Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met betrekking tot het voorstel van ondersteuningsmodel.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we je informeren over het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met betrekking tot het voorstel van ondersteuningsmodel.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Kiezen voor kwaliteitsvolle zorg voor elk kind
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet heel veel mogelijkheden bij het voorstel over de toekomstige ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vooral omwille van de rol die het ondersteuningsnetwerk krijgt.
 
Via de ondersteuningsnetwerken wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen stevig inzetten op de versterkte samenwerking (co-creatie) tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook de mogelijkheid om die netwerken van onderuit vorm te geven en de werkingsgebieden zelf af te bakenen, biedt kansen om de zorg zo dicht mogelijk bij de leerling en de leraar te organiseren.  
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het ook uitermate belangrijk dat het voorstel voldoende garanties inhoudt voor het personeel. Tegelijkertijd creëren de gefaseerde aanpak en de bijkomende middelen voldoende ruimte om de juiste ondersteuners aan te trekken, zodat leerlingen de gepaste ondersteuning kunnen krijgen.
 
Tot slot is Katholiek Onderwijs Vlaanderen blij met de meer lineaire verdeling van de middelen. Zo kunnen alle leerlingen van alle scholen kwaliteitsvolle ondersteuning krijgen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook