Dit is een extra nieuwsbrief vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Beiroet.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is een extra nieuwsbrief vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Beiroet.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Stilstaan bij de aanslagen in Parijs en Beiroet
 
Op 12 november 2015 kwamen bij verschillende aanslagen in Beiroet minstens 43 mensen om het leven. Een dag later werden in Parijs  minstens 129 mensen gedood. IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt alle leerlingen, leraren en scholen om vandaag een duidelijke reactie te geven tegen het zinloze geweld en fanatisme. Als katholieke dialoogscholen brengen we immers christenen, moslims, joden, anders-gelovigen en niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. Wij kunnen bij het begin van de Advent op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke boodschap en stem in dit gesprek binnen brengen door radicaal te kiezen voor het kind dat met Kerstmis geboren wordt, voor vrede en geweldloosheid, voor een liefde die alle tegenstellingen overstijgt.
 
We roepen alle katholieke scholen op om vandaag een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Menselijk leed kent geen grenzen. De talloze dodelijke slachtoffers, gekwetsten en familieleden en vrienden die alleen achterblijven, verdienen onze aandacht en medeleven.
 
Leerlingen zullen naar aanleiding van de gebeurtenissen heel wat vragen hebben. Het is belangrijk dat zij hun emoties kunnen uiten en een plaats geven. Dat wij iedereen de kans geven om dat te doen vanuit zijn of haar eigen identiteit, cultuur en levensbeschouwing is bij uitstek een opdracht voor de katholieke dialoogschool. Dat kan op verschillende manieren:
 
 
► 
 
tijdens een bezinningsmoment of gebedsmoment tijdens de schooldag waarop leerlingen uiting kunnen geven aan hun gevoelens van medeleven. We bezorgen je enkele suggesties van gebeds- en bezinningsteksten;
 
► 
 
door een herinneringsmuur te maken waarop iedereen teksten, bedenkingen, tekeningen … kan prikken of plakken;
 
► 
 
via een klasgesprek dat door één of meer leraren geleid wordt. Een mogelijke invalshoek is het principe van verbindende (of geweldloze) communicatie;
 
► 
 
door een concrete actie op het getouw te zetten.
 
Op de Thomaswebsite vinden leerkrachten nog verdere tips om met hun leerlingen aan de slag te gaan.
 
Wie concrete vragen heeft of ondersteuning wenst, kan ook steeds terecht bij Chris Wyns op chris.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen of op het nummer 02 507 07 42.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook