interimaris vanaf 1 januari
Lerenden
►  Opnieuw samenstellen van de schoolraad en de ouder-, leerlingen- en pedagogische raad
►  Samenwerkingsakkoord met Unia
Curriculum & vorming
►  Systematisch opvolgen van leerlingen in het basisonderwijs
►  Eindtermen en leerplannen tweede graad so en aanverwante
►  Nieuwsflash curriculum en EVC in het volwassenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht januari 2021: vieren
►  Nieuwe bruggen op het web tegen onverdraagzaamheid - resultaten bevraging
►  Ondersteunen van je school/scholengroep bij accreditatie voor Erasmus+ KA1
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgend initiatief van externen:
►  We ontvingen de volgende vacature van externen:
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Centra Leren & Werken bezorgd over de toekomst van hun leerlingen
 
Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de inkanteling van het deeltijds beroepsonderwijs in duaal leren besproken. De CLW’s maken zich ernstige zorgen over de gevolgen ervan voor hun werking. De meest kwetsbare leerlingen, die dankzij de flexibiliteit en maatgerichte aanpak op maat een diploma haalden, vallen binnenkort uit de boot.
 
Enkele CLW’s sloegen de handen in elkaar om een filmpje te maken.
 
In een open brief, gericht aan de ministers van Onderwijs en Werk, schetsen ze de problematiek en vragen ze om gehoord te worden. Je kunt online hun petitie tekenen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Digitale inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
De onderwerpen die aan bod komen, geven we je later nog mee.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenbevraging basisonderwijs: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
 
Heb jij als leraar ook het gevoel dat je in het eerste trimester het onderste uit de kan moest halen in niet altijd evidente omstandigheden?
 
Als pedagogisch begeleiders willen we jou en je collega's ondersteunen om je leerlingen optimaal te helpen ontwikkelen in deze coronacrisis. Daarom willen we aan het begin van het tweede trimester samen met jou nagaan waar je leerlingen vandaag staan in vergelijking met hetzelfde moment vorig schooljaar. Daarnaast peilen we via deze anonieme lerarenbevraging naar je noden om je zo goed mogelijk op maat te ondersteunen.
 
Je kunt deze invullen tot en met vrijdag 22 januari 2021. Begin februari rapporteren we de resultaten van deze bevraging in onze nieuwsbrief.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenbevraging so en buso OV4: Waar staan je leerlingen vandaag en hoe kunnen je pedagogisch begeleiders je ondersteunen?
 
Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.
 
Als pedagogisch begeleiders willen we jou als leraar ondersteunen bij de remediëring van je leerlingen in de klas om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te temperen. Daarom willen we aan het begin van het tweede trimester samen met jou nagaan waar je leerlingen vandaag staan in vergelijking met hetzelfde moment vorig schooljaar. Daarnaast peilen we via deze anonieme lerarenbevraging naar je noden om je zo goed mogelijk op maat te ondersteunen. Je kunt deze invullen tot en met vrijdag 22 januari 2021. Begin februari rapporteren we de resultaten van deze bevraging in onze nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Open Cobesvergadering Mechelen-Brussel
 
Graag nodigen we je uit op een Open Cobesvergadering waar alle schoolbestuurders van de regio Mechelen-Brussel welkom zijn, op maandag 25 januari 2021 om 19 uur. Die zal digitaal plaatsvinden, zoals de vorige Open Cobesvergadering van 17 juni 2020, via Zoom (Passcode: 64GsCz). De organisatie gaat uit van het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die door Ben Weyts, minister van Onderwijs op 6 januari 2021 beantwoord werd:
 
 
► 
 
Verlenging van krokusvakantie
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We hebben de volgende vacatures:
 
 
► 
 
projectleider leerondersteuning (50% of 100%)
 
► 
 
pedagogisch begeleiders leerondersteuning (50% of 100%) basisonderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein STEM 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein Economie en organisatie 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning studiedomein Maatschappij en welzijn 2de-3de graad (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning moderne vreemde talen (Engels/Frans) (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning Nederlands (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning natuurwetenschappen (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning wiskunde (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning GOK- en zorgbeleid (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning leercompetenties (50% of 100%) secundair onderwijs
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning groepsvorming en hoe omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag (50% of 100%) niveau-overschrijdend
 
► 
 
pedagogisch begeleider leerondersteuning digitale didactiek (50% of 100%) niveau-overschrijdend
 
► 
 
pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (100%) - regio Antwerpen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
SG Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool zoekt een directeur
 
► 
 
Katholiek Basisonderwijs Tongeren vzw zoekt een directeur voor de basisschool Jeugdland
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures van onze hogescholen en universiteit:
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een:
 
 
► 
 
Zorgcoach 100 % ad interim.
 
► 
 
Web developer met back-end & front-end skills – 100%
 
► 
 
Administratief medewerk(st)er Dienst Studentenzaken ad interim – 80%
 
► 
 
Beleidsmedewerker facilitair beheer ad interim – 100%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Corona: geen wijzigingen tot aan de krokusvakantie!
 
Alhoewel de cijfers de goede richting uitgaan, moeten we erg waakzaam blijven. Er heerst bij de virologen immers heel wat ongerustheid over de gevolgen van de nieuwe (veel besmettelijkere) varianten die in omloop zijn. Bovendien is het nog te vroeg om de effecten van de kerst-en nieuwjaarsperiode in te schatten én zijn de besmettingscijfers in onze buurlanden helemaal niet goed.
 
Het is dan ook erg belangrijk om de veiligheidsmaatregelen strikt te blijven naleven: draag waar en wanneer nodig een mondmasker, hou afstand, ventileer en verlucht de binnenruimtes én was regelmatig je handen. Hopelijk kunnen we dan na de krokusvakantie terug wat versoepelen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Resultaten bevraging DBFM-projecten
 
In 2009 ging de eerste publiek-private samenwerking in de scholenbouw van start, beter bekend onder het letterwoord DBFM (Design – Build – Finance – Maintain). Bijna alle gebouwen van Scholen van Morgen zijn ondertussen in gebruik. Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerde een bevraging bij de DBFM-projecten en ging aan de hand van de resultaten ook al in gesprek met de overheid en de private partner.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur oproep 2021
 
Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2021 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond betrokkenheid, participatie en eigenaarschap
 
Wil je te weten komen hoe je de participatie van alle onderwijsactoren kunt afstemmen op de beleidskeuzes van jouw bestuur, dan is deze professionalisering zeker een aanrader voor jou.
 
Je kunt kiezen uit twee datums: 1 of 3 februari in een avondsessie via Zoom.
 
Tijdens deze vorming proberen we instrumenten en tools aan te reiken hoe je participatie kunt inschalen voor jouw werking en hoe je die zou kunnen optimaliseren rekening houdend met de wensen van alle actoren.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vanaf 2021 geleidelijke uitbreiding van het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
 
Wij vernamen met zekerheid - tijdens de formele onderhandelingen met de sociale partners - dat vanaf 1 januari 2021 ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het onderwijs het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt verhoogd van 10 naar 15 werkdagen. Die verhoging is van toepassing voor de geboortes die plaatsvinden op of na 1 januari 2021. Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 zal het geboorteverlof 20 werkdagen bedragen.  
 
Het besluit van de Vlaamse regering dat deze uitbreiding invoert, wordt eerstdaags bekrachtigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het kabinet van de minister van Onderwijs en Vorming bevestigde aan de onderhandelaars dat de nieuwe regeling al van toepassing is voor geboortes die dateren van 1 januari 2021 of later. 
 
Onder voorbehoud van publicatie van het besluit lijkt het erop dat volgende bepalingen niet wijzigen: 
 
 
► 
 
de verplichting om de verlofdagen op te nemen binnen een termijn van vier maanden; 
 
► 
 
de verplichting om vijf dagen aaneensluitend op te nemen, tenzij het schoolbestuur akkoord gaat met een andere regeling. 
 
Het omstandigheidsverlof voor een geboorte die plaatsvond vóór 1 januari 2021, blijft beperkt tot 10 werkdagen, ook als (een deel van) dat verlof nog opgenomen wordt in de eerste maanden van 2021.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Omzetting basisomkadering naar uren kinderverzorger
 
De minister van onderwijs verleende goedkeuring aan de maatregel om de basisomkadering van het kleuteronderwijs om te zetten naar uren kinderverzorging mits er een tekort wordt vastgesteld aan kleuteronderwijzers met een bekwaamheidsbewijs zoals voorzien in de regelgeving. De omzetting kan volgens de tabel in art. 5bis §3 van het Besluit van de Vlaamse regering.
De maatregel heeft uitwerking vanaf 1 september 2020 en loopt tot en met het schooljaar 2023-2024. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezoldiging interimaris vanaf 1 januari
 
Wanneer de vervanger van een personeelslid dat op 1 januari 2021 benoemd werd en meteen een verlof TAO nam, ook op 1 januari in dienst werd gemeld, dan is er in principe geen bezoldiging mogelijk voor de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2021. Als de vervanging op 1 januari echter aansluit op de vervanging vóór de vaste benoeming en de vervanger dus aangesteld blijft zonder onderbreking, dan zal deze toch betaald worden voor de volledige vakantie en voor die periode ook dienstanciënniteit opbouwen.
Meer informatie hierover is terug te vinden in onze mededeling ‘Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs’ onder punt 10.2. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Opnieuw samenstellen van de schoolraad en de ouder-, leerlingen- en pedagogische raad
 
De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart 2021 af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die volgens het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. 
 
Als er geen onderliggende raden zijn, of als deze raden ervoor kiezen om niemand af te vaardigen, organiseert het schoolbestuur de komende maanden verkiezingen voor de schoolraad. We hebben onze mededeling over de schoolraad en de bijhorende modellen van kies- en huishoudelijk reglement geüpdatet. Je vindt deze teksten terug op onze website bij het thema Participatie en communicatiebeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenwerkingsakkoord met Unia
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft, samen met de andere onderwijsverstrekkers, een samenwerkingsakkoord ondertekend met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 
 
Samenwerken met Unia biedt opportuniteiten. Vanuit de concretisering van wat een katholieke dialoogschool in deze veranderde en veranderende samenleving kan zijn, breken wij immers een lans voor het garanderen van zorgbreed en kansenrijk onderwijs voor iedere leerling. Dit samenwerkingsakkoord beoogt een samenwerking op macroniveau rond enkele belangrijke assen die verband houden met discriminatievraagstukken en het bevorderen van het omgaan met diversiteit.
 
Minstens even belangrijk is echter het respect voor ieders rol dat we in dit akkoord op een constructieve manier hebben vastgelegd. Het samenwerkingsakkoord kan immers nooit enige impact hebben op de behandeling en opvolging van individuele dossiers. De samenwerking op macroniveau doet geen afbreuk aan de onderscheiden rol die Unia respectievelijk de onderwijspartners spelen bij individuele dossiers. Wanneer Unia je benadert naar aanleiding van een individuele casus, kun je steeds een beroep doen op de ondersteuning vanuit Dienst Lerenden bij het zoeken naar een oplossing. Dit gebeurt dan best zo vroeg mogelijk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Systematisch opvolgen van leerlingen in het basisonderwijs
 
Leraren verzamelen dagdagelijks heel wat informatie over de leervorderingen van hun leerlingen. En in deze coronatijden is de focus op die leervorderingen nog sterker aanwezig. Belangrijk daarbij zijn goede teamafspraken rond het delen van die informatie. Dat kan best in een eenvoudig (digitaal) leerlingendossier. Een (digitaal) leerlingendossier brengt de totale ontwikkeling van de leerling in kaart/beeld. De tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! zijn een eenvoudige houvast om dat geheel in kaart te brengen. Onderliggend kunnen specifieke evaluatie-instrumenten (bijvoorbeeld een LVS-toets, observaties, IDP, zelfontwikkelde instrumenten … ) een stukje van die totale ontwikkeling in kaart brengen. Vergeet niet om nadien terug uit te zoomen en de specifieke resultaten in het totaalbeeld van elk kind te plaatsen.
 
Wil je reflecteren met het eigen team rond het systematisch opvolgen van leerlingen? Dan biedt de themapagina evaluatie een rijke bron van inspiratie. Ondersteuning hierbij nodig? Niet aarzelen om een pedagogisch begeleider aan te spreken.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eindtermen en leerplannen tweede graad so en aanverwante
 
In de extra nieuwsbrief van 15 december berichtten we over de ontwerpleerplannen voor de tweede graad secundair onderwijs. Je kunt ze op onze leerplanpagina raadplegen (wachtwoord: ontwerpleerplan). We maakten een filmpje met een generieke introductie in de leerplannen van de tweede graad. Het is de eerste stap in een ondersteuningstraject bij de nieuwe leerplannen. Tegen eind januari voorzien we voor elk leerplan ook een specifieke basissessie die online toegankelijk is. Meer daarover later.
 
Bij de start van de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering de eindtermen tweede-derde graad een derde keer goed. We berichtten daarover in de extra nieuwsbrief van 19 december. Deze set eindtermen gaat nu naar het Vlaams parlement om daar te worden behandeld. Wat voorligt, verschilt nauwelijks van eerdere voorstellen. De aanpassingen hebben geen impact op de gepubliceerde ontwerpleerplannen. Wat wijzigde er concreet?
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwsflash curriculum en EVC in het volwassenonderwijs
 
Het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) informeert je op geregelde tijdstippen over de stand van zaken van de inter-netten curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen en leerplannen) voor het volwassenenonderwijs en over de ontwikkelingen in het kader van EVC in het volwassenenonderwijs.
 
We bezorgen je de nieuwsflash van december 2020. Heb je vragen of wens je meer info? Contacteer dan Monique De Ridder.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht januari 2021: vieren
 
Cover Leeftocht  
 
Geel
 
Deze maand vieren we het nieuwe jaar, maar een heel jaar lang vieren we elke dag het leven, in al zijn facetten, in lief en leed, in vreugde en soms ook verdriet. We vieren al wat ons raakt en ook wat ons te boven gaat.
 
Download het januarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe bruggen op het web tegen onverdraagzaamheid - resultaten bevraging
 
Logo RAINBOW  
 
Het internationale RAINBOW-project, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan meewerkt, is erop gericht om sociale integratie en positieve EU-waarden te bevorderen. Het project vertrekt vanuit het toenemende nationalisme en vreemdelingenhaat in Europa. Tijdens dit project ontwikkelen we methoden die ons leren omgaan met polarisatie en die ons helpen om empathie en begrip te bevorderen. De doelgroep van dit project zijn leerlingen en leraren van de tweede en derde graad secundair onderwijs.
 
In dit verslag lees je de hoofdbevindingen die we kunnen trekken uit de bevraging in Vlaanderen. (met dank aan de scholen uit ons netwerk die deelnamen!)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteunen van je school/scholengroep bij accreditatie voor Erasmus+ KA1
 
Logo eramus +   Een aantal scholen(groepen) met internationale werking vroeg eind oktober 2020 accreditatie aan voor Erasmus+ KA1. Eind december 2020 informeerde het nationaal agentschap Epos-Vlaanderen de scholen(groepen) die geaccrediteerd worden vanaf 2021.
 
Tal van scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen behaalden deze Erasmus+ KA1 accreditatie. Van harte proficiat aan die scholen(groepen)!
 
Ondersteuning internationalisering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft expertise in zowel Erasmus+ KA1 – 2 en 3 als in Erasmus+ KA1 accreditatie. Zij ondersteunen scholen/scholengroepen in de uitwerking van hun internationaal beleid. Indien je school/scholengroep voor 2022 een Erasmus+ KA1 accreditatieaanvraag wil indienen dan kunnen we je school/scholengroep hierin kwalitatief begeleiden.  Mocht je al een accreditering hebben, dan kunnen we je school/scholengroep begeleiden om de internationale werking verder kwalitatief uit te bouwen.
 
Bij interesse voor ondersteuning bij één van beide zaken kun je de ondersteuningsdienst internationalisering contacteren. We contacteren jullie en maken een afspraak om te overleggen hoe we jullie school/scholengroep kwalitatief kunnen ondersteunen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgend initiatief van externen:
 
In het kader van een praktijkgericht onderzoek verspreiden we op vraag van Odisee, de co-hogeschool, deze vragenlijst over rouwen in het basisonderwijs. Ze willen onderzoeken welke noden er leven in het werken rond ‘verlies en verdriet’ in het basisonderwijs. Méér dan ooit actueel... Het beantwoorden van alle vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Deze vragenlijst is specifiek bedoeld voor leraren, zorgcoördinatoren, directies,… in het basisonderwijs (kleuter, lager, buitengewoon). Je kunt de vragen beantwoorden tot en met eind januari 2021.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen de volgende vacature van externen:
 
De European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) zoekt een nieuwe secretaris-generaal. De EASPD neemt het op voor gelijke kansen voor mensen met beperkingen en vertegenwoordigt meer dan 17 000 organisaties.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Logo Eekhout  
 
Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:
 
► 
 
Nascholingen voor leraren basisonderwijs:
 
► 
 
Nascholingen voor leraren secundair onderwijs:
 
► 
 
Niveauoverstijgende nascholingen:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook