In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Eerste resultaten IDP doen vermoeden dat coronacrisis nauwelijks impact heeft op de leerresultaten van de leerlingen
 
Ook dit schooljaar stelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevalideerde toetsen – de IDP - ter beschikking voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook al verviel de decretale verplichting om minstens drie leergebieden te toetsen, toch moedigden we scholen aan om deel te nemen aan IDP 2020. Zo kunnen ze de resultaten inzetten voor de interne kwaliteitsontwikkeling van hun school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opstart internaten september
 
Vanaf september moeten de internaten net zoals de scholen maximaal hun werking kunnen opstarten. We hopen dat we de ruimte krijgen om dat zelf veilig en haalbaar te organiseren. 
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Is een volledig lessenrooster mogelijk op 4 dagen (SO, code ‘geel’)?
 
Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.
 
Dat er sprake is van exceptionele organisatorische of onderwijskundige omstandigheden staat immers buiten kijf. In dit geval kan een schoolbestuur beslissen om voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep af te wijken van de reglementaire bepaling die stelt dat de lessen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs:
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update zomerscholen
 
Scholen, lokale besturen en andere organisaties hebben de voorbije dagen van het departement vernomen of hun initiatief is goedgekeurd. De lijst van de geselecteerde zomerscholen staat ondertussen online, samen met alle informatie die leerlingen en hun ouders nodig hebben om zich in te schrijven.
 
Wil je als school deelnemen aan de tweede ronde dan vind je op onze themapagina Zomerscholen ondersteuning bij het opstellen van je dossier. Je vindt er ook een geüpdatete versie van het zomerschoolreglement. Zomerscholen vallen immers niet onder de draaiboeken van het onderwijs maar volgen de richtlijnen van het jeugdwerk. In ons zomerschoolreglement vind je inspiratie om de passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor jouw zomerschool.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Veelgestelde vragen over de organisatie secundair onderwijs
 
Volgend schooljaar starten scholen secundair onderwijs in code geel. Dat betekent dat scholen naast contactonderwijs ook afstandsleren organiseren.
 
Vanuit het werkveld ontvangen we heel diverse signalen. Sommige scholen maken zich zorgen over de organisatie volgend schooljaar, andere scholen zijn verschillende scenario’s aan het overwegen.
 
Om scholen te ondersteunen in hun denkproces geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen en reiken we een aantal voorbeelden aan van hoe scholen met afstandsleren kunnen omgaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook