Dit is nieuwsbrief 209 van 20 augustus 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 209 van 20 augustus 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Maak er een veilig én spetterend schooljaar van
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature schoolbegeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Bus- en tramaanbod De Lijn vanaf 1 september gegarandeerd
►  Corona-verzamelwet III: fiscale maatregelen
►  Tegemoetkoming Vlaamse overheid in coronakosten
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
►  Vorming rond hiërarchische lijn en preventie voor internaatsbeheerders
Personeel
►  Prikbord 2020-2021: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2020-2021
►  Hertelling voor scholen buitengewoon basisonderwijs op de eerste schooldag van oktober
Lerenden
►  Kijkwijzer voor de eerste begeleidende klassenraad
►  Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2020
►  Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (OV4)
►  Project ‘Voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen’
►  #ZinInSchool campagne UNICEF
Curriculum & vorming
►  Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen eerste graad basisvorming
►  Opstart duaal leren
►  Europees Talenlabel 2020: uitstel deadline
Identiteit & kwaliteit
►  Een viering bij het begin van het schooljaar
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Maak er een veilig én spetterend schooljaar van
 
Beste bestuurder, beste directeur
 
Als straks op 1 september de schoolbel rinkelt, dan heb je opnieuw een huzarenklus geklaard. We mogen dan wel alle leerlingen en internen verwelkomen – iets waar we uiteraard heel blij om zijn, code geel in de praktijk brengen vraagt organisatorisch heel wat. En in bepaalde regio’s is er toch ook de zorg vanwege een wellicht spoedige verschuiving naar code oranje. Veel goede moed!
 
In deze nieuwsbrief vind je alvast handvatten om het schooljaar in goede orde op te starten. Blijf niet met vragen, bezorgdheden of bekommernissen zitten. Laat het ons weten. Indien nodig nemen we de vragen mee naar het overleg met de minister en de andere onderwijspartners. Geen antwoord gevonden op je vraag? Nam je al eens een kijkje op onze website en op onze FAQ? Wil je er verdere duiding bij, dan kun je bij onze medewerkers terecht.
 
Een vaccin tegen het coronavirus is niet voor morgen. We blijven jullie dan ook op organisatorisch en op pedagogisch vlak ondersteunen om intussen het schoolleven in een zo normaal mogelijke plooi te laten vallen. En ondertussen zijn ook alle andere werkzaamheden opgestart, en staan issues als lerarenloopbaan, leerlingbegeleiding, inschrijvingen, de modernisering secundair onderwijs, herprofilering volwassenenonderwijs, levenslang leren, en herfinanciering internaten weer in de focus.
 
Ook dit schooljaar informeren we je via onze nieuwsbrief op donderdag. Is er dringend nieuws, dan zorgen we voor een extra nieuwsbrief.
 
Namens alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wens ik je een heel fijn en blij weerzien toe op 1 september. Maak er een veilig én spetterend schooljaar van!
 
Hartelijke groeten
 
Lieven Boeve
directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die in juli beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 9 juli 2020 beantwoordde: 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 15 juli beantwoordde:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature schoolbegeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleiding van regio Mechelen-Brussel aan de slag te gaan als schoolbegeleider secundair onderwijs. Onderwijservaring in het domein economie of gedragswetenschappen strekt tot aanbeveling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw Katholiek basisonderwijs Lanaken zoekt voor de school Jan Rosier een beleidsondersteuner als voorbereiding op een directiefunctie.
 
► 
 
De vzw Komo zoekt een technisch adviseur voor buitengewoon secundair onderwijs Sint-Janshof in Mechelen.
 
► 
 
Scholengroep Sint-Lodewijk-Brugge zoekt een directeur voor het Sint-Lodewijkscollege.
 
► 
 
De Scholengroep Sint-Michiel zoekt een directeur voor de aso-school het Klein Seminarie in Roeselare.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Bus- en tramaanbod De Lijn vanaf 1 september gegarandeerd
 
Vanaf 1 september schakelt De Lijn weer over naar haar schooldienstregeling. Extra beschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat het vervoer zowel voor de leerlingen als voor de chauffeurs coronaproof en veilig zal verlopen.  
 
De dienstregeling zal dezelfde zijn als voorgaande schooljaren. Dat betekent dat De Lijn op de belangrijke assen tijdens de ochtend- en avondspits extra ritten voorziet en dat zij op bepaalde trajecten een specifieke schoolbediening organiseert.  Het aanbod is dus afgestemd op een ‘normale’ vijfdaagse schoolweek.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona-verzamelwet III: fiscale maatregelen
 
De Corona-verzamelwet III bevat fiscale maatregelen die van belang zijn voor schoolbesturen en internaten.
 
In dit overzicht beschrijven we de belangrijkste maatregelen. Je vindt er ook een attest voor het verkrijgen van een belastingsvermindering.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tegemoetkoming Vlaamse overheid in coronakosten
 
De Vlaamse overheid heeft extra middelen toegekend als tegemoetkoming in de kosten van corona van scholen in het kleuter- en leerplichtonderwijs, zowel voor 2019-2020 en 2020-2021.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 19 augustus 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 100 subsidiedossiers goed voor in totaal 19 492 165,45 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond hiërarchische lijn en preventie voor internaatsbeheerders
 
Gedurende twee dagen neemt Franky Wauters, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie, internaatsbeheerders heel specifiek mee in inhouden rond preventie en hiërarchische lijn.
 
De vorming vindt plaats op 8 september en 6 oktober 2020 in een internaat in het Gentse. Gelet op de coronamaatregelen, kunnen er slechts 22 deelnemers participeren. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de vorming, die we voor de eerste keer op maat van internaten aanbieden.
 
Meer informatie over de inhoud, strategie en inschrijvingsmogelijkheid vind je op www.nascholing.be.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2020-2021: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs
 
Ook tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.
 
Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die uren overdragen (‘bufferen’) naar het volgende schooljaar, maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het daaropvolgende schooljaar het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen treedt op als makelaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Momenteel lopen er vooral reacties binnen van scholen die op zoek zijn naar uren-leraar. Graag ook een seintje van die scholen die bereid zijn om uit solidariteit uren-leraar over te dragen aan andere scholen.
 
Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Contacteer dan Guy Debusschere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2020-2021
 
De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en in overleg met de onderwijsverstrekkers. Dat overleg vindt op 25 september 2020 plaats.
 
We bezorgen je de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hertelling voor scholen buitengewoon basisonderwijs op de eerste schooldag van oktober
 
Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben dringende tijdelijke maatregelen genomen voor het basisonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis. Eén van die maatregelen is dat er voor sommige scholen buitengewoon basisonderwijs een hertelling zal plaatsvinden op de eerste schooldag van oktober 2020.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Kijkwijzer voor de eerste begeleidende klassenraad
 
Op de webpagina Kijkwijzer voor een bijzondere beginsituatie stellen we concrete tools ter beschikking om de eerste begeleidende klassenraad van het schooljaar, de portretterende klassenraad, zo goed mogelijk voor te bereiden. Je vindt er tips en tools om een nauwkeurig beeld van de beginsituatie van je leerlingen te kunnen samenstellen.
 
Tijdens deze klassenraad besteed je bijzondere aandacht voor de beginsituatie van leerlingen met een lage sociale economische status, ook GOK-leerlingen genoemd, voor leerlingen die in precaire en kwetsbare gezinssituaties leven en aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2020
 
We maken momenteel een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. De gewijzigde mededeling vind je vanaf 27 augustus 2020 op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (OV4)
 
De mededeling Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (OV4) is geüpdatet. Je vindt er informatie over Dimona ‘STG’. Een aantal onverenigbaarheden zijn geschrapt, omdat ze uit de omzendbrief SO/2015/01 zijn gehaald.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project ‘Voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen’
 
Dit schooljaar start het project ‘Voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen’. Scholen kunnen zich tot uiterlijk 27 september kandidaat stellen.
 
Wij weten dat heel wat scholen van het katholiek onderwijs een zorgbeleid hebben met specifieke aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen. We hopen dat een aantal van deze scholen zich kandidaat stellen en als voorbeeldschool geselecteerd worden. Wil je je met je school kandidaat stellen en wens je daarbij ondersteuning? Neem dan contact op met jan.coppieters@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
#ZinInSchool campagne UNICEF
 
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dat zal er in het licht van de coronacrisis anders uitzien dan gewoonlijk. Het is in deze context dat UNICEF België op 17 augustus 2020 haar campagne #ZinInSchool lanceerde. UNICEF vraagt aan alle kinderen in België om nu al hun boekentas aan het raam te plaatsen om zo te laten zien hoe hard ze hun school gemist hebben en hoe ze staan te popelen om weer naar school te gaan. Niet alleen om te leren, maar ook om te spelen met hun vrienden, om zich veilig te voelen, om te ontwikkelen. Want een school is zó veel meer dan onderwijs alleen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen eerste graad basisvorming
 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Het gaat meer concreet om de leerplannen voor Aardrijkskunde, Lichamelijke opvoeding, Natuur, ruimte & techniek, Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde voor de A-stroom en om de leerplannen voor Lichamelijke opvoeding, Maatschappelijke vorming, Natuur en ruimte, Natuur, ruimte & techniek, Techniek en Wiskunde voor de B-stroom.
 
In de digitale leerplantool vind je de geactualiseerde versies van de leerplannen terug. In de pdf-versies van de leerplannen werden alle wijzigingen geel gearceerd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstart duaal leren
 
De opstart van de duale opleidingen kon door de uitzonderlijke omstandigheden niet verlopen zoals voorzien. Daarom trekken we de aandacht op deze initiatieven:
 
 
► 
 
De veiligheidsdraaiboeken van het Departement Onderwijs en Vorming verduidelijken de richtlijnen voor de lescomponent bij de verschillende pandemieniveaus. Voor de werkplekcomponent worden steeds de regels en richtlijnen gevolgd zoals ze van toepassing zijn op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. Bekijk de laatste stand van zaken.
 
► 
 
De start van een nieuw schooljaar betekent voor veel leerlingen in duaal leren ook een zoektocht naar een (nieuwe) werkplek. Zeker in coronatijden is dat geen gemakkelijke opdracht. Ga samen met de leerlingen op zoek naar erkende werkplekken op werkplekken.syntravlaanderen.be. Ondervind je toch nog problemen bij het vinden van voldoende werkplekken? Stel je vraag dan via dit formulier. SYNTRA Vlaanderen en/of de betrokken sectororganisatie helpen je verder in je zoektocht.
 
► 
 
...
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europees Talenlabel 2020: uitstel deadline
 
Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Dan is het Europees Talenlabel 2020 iets voor jou. Het thema van dit jaar is 'Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen'.
 
Scholen uit het basis- of secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en de lerarenopleidingen kunnen deelnemen. Meer informatie over het Europees Talenlabel 2020 (thema, criteria) en het online deelnameformulier vind je op de website van Epos. De uiterste indieningsdatum is verlengd tot en met 20 oktober 2020 (in plaats van 5 juni).
 
Verder wil Epos op 24 en 25 september 2020 de Erasmus+-projecten rond het thema Taal onder de aandacht brengen (naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen op 26 september). Het gedetailleerd programma volgt begin september op de Epos-website. Voor meer inlichtingen contacteer renilde.reynders@epos-vlaanderen.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Een viering bij het begin van het schooljaar
 
Vele ‘inspiratiegroepen pastoraal op school’ plannen een intentieviering, een openingsviering, een startviering, een pastoraal moment, een eucharistieviering, gebedsviering, verdiepingsmoment op de speelplaats … bij de opening van het schooljaar. We waarderen ten zeerste alle inspanningen hiervoor.
Er is materiaal genoeg voorhanden vanuit het Leeftocht-(pastoraal)-jaarthema. Vraag is wel: hoe pakken we dit concreet aan in ‘code geel’? We gaan ervan uit dat we mogen verwachten dat in een katholieke dialoogschool een dergelijk moment onder de noemer valt van ‘de essentiële activiteiten’.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Vanaf 21 september 2020, de internationale Dag van de Vrede, tot en met 3 oktober, de vooravond van het feest van Franciscus van Assisi, biedt Pax Christi Vlaanderen zeven keer een digitaal bezinnend aanbod aan rond het thema bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid. Ieder van ons heeft dit jaar door de coronacrisis meer dan anders zijn of haar kwetsbaarheid ervaren. We hebben (her)ontdekt hoe kostbaar het is bruggen te kunnen bouwen naar die andere(n) toe! In het digitaal bezinnend aanbod 2020 vind je stof tot reflectie, gesprek en gebed of meditatie in velerlei vormen. Het legt zeven bruggen onder andere naar de gevangene, naar de vluchteling en naar de ander in mezelf.
 
► 
 
Samen met Wikifin organiseert KU Leuven een conferentie rond financiële geletterdheid. De conferentie richt zich zowel op academici, secundaire scholen als intermediaire organisaties. De conferentie zal op 14 en 15 september plaatsvinden in Brussel. Gegeven de COVID-19 situatie is het evenement zowel online als onsite te volgen. Voor dat laatste worden de bijzonder strenge richtlijnen van KU Leuven gevolgd. Registreer je voor 31 augustus. Alle deelnemers ontvangen een nieuw boek rond financiële educatie.
 
► 
 
Beschik je reeds over een diploma en wens je je te heroriënteren? Of heb je al een lerarendiploma en wens je de switch te maken naar het lager onderwijs?  Bij Odisee (campus Brussel) kun je via werkplekleren een verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs volgen.  Werkplekleren biedt een flexibel traject en je leert vooral al doende want tijdens je opleiding ga je al aan de slag in de klas. Zo koppel je theorie meteen aan praktijk. Je staat er niet alleen voor want we begeleiden je tijdens de sessies op woensdag en tijdens de stage.  De opleiding is gespreid over twee jaar zodat de combinatie van werken en studeren haalbaar blijft.
 
► 
 
Ben je leraar en wil je je graag eens stevig inhoudelijk verdiepen?  Of ben je directeur en wil je graag die collega in je team expertise laten opbouwen? Met de nieuwe postgraduaatopleiding Expertleraar aan Hogeschool Odisee kun je je verdiepen in thema’s als effectieve didactiek, zelfzorg, differentiatie, meertaligheid, feedback ... Gedurende één jaar volg je 17 sessies op woensdagnamiddag (deels op locatie in Aalst en deels online). De opdrachten in de unieke opleiding zullen een verrijking zijn voor jouw klaspraktijk.
 
► 
 
Voor directeurs en voor hun beleidsondersteuners organiseert Odisee de opleiding Schoolontwikkeling. Deelnemers gaan aan de slag met projecten in hun school, vanuit kwaliteitszorg en methodische onderbouwing. Ze krijgen daartoe ook de nodige coachingsvaardigheden aangereikt. Meer informatie bij ria.desadeleer@odisee.be of op de infodagen van Odisee (Warmoesberg 26, 1000 Brussel). Op 5 september ben je welkom op de infodag van Odisee op de campus in Brussel. Lees alvast meer over de projecten van de studenten Schoolontwikkkeling op de blog of facebookpagina.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad zoekt een halftijdse stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook