In deze extra nieuwsbrief hebben we het onder meer over afstandsonderwijs voor peuters en kleuters.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief hebben we het onder meer over afstandsonderwijs voor peuters en kleuters.

 

   Algemeen

 
 
Bedankt voor alles!
 
De paasvakantie loopt op zijn laatste benen. Een bijzondere paasvakantie was het, zo in coronatijden. We hopen dat je de batterijen toch wat hebt kunnen opladen. En vooral: dat jij en je naasten gezond zijn.
 
We krijgen heel wat verhalen van bijzondere acties van teams om met hun leerlingen, internen, studenten en cursisten contact te houden of om in de bres te springen voor woonzorgcentra en ziekenhuizen. Het zijn hartverwarmende lichtpuntjes in deze soms donkere dagen.
 
Van harte bedankt voor alles wat je deed, doet en in de komende weken en maanden zal doen. Je staat er niet alleen voor! Neem met ons contact op, leg je vragen voor. Samen zoeken we naar een oplossing.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw overleg coronacrisis: werkafspraken coronaoverleg sociale partners
 
Vanochtend vond opnieuw overleg plaats tussen de minister, de administratie, de onderwijsverstrekkers en de vakbonden. Vooraan op de agenda stond de mogelijke heropening van de scholen. Iedereen is het erover eens dat de lessen pas kunnen opstarten wanneer er voldoende garanties zijn over de veiligheid van de leerlingen en het personeel. Naast het identificeren van vragen en zorgen in dat verband, werden werkafspraken gemaakt voor het overleg tussen onderwijs enerzijds en de groep van experts belast met de exitstrategie (GEES) en de Nationale Veiligheidsraad anderzijds. Dat met het oog op de Nationale Veiligheidsraad van volgende week vrijdag.
 
Twee werkgroepen (de werkgroep veiligheid en de pedagogische werkgroep) gaven een stand van zaken. Ze werken aan een draaiboek dat scholen handvatten biedt wanneer ze heropend worden. Er wordt daarnaast een nooddecreet voorbereid, zoals in het hoger onderwijs. Dat moet scholen bijvoorbeeld toelaten om af te wijken van de in het schoolreglement bepaalde evaluatieafspraken, zodat de resterende onderwijstijd maximaal naar lesgeven kan gaan. Ten slotte werden de afspraken over preteaching, die al voor de paasvakantie gecommuniceerd zijn, bevestigd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe richtlijnen van de overheid
 
De nieuwe richtlijnen van de overheid vind je in Schooldirect:
 
 
► 
 
Update corona in onderwijs: preteaching en herstart onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Aankoop persoonlijke beschermingsmaterialen
 
Als de scholen terug opengaan, zal de vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal (handgel, mondmaskers …) en naar materiaal om schoolruimtes correct te desinfecteren, groot zijn. Op de markt is de vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal momenteel al heel groot. DOKO, aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft daarvoor contact opgenomen met Alpheios, de leverancier van ons raamcontract schoonmaakproducten.
 
Over de procedures om te desinfecteren en de benodigde producten verwijzen we naar een vorige nieuwsbrief.
 
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden is onze leverancier verplicht een aantal producten die eerder niet in de inventaris van de raamovereenkomst voorzien waren, extern aan te kopen en aan een hogere prijs. Daarvoor kan Alpheios niet de gewoonlijke DOKO-korting geven. De producten vallen ook niet onder de volumekorting. Alpheios heeft toch voor een korting van 35 procent gezorgd op onderstaande producten.
 
Er kan, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, geen continue voorraad gegarandeerd worden. Ook de leveringstermijnen van de DOKO-raamovereenkomst schoonmaakproducten zijn voor die producten niet van toepassing.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Peuters, kleuters en afstandsonderwijs
 
Peuters en kleuters leren al doende, al spelend, al bewegend en dat vaak onbewust. Denk maar aan lege shampooflessen vullen, steentjes gooien, rollenspel, verstoppertje spelen, onder de tafel een huisje maken. Ouders kunnen die leerkansen versterken door alle ervaringen taal te geven en luidop te verwoorden.
 
Om leraren kleuteronderwijs daarbij te ondersteunen, vind je geschikte materialen en tips in het overzicht van inzetbaar materiaal voor afstandsonderwijs bij elk ontwikkelveld van Zin in leren! Zin in leven!. In onze handvatten voor afstandsonderwijs besteden we bovendien extra aandacht aan die leeftijdsgroep.
 
Lijkt contact houden met je kleuters de moeilijkste opdracht? Laat je dan inspireren door de blog Kleutergewijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook