Dit is nieuwsbrief 194 van 12 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 194 van 12 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Algemeen

 
 
Protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inforonde secundair onderwijs gaat digitaal
 
Conform het advies van de overheid, annuleren we de geplande sessies voor de inforonde secundair onderwijs. We willen je wel informeren over de diverse thema’s.  
 
 
► 
 
Voor het thema modernisering secundair onderwijs bezorgen we je via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart de achtergrondinformatie bij alle items die aan bod komen. Na de paasvakantie organiseren we een specifieke masterclass rond dit thema.
 
 
► 
 
Voor de engagementsverklaring katholiek onderwijs, APR 3 en leidraad samenwerkingsafspraken school–CLB bieden we de geïnteresseerden via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart een PowerPointpresentatie met geluidsopname aan. Je kunt je vragen via e-mail stellen aan de sprekers. We bezorgen je de antwoorden via een vraag en antwoord.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Je vindt die ook terug in ons archief
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maart-aprilnummer In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Deze week verscheen het maart-aprilnummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden
 
Commissie Onderwijs

We geven je een korte impressie van de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten (3) en de vragen om uitleg die om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 5 maart 2020 beantwoordde:
 
► 
 
open brief van directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
stopzetten van loonsubsidies voor Braille Productie Centrum
 
► 
 
open brief van Vlaamse rectoren en geneeskundedecanen over verhoging van artsenquota
 
► 
 
onderwijsbelastingseenheden in hoger onderwijs
 
► 
 
aantal langdurig zieke schooldirecteurs
 
► 
 
rouwverlof voor onderwijspersoneel
 
► 
 
onderwijsdoelen in kleuteronderwijs
 
► 
 
schoolkamperen
 
► 
 
budget voor ondersteuning van hoogbegaafden
 
► 
 
zorgbeleid in MPI’s
 
► 
 
meisjes in STEM-opleidingen
 
► 
 
evaluatie van naadloze flexibele trajecten (NAFT)
 
► 
 
studierichtingen die niet in de matrix staan
 
► 
 
imamopleiding
 
► 
 
wetgeving over levenseinde in geneeskunde- en zorgopleidingen
 
► 
 
duaal leren in hoger onderwijs
 
► 
 
educatieve master

Plenaire vergadering

We bezorgen je de actuele vragen die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 11 maart 2020 beantwoordde:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Scholengemeenschap basisonderwijs Sint-Nicolaas Noord in regio Waasland zoekt een directeur-coördinator.
 
► 
 
Vzw V.K.O. Lochristi-Zaffelare zoekt een directeur basisonderwijs
 
► 
 
Vzw Vrij Secundair Onderwijs Poperinge Sint-Bertinus  zoekt een Technisch Adviseur-Coördinator.
 
► 
 
Vzw Vrij Onderwijs Zele zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
Vzw Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid zoekt een directeur basisonderwijs en twee adjuncten van de algemeen directeur secundair onderwijs in Diest en Molenbeek-Wersbeek.
 
► 
 
Vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een directeur voor de basisschool De Zandkorrel te Hechtel.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 5 maart 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 53 subsidiedossiers goed voor in totaal 13 867 430,33 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Bekijk het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning derde vastenweek
 
Vasten   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Dag van de differentiatie
 
Dag van de differentiatie   Gewoon goed lesgeven, daar draait het om. Maar wat is gewoon als je klas diverser wordt? Als er verdiepingsdoelen in de nieuwe leerplannen staan? Die veranderingen voelen in het begin vast wat ongewoon, tot je ze … ahum … gewoon wordt.  
 
Daarom bieden we op de Dag van de differentiatie niets anders dan gewoon goede workshops aan. We trappen de dag af met Marijke Callens, Bert Ameloot en Kristof Debruyn, door Klasse uitgeroepen tot Topteam anno 2019.
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
De week van de hoogbegaafdheid is een goede gelegenheid om kennis te maken met de nieuwsbrief van project TALENTSchrijf je in voor de nieuwsbrief van project TALENT.
 
► 
 
Tot 29 maart 2020 kun je kandideren om deel te nemen aan een seminarie over Kwalitatief duaal leren in initieel beroepsonderwijs en -opleiding.
 
► 
 
Doet jouw school of organisatie aan internationalisering? Stuur je leraren en vormingsmedewerkers op buitenlandse nascholing? Gaan jouw leerlingen of cursisten op buitenlandse stage? Maak al deze initiatieven duurzaam en veranker ze in je beleid! Ontdek de toolbox die Alden Biesen samen met Europahuis Ryckevelde ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Vorming. In een gratis workshop over internationalisering op 14 mei en 28 mei van 2,5 uur gidsen ze je door de toolbox waarna je klaar bent om er zelfstandig met jouw collega's mee aan de slag te gaan.
 
► 
 
AllRide is een applicatie die de mobiliteitssituatie rond scholen en sportcentra kan verbeteren en de gebruiker aanmoedigt om zich duurzamer te verplaatsen. Meer informatie kun je vinden in het artikel over AllRide. Je kunt ook mailen naar info@allride.vlaanderen voor meer informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook