Dit is een extra nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het inschrijvingsrecht.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het inschrijvingsrecht.

 

   Lerenden

 
 
Inschrijvingsrecht: aanmelden blijft mogelijk
 
Gisteren stond het nieuwe inschrijvingsrecht op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. In de vorige nieuwsbrief communiceerden we al over het belangenconflict dat daar door de Franse Gemeenschapscommissie over werd ingeroepen. Het is nu duidelijk dat er geen oplossing gevonden is en dat de nieuwe inschrijvingsregels niet worden ingevoerd.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt dat het nieuwe inschrijvingsrecht van tafel wordt geveegd. Vele scholen stonden immers klaar om binnen dat nieuwe kader aan de slag te gaan. Positief is wel dat scholen die toch nog willen aanmelden, nog tot 31 januari 2019 de mogelijkheid krijgen om een dossier in te dienen, weliswaar binnen de huidige inschrijvingsregels. Via Schooldirect mocht je gisteren ook al vernemen dat de overheid de aanmeldende scholen nu ook zal ondersteunen via subsidies.
 
Om scholen maximaal te ondersteunen lopen er nog gesprekken met AGODI om de administratieve planlast van de aanmeldingsdossiers tot een minimum te beperken. Daarom brengen we in kaart welke scholen volgend jaar zullen aanmelden. Had je al een dossier ingediend of overweeg je om uiterlijk op 31 januari nog een dossier in te dienen? Laat dat dan even weten aan de medewerkers van de Dienst Lerenden, zodat zij vanuit een overzicht de nodige ondersteuning kunnen bieden: Tom VermeulenLieselot VantuyckomGerda Bruneel of Peter Bracaval.
 
We wensen iedereen eerst een zalig kerstfeest en een fijne, deugddoende vakantie!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuws uit Schooldirect
 
Indieningsdatum aanmelding verschoven naar 31 januari 2019
 
Door het belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet, staat het voorstel van decreet “on hold”. Dat betekent dus dat alle regels van het bestaande inschrijvingsdecreet voor de inschrijvingen voor 2019-2020 van kracht blijven.

Veel schoolbesturen toonden de voorbije maanden interesse om aan te melden en deden daarvoor al de nodige voorbereidingen. Om de dynamiek niet te stoppen, werd de indieningsdatum voor de aanmeldingsdossiers verschoven. Scholen die geen kampeerrijen willen, hebben de tijd om tot 31 januari 2019 een aanmeldingsdossier in te dienen. Wie kiest voor digitaal aanmelden, kan voor het eerst ook financiële ondersteuning krijgen
 
 Meer informatie:
 
 
► 
 
Wanneer aanmelden?
 
► 
 
Meld je alleen of samen aan met andere scholen?
 
► 
 
Aanmelden: wat moet je doen?
 
► 
 
Waar vind je ondersteuning?
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook