Dit is nieuwsbrief 219 van 29 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 219 van 29 oktober 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Fijne allerheiligenvakantie
►  Wie wil morgen nog leraar worden?
►  Extra informatieronde secundair onderwijs
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature vakbegeleider natuurwetenschappen (50%) met specifieke deskundigheid chemie en/of fysica - regio Mechelen-Brussel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Wat met corona attesten voor ouders?
►  Lessen LO secundair onderwijs?
►  Extra-murosactiviteiten
►  Zijn stagebegeleiders van leraren in opleiding essentiële derden?
►  Sint en Piet
►  DKO - nieuwe maatregelen
►  Ga wijs om met de Coronalert-app
►  Extra mogelijkheden om de audittool voor preventieadviseurs te leren gebruiken
►  Extra reeks basisvorming aanspreekpunt informatieveiligheid
►  Vorming over het gebruik van de vernieuwde COS-brochure voor preventieadviseurs
►  Verschuiven leernetwerkdag voor aanspreekpunten informatieveiligheid
Personeel
►  Activiteiten met personeelsleden
►  Personeelsleden die aangesteld zijn in meerdere scholen
►  Personeelsleden die terugkeren uit vakantie
►  Betaling MVD-personeel op 9 en 10 november
►  Afsluiten ‘Prikbord’
Lerenden
►  Psychosociaal welzijn blijft topprioriteit!
►  Hoe registreer ik de leerlingen op 9 en 10 november?
►  Moet mijn school opvang organiseren op 9 en 10 november?
►  Instapdatum kleuters?
►  Hoe kunnen ondersteuners veilig ondersteunen in de verschillende pandemiescenario’s
►  Examens in code oranje?
►  Afstandsonderwijs en evalueren in coronatijden
Curriculum & vorming
►  Inspirerend burgerschap
►  Stappenplan voor het uitwerken van het RKG-aanbod in een onderwijsarrangement
►  Stages, duaal leren en leren en werken tijdens de verlengde herfstvakantie
►  Indaling van beroepskwalificaties in de tweede graad
Identiteit & kwaliteit
►  Fratelli Tutti - Encycliek over het universele broederschap
►  Jaarthema in werking
►  Leeftocht november 2020: graag zien en gezien worden
►  Religie in de VS
►  KA3 ENNE-project
Nascholingen
►  Extra datum algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit
►  Introductie 2de graad - digitale sessies in december
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Fijne allerheiligenvakantie
 
Foto fijne vakantie  
 
We wensen je een deugddoende allerheiligenvakantie! De eerstvolgende nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschijnt op donderdag 12 november 2020.
 

De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel zijn gesloten op maandag 2 november 2020. Van dinsdag 3 tot vrijdag 6 november zijn onze diensten bereikbaar, zij het in een beperktere bezetting. Vanaf maandag 9 november staan we weer voltallig voor je klaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wie wil morgen nog leraar worden?
 
Affiche tweede eindtermenkrant   Twee weken geleden trok de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de alarmbel over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Die zijn bijna klaar. Vandaag vond een hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement. Naar aanleiding daarvan bezorgden we je in een extra nieuwsbrief een tweede editie van de eindtermenkrant met verduidelijkende infographics. We gaan in op enkele vragen en opmerkingen die je ons bezorgde.
 
Je leest er ook concrete voorbeelden van wat de nieuwe eindtermen voor de leraar betekenen en we brengen een gesprek met de Federatie Steinerscholen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra informatieronde secundair onderwijs
 
In november organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen digitaal een bijkomende inforonde voor het secundair onderwijs.
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
 
► 
 
Stand van zaken eindtermen
 
► 
 
Administratieve vakbenamingen 2de graad
 
► 
 
Toelichting bij doelen die leiden naar beroepskwalificaties en bij de cesuurdoelen afgeleid van specifieke eindtermen
 
► 
 
Uitgebreide studierichtingsprofielen 2de graad met alle richtingspecifieke accenten en duiding bij de opbouw van studierichtingspecifieke leerplannen (incl. onderscheid B-VB-C)
 
► 
 
Traject leerplanimplementatie
 
De Zoom-sessies gaan door op woensdag 18 november 2020 van 14 tot 16 uur en op donderdag 19 november van 10 tot 12 uur en van 16.30 tot 18.30 uur. Na inschrijving krijg je de juiste digitale link toegezonden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Commissie Onderwijs  
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 22 oktober 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
Stijgend aantal leerlingen in thuisonderwijs
 
► 
 
Delen van leerlingeninformatie in het kader van zorg
 
► 
 
Coronaverlof voor onderwijspersoneel met kinderen
 
► 
 
Applicatie Teacher Tapp
 
► 
 
VSK-enquête over afstandsonderwijs
 
We bezorgen je ook commentaar bij de gedachtewisselingen op 22 oktober 2020:
 
 
► 
 
Gedachtewisseling over het Jaarverslag 2019 van het GO!
 
► 
 
Gedachtewisseling over het proces en de tijdslijn van de ontwikkeling van de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een kort commentaar bij de bespreking op 28 oktober 2020 van het voorstel van decreet IV naar aanleiding van de coronacrisis.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature vakbegeleider natuurwetenschappen (50%) met specifieke deskundigheid chemie en/of fysica - regio Mechelen-Brussel
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Mechelen-Brussel aan de slag te gaan als vakbegeleider natuurwetenschappen (50%). Onderwijservaring in het domein van chemie en/of fysica strekt tot aanbeveling.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger en volwassenenonderwijs
 
We ontvingen volgende vacatures vanuit ons hoger onderwijs en volwasseneneducatie:
 
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt:
 
► 
 
een projectverantwoordelijke macrodoelmatigheid opleiding HR - 50%
 
► 
 
een opleidingshoofd educatieve bachelor Kleuteronderwijs – 100%
 
► 
 
drie medewerk(st)ers servicedesk ICT – 50% tot 100%
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Wat met corona attesten voor ouders?
 
Ouders die verlof zouden moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. En dat voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De sluiting van de school moet het gevolg zijn van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De beslissing om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen valt daaronder.
 
Als de sluiting van de school uitgaat van een algemene maatregel van de overheid – zoals nu het geval is – moet je als school het attest ‘sluiting corona’ niet automatisch afleveren aan de ouders. Sommige ouders zullen het wel nodig hebben omdat hun werkgever het vraagt. Aan hen bezorg je dan uiteraard wel het attest ‘sluiting corona’.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lessen LO secundair onderwijs?
 
Voor het secundair onderwijs worden op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober alle lessen LO indoor én outdoor opgeschort. Dus ook buitenactiviteiten ter vervanging kunnen jammer genoeg niet. Wat de maatregelen zullen zijn na 11 november, wordt momenteel nog volop onderzocht. Daar zal vooral gekeken worden naar de regels die gelden voor de sportsector. We houden jullie op de hoogte.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra-murosactiviteiten
 
In code oranje zijn zowel in het basis- als in het secundair onderwijs de extra-murosactiviteiten opgeschort. Dus bosklassen, zeeklassen, buitenlandse reizen ... kunnen niet meer. Gelukkig vallen niet alle activiteiten waarvoor je ‘buiten de schoolmuren’ moet onder die opschorting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zijn stagebegeleiders van leraren in opleiding essentiële derden?
 
Uiterlijk tegen de herfstvakantie schakelt het volledige Vlaamse onderwijs over naar code oranje. Dat heeft onder meer tot gevolg dat alleen essentiële derden nog welkom zijn op school. In de veiligheidsdraaiboeken vind je een niet-exhaustieve lijst van essentiële derden. Daar zijn onder meer de leraren in opleiding in opgenomen. En alhoewel niet expliciet in de lijst vermeld, mag je ook stagebegeleiders van leraren in opleiding tot de essentiële derden rekenen. Minister Weyts heeft dat expliciet aan ons bevestigd. Dus zowel de leraren in opleiding als hun stagebegeleiders mag je als essentiële derden beschouwen. En dat is goed nieuws! Het is immers uitermate belangrijk dat onze toekomstige leraren ervaring kunnen opdoen in een reële klascontext. Bovendien kunnen leraren in opleiding soelaas bieden wanneer een lerarenkorps tijdelijk uitgedund geraakt.
 
Met de stagebegeleiders kun je bekijken welke begeleidingsactiviteiten eventueel digitaal kunnen en welke fysiek moeten.
 
Spreek goed af met de stagiairs én met de stagebegeleiders welke veiligheidsmaatregelen ze in jouw school moeten volgen. Voorzie zeker de eerste stagedag voldoende tijd om ter plaatse alles goed uit te leggen en te tonen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sint en Piet
 
 
► 
 
Zijn Sint en Piet welkom op de basisschool?
 
► 
 
Zijn Sint en Piet welkom op de secundaire school?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DKO - nieuwe maatregelen
 
Op 27 oktober nam de Vlaamse Regering in de strijd tegen het coronavirus een reeks nieuwe maatregelen. De beslissing om op 31 oktober geen fysieke lessen meer te organiseren in het deeltijds kunstonderwijs is daar een uitvloeisel van. Voor de academies is 31 oktober geen verlofdag: academies kunnen op die dag afstandsonderwijs organiseren. Als dat niet mogelijk is, kan de directeur aan de leraren andere pedagogische opdrachten geven. De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november. Op 9 en 10 november bieden academies geen lessen aan, ook niet in afstandsonderwijs. Het deeltijds kunstonderwijs start op 12 november op in fase oranje volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken voor het DKO.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ga wijs om met de Coronalert-app
 
De overheid ontwikkelde voor ons allemaal de Coronalert-app in de strijd tegen de pandemie. We raden iedereen aan om maximaal gebruik te maken van die app. In dit bericht pleiten we er nochtans ook voor om correct te reageren op een signaal van de app. We willen vermijden dat personen onnodig in (vrijwillige) quarantaine gaan op aanbeveling van de app zonder bijkomend advies in te winnen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra mogelijkheden om de audittool voor preventieadviseurs te leren gebruiken
 
IDEWE stelt de audittool, die met inbreng en ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen tot stand gekomen is, gratis online ter beschikking. Ook de preventieadviseurs die niet samenwerken met IDEWE kunnen hier gebruik van maken.
 
Gezien het grote aantal inschrijvingen voor de vorming om deze audittool te leren gebruiken, waren alle sessies reeds volzet. We hebben nu extra plaatsen gecreëerd op 26 november en 3 december in onze online sessies.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra reeks basisvorming aanspreekpunt informatieveiligheid
 
Op jullie vraag richten we een extra reeks in van de basisvorming voor aanspreekpunten informatieveiligheid via digitale weg in de loop van de maand januari – gespreid over vier vrijdagvoormiddagen. Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming over het gebruik van de vernieuwde COS-brochure voor preventieadviseurs
 
Wens je als preventieadviseur kennis te maken met de vernieuwde brochure Chemicaliën op school (COS) en de bijhorende risicoanalyse? Schrijf je dan snel in voor de digitale sessie via Zoom op 2 december van 13 tot 16 uur
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verschuiven leernetwerkdag voor aanspreekpunten informatieveiligheid
 
Op 25 november verwachten we een arrest van het Marktenhof dat een uitspraak zal doen over het feit of scholen al dan niet boetes kunnen krijgen voor inbreuken op de GDPR-regelgeving. Daarom schuiven we met de datums van de leernetwerkdagen. 
 
We splitsen de netwerkdagen in twee halve dagen:
 
 
► 
 
Eentje in november (op dinsdag 17 of donderdag 19 november);
 
► 
 
Eentje in december (op dinsdag 8 of donderdag 10 december).
 
Zo kunnen we in de halve dag in december ingaan op het hierboven vermelde arrest van het Marktenhof.
 
Alles verloopt via Zoom. De ingeschreven deelnemers stelden we via een persoonlijke e-mail op de hoogte. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Activiteiten met personeelsleden
 
We drukken jullie andermaal op het hart dat ALLE bijeenkomsten met personeelsleden binnen onderwijs in principe digitaal verlopen: klassenraden, studiedagen … . Alleen UITZONDERLIJK kan daarvan afgeweken worden. Die uitzonderlijke afwijking moet strikt en restrictief beoordeeld worden.
 
Weeg telkens goed af of het noodzakelijk is dat de samenkomst fysiek doorgaat. Er bestaat vaak een evenwaardige digitale variant voor een essentiële bijeenkomst.
 
We begrijpen dat dit niet eenvoudig is. In sommige van onze scholen is de digitale vergadercultuur nog niet ten volle ontwikkeld. Dan vergt dat ook een veranderingsproces bij onze scholen en leraren. We dringen er op aan om deze afspraken correct toe te passen zoals we van iedereen binnen onderwijs verwachten dat alle regels op school strikt worden nageleefd.
 
Alleen samen kunnen we de curve keren.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personeelsleden die aangesteld zijn in meerdere scholen
 
Beperk de aanwezigheid van leraren die in verschillende scholen lesgeven tot maximaal twee verschillende scholen. Maak afspraken tussen beide scholen. Laat je daarvoor begeleiden door de preventie-adviseurs en bespreek de opdracht op het bevoegde onderhandelingscomité. Bekijk ook de mogelijkheden van telewerk voor je personeelsleden als de opdracht dit toelaat. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personeelsleden die terugkeren uit vakantie
 
Reizen naar landen met code rood wordt ten zeerste afgeraden. Personeelsleden die terugkeren uit een rode zone worden behandeld als “hoogrisico-contacten”. Dat betekent het volgende: 
 
► 
 
wanneer ze symptomen vertonen, zijn ze verplicht om zich te laten testen en in quarantaine te gaan gedurende ten minste 7 dagen; 
 
► 
 
wanneer ze geen symptomen vertonen, worden ze niet getest, maar moeten ze verplicht 10 dagen in quarantaine. De begindag van deze 10 dagen is de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef.  
 
Als het personeelslid in quarantaine moet, neemt het bij zijn terugkeer contact op met de school om afspraken te maken, bijvoorbeeld rond maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Indien thuiswerk niet mogelijk blijkt, dan is er geen sprake van ‘overmacht’. In dat geval moet het personeelslid zijn afwezigheid regelen door het opnemen van een verlofstelsel. 
 
Indien het personeelslid ziek is, bezorgt het personeelslid een ziekteattest aan de werkgever en aan het controleorgaan. Vervanging van afwezige personeelsleden wegens ziekte kan volgens de bestaande regels.  
 
Personeelsleden die terugkeren uit een oranje zone, moeten niet in quarantaine en moeten zich ook niet laten testen. Voor reizen binnen België gelden momenteel geen beperkingen. 
 
Bekijk ons schema. Voor meer informatie verwijzen we naar onze veelgestelde vragen corona.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Betaling MVD-personeel op 9 en 10 november
 
De verlenging van de herfstvakantie heeft ook invloed op de tewerkstelling van het contractueel personeel. Op het sociaal overleg van 28 oktober 2020 informeerde de minister ons dat de verlenging van de vakantie geldt voor al het onderwijspersoneel inclusief het contractueel personeel.  
 
Vanuit de sector verplichten we geen doorbetaling van de lonen voor deze personeelsleden op 9 en 10 november, maar we hebben begrip voor de vraag om extra betaald verlof toe te kennen aan deze personeelsleden. 
 
Als schoolbestuur kun je ook gebruik maken van het systeem ‘economische werkloosheid’ of ‘werkloosheid wegens overmacht’. Om dat in orde te brengen, neem je best tijdig contact op met jouw sociaal secretariaat. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afsluiten ‘Prikbord’
 
Net voor de herfstvakantie sluiten we het prikbordinitiatief definitief af voor het schooljaar 2020-2021. Dankzij de solidariteit onder de scholen hebben we heel wat scholen kunnen helpen bij hun zoektocht naar uren-leraar. We willen dan ook graag alle directies en schoolbesturen bedanken die dat hebben mogelijk gemaakt.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Psychosociaal welzijn blijft topprioriteit!
 
Het zijn geen gemakkelijke tijden voor onze scholen: afwezige collega’s, leerlingen in quarantaine, onrust en angst, wisselende maatregelen, bijsturingen en veel creativiteit en flexibiliteit …  Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we jullie dan ook graag blijven ondersteunen. Daarom brengen we onze handvatten rond psychosociaal welzijn graag nog eens onder de aandacht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe registreer ik de leerlingen op 9 en 10 november?
 
9 en 10 november worden als vakantiedagen beschouwd. Je laat die dagen blanco bij registratie.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Moet mijn school opvang organiseren op 9 en 10 november?
 
Vraag aan ouders dat ze hun kinderen zo veel mogelijk thuis opvangen en contact met anderen vermijden. Opvang bij grootouders en bij mensen uit risicogroepen wordt afgeraden. Voor ouders die geen opvang vinden, kan je met je lokaal bestuur onderzoeken wat de opvangmogelijkheden zijn. Onderwijspersoneel kan enkel op vrijwillige basis ingezet worden voor opvang.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Instapdatum kleuters?
 
De instapdatum na de herfstvakantie was voorzien op 9 november. Door de verlenging van de herfstvakantie wordt dat nu 12 november. Kinderen die op 12 november 2,5 jaar zijn, mogen dus instappen. Dat betekent dat ook kinderen die op 10, 11 of 12 mei 2018 geboren zijn, mogen instappen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe kunnen ondersteuners veilig ondersteunen in de verschillende pandemiescenario’s
 
In dit nieuwsbericht lees je hoe ondersteuners veilig kunnen ondersteunen in een school of scholen. We geven informatie over:
 
 
► 
 
de aankoop van beschermingsmateriaal voor ondersteuners;
 
► 
 
contact tracing van ondersteuners;
 
► 
 
welke dienstonderbrekingen men dient te registreren bij afwezigheid van een ondersteuner;
 
► 
 
ondersteuning op school, op afstand en een thuissituatie van een leerling.
 
We hernemen onze eerdere communicatie over het blijven inzetten op redelijke aanpassingen. Tot slot lees je hoe je overleg kunt organiseren over ondersteuning.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Examens in code oranje?
 
Examenlokalen
 
Sommige scholen laten ons weten dat ze erg grote lokalen op het oog hebben om de examens te organiseren. In een groot lokaal kun je voor meerdere klasgroepen tegelijk examens organiseren. En dat op voorwaarde dat je voldoende afstand voorziet tussen de verschillende groepen.
 
We moeten nochtans ook rekening houden met de huidige besmettingsgraad én met de gewijzigde test- en quarantainestrategie (hoogrisicocontacten zonder symptomen worden voorlopig niet meer getest). Op advies van het Vrij CLB Netwerk raden we voorlopig af om klasgroepen te mengen in de examenlokalen, minstens tot de teststrategie opnieuw gewijzigd wordt en de besmettingscurve gunstiger evolueert.
 
Permanente evaluatie
 
In plaats van een examenreeks te organiseren op het einde van het eerste trimester kun je als school ook inzetten op permanente evaluatie. In het CORONA Decreet IV zal  worden bepaald dat scholen op het vlak van evaluatiemodaliteiten alsnog initiatieven kunnen nemen die afwijken van wat op basis van het schoolreglement onder normale omstandigheden zou plaatsvinden. Het is evident dat ouders en leerlingen hierover tijdig worden geïnformeerd. Deze keuze heeft geen gevolgen voor het maximum aantal evaluatiedagen in het secundair onderwijs. Bij een mengvorm van permanente evaluatie en examenreeksen blijven de 30 evaluatiedagen van toepassing. We gaan er in deze situatie wel van uit dat dat contingent niet zal worden uitgeput.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afstandsonderwijs en evalueren in coronatijden
 
Meer en meer scholen kiezen voor een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Leraren vullen het afstandsonderwijs op verschillende manieren in: nieuwe leerinhouden, zelfstandig werk, projectwerk, inoefenen, remediëren, verbreden, verdiepen … Leraren volgen dit van dichtbij op, geven feedback en sturen bij waar nodig. Deze formatieve evaluatie maakt deel uit van goed onderwijs. Indien een school ervoor kiest om tijdens het afstandsonderwijs nieuwe leerinhouden te geven, rijst de vraag of het ontbreken van een (duidelijk) regelgevend kader over het evalueren van afstandsleren geen problemen kan geven voor de deliberaties op het einde van het schooljaar.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Inspirerend burgerschap
 
Ook deze maand gaf de actualiteit Tom Uytterhoeven – projectleider inspirerend burgerschap - aanleiding om in zijn pen te kruipen. In zijn blog reflecteert hij over het nastreven van idealen. Over niet zwijgen, maar over hoe wij als onderwijsmensen elke dag stenen verleggen in de rivier richting onze idealen.
 
Heb je een vraag of reactie? We gaan graag in gesprek! Mail ons via inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen. Je hoort snel van ons!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stappenplan voor het uitwerken van het RKG-aanbod in een onderwijsarrangement
 
De komst van Zin in leren! Zin in leven! bracht een aantal nieuwe kansen mee om in te zetten op de totaalontwikkeling van het kind. Daarbij wordt een sterk geloof in de groei van ieder kind uitgesproken, rekening houdend met wie dat kind is en wat het vanuit zijn of haar context nodigt heeft om te kunnen groeien in het licht van het leerplan. Deze filosofie van Zin in leren! Zin in leven! nodigde uit om het voormalige stappenplan Uitwerken van een BC met aandacht voor LRG-ontwikkeling te herzien. Zo ontstond specifiek voor kleuterleraren een nieuw Stappenplan voor het uitwerken van het RKG-aanbod in een onderwijsarrangement (BC/thema/project).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stages, duaal leren en leren en werken tijdens de verlengde herfstvakantie
 
Gaan stages, duaal leren en leren en werken door tijdens de verlengde herfstvakantie? En wat met de stages in de zorg? Op die vragen en meer geven we je een uitgebreid antwoord in onze FAQ (rubriek stages en vrijwilligerswerking)
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indaling van beroepskwalificaties in de tweede graad
 
Voor de leerplannen van het specifiek gedeelte van elke studierichting in de tweede graad uit de A- en D/A-finaliteit moeten we voortaan ook rekening houden met beroepskwalificaties. In elke studierichting van de tweede graad uit de A- en de DA-finaliteit komen delen van de beroepskwalificaties aan bod verbonden aan de studierichtingen van de derde graad die er inhoudelijk mee samenhangen (zie documenten inhoudelijke samenhang).
 
Samen met de andere onderwijsverstrekkers heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen bepaald welke competenties uit die beroepskwalificaties in de tweede graad aan bod komen. Het overzicht van die competenties is nu beschikbaar in conceptversie. Ze worden vertaald in onze leerplannen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Fratelli Tutti - Encycliek over het universele broederschap
 
Foto paus   In dit dossier over de pauselijke brief Fratelli tuti op de Thomas-website wordt ons getoond hoe rechtvaardigheid, gastvrijheid, duurzaamheid, de noodzaak van de interlevensbeschouwelijke dialoog … een fundamentele en uitdagende onderbouwing krijgen. Aanbevolen literatuur voor wie aan katholieke dialoogschool wil werken.
 
Over deze onderwerpen spreken, brengt scholen namelijk naar het hart van de christelijke identiteit en naar de kern van de onderwijsopdracht: jongeren vormen tot kritische volwassenen die hun verantwoordelijkheid in deze wereld willen opnemen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarthema in werking
 
Verrassend Vreugdevol affiche   Doorheen Vlaanderen gingen scholen met het jaarthema Verrassend vreugdevol aan de slag. Vreugdevolle sfeerbeelden en filmpjes bij de start van het schooljaar geven daarvan een impressie. Laat ook jij weten hoe jouw school het jaarthema uitwerkt? Zend je bijdrage naar leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen en inspireer zo anderen in het samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht november 2020: graag zien en gezien worden
 
Cover Leeftocht  
 
Rood
 
Graag zien, gezien worden én graag gezien worden: ze vormen een eeneiige drieling. Samen doen ze elk van ons groeien en blozen van vreugde, van klein tot groot, van jong tot oud.
 
Download het novembernummer en de bladwijzer van Leeftocht
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Religie in de VS
 
Het verwijzen naar God en geloof is iets wat in de Belgische politiek zeker niet systematisch gebeurt. In de VS ligt dit helemaal anders. Daar speelt ‘the God strategy’ een belangrijke rol. Religie wordt in de VS ingezet als wapen om politieke macht te veroveren of behouden. Lees er meer over in deze lesimpuls op Thomas-website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
KA3 ENNE-project
 
Het ENNE-project creëert een nationaal en internationaal netwerk voor technisch- en beroepsonderwijs om:
 
 
► 
 
goede praktijken te delen;
 
► 
 
mobiliteit in de EU te promoten en te verhogen;
 
► 
 
betere communicatie tussen scholen internationaal op te zetten;
 
► 
 
opleidingskansen te geven om zelf een dossier te kunnen indienen of aan te sluiten bij een consortium.
 
Na de vliegende start van het ENNE project in september en oktober, nodigen we je graag uit voor: 
 
 
► 
 
VET4FUTURE: online conferentie op 9 november 2020;
 
► 
 
Online opleiding: MOOC "Europese mobiliteit in technisch en beroepsonderwijs en opleiding". De opleiding loopt van 16 november tot 18 december 2020 en duurt ongeveer 20 uur. Je bepaalt echter zelf wanneer je eraan werkt.
 
Meer informatie, vragen of opmerkingen via tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Extra datum algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit
 
We voegden een extra datum toe aan onze online infosessies voor directeurs over algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit (het huidige BSO). Deze vinden plaats op:
 
 
► 
 
maandag 16 november 2020 van 15 tot 16.30 uur (verplaatst van 9 november)
 
► 
 
dinsdag 17 november 2020 van 13.30 tot 15 uur
 
► 
 
donderdag 19 november 2020 van 17 tot 18.30 uur
 
► 
 
dinsdag 8 december van 8.30 tot 10 uur (extra datum)
 
Inschrijven voor dit webinar is reeds mogelijk. Je ontvangt een Zoom-link en wachtwoord voor de sessie naar keuze.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Introductie 2de graad - digitale sessies in december
 
Wil je je weg vinden in het complexe verhaal van het nieuwe secundair onderwijs? Wil je binnen dat grote verhaal je eigen verhaal kunnen vertellen? Wil je dat verhaal vertalen in kwaliteitsvol en leerlinggericht onderwijs? Dan kan deze nascholing je hierbij op weg zetten.
 
In december plannen we vijf digitale sessies om je te informeren over het vernieuwd studieaanbod, finaliteiten, domeinen en studierichtingen in de tweede graad. We richten ons tot leraren, ondersteuners, coördinatoren, directies, CLB, lerarenopleiders … kortom iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor de vorming en keuzes van leerlingen en benieuwd is naar wat de modernisering hiervoor kan betekenen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Zonder sterke leraren, geen sterk onderwijs. Dat is duidelijk. Daarom wil de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) de kern van het leraarschap in de school en de samenleving onderzoeken. Uit de bezorgdheid om het groeiende lerarentekort en kwaliteitsvol onderwijs. Hoe kunnen we meer mensen motiveren om een sterke leraar te worden – én te blijven – binnen een maatschappij die de leraar ook naar waarde schat? Daarom zoeken zij open en geëngageerde leraren voor het lerarenpanel binnen hun project ‘De leraar op school en in de samenleving’. In dat project onderzoekt de Vlor als onafhankelijke strategische adviesraad binnen het Vlaams onderwijs, onder meer via focusgroepen en bevragingen, wat de job van leraar uniek maakt, de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek van de leraar, de voorwaarden om professioneel te kunnen werken en de rol die de leraar inneemt in de samenleving. Bekijk de oproep.
 
► 
 
Van 17 tot en met 26 november 2020 organiseert eNSPIRED het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen, een Digitale Leerweek over meertaligheid in het onderwijs. Tijdens deze digitale editie verwelkomen we partners uit de VVOB-partnerlanden Vietnam en Zuid-Afrika die hun ervaringen en inspirerende praktijken zullen delen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs. Wat mag je verwachten?
 
► 
 
Presentaties over meertaligheid en onderwijs in Vietnam, Zuid-Afrika en België
 
► 
 
Boeiende dialogen met academici en practitioners
 
► 
 
Uitwisselingen tussen onderwijsprofessionals
 
► 
 
De voertaal van de conferentie is Engels
 
► 
 
Op donderdag 12 november 2020 om 20 uur houdt het Certaminacomité een kort, digitaal kennismakingsmoment waarin ze info geven over wat ze doen en de vier wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kort toelichten. De sessie staat open voor zowel reeds deelnemende scholen als nieuwkomers. Er wordt ook tijd voorzien voor extra vragen. Je kunt inloggen via Zoom (paswoord: Certamina).
 
► 
 
De Theolympiade is een wedstrijd die leerlingen van de derde graad van het middelbaar onderwijs uitdaagt om aan de slag te gaan met een centraal thema dat aansluit bij het schoolvak rooms-katholieke godsdienst. Dit jaar is gekozen voor het thema: Duurzame relaties. werkstukken indienen kan tot 30 november.
 
► 
 
Wil je jouw leerlingen enthousiast laten samenwerken met een klas in Europa, maar weet je niet goed hoe te starten? Benieuwd naar wat mediawijsheid precies betekent? Heb je nood aan concreet lesmateriaal? Of aan inspiratie om een interessant eTwinning-project op poten te stellen? Op donderdagvoormiddag 12 november 2020 lanceert eTwinning Vlaanderen #ETWID20, de eTwinning Inspiratiedag en krijg je een antwoord op deze vragen. Een online event natuurlijk, maar daarom niet minder interessant.
 
► 
 
Tijdens de AppyDay-webinarweek  brengen 5 leerkrachten aan de hand van 5 thema's en 5 webinars, een inspirerend praktijkverhaal boordevol praktijktips over hoe zij met ondersteunende iPad-technologie een digitale transformatie in hun klaspraktijk hebben gerealiseerd. Info en inschrijven via www.appyday.be.
 
► 
 
Wil je met je leerlingen (bao en so) meewerken aan een onderzoek over binnenluchtkwaliteit (Bekijk de flyer met tips)? Al dan niet door gebruik van STEM-technieken? Neem contact op met alexandra.lybaert@odisee.be, onderzoeker luchtkwaliteit van de Odisee Hogeschool. Blijf vooral, ondanks het weer, ramen op kipstand zetten.
 
► 
 
Odisee ontwikkelde de coachingsmethodiek en –tool MyCompass die (startende) werknemers helpt hun professionele ontwikkeling in eigen handen te nemen. We nodigen u graag uit om op dinsdag 10 november tussen 10u en 11u aan te sluiten op onze online voorstelling rond levenslang leren met MyCompass. Inschrijven via https://formulier.odisee.be/nl/OdiseeStakeholdersevent2020. Meer weten? Check http://www.mycompass.be. Ontdek hier alvast een voorproefje van de tool! Op het programma:
 
► 
 
Simon Beausaert (Universiteit Maastricht) brengt wetenschappelijke achtergrond.
 
► 
 
Dialoog tussen Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits over hun beleidsintenties levenslang leren.
 
► 
 
Voorstelling MyCompass met getuigenissen van gebruikers.
 
► 
 
Michaël Van Droogenbroeck (VRT) is onze moderator van dienst.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook