Dit is Nieuwsbrief 26 van 21 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 26 van 21 januari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Januarinummer Forum is verschenen
►  Code van goed bestuur: update
►  Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Thomas 2016-2020
►  Nieuwjaarsreceptie Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 8 januari 2016
►  Colloquium buitengewoon basisonderwijs
►  Directiecongres secundair onderwijs regio Antwerpen
►  Directiedag basisonderwijs regio Limburg
►  Tweedaagse middenkader secundair onderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Tweedaagse directeurs basisonderwijs regio West-Vlaanderen
►  Tweedaagse directeurs secundair, hoger en volwassenenonderwijs regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen
►  Studiemiddag voor vzw's
Personeel
►  Elektronische aangifte deeltijdse werkloosheid
►  Loopbaandebat gaat verder
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Verfijning ventielprocedure - attestwijziging tijdens schooljaar
►  Hoe omgaan met het verlengde dreigingsniveau 3?
►  Informatiecampagne Bednet
 
 
 

   Algemeen

 
 
Januarinummer Forum is verschenen
 
Het januarinummer van Forum is verschenen.
 
Het hoofdartikel van directeur-generaal Lieven Boeve bevat zijn nieuwjaarswens voor 2016: dat een overheid die de vrijheid van initiatief en onderwijs zegt te koesteren, voldoende ruimte laat, in regelgeving en financiering, voor de zelforganisatie en -regulering van het vrij onderwijs.
 
Via de Forum-zoeker krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je artikels apart downloaden en opzoeken, zoals de artikels over:
 
 
► 
 
de klachtenregeling in het katholiek onderwijs
 
► 
 
het wereldcongres in Rome over het katholiek onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Code van goed bestuur: update
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zich er via het actieplan Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting toe verbonden om een Code van goed bestuur te ontwikkelen. Besturen engageren zich om de principes van de Code te operationaliseren en na te leven. Een ontwerp Code van goed bestuur doorliep het circuit van directiecommissies, adviesraden, COBES (diocesane comités van besturen) in de maand november en december 2015.
 
Op basis van de bemerkingen van de Raad van Bestuur van 7 januari 2016 wordt een nieuwe versie van de  Code voorbereid. Die redactie houdt rekening met de gesuggereerde wijzigingen en ook de richtinggevende opties voor een aantal discussiepunten (zie bijlage). De nieuwe versie zal dit circuit doorlopen:
 
 
► 
 
Derde lezing door de Raad van Bestuur op 4 februari 2016. In januari geven we feedback aan de directiecommissies en adviesraden.
 
► 
 
Na de derde lezing in de Raad van Bestuur bezorgen we de nieuwe tekst aan de directiecommissies en adviesraden.
 
► 
 
Op 3 maart 2016 wordt de Code van goed bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Thomas 2016-2020
 
In aanwezigheid van Minister van Onderwijs Hilde Crevits werd op 12 januari 2016 de derde samenwerkingsovereenkomst voor Thomas voor de periode 2016-2020 ondertekend. Thomas bestaat al sinds 2002, kende een hele ontwikkeling en speelde in de laatste 15 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vak godsdienst. Met de ondertekening zorgen de KU Leuven, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de bisschoppen en de Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs ervoor dat Thomas zijn koers kan voortzetten en steun blijft bieden aan het levensnoodzakelijk levensbeschouwelijk godsdienstonderwijs in Vlaanderen.
 
De plechtige ondertekening was het sluitstuk van de succesvolle Didachè-studiedag Katholieke dialoogschool en het vak rooms-katholieke godsdienst: wat kunnen ze voor elkaar betekenen?. Directeur-generaal Lieven Boeve hield er een lezing met als thema: Wat verwacht de katholieke dialoogschool van het vak godsdienst?. Zijn lezing, maar ook die van de andere sprekers kun je via dit kanaal herbekijken. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 8 januari 2016
 
De nieuwjaarsreceptie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond op 8 januari 2016 plaats in het Brussels Art Institute, waar Sint-Lukas (Brussel) tijdelijk een onderkomen gevonden heeft. We werden hartelijk ontvangen door kunstenaar Jan De Cock en directeur Kris Bauwens. De leerkrachten en leerlingen van VTI Leuven en Sint-Martinusinstituut Aalst stonden in voor het hartelijk onthaal en een heel verzorgde receptie.
 
Een aantal foto's van op de receptie kun je bekijken op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Colloquium buitengewoon basisonderwijs
 
We nodigen je uit om in te schrijven voor het 36ste colloquium bubao. Thema is Curriculum op maat in het buitengewoon basisonderwijs. Van woensdag 24 tot vrijdag 26 februari 2016 verwelkomen we je in Vayamundo, Zeedijk 290-330 te Oostende. Vroege vogels kunnen voor een lichte meerprijs al vanaf dinsdagavond terecht in het vernieuwde complex De Kinkhoorn-Ravelingen. Deelnemers die met twee een appartement wensen te delen, krijgen een korting van 36 euro per persoon. Wij hopen je te mogen verwelkomen op ons driedaags colloquium, op maat van het buitengewoon basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecongres secundair onderwijs regio Antwerpen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt zijn directeurs van het secundair onderwijs uit om samen Zuurstof op te doen tijdens haar jaarlijks directiecongres dat dit jaar van 24 tot 26 februari 2016 in Blankenberge plaatsvindt. In de plenaire sessies en werkwinkels wordt stilgestaan bij wat een school, een directeur, een leraar, een leerling zuurstof kan geven. Daarnaast willen we als organisatie ook oog hebben voor de directeur als mens en hem doorheen momenten van bezinning en ontspanning op adem laten komen.
 
Meer inhoudelijke en praktische informatie vind je via deze link: Directiecongres secundair onderwijs 2016. Via die weg kun je ook tot en met 29 januari 2016 inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Directiedag basisonderwijs regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg nodigt zijn directeurs van het basisonderwijs uit voor zijn directiedag op 29 januari 2016.
 
Programma:
 
 
► 
 
12.00 uur Onthaal met broodjesmaaltijd
 
► 
 
13.00 uur Voorstelling thema driedaagse: Zin in L
 
► 
 
13.30 uur Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste: Vitamines voor de groei van leerlingen en leerkrachten: het nieuwe leerplanconcept nader bekeken. Die lezing is het openingsreferaat voor de driedaagse.
 
► 
 
16.00 uur Afronding
 
Bijdrage: € 15,00 via facturatie DiNAC (broodjeslunch inbegrepen)
 
Om organisatorische redenen is inschrijven voor de directiedag noodzakelijk. Locatie: Tulpinstraat 75, Hasselt
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Tweedaagse middenkader secundair onderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen nodigt zijn scholen secundair onderwijs uit voor een tweedaagse van het middenkader op 23 en 24 februari 2016. Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 januari 2016 via de website van PEDIC.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Tweedaagse directeurs basisonderwijs regio West-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen nodigt zijn (coördinerende) directeurs van het basisonderwijs uit voor een tweedaagse op 25 en 26 februari 2016.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Tweedaagse directeurs secundair, hoger en volwassenenonderwijs regio West-Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen nodigt zijn directeurs secundair, hoger en volwassenenonderwijs uit voor een tweedaagse op 18 en 19 februari 2016.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 20 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Versterking talenkennis
 
► 
 
Lokalentekort en anderstalige nieuwkomers
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 14 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Franstalige faciliteitenscholen
 
► 
 
Minimumpakketten
 
► 
 
Professionalisering van onderwijspersoneelsleden
 
► 
 
OKAN, SES-middelen en leerlingen uit Frans-Belgische grensstreek
 
► 
 
Het vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie
 
► 
 
Hervisitatie specifieke lerarenopleidingen
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de website 'Het Archief voor onderwijs' met Vlaams audiovisueel materiaal voor het onderwijs (onder andere van de VRT) is vernieuwd en toegankelijk voor alle Vlaamse scholen uit het leerplichtonderwijs
 
► 
 
de scholencampagne van Te Gek!? gaat van start op 26 januari 2016
 
► 
 
de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs wil concrete projecten onderscheiden die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen tot de verbetering van de verkeersveiligheid
 
► 
 
het vormingsaanbod van Pax Christi tijdens de week tegen pesten van 30 januari tot 5 februari 2016
 
► 
 
Pax Christi Vlaanderen start in 2016 met een nieuw concept: de VredesAcademie
 
► 
 
de open lerarendag 'Radicaal – Niet Extreem, Conflictpreventie op school' voor leraren basis-, secundair onderwijs en in de lerarenopleiding door De Kracht van je Stem op 4 maart 2016
 
► 
 
De 'Week van de lentekriebels' van Sensoa en partners van 15 tot 19 februari 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Modulaire units voor noodopvang vluchtelingenkinderen
 
Ook gezinnen met kinderen en onbegeleide minderjarigen komen terecht in de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen. Schoolbesturen en scholen leveren belangrijke inspanningen om die kinderen en jongeren onderwijs aan te bieden. Soms ontbreekt nochtans de ruimte om die extra leerlingen op te vangen in de bestaande gebouwen. Dan wil een school misschien de capaciteit van een vestigingsplaats tijdelijk verhogen door het plaatsen van modulaire units.
Schoolbesturen kunnen in dat geval een aanvraag indienen voor de subsidiëring van de huur van tijdelijke modulaire units:
 
 
► 
 
 
► 
 
 
► 
 
een voorbeeldbestek voor de huur van modulaire units
 
Voor meer uitleg en ondersteuning kun je terecht bij de infrastructuurcollega's van de Dienst Bestuur & organisatie:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen: Katrien De Veuster
 
► 
 
Regio Oost- en West-Vlaanderen: Erik Kuypers
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: Christa Van den Bossche
 
► 
 
Regio Limburg: Dirk De Smet
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiemiddag voor vzw's
 
Het Postuniversitair Centrum van KU Leuven-Kulak Kortrijk organiseert op donderdag 28 januari 2016 een studiemiddag voor vzw's 'Hoe je raad van bestuur professionaliseren? - Corporate governance in een vzw'.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Elektronische aangifte deeltijdse werkloosheid
 
In het kader van het project ASR (Aangifte Sociale Risico's) worden heel wat formulieren door digitale aangiften vervangen.
 
De sector werkloosheid komt eerst aan de beurt. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en de RVA werken daarvoor samen. Beide agentschappen zullen de gegevens rechtstreeks aan de instellingen van de sociale zekerheid bezorgen. Dat geldt alleen voor personeelsleden die van het Ministerie van Onderwijs en Vorming een salaris krijgen. Het formulier 'Verklaring van arbeid als leerkracht in een deeltijdse arbeidsregeling' (C131B - Onderwijs) wordt als eerste gedigitaliseerd. In afwachting blijft het papieren formulier van toepassing.
 
Een brief van AgODi over de elektronische aangifte informeert de onderwijsinstellingen erover.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Loopbaandebat gaat verder
 
In oktober 2015 gaf onderwijsminister Hilde Crevits het startschot voor het loopbaandebat. Intussen lopen de gesprekken verder in twee thematische werkgroepen: de werkgroep 'verlofstelsels' en de werkgroep 'opdracht van de leraar'.
 
In de werkgroep 'verlofstelsels' wordt de focus op een harmonisering en vereenvoudiging van de bestaande verloven in het onderwijs gelegd. De huidige verlofregeling kent zo veel specifieke regels en modaliteiten dat ze zowel voor de personeelsleden als voor de schoolbesturen bijzonder complex geworden is.
 
Ook in het recent verschenen rapport van het Rekenhof 'Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs' lezen we in de aanbevelingen dat het wenselijk is dat de verlofstelsels vereenvoudigd en geharmoniseerd worden. Maar het rapport gaat over meer dan over verlofstelsels. Het Rekenhof onderzocht of er in de huidige decreten rechtspositie knelpunten zijn op het vlak van regelgeving, bescherming personeel en het voeren van een goed personeelsbeleid. In zijn aanbevelingen doet het Rekenhof suggesties over aanvangsbegeleiding, opdracht van de leraar, bekwaamheidsbewijzen, evaluatie, inspraakorganen enz. De aanbevelingen over de opdracht van de leraar zullen besproken worden in de werkgroep 'opdracht van de leraar' die wellicht na de krokusvakantie verder gaat met haar denkwerk.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren nogmaals aan de beperking die vanaf dit schooljaar geldt voor de aanstelling van een vervanger in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 dagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: in 2016 begint de krokusvakantie officieel op maandag 8 februari, en de paasvakantie op maandag 28 maart. Als een afwezigheid start op of na maandag 1 februari, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 15 februari aangesteld worden. Als een afwezigheid start op of na maandag 21 maart, kan een vervanger pas vanaf maandag 11 april aangesteld worden. Dat is ook zo als het gaat om een langdurige afwezigheid (bv. een bevallingsverlof). Meer informatie lees je in de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs vanaf 2015-2016, M-VVKSO-2010-001. Neem voor verdere informatie contact op met de dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01.
 
Let wel: de beperking geldt niet voor het ambt van directeur en voor geen enkel ambt in het basisonderwijs of in de internaten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Verfijning ventielprocedure - attestwijziging tijdens schooljaar
 
De procedure om uitzonderlijk een attest te wijzigen in de loop van het schooljaar werd verfijnd na overleg tussen koepels, CLB en overheid. Het is niet in alle situaties noodzakelijk om de pedagogische begeleidingsdienst te betrekken. We geven je de informatie uit de nieuwsbrief van de VCLB-koepel.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe omgaan met het verlengde dreigingsniveau 3?
 
Het algemene dreigingsniveau in ons land blijft op 3, het op één na hoogste niveau. Welke gevolgen heeft dat voor geplande extra-murosactiviteiten?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is voorstander van een zo normaal mogelijk schoolverloop. Het is belangrijk voor onze leerlingen dat de sereniteit en de continuïteit van het dagelijks (school)leven gehandhaafd worden. We mogen geen bijkomende angst creëren of voeden.
 
Daarom luidt ons advies als volgt:
 
 
► 
 
Wat de binnenlandse uitstappen betreft, zien wij op dit ogenblik geen reden om geplande schooluitstappen, bv. naar Brussel, uit te stellen of te annuleren. Wij raden aan om de uitstap met het team en met de leerlingen goed voor te bereiden en om mogelijke angsten van de leerlingen en hun ouders bespreekbaar te maken.
 
► 
 
Wat buitenlandse uitstappen betreft, raden wij je aan om de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Voor buitenlandse reizen geldt: degelijk voorbereiden en open communiceren met de leerlingen en hun ouders.
 
Wanneer je als school toch zou beslissen om een geplande activiteit te annuleren, kun je bij je verzekeraar nagaan of de schoolpolis toelaat om gemaakte kosten te recupereren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiecampagne Bednet
 
Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet in de regelgeving verankerd. Het biedt leerlingen die om medische redenen tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.
 
Om de mogelijkheden van Bednet verder bekend te maken, lanceert de organisatie een informatiecampagne voor alle leraren in het basis- en secundair onderwijs en alle CLB’s. Zo zal je school volgende week flyers ontvangen voor de leraren met een overzicht van wat Bednet is en hoe het kan aangevraagd worden. Wij doen een warme oproep om die informatie binnen je school verder te verspreiden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook