Dit is nieuwsbrief 160 van 9 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 160 van 9 mei 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor modern HR- en evaluatiebeleid op scholen
►  Memorandum - Aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacature pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021
►  Samenstelling scholengemeenschappen secundair onderwijs vanaf 2020-2021
►  Werken aan psychosociaal welzijn op het werk
►  Programmatie van gemoderniseerde opleidingen binnen buso OV3
►  Regionale vormingen over onderwijsplanning/programmatie modernisering secundair onderwijs 2de en 3de graad
►  Aanpassing statuten vzw na 1 mei 2019 en na 1 januari 2020
Lerenden
►  Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2019-2020
►  Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar
►  'Verlengd minderjarig' bestaat niet meer
Curriculum & vorming
►  Gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: breed aanbod en scherpe focus
►  CVO in 3Z. Tweedaags congres ‘Het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs’
►  Uitnodiging tot registratie in LLinkid
►  Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
Identiteit & kwaliteit
►  Wenskaart bij het einde van de ramadan
►  Ontdek de sessies najaar 2019 van het project KIES
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor modern HR- en evaluatiebeleid op scholen
 
Evaluatiebeleid   "Eén op de vijf leraren presteert niet naar behoren, volgens leraren zelf. En daar wordt op scholen veel te weinig aan gedaan.” Dat blijkt uit een artikel in De Standaard over een studie van de Universiteit Antwerpen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is verrast door die cijfers, want de grote meerderheid van leraren doet het goed. Tegelijk delen we de zorg voor een beter functionerings- en evaluatiebeleid. Want de evaluatie van leraren verloopt vandaag niet optimaal. 
 
“Leraar zijn is een fantastisch beroep, maar het is ook een veeleisende job. Daarom moet je op je collega’s kunnen rekenen. Wie het moeilijk heeft, moet op meer professionalisering en coaching een beroep kunnen doen. Maar voor een hele kleine groep zal ook dat niet genoeg zijn, en hebben we nood aan een transparante en efficiënte evaluatie”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Op vraag van haar leden – besturen en directies van katholieke onderwijsinstellingen – stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom een pakket van vier maatregelen voor om een vlot werkende evaluatie mogelijk te maken, dat kansen biedt voor professionalisering en ondersteuning van leerkrachten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum - Aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op het aantrekken van excellente en gepassioneerde leerkrachten, de grote uitdaging voor de volgende legislatuur.
 
De onderwijssector heeft nood aan een breed loopbaanpact met oog voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, gedifferentieerde loopbanen en focus op de competenties van de individuele leraar en het lerarenteam.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo heeft twee vacatures voor directieambten in het basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Annuntia-Instituut zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Scholengemeenschap KSOM zoekt een administratief en organisatorisch directeur.
 
► 
 
Vzw Vrije Basisschool De Pinte zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vvzw Instituut van het Heilig Graf zoekt een campusdirecteur.
 
► 
 
KOBA Voorkempen vzw heeft een vacature voor een directeur ad interim.  
 
► 
 
De Ranken vzw zoekt een technisch adviseur voor buitengewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt een directeur buitengewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Sancta Maria Basisschool zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Schoolbestuur IMG zoekt een halftijdse directeur buitengewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Dijle Demer vzw zoekt een pedagogisch directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider competentieontwikkeling regio Oost-Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Oost-Vlaamse katholieke scholen?
 
Solliciteer dan voor de functie van pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (halftijds) om het team competentiebegeleiding van de regio Oost-Vlaanderen te versterken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021
 
Vanaf 2020-2021 start een nieuwe periode van zes schooljaren voor de scholengemeenschappen basisonderwijs.
 
Elk schoolbestuur beslist vrijwillig om zijn scholen gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs tot een scholengemeenschap te laten toetreden. Anderzijds oordeelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat elke school gewoon of buitengewoon basisonderwijs de kans moet krijgen om deel uit te maken van een scholengemeenschap.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling scholengemeenschappen secundair onderwijs vanaf 2020-2021
 
Vanaf 2020-2021 start een nieuwe periode van zes schooljaren voor de scholengemeenschappen secundair onderwijs.
 
Elk schoolbestuur beslist vrijwillig om zijn scholen gewoon en/of buitengewoon secundair onderwijs tot een scholengemeenschap te laten toetreden. Anderzijds oordeelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat elke school gewoon of buitengewoon secundair onderwijs de kans moet krijgen om deel uit te maken van een scholengemeenschap.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Werken aan psychosociaal welzijn op het werk
 
Affiche werkbaar werk  
 
Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid lanceerde samen met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een nieuwe campagne rond werkbaar werk. De campagne wil werk positief in beeld brengen en moedigt aan om te surfen naar de campagnewebsite. Op die website kan iedereen de werkbaarheid van zijn functie en organisatie testen. Ook de website Werkbaar Werk werd ter gelegenheid van de campagne vernieuwd: je vindt er een hele boel tips, tools en goede praktijken rond werkbaarheid.
 
Ook het Departement Onderwijs en Vorming speelt in op de campagne.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie van gemoderniseerde opleidingen binnen buso OV3
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 geldt er geen rationalisatienorm of programmatienorm meer naar gelang het aantal opleidingen in OV3. In plaats daarvan komt een programmatieprocedure waarbij bijkomende opleidingen slechts kunnen worden ingericht na goedkeuring door de Vlaamse regering.
 
Voor de programmatie van gemoderniseerde opleidingen in de opleidingsfase die start op 1 september 2021, betekent het dat de aanvragen ten laatste op 30 november 2019 bij AgODi moeten worden ingediend. Anders dan bij andere aanvragen voor structuurwijzigingen moet een aanvraag dus twee schooljaren voorafgaand aan de eigenlijke programmatie gebeuren.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale vormingen over onderwijsplanning/programmatie modernisering secundair onderwijs 2de en 3de graad
 
De uitrol van de modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, zorgt ook voor nieuwe programmatieregelgeving.
 
We bieden vanaf 27 mei vorming aan om de nieuwe programmatieregelgeving en de planningsprocedures toe te lichten. Dat moet schoolbesturen en directies ondersteunen om onderling, meestal binnen de context van de nieuwe scholengemeenschappen die starten vanaf 2020-2021, afspraken te maken over de organisatie van het studieaanbod in de tweede en derde graad. De afspraken moeten in principe afgerond worden tegen 15 september 2020.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing statuten vzw na 1 mei 2019 en na 1 januari 2020
 
Besturen stellen ons regelmatig vragen over de timing die zij moeten volgen voor hun statutenwijzigingen. We zetten hier nog even alles op een rijtje.
 
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Daardoor moeten verenigingen die na 1 mei 2019 worden opgericht, hun oprichtingsstatuten overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe WVV opstellen. Wij werkten voorbeeldstatuten uit voor die nieuwe vzw’s.
Voor verenigingen die al bestonden op 1 mei 2019 is het WVV voor het eerst automatisch van toepassing op 1 januari 2020. In principe gelden voor die verenigingen tot 1 januari 2020 dus nog steeds alle oude regels.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepaste modellen van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2019-2020
 
De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
Centrumreglement deeltijds beroepssecundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
Centrumreglement volwassenenonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
Schoolreglement HBO5-Verpleegkunde (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar
 
Met het oog op de komende deliberaties werd APR 3 beperkt geüpdatet. Er werden een viertal bijsturingen gedaan:
 
 
► 
 
toevoeging van een (verplicht) niet-bindend advies m.b.t. de arbeidsbereidheid en de arbeidsrijpheid met het oog op een mogelijke overstap naar duaal leren in bepaalde studierichtingen met dubbele finaliteit of met arbeidsmarktfinaliteit;
 
► 
 
explicitering dat de klassenraad van het 1ste leerjaar van de derde graad een advies moet geven om een leerling (uitzonderlijk) van studiegebied te laten veranderen;
 
► 
 
verduidelijking dat een oriënteringsattest B alleen wordt gegeven indien een of meer tekorten een logische doorstroming onmogelijk maken;
 
► 
 
actualisering van de externe certificering in het kader van de veiligheidsopleidingen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
'Verlengd minderjarig' bestaat niet meer
 
Vóór 1 september 2014 kregen personen met een ernstige verstandelijke handicap vaak het statuut 'verlengd minderjarige'. Hierbij bleven de ouders hun ouderlijk gezag uitoefenen vanuit het principe dat iemand met een verstandelijke beperking niets kon en men dus moest bepalen wat deze persoon wel nog kon. Indien beide ouders op een bepaald moment wegvielen, werd er een voogd aangesteld.
 
Vanaf 1 september 2014 (op basis van de wet op bewindvoering van 2014) beslist een vrederechter over de bewindvoering bij een aanvraag voor een beschermingsmaatregel. Op die manier wordt er meer op maat gewerkt. Men gaat ervan uit dat de persoon in kwestie alles kan en dat de vrederechter bepaalt wat niet mogelijk is.
 
Er is echter nog een groep personen met een handicap die het statuut van 'verlengd minderjarige' bezitten. Vanaf 1 september 2019 gaan al deze personen automatisch over naar het statuut van 'bewindvoering'.  De ouders (of voogd) van deze personen worden per 1 september 2019 automatisch aangesteld als bewindvoerder. Hiervoor hoeven zij dus niets te ondernemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Gevalideerde toetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: breed aanbod en scherpe focus
 
Vanaf 15 mei 2019 kun je de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs raadplegen. De toetsperiode start dit schooljaar op maandag 27 mei en eindigt op maandag 17 juni.
 
We kiezen uitdrukkelijk voor een breder aanbod en een scherpere focus. Zo is het aanbod nu al uitgebreid tot toetsen voor vijf decretaal vastgelegde leergebieden: wiskunde, Nederlands, mens & maatschappij, wetenschappen & techniek en Frans.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
CVO in 3Z. Tweedaags congres ‘Het modelleren van het toekomstcentrum voor het volwassenenonderwijs’
 
Voortbouwend op de twee voorgaande congressen vestigen we in 2019 de aandacht op de mogelijke wegen die de schaalvergrote centra kunnen inslaan op de vlakken van leeromgeving, perspectief en financiering. Op het congres voor leidinggevenden in het volwassenenonderwijs staan we ook stil bij hoe de centra op dit moment scoren op die drie zones van ontwikkeling.
 
We zijn erin geslaagd om de volgende boeiende sprekers te engageren:
 
 
► 
 
Krispijn Yperman (Master Talent Foundation)
 
► 
 
Thierry Geerts (Google Belgium)
 
► 
 
Karen Boers (BeCode)
 
Uiteraard is er ook genoeg ruimte voor ontmoeting en netwerking. Meer informatie over het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitnodiging tot registratie in LLinkid
 
LLinkid   Op 18 maart verstuurden we een e-mail met een uitnodiging tot registratie van de reële situatie van hun school naar alle directeurs van onze secundaire scholen. Twee dagen later volgde een tweede e-mail om ook het voltallige team uit te nodigen, zodat zij onder meer toegang zouden krijgen tot LLinkid, de digitale leerplantool so.
 
Uit navraag blijkt dat het frequent gebeurt dat e-mails van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de spam-map van een mailbox terechtkomen. Wanneer je één of beide e-mails niet zou hebben ontvangen, vragen wij dan ook om die spam-map na te kijken. Kun je de e-mail niet terugvinden? Contacteer dan de helpdesk.llinkid@katholiekonderwijs.vlaanderen. Zo kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat je geregistreerd raakt en dat je team de nodige stappen kan zetten om met LLinkid aan de slag te gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   Om de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! in onze basisscholen maximaal te ondersteunen, genieten je als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog tot eind juni 2019 van een uitzonderlijke korting van 50 procent bij de aankoop van het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!. Vanaf 1 juli 2019 passen we ook voor het leerplanboek de gebruikelijk korting van 30 procent toe voor onze leden. Schooljaar 2019-2020 is het laatste schooljaar waarop basisscholen kunnen instappen, vanaf 1 september 2020 is Zill het unieke, geïntegreerde leerplan voor katholiek basisonderwijs. 
 
Het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! bevat de visie en het ordeningskader, de ontwikkelvelden, generieke doelen, leerinhouden en leerlijnen van het nieuwe leerplan. Je kunt het leerplan gratis consulteren, gebruiken en beheren via de leerplansite.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Wenskaart bij het einde van de ramadan
 
Ramadan   In de negende maand van de islamitische kalender vasten moslims overal ter wereld. Ze herdenken dan dat de profeet Mohammed de eerste teksten van de Koran te horen kreeg. Wanneer de ramadanmaand voorbij is, vieren ze drie dagen feest. Na het offerfeest is dat het grootste feest in de moslimgemeenschap.
 
De ramadan is dit jaar rond 5 mei begonnen en het einde is voorzien rond 5 juni. Denk je eraan om moslims in je school te feliciteren bij het einde van de ramadan?
 
ORBIT vzw biedt daarvoor een speciale wenskaart aan. De binnenzijde van de kaart bevat een wens in verschillende talen en laat plaats voor een persoonlijk woordje.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ontdek de sessies najaar 2019 van het project KIES
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).
 
KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Die vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
In de kijker
 
 
► 
 
Real-time feedback met gratis online tools – ICT-nascholing
 
► 
 
Module 6-bubao GOK in actie! – Buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
Module 7-buso GOK in actie! – Buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Scholengemeenschappen vanaf 2020 met specifieke aandacht voor rechten van personeel bij wijzigingen in de samenstelling van scholengemeenschappen eventueel in combinatie met een fusie van vzw’s – Besturen
 
► 
 
Themadag auditing en risicoanalyse GEB – Besturen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Herstelgericht werken reikt leraren en directies tools aan om conflicten duurzaam aan te pakken. Leerlingen ontwikkelen relationele vaardigheden die nodig zijn om het samen leven en leren aangenaam en boeiend te maken. Ligand bouwde een partnerschap met het Amerikaanse International Institute for Restorative Practices (IIRP) dat elk jaar twee wereldconferenties organiseert. Dit jaar komt IIRP van 15 tot 17 mei 2019 naar Kortrijk. Focus van het evenement is ‘Community Well-being and Resilience.’ Voor deze editie is Ligand gastorganisator. Meer info en inschrijven.
 
► 
 
Op donderdag 6 juni organiseert Lasso pARTicipe!, een gratis inspiratiedag in Muntpunt voor iedereen die op een participatieve manier met kinderen en tieners rond cultuur werkt. Het wordt een dag speciaal voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers: een ontmoetingsplek om kennis te maken met het culturele aanbod, geïnspireerd te raken over hoe je als jeugdorganisatie of school kunt samenwerken met een culturele organisatie of hoe je een artistiek project op poten kunt zetten.
 
► 
 
De specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (SLO-LO) organiseert haar 46e nascholing op 13, 14, 17 en 18 juni 2019 met als centrale thema 'Zichtbaar leren in Lichamelijke Opvoeding'. Tijdens de 46e nascholing besteden ze aandacht aan ‘instructional alignment’. 
 
► 
 
Met de projectoproep Veranderwijs.nu wil de Koning Boudewijnstichting leraren en andere onderwijsactoren financieel ondersteunen om te experimenteren met nieuwe, participatieve onderwijspraktijken gericht op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties. Zo werken we samen aan een open, inclusieve en duurzame samenleving. Dien je dossier in voor 25 juni en ga volgend schooljaar aan de slag!
 
► 
 
In het project Taalmindset verken je samen met andere taalleraren, studenten en lerarenopleiders van UCLeuven-Limburg hoe je aan de leermotivatie en leerprestaties van je leerlingen kunt werken. De UCLL zet daarbij in op het realiseren van een kwaliteitsvolle taaldidactiek die gebruik maakt van de meest recente inzichten uit leerpsychologisch en neurocognitief onderzoek. In teams van taalleraren ga je concreet aan de slag om onderzoeksresultaten te vertalen naar bruikbare leermiddelen voor de taalklas. Doorheen het project leer je de mindset van je leerlingen en van jezelf beter kennen en sturen. Interesse? Neem dan zeker contact op met Katrien Dewaele (Katrien.dewaele@ucll.be) voor 3 juni 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs (VIAA) is op zoek naar een gedetacheerd leerkracht secundair onderwijs die zal instaan voor de actualisatie en verdere uitbouw van de domeinen maatschappij (onder andere maatschappelijke vorming, burgerzin, mens en samenleving), geschiedenis en techniek. Solliciteren kan tot en met 21 mei 2019.
 
► 
 
CLB Trikant vzw zoekt een vestigingscoördinator voor haar CLB-vestiging in Roeselare.
 
► 
 
Het Netwerk Islamexperten zoekt een vormingswerker (halftijds).
 
► 
 
AHOVOKS zoekt een
 
► 
 
vakverantwoordelijke biologie en chemie (gedetacheerde leraar) 
 
► 
 
vakverantwoordelijke aardrijkskunde (gedetacheerde leraar)
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
► 
 
opleidingscoördinator BNB Buitengewoon Onderwijs en BNB Zorgverbreding en remediërend leren
 
► 
 
diensthoofd facilitair beheer
 
► 
 
directeur onderwijsgroep Lerarenopleiding
 
► 
 
De Arteveldehogeschool zoekt een
 
► 
 
Senior onderzoeksmedewerker mondzorg
 
► 
 
Gastprofessoren bachelor na bachelor in het onderwijs buitengewoon onderwijs & zorgverbreding en remediërend leren rond de thema's
 
► 
 
Hoe ontwerp je een universele leeromgeving op maat van een groep leerlingen vanuit een bepaalde focus?
 
► 
 
Hoe speel je in op de noden van één leerling vanuit een bepaalde focus?
 
► 
 
Hoe ontwikkel je onderwijsinnovaties vanuit de noden van de school en de maatschappij
 
► 
 
Projectmedewerker infrastructuur
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook