Dit is nieuwsbrief 207 van 2 juli 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 207 van 2 juli 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Personeel
►  Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020
►  Aanwendingspercentage levensbeschouwelijke vakken in het gewoon secundair onderwijs
►  Wijziging verlofaanvraag schooljaar 2020-2021
►  Lerarenplatform basisonderwijs
►  Prikbord 2020-2021: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
Lerenden
►  Blijf inzetten op psychosociaal welzijn, start het nieuwe schooljaar in een verbindend school- en klasklimaat!
Identiteit & kwaliteit
►  ProfS: opleiding voor startende directeurs basisonderwijs
►  Opleidingstraject voor startende directies secundair onderwijs
►  Update met Europees onderwijsnieuws
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
Vondeling  
 
Het 35ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel, is verschenen. 
 
Een greep uit de artikels:
 
 
► 
 
Vorming voor schoolbesturen
 
► 
 
Van corona tot kerntakendebat. Verslag Zoom-vergadering voor schoolbesturen 17 juni 2020
 
► 
 
Wijzigingen in scholengemeenschappen
 
► 
 
Preventieadviseurs tijdens coronacrisis
 
► 
 
Netwerkgroep overheidsopdrachten
 
► 
 
De bijdrage van de Kerk aan onderwijs
 
We wensen je veel leesgenot tijdens een hopelijk ontspannende zomervakantie! Op de website vind je ook alle vorige nummers.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je een commentaar bij de voorstellen van resolutie eindtermen 2/3de graad en bij de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 25 juni 2020 beantwoordde: 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 1 juli beantwoordde:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw KOBA Voorkempen zoekt een Technisch Adviseur elektromechanica voor het Vrij Technisch Instituut in Zandhoven. 
 
► 
 
De Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant zoekt een directeur voor de basisschool De Kleine Prins in Sint-Kwintens-Lennik.
 
► 
 
Het schoolbestuur van Hast Katholiek Onderwijs Hasselt zoekt een coördinator deeltijds onderwijs.
 
► 
 
De Scholengemeenschap Samen voor Beter zoekt een halftijds ICT-coördinator.
 
► 
 
Het College van het Eucharistisch Hart in Essen zoekt een directeur aso.
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur voor de 1ste graadschool in Tessenderlo.
 
► 
 
De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een algemeen directeur voor het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe.
 
► 
 
De vzw Karel De Goede in Brugge zoekt een directeur voor VBS ‘Sint-Pieter’ in Oostkamp.
 
► 
 
De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt een beleidsondersteuner voor de basisschool in Strombeek-Bever.
 
► 
 
Broederscholen Hiëronymus vzw zoekt een directeur ad interim voor de Broederschool Biotechnische en Sport  Bovenbouw in Sint-Niklaas.
 
► 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een technisch adviseur-coördinator voor het Don Bosco Technisch Instituut in Helchteren.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020
 
We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020. Als we over deze of andere onderwerpen bijkomend nieuws krijgen, dan passen we het overzicht aan.
 
Belangrijk: deze versie van de mededeling bevat de wijzigingen zoals ze voorliggen in het regelgevend werk op 25 juni 2020. De meeste regelgeving moet nog definitief goedgekeurd worden door het Vlaams parlement of door de Vlaamse regering. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanwendingspercentage levensbeschouwelijke vakken in het gewoon secundair onderwijs
 
Het aanwendingspercentage dat toegepast wordt op het resultaat van de berekeningsmethode van de omkaderingsmiddelen wordt voor de uren levensbeschouwing (godsdienst) teruggebracht van 98 % naar 96,57 %.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt dat het aanwendingspercentage van de uren-leraar voor godsdienst met 1,43 % wordt gereduceerd en diende dan ook een protocol in van niet akkoord.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijziging verlofaanvraag schooljaar 2020-2021
 
Met ingang van 1 september 2020 worden wijzigingen aangebracht aan de loopbaanonderbreking. Deze wijzigingen geven nieuwe mogelijkheden aan personeelsleden, sommige wijzigingen zijn zelfs een recht. Daarover lees je meer in de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020 in punt 17.
 
De personeelsleden die hun verlofaanvraag voor het volgende schooljaar al ingediend hebben bij het bestuur en die alsnog wensen te wijzigen, maken gebruik van het  bijgevoegde formulier verlofaanvraag. In de mededeling Wijziging verlofaanvraag voor het schooljaar 2020-2021 geven we bijkomende toelichting over de hernieuwing van de verlofaanvraag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lerarenplatform basisonderwijs
 
Het pilootproject 'lerarenplatform basisonderwijs' wordt verlengd voor het schooljaar 2020-2021. Daartoe worden vanaf 1 september 54 503 lestijden beschikbaar gesteld. We hebben meermaals aan de overheid gevraagd hoe het berekeningsmechanisme zal gebeuren bij gewijzigde samenstelling van de platformen als gevolg van de nieuwe samenstelling van de scholengemeenschappen op 1 september 2020. De overheid liet weten dat de 'bonus-malus'-lestijden worden verdeeld over alle scholen van het platform in zijn huidige samenstelling (dus voor het schooljaar 2019-2020).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2020-2021: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
 
Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons door te mailen naar Guy Debusschere. Als we weet hebben van scholen die uren-leraar aan jouw school willen uitlenen, brengen we jullie graag in contact met elkaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Blijf inzetten op psychosociaal welzijn, start het nieuwe schooljaar in een verbindend school- en klasklimaat!
 
De start van het schooljaar 2020-2021 zal net als het einde van het schooljaar 2020-2019 een beetje ongewoon zijn. Sommige leerlingen kwamen in mei 2020 terug naar school, andere leerlingen bleven thuis tot 30 juni. Ook voor personeelsleden was vorig schooljaar allesbehalve evident. Daarom verdient inzetten op verbinding met elkaar, de leerling en de ouders in september speciale aandacht.
 
Terug thuiskomen op school is een belangrijk element om ook het leerproces goed te laten verlopen. Om tegemoet te komen aan de behoeften om op verhaal te komen en met elkaar te verbinden, hebben we een webpagina Starten vanuit een verbindend school- en klasklimaat uitgewerkt. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
ProfS: opleiding voor startende directeurs basisonderwijs
 
Profs   Leiderschap opnemen begint met ervoor kiezen. In deze tijden vergt dit wat moed! Als beginnend schoolleider komen er heel wat opdrachten en verwachtingen op je af. ProfS, de driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs, ondersteunt je hierin. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleidingstraject voor startende directies secundair onderwijs
 
Start je volgend schooljaar als schooldirecteur en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen al een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update met Europees onderwijsnieuws
 
Maarten Libeer van Vleva bezorgde ons een update met Europees onderwijsnieuws. Op onze blogpagina van internationalisering kun je alles nalezen over de nieuwe Europese budgetten, nieuws van de Europese Raad en vergroening van Erasmus+.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Studio Globo roept alle scholen op om op maandag 5 oktober 2020, de Internationale dag van de Leraar, de schoolbel extra te laten rinkelen voor goed onderwijs voor iedereen! Dat is Saved by the bell. Doet jouw school ook mee?
 
► 
 
Aangezien de leerweek over meertaligheid in maart 2020 niet kon doorgaan omwille van het coronavirus, organiseert Einspired dit najaar van 17 tot en met 26 november 2020 voor het eerst een volledig digitale leerweek. Het thema - meertaligheid - en de internationale sprekers uit Zuid-Afrika en Vietnam blijven hetzelfde.
 
► 
 
European Schoolnet en het Youth Skills project zoeken scholen die inzetten op digitale vaardigheden en samen met leerlingen willen deelnemen aan rondetafelgesprekken hierover.
 
► 
 
European schoolnet en het CO:RE project zoeken leraren, ouders en jongeren die willen deelnemen aan een gesprek over de positieve en negatieve invloeden van sociale media in het onderwijs.
 
► 
 
Er zijn heel wat internationale activiteiten die niet meer georganiseerd kunnen worden omwille van corona. Ook workshops, seminaries en informatiesessies werden geannuleerd. Gelukkig voorzien heel wat partners online alternatieven. Ontdek enkele kwaliteitsvolle initiatieven rond het thema internationalisering.
 
► 
 
Landcommanderij Alden Biesen is the motor behind a range of activities that put the art of storytelling in the picture: the unique multilingual International Storytelling Festival each year, Stories in the Park, FEST and as partner in many European projects throughout the last 20 years. From 2020 on it will organize international 5-day CPD-courses for teachers in which the variety of storytelling techniques as didactic tool are explored under the expert guidance of renowned storytellers. Registrations are open now:
 
► 
 
15-20 November 2020 for teachers and staff in secondary education (12-18 y) run by Nell Phoenix. Register before 15 October 2020.
 
► 
 
7-12 February 2021 for teachers and staff in preschool and primary education (3-12 y) run by Michael Harvey. Register before 15 November 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook