Dit is nieuwsbrief 176 van 10 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 176 van 10 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Sociale verkiezingen
►  Raamovereenkomst stookolie
►  Infosessie over het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs
►  Save the date voor Warm Water IV
Personeel
►  Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap: start van de kiesprocedure nadert
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Vacantverklaring 2019-2020
Lerenden
►  Verklaring integratie levensreddend handelen in het specialisatiejaar Kinderzorg en de opleidingen Kinderbegeleider (duaal) en Begeleider in de kinderopvang dbso
Curriculum & vorming
►  Aanpassing in ICT-DIA
►  Masterclass Zill ' schatten en schattend rekenen'
►  Save the date - Lerarentop 1010
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de SETT-beurs
►  Inter-netteninitiatieven www.nt2020.be
Identiteit & kwaliteit
►  Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
►  Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacature van externen
 
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs
 
Heb je ervaring in leidinggeven en ben je gemotiveerd om een team van begeleiders in het buitengewoon onderwijs aan te sturen? Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in deze functie. We zoeken een gedreven leidinggevende om het team buitengewoon onderwijs binnen de Dienst Curriculum & vorming aan te sturen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
Het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven vzw zoekt een pedagogisch directeur ad interim.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een (praktijk)lector netwerken- en computersystemen – 40%.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Sociale verkiezingen
 
stemmen   Nood aan ondersteuning bij de sociale verkiezingen? Naast de informatie die je op onze website sociale verkiezingen terugvindt, kun je ook een beroep doen op externe ondersteuning. Zowel bij AGORIA als bij SD Worx hebben wij interessante voorwaarden kunnen bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Bij SD Worx is de intekenperiode ondertussen verstreken. Bij AGORIA kun je nog tot 15 oktober 2019 intekenen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners. Mocht je geïnteresseerd zijn, schrijf je dan zeker in of neem met AGORIA contact op voor meer informatie.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamovereenkomst stookolie
 
stookolie   Je kunt nog steeds intekenen op de raamovereenkomst voor de levering van stookolie. Voor de scholen in West-Vlaanderen is er een interessante korting van 0,0537 euro per liter (excl. btw) op de officiële prijzen.
 
Meer info vind je op de website van vzw DOKO
 
Besturen, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Infosessie over het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs
 
Schoolboeken   Op 5 november 2019 in de namiddag krijg je informatie over de manier waarop vzw DOKO je ondersteunt bij het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs.
 
In overleg met onze schoolbesturen detecteerden we vier verschillende manieren waarop besturen en hun scholen er graag voor zorgen dat schoolboeken bij de leerlingen geraken. Zo voorzag vzw DOKO vier percelen die elk op zich met een eigen leverancier worden aangeboden in een raamovereenkomst.
 
Na de sessie is er ruim tijd om in gesprek te gaan met de leveranciers van de vier verschillende percelen.
 
Meld je tijdig aan via nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date voor Warm Water IV
 
warm water  
 
Dit werkjaar brengen we opnieuw alle lokale preventieadviseurs en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen om op een leuke manier te netwerken en kennis uit te wisselen in het congres Warm Water IV. 
 
Door het grote succes gebeurt dat terug op twee plaatsen:
 
► 
 
op 11 februari 2020 in d’Abdij in Brugge;
 
► 
 
op 20 februari 2020 in de lokalen van Odisee in Brussel.
 
Blokkeer alvast de gekozen datum in je agenda! De inschrijvingen gaan open op 15 november 2019 via www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Hersamenstelling van de lokale onderhandelingscomités en de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap: start van de kiesprocedure nadert
 
Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In november 2019 moeten de LOC’s en de OCSG’s opnieuw samengesteld worden.
 
In overleg met de vakorganisaties is de periode om de LOC-verkiezingen van 2019 te laten plaatsvinden, vastgelegd tussen maandag 25 november 2019 en vrijdag 6 december 2019. Dertig dagen voor de verkiezingsdag moet de datum waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden, meegedeeld worden aan het personeel. Dit betekent concreet dat voor instellingen waar op 25 november 2019 gestemd wordt, die datum uiterlijk op 26 oktober 2019 gecommuniceerd moet worden.
 
Onder het thema Overleg en inspraak op de website vind je een uitgebreide mededeling over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het LOC. Als ondersteuning bij de organisatie van de verkiezingen 2019, vind je er ook een kieskalender die je een overzicht biedt van de na te leven deadlines.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de herfstvakantie 2019 begint officieel op maandag 28 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 14 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 4 november aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacantverklaring 2019-2020
 
De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2019 en meegedeeld tegen 15 november 2019. De benoeming gaat dan in op 1 januari 2020.
 
Onder het thema Vaste benoeming vind je onze aangepaste mededeling over de vacantverklaring van wervingsambten: afzonderlijk voor het volwassenenonderwijs en voor de andere niveaus. Ook de modellen daarbij zijn aangepast.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Verklaring integratie levensreddend handelen in het specialisatiejaar Kinderzorg en de opleidingen Kinderbegeleider (duaal) en Begeleider in de kinderopvang dbso
 
In overleg met Kind en Gezin actualiseerden we de modelverklaringen en de bijhorende mededeling. Het gebruik van de nieuwe modellen en de vermelding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de website van Kind en Gezin, garandeert in het werkveld duidelijkheid voor de zorginspectie.
 
De mededeling en de modelverklaringen vind je terug op onze website onder het thema Evaluatie en studiebekrachtiging.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Aanpassing in ICT-DIA
 
Vorige week brachten we een wijziging aan in ICT-DIA. Vanaf nu maakt ICT-DIA gebruik van de werkelijke scholenstructuur (zoals bij LLinkid) en niet meer van het instellingsnummer. Om leraren toegang te geven tot ICT-DIA moeten ze deel uitmaken van het team van de school. Als directeur kun je hen via mijn instellingsgegevens daarvoor een uitnodiging sturen.
 
Vroeger begonnen de logins van de leerlingen met het instellingsnummer. Voortaan beginnen deze logins anders. Neem een actueel logon-rapport bij de hand als je leerlingen aan de slag gaan.
 
De resultaten van de leerlingen die de test al aflegden onder de oude login, zijn automatisch overgezet naar de nieuwe login. Zo zijn er geen gegevens verloren gegaan.
 
Bij problemen kun je je wenden tot greet.vanhove@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass Zill ' schatten en schattend rekenen'
 
Masterclass Zill poster  
 
Deed jouw school mee met IDP 2.0 en legden jouw leerlingen de gevalideerde toets wiskunde af? De samenvatting en handvatten voor de klaspraktijk helpen je al op weg om je wiskundeonderwijs nog kwalitatiever te maken.
 
Wil je meer? Verdiep je dan op 4 december 2019 in schatten en schattend rekenen met onze eerste masterclass Zill. Er is plaats voor maximaal veertig deelnemers. Schrijf je dus snel in.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date - Lerarentop 1010
 
Lerarentop 1010   We werken volop aan de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Noteer alvast woensdag 5 februari 2020 in je agenda! Meer info volgt op de webpagina Lerarentop 1010
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de SETT-beurs
 
SETT   Op 23 en 24 oktober vindt de evenementenbeurs SETT plaats in Flanders Expo Gent. SETT staat voor twee dagen vol onderwijstransformatie en -technologie. Je vindt er zowel een grote, gratis te bezoeken technologiebeurs als een uitgebreid betalend conferentieprogramma.
 
Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is aanwezig op de beurs met een stand. Je kunt bij ons terecht met je vragen rond LLinkid en de nascholingen ICT die we aanbieden. Op donderdag is Kris De Ruysscher aanwezig voor wie meer info wil over Zin in leren! Zin in leven! (Zill) en de Zill-toepassingen.
 
Meer dan een derde van de sprekers in het conferentieprogramma zijn verbonden aan het Katholiek Onderwijs. Verschillende onder hen mogen we verwelkomen op onze stand,  waar ze met je in gesprek gaan in opvolging van de lezing of workshop die ze gebracht hebben.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inter-netteninitiatieven www.nt2020.be
 
www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. Leraren en coördinatoren NT2 vinden op de site informatie over nascholingssessies, lerende netwerken, collegiale visitaties en trefdagen speciaal ingericht voor NT2.
 
Op basis van de feedback in de enquête van juni 2019 herwerken we de website. Nieuw is dat we inzetten op trefdagen, onder andere voor startende professionals NT2, en geïntegreerde trajecten. We werken ook aan een nieuwe opleiding praktijkonderzoek NT2 en we digitaliseren onze databank nascholers NT2.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
 
themadag leidinggeven  
 
Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen. Onderwijs wordt telkens opnieuw uitgedaagd door evoluties in de samenleving. Welke antwoorden dringen zich op in het (leren) omgaan met een vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld? Is een keuze voor verandering de houding waarvoor we moeten kiezen? Of is er al genoeg gewijzigd de laatste tijd en is het nu vooral belangrijk om zorg te hebben voor stabiliteit?
 
Het volledige programma vind je in de digitale flyer. Inschrijven kan via www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
 
KIES  
Op 17 oktober organiseren we in het kader van KIES een themadag voor schoolleiders met als focus het verhogen van hun welbevinden en het verminderen van stress.
 
Naast plenaire sessies over kiezen voor jezelf en kiezen voor energy management, kun je tijdens de themadag ook kiezen uit boeiende workshops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Goed werkgeverschap - voor bestuurders van alle onderwijsniveaus
 
► 
 
Ruimtemeetkunde voor de 1e graad - ICT-nascholing
 
► 
 
iPad-beheer - ICT-nascholing
 
► 
 
Certificering taalniveau Engels met APTIS-test - secundair onderwijs CLIL
 
► 
 
CVO in 3Z: het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs - volwassenenonderwijs
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Zin in Frans! - basisonderwijs
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Zin in media en computationeel denken! - basisonderwijs
 
► 
 
Wel in je vel als leraar. Over het belang van zelfzorg - niveauoverstijgend
 
► 
 
Wel in je vel als directeur. Over het belang van zelfzorg - niveauoverstijgend
 
► 
 
Burn-out aanpakken of liever nog voorkomen in je organisatie - niveauoverstijgend
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Maakt de directeur het verschil op school? Ontdek het op 30 oktober 2019 om 14.30 uur op het Impulsdebat over leiderschap in onderwijs tijdens de Lerarendagen op de boekenbeurs.
 
► 
 
Wil jij met leerlingen in jouw school werken rond de klimaatverandering? Heb je nog inspiratie nodig? Schrijf je in voor de inspiratiedag van MOS SAMEN voor het klimaat!. MOS nodigt leraren van het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit op dinsdag 5 november 2019 voor een dag vol inspiratie. Je komt er te weten hoe je met MOS kunt samenwerken binnen een klimaattraject in je school. Tijdens die dag is de bende van Beersel aanwezig als klimaatambassadeur, zij getuigen over hun klimaattraject in samenwerking met MOS.
 
► 
 
Op woensdag 6 november 2019 organiseert Platform L (KU Leuven) de gratis studiedag Geboeid door het handboek?!. Tijdens de interactieve namiddag belichten verschillende sprekers het gebruik van handboeken vanuit hun eigen onderzoeksperspectief. Samen met het publiek gaan ze op zoek naar relevante onderzoekstopics. Schrijf je voor 1 november in. 
 
► 
 
Leerverschillen zijn inherent aan de klaspraktijk. Die verschillen als troef inzetten om elke leerling maximale leerkansen te bieden, is wat binnenklasdifferentiatie doet. De studiedag Binnenklasdifferentiatie in het lager en secundair onderwijs van UHasselt SEE op 7 november 2019 introduceert beginnende en ervaren lesgevers en onderwijsondersteuners in de principes en methodieken van binnenklasdifferentiatie. 
 
► 
 
Welke hefbomen zorgen voor meer continuïteit in het studietraject van risicoleerlingen? Ontdek het op de inspiratienamiddag Samen leerlingen aan boord houden van de Arteveldehogeschool samen met VCLB Gent en scholengroep Edith Stein.
 
► 
 
Netwerksamenwerking is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk. Als initiatiefnemer, trekker of medewerker van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht. Het is belangrijk dat je kunt terugvallen op de juiste inzichten en praktische samenwerkingstools. De Arteveldehogeschool - opleiding Sociaal Werk biedt binnenkort zowel de basisreeks Succesvol samenwerken tussen organisaties: hoe pak ik het aan? als de verdiepende training Van Ellebogenwerk tot Samenwerking: procesvaardigheden voor trekkers opnieuw aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacature van externen
 
De onderwijsinspectie zoekt momenteel een onderwijsinspecteur wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook