Dit is Nieuwsbrief 43 van 9 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 43 van 9 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Congres 'Eigentijds tegendraads': toespraken
►  Visibiliteit en huisstijl Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2016
►  Cindy Lammens - nieuwe teamverantwoordelijke secundair onderwijs
►  Het vierde nummer van Breedbeeld is verschenen
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Congres 'Eigentijds Tegendraads': BOS - vraag en antwoord
►  Wijzigingen AGIOn vanaf 1 juli 2016 - dossierbehandeling
Personeel
►  Hervorming verlofstelsels: informatie volgt
►  Prikbord 2016-2017: tekort of overschot aan uren-leraar
►  Stakingsaanzegging ABVV 24 juni 2016
Lerenden
►  Aangepast model van centrumreglement voor het schooljaar 2016-2017
►  Aanmelding gon/ion-leerlingen eerste schijf
►  Nascholing 'Zorgbeleid in het basisonderwijs'
Curriculum & vorming
►  Inschrijvingen introductiesessie interdiocesane proeven geopend
►  Negen nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT principieel goedgekeurd
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres 'Eigentijds tegendraads': toespraken
 
In onze extra nieuwsbrief van 2 juni 2016 gaven we je al een aantal persteksten en toespraken mee. Ondertussen hebben we ook de toespraak van Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de toespraak van Carl Snoecx, directeur van de Dienst Identiteit & kwaliteit, online gezet.
 
We geven je alle teksten mee in dit overzicht:
 
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Wie zijn we?
 
► 
 
De katholieke dialoogschool: Wat betekent 'katholiek'? (Mgr. Bonny)
 
► 
 
'Eigentijds tegendraads' op het kruispunt van onderwijs, christelijke inspiratie en samenleving (Lieven Boeve)
 
► 
 
De utopie van de katholieke dialoogschool nu realiseren (Carl Snoecx)
 
► 
 
BOS in het katholiek onderwijs (Chris Smits)
 
► 
 
25 jaar pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Machteld Verhelst)
 
Op de congrespagina vind je sfeerbeelden, op ons YouTube-kanaal vind je de filmpjes die tijdens het congres getoond werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Visibiliteit en huisstijl Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een huisstijl die je ook in jouw school, instelling, internaat, cvo … zichtbaar kunt maken. Je kunt daarvoor onder meer gebruik maken van de producten die de Firma Declercq aanbiedt aan groepsprijzen voor leden van onze koepel. Hoe je die kunt bestellen, lees je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving mei 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van mei 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 19 mei 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 17 mei 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 17 mei 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Cindy Lammens - nieuwe teamverantwoordelijke secundair onderwijs
 
Op 1 september 2016 zal Cindy Lammens als teamverantwoordelijke secundair onderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming starten. Ze volgt er Emile Claeys op. Cindy is binnen het team secundair onderwijs tot nog toe verantwoordelijk voor de coördinatie van algemeen secundair onderwijs en talen. Van 2006 tot december 2014 was zij algemeen directeur van de secundaire school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Sint-Niklaas. We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het vierde nummer van Breedbeeld is verschenen
 
Het vierde nummer van deze jaargang van Breedbeeld is verschenen. Het dossier staat stil bij verschillende aspecten van onderwijs buiten Vlaanderen. Hoe ziet onderwijs er buiten Vlaanderen uit? Stel de vraag aan een leraar, aan een directeur, aan een pedagogisch begeleider, aan de leerlingen zelf … ieder kijkt vanuit zijn bril naar de school en naar het onderwijssysteem. Is het belangrijk dat we over de grenzen kijken? Kunnen we van elkaar leren? Kiest een school vanuit haar visie op onderwijs voor internationalisering? Werk je samen met scholen over de taalgrens, binnen Europa of zoek je het verder? Hebben we het over een uitwisseling voor een groep of voor een individuele leerling? Wat kunnen we leren?
 
Daarnaast vind je een reeks losse artikels, zoals een studierichting in de kijker, wegwijzers voor vorming in de katholieke dialoogschool, curriculumdossiers, een artikel over bestuurlijke optimalisering en een kritische reflectie over klimaatveranderingen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand juni zijn onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Actualiteitsdebat
 
We bezorgen je een persoonlijke bespiegeling bij het actualiteitsdebat (8 juni 2016) over de door de Vlaamse regering voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs.
 
Plenaire vergadering
 
In de plenaire vergadering van 8 juni 2016 werd het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI besproken en gestemd.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
Van 14 juni tot en met 23 juni 2016 organiseert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een Ronde van Vlaanderen voor directeurs basisonderwijs en voor directeurs secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of centra voor leerlingenbegeleiding in de vijf provincies.
 
► 
 
Als je een oefenmap of pakket 'Eerste hulp' bij het Rode Kruis aankoopt, krijg je er de oefeningen van 'Helper' gratis bij.
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
COFEP, de Belgische centrale voor oefenfirma’s zoekt een halftijds of voltijds gedetacheerde projectverantwoordelijke;
 
► 
 
de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft verschillende vacatures;
 
► 
 
nog meer vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Congres 'Eigentijds Tegendraads': BOS - vraag en antwoord
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen beluisterde de laatste maanden tal van vragen en bezorgdheden met betrekking tot de BOS-operatie, zowel bij bestuurders als directies. Die vragen hebben niet alleen betrekking op het proces om tot grotere bestuurlijke gehelen te komen. Een aantal bezorgdheden gaat over de mogelijke kansen of risico’s die het besturen in grotere gehelen met zich mee brengt.
 
Op het congres 'Eigentijds Tegendraads' dat op 2 juni 2016 plaatsvond, probeerden Dirk Vanstappen en Isabelle Dobbelaere van de Dienst Bestuur & organisatie een antwoord te formuleren op enkele veelgestelde vragen.
 
Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je de vragen beluisteren en de antwoorden lezen.
 
Niet op alle vragen hebben we een pasklaar en volledig gedetailleerd antwoord. Dat hoeft ook niet. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrouwt op de kracht en de verantwoordelijkheidszin van onze bestuurders. Ook het charter van goed bestuur zal een inspiratiebron zijn om de werking van het bestuur zo te organiseren dat voordelen van besturen in grote gehelen zo maximaal mogelijk zijn.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijzigingen AGIOn vanaf 1 juli 2016 - dossierbehandeling
 
In februari 2016 keurde de raad van bestuur van AGIOn drie wijzigingen goed met betrekking tot de subsidie van scholenbouwinvesteringen. De nota bevat drie luiken: 
 
 
► 
 
een gewijzigd afsprakenkader voor projecten die behandeld kunnen worden in afwijking van de chronologie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (schema)
 
► 
 
een wijziging van het percentage voorzien voor algemene kosten van 7 procent naar 10 procent
 
► 
 
een gewijzigde dossierbehandeling
 
Voor meer uitleg bij de eerste twee luiken verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 17 februari 2016.
 
 
De wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2016. We verwijzen naar de toelichting die tijdens de Ronde van Vlaanderen gegeven werd. 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Hervorming verlofstelsels: informatie volgt
 
Via onze Nieuwsbrief 40 van 19 mei informeerden we je over de hoofdlijnen van de reglementering voor de loopbaanonderbreking en het zorgkrediet vanaf september 2016. Die maatregelen zijn intussen door de overheid vastgelegd. Ze zijn dus definitief.
 
Daarnaast worden de onbezoldigde verlofstelsels in het onderwijs (verlof voor verminderde prestaties, afwezigheid voor verminderde prestaties enz.) geharmoniseerd en hervormd. Schooldirect en Klasse van 31 mei hebben de voorstellen van die wijzigingen bekendgemaakt. Scholen krijgen dus nu al heel wat vragen van hun personeelsleden. Maar het is belangrijk daarbij voor ogen te houden dat de overheid vandaag (9 juni) nog met de onderwijskoepels en de vakorganisaties over de modaliteiten van die geharmoniseerde verlofstelsels onderhandelt. Het staat wel vast dat de wijzigingen pas ingaan op 1 september 2017. 
 
De definitieve versie zullen we meedelen via de Nieuwsbrief van 16 juni 2016. Zodra ze beschikbaar is, vind je ze op de webpagina van de Dienst Personeel.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2016-2017: tekort of overschot aan uren-leraar
 
Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Als je een tekort hebt en binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar kunt krijgen, dan kun je dat signaleren aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen ('bufferen') naar het volgende schooljaar, maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
De Dienst Personeel treedt op als makelaar die vraag en aanbod zo goed mogelijk probeert te matchen. Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen, neem dan contact op met Jan Van De Wielle
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging ABVV 24 juni 2016
 
De Algemene Centrale van het ABVV heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 24 juni 2016. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een interprofessionele staking. De aanzegging gaat enkel uit van het ABVV en geldt enkel voor een staking van een hele dag, niet voor een gedeelte ervan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepast model van centrumreglement voor het schooljaar 2016-2017
 
Het model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs is aangepast voor het schooljaar 2016-2017. Je vindt het model terug op onze website onder het thema School- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanmelding gon/ion-leerlingen eerste schijf
 
Het schooljaar 2016-2017 wordt voor gon en ion een overgangsjaar waarin opnieuw wordt uitgegaan van een bevroren gon-pakket op basis van de telling van de gon-leerlingen op 1 oktober 2014. De gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS en de lestijden/lesuren ion type 2 (situatie schooljaar 2015-2016) worden toegevoegd aan het bevroren gon-pakket. De overheid heeft daarover gecommuniceerd via een extra editie van SchoolDirect.
 
De toekenning van de gon/ion-ondersteuning zal niet meer rechtstreeks gebeuren naar de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs, maar via netgebonden commissies. Dat gebeurt in twee schijven, en volgens een opgelegde prioritering die ervoor moet zorgen dat elke leerling de ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft.
 
De toekenning van de gon/ion-ondersteuning vanuit de netgebonden commissies zal gebeuren op basis van de informatie die de dienstverlenende scholen voor buitengewoon onderwijs melden aan de eigen netgebonden commissie.
 
Met deze bevraging willen wij de gon/ion-leerlingen van de eerste schijf in kaart brengen. Elke dienstverlenende school is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. De verificatie zal de gegevens later controleren.
 
Wij vragen aan alle dienstverlenende scholen om de bevraging in te vullen, ten laatste tegen 30 juni 2016, 12u. Enkel die gon- en ion-leerlingen komen in aanmerking voor de eerste schijf.
 
Contactpersoon is Veronique Decock.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Zorgbeleid in het basisonderwijs'
 
De nascholing ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’ laat je team groeien in een gedeelde zorgvisie en een gedeeld zorgbeleid. Via interactieve werkvormen reflecteren en bouwen we samen aan je school als krachtige professionele leeromgeving voor een zorgzame klaspraktijk.
 
Schrijf je schoolteam in voor de module die bij jullie past:
 
 
► 
 
Zorgteam aan de slag met het Vademecum zorg: de brede basiszorg exploreren via een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving en binnenklasdifferentiatie;
 
► 
 
Leerkracht ≈ teamkracht!: reflecteren op lerarenstijl en de invloed op de klaspraktijk. Hoe creëer je krachtige leeromgevingen voor alle leerlingen;
 
► 
 
Breed kijken naar leerlingen en jezelf:
 
► 
 
Basistraject Talenten en groeimogelijkheden ontdekken
 
► 
 
Vervolgtraject Op stap naar breed evalueren
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inschrijvingen introductiesessie interdiocesane proeven geopend
 
In het nieuwsbericht 'Introductiesessie in verband met IDP' van 2 mei 2016 kondigden we de algemene infosessie over de interdiocesane proeven (IDP) al aan. Tijdens de sessie staan we onder andere stil bij de rol van IDP in het grotere geheel van interne kwaliteitsontwikkeling en bieden we handvatten voor het analyseren van de resultaten.
 
 
► 
 
Wanneer? Dinsdag 27 september 2016, van 9.30 uur tot 12.00 uur
 
► 
 
Waar? Guimardstraat 1, 1040 Brussel, zaal ‘Oranjerie’
 
► 
 
Voor wie? Maximaal twee leden van het schoolteam. Let op: de sessie is uitsluitend bedoeld voor scholen die nooit eerder een algemene introductiesessie gevolgd hebben.
 
► 
 
Hoe inschrijven? Je kunt je inschrijven via de inschrijvingsmodule 'Introductiesessie interdiocesane proeven'. Er zijn 70 plaatsen, aarzel dus niet om te reageren.
 
Meer info over onze proeven vind je op de IDP-website. Neem zeker een kijkje, de website werd recent in een nieuw kleedje gestoken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Negen nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT principieel goedgekeurd
 
De Vlaamse Regering keurde negen nieuwe opleidingsprofielen (OP’s) voor het studiegebied ICT in het secundair volwassenenonderwijs principieel goed. Die nieuwe OP’s zullen met ingang van 1 september 2016 in de cvo’s ingericht mogen worden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook