Dit is nieuwsbrief 170 van 29 augustus 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 170 van 29 augustus 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Aan de slag met de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
►  Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar: Het doet ertoe!
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  GDPR gegevensuitwisseling school – AgODi
►  Forfait kilometervergoeding opgetrokken
►  Verlenging interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
►  Aangifte rechtspersonenbelasting 2019
►  Inkomstenbelasting buitenlandse rekeningen feitelijke verenigingen
►  Mijn EPC vervalt! Wat nu?
►  Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
►  Studiedag burn-out: save the date
►  Veiligheid in de bus
Lerenden
►  Laat ze leren! - Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
►  Nieuw inschrijvingsrecht
►  Sociaal-maatschappelijke training
►  Nascholing "Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs"
Curriculum & vorming
►  Zill-spiratiedagen voor leraren
►  ‘Help, ik heb geen tijd om te observeren en mee te spelen!’
►  Geletterde ontwikkeling evalueren bij jonge kinderen
►  Update LLinkid
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
►  Kennismaken met AutismeCentraalMethodiek: tweedaagse basismodule
Identiteit & kwaliteit
►  Start schooljaar: jaarthema – Leeftocht in september
►  Opleiding tot bezinningsbegeleiding: iets voor jou?
►  Word ambassadeur van wereldburgerschapseducatie
►  Themadag KIES
Initiatieven van externen
►  Opgebrand voor de klas, geen pretje
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Aan de slag met de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
 
Op ons congres Genereus ambitieus van 22 januari 2019 werd de nieuwe Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs officieel voorgesteld. Het nieuwe geactualiseerde document vervangt de vroegere Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving.
 
Zowel in het algemeen reglement als in onze modellen van functiebeschrijvingen zullen we de verwijzing naar de opdrachtsverklaring vervangen door engagementsverklaring. We willen jou ook helpen om de engagementsverklaring bij al je personeelsleden toe te lichten, bijvoorbeeld tijdens een personeelsvergadering. Daartoe ontwikkelden we een reeks handvatten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar: Het doet ertoe!
 
Bij de start van een nieuw schooljaar schrijft bisschop Johan Bonny, referendaris voor onderwijs en voorzitter van onze raad van bestuur, over het belang van studie en over de plaats van de school in de samenleving: het doet ertoe!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
Stafmedewerker-jurist Dienst Lerenden
 
► 
 
Projectleider ICT
 
► 
 
Nascholer Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
Pedagogisch begeleider wereldoriëntatie Dienst Curriculum & vorming (50%)
 
► 
 
Schoolbegeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel (50%)
 
We plaatsen ook graag deze vacature nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider moderne vreemde talen regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider maatschappij en welzijn (personenzorg) regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider wetenschappen (sterk wet. richtingen) regio Limburg
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo heeft twee vacatures voor directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Ronse zoekt een directeur basisonderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
GDPR gegevensuitwisseling school – AgODi
 
GDPR   Bij het elektronisch uitwisselen van persoonsgegevens tussen scholen en Vlaamse overheidsinstanties (Agodi, De Lijn, onderwijsinspectie, Clb ...) moet er tussen de instanties telkens een protocol opgemaakt worden. In zo’n protocol staan afspraken over de doeleinden van de gegevensverwerking, beveiligingsmaatregelen, afspraken rond verwerking van de gegevens ... 
 
In principe zou ieder schoolbestuur apart zo’n protocol moeten afsluiten met alle bevoegde diensten. Om de planlast niet nodeloos te verhogen spraken de onderwijsverstrekkers en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) af dat de onderwijsverstrekkers algemene protocollen kunnen ondertekenen namens de schoolbesturen.
 
Het schoolbestuur moet dan wel een mandaat geven aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Forfait kilometervergoeding opgetrokken
 
De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Dat tarief bedraagt nu 0,3653 euro per kilometer. Het tarief voor verplaatsingen in de eerste helft van 2019 bedraagt 0,3573 euro per kilometer.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlenging interessante voorwaarden voor ondersteuning bij de sociale verkiezingen
 
Voor de zomervakantie lieten we jullie weten dat wij zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die voorwaarden golden oorspronkelijk maar tot 15 juli 2019. AGORIA én SD Worx zijn nu allebei bereid om hun aanbod te verlengen. AGORIA verlengt tot 15 oktober 2019 en SD Worx tot 30 september 2019.
 
Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op Ondersteuningsaanbod externe dienstverleners. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in of neem contact op met AGORIA of SD Worx voor meer informatie.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte rechtspersonenbelasting 2019
 
Onderwijsvzw’s zijn normaal gezien onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Alleen wanneer de vzw ook een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent die niet enkel als doel heeft om de onderwijs-hoofdactiviteit te ondersteunen, valt de vzw onder de vennootschapsbelasting.
 
De uiterste datum voor het indienen van de aangifte voor de inkomsten van 2018, is 26 september 2019.
 
De rechtspersonenbelasting moet je elektronisch aangeven via Biztax.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inkomstenbelasting buitenlandse rekeningen feitelijke verenigingen
 
Sommige schoolverbonden verenigingen en raden zijn georganiseerd als een feitelijke vereniging. Denk maar aan ouderverenigingen, oud-leerlingenverenigingen, vriendenkringen die voor- en naschoolse opvang organiseren … die ervoor gekozen hebben om geen rechtspersoonlijkheid aan te nemen en die ook geen deel uitmaken van de vzw die het onderwijs organiseert.
 
De meeste van die feitelijke verenigingen beschikken niet over buitenlandse rekeningen. Is dat toch het geval, dan zijn die feitelijke verenigingen vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) onderworpen aan een nieuwe fiscale regel. Die nieuwe fiscale regel is ingevoerd door artikel 88 van de Programmawet van 25 december 2017.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mijn EPC vervalt! Wat nu?
 
Vanaf 1 januari 2009 verplichtte de overheid het energieprestatiecertificaat (EPC) voor grote publieke gebouwen met een bruikbare oppervlakte vanaf 1000 m² in het Vlaams Gewest. Stapsgewijs werd de oppervlaktedrempel verlaagd naar 250 m². Ook onderwijsinstellingen vallen onder de verplichting. Het EPC is gebaseerd op de gemeten, werkelijke jaarverbruiken. Naast een EPC-kengetal, dat de energieprestatie van het gebouw uitdrukt, bevat het certificaat ook een adviesluik met aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders
 
Ben je kandidaat- of startende bestuurder? Of ben je een bestuurder die toch nog eens een overzicht wil hebben van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, uitdagingen van een bestuurder? Dan ben je van harte welkom op 23 en 25 september, respectievelijk in Antwerpen en in Gent. We vertrekken vanuit de Gids voor BESTUREN, waarvan voor elke deelnemer een exemplaar is voorzien.
 
 
Heb je interesse, maar kun je onmogelijk op deze momenten? Contacteer dan Marleen Decuyper. We helpen je graag verder!
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag burn-out: save the date
 
Burn-out   In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-outs stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers, die door een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt hiermee geconfronteerd.
 
De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 11 december 2019 een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden over burn-out in het onderwijs. De bedoeling van het initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext. Inschrijven kan vanaf 15 september 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veiligheid in de bus
 
Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseren de vzw Car & Bus Opleiding (FCBO) en het ICB (Instituut Car & Bus) een gratis Train the trainer-opleiding ‘Veiligheid in de bus’, specifiek voor leraren en preventieadviseurs van scholen. De opleiding behandelt onderwerpen die leraren kunnen opnemen in hun lessen voor de leerlingen, zoals de evacuatieoefening en de omgang met de dode hoek, en geeft tips & tricks. Het einddoel van de opleiding is om leerlingen een veilig en correct gedrag in en rond de bus bij te brengen.
 
Dit jaar vindt de opleiding plaats in Brussels Expo (Heizel) ter gelegenheid van Busworld. Inschrijven kan vanaf september.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Laat ze leren! - Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België. De studiedag vindt plaats op donderdag 14 november 2019 van 9 uur tot 16 uur in Antwerpen. Meer informatie vind je op nascholing.be
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw inschrijvingsrecht
 
Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.
 
Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, nu moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen we alle scholen (zowel aanmeldende als niet-aanmeldende scholen) bij de implementatie van het nieuwe inschrijvingsrecht. Net als in december plannen we daarom 'zitdagen'.
 
De zitdagen zijn afzonderlijk voor basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs zodat we op maat van jouw school op weg kunnen gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociaal-maatschappelijke training
 
De voorbereiding op vrijwilligerswerk, de voorbereiding op begeleid werken en de voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten worden niet meer als een stage georganiseerd, maar als een sociaal-maatschappelijke training (zie de ministeriële omzendbrief SO/2016/01).
 
Naar aanleiding van een specifieke casus bleek dat de organisatie als een stage niet overeenstemt met de federale welzijnsregelgeving over stagiairs. Dat heeft tot gevolg dat er geen dekking is door de arbeidsongevallenverzekering die de school afsluit voor haar leerlingen-stagiairs. De polis lichamelijke ongevallen van de school blijft wel van toepassing. 
 
Organisatorisch kan het wenselijk zijn dat de sociaal-maatschappelijke training niet of niet volledig plaatsvindt binnen de normale schooluren. In het schoolreglement kan een afwijking van de schoolurenregeling worden toegevoegd. We bieden daartoe een ontwerp aan, dat je school kan aanpassen aan de eigen concrete situatie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing "Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs"
 
Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs. De nascholing vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2019. Er zijn twee locaties naargelang de regio:
 
 
► 
 
Regio Oost- en West-Vlaanderen in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.
 
► 
 
Regio Limburg, Mechelen-Brussel en Antwerpen in PB Regio Mechelen-Brussel, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zill-spiratiedagen voor leraren
 
Zill   Ons nascholingsaanbod wil het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! verder verkennen en verdiepen. De Zill-spiratiedagen willen daarbij tegemoetkomen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor individuele leraren of groepjes leraren die behoefte hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebiedoverschrijdend thema.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
‘Help, ik heb geen tijd om te observeren en mee te spelen!’
 
‘Help, ik heb geen tijd om te observeren en mee te spelen!’, helaas een vaak gehoorde uitdrukking of noodkreet van leraren uit het kleuteronderwijs. Het kan anders. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! daagt leraren uit om via een gericht aanbod, voorzien van een relevante focus, in te spelen op wat kinderen nodig hebben. Daarvoor is observeren en meespelen nodig. We bezorgen je enkele suggesties die je op weg kunnen helpen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geletterde ontwikkeling evalueren bij jonge kinderen
 
Ontluikende geletterdheid vormt een belangrijke basis voor het latere leesproces. Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de ontwikkeling van geletterdheid en om al vanaf de kleutertijd de evolutie van geletterdheid in kaart te brengen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update LLinkid
 
LLinkid   De voorbije week kon je in vijf regio’s een infosessie bijwonen over de ontwikkelingen van LLinkid, onze digitale leerplantool voor het secundair onderwijs. Tijdens die sessies kreeg je een algemeen overzicht van LLinkid met aandacht voor het opstarten via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
We lichtten ook een aantal nieuwigheden toe waaronder het maken van eigen doelenkaders, beschikbaar vanaf begin september volledig op maat van de eigen school.
 
Ook de integratie met Smartschool en Schoolware (WISA) kwam aan bod. Scholen die met een van beide platformen werken, kunnen binnenkort de vorderingsplannen van LLinkid als basis gebruiken voor het invullen van hun agenda.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad secundair onderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2, onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op het gebied van ICT te achterhalen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kennismaken met AutismeCentraalMethodiek: tweedaagse basismodule
 
Autisme Centraal   Sinds enkele jaren werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen nauw samen met Autisme Centraal om autisme binnen onze scholen meer bekend te maken. Kennis over autisme helpt om leerlingen beter te begrijpen en enkele handvatten voor een autismevriendelijke aanpak geven leraren en begeleiders houvast. Samen kunnen we onze leerlingen met autisme alle kansen geven die ze verdienen. Op vraag van enkele scholen hernemen we dit schooljaar de basiscursus.
 
Meer lezen over ons volledige aanbod rond autisme kan op onze themapagina in verband met autisme. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Start schooljaar: jaarthema – Leeftocht in september
 
Handen vol hoop  
 
Met Handen vol HOOP als jaarslogan zetten we koers richting de start van het nieuwe schooljaar.
 
Leeftocht is in het schooljaar 2019-2020 kwistig met inspiratie om hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.
 
September plaatst Leeftocht in het teken van hopen is herbeginnen. Elk begin wordt immers gekenmerkt door hoop, verwachting en belofte, schrijft Erik Stynen.
 
Een handzaam overzicht helpt je om met Handen vol HOOP het schooljaar in te luiden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding tot bezinningsbegeleiding: iets voor jou?
 
Bezinningsplaats  
 
In september starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie bezinningshuizen het tweede seizoen van de opleiding tot bezinningsbegeleiding. De opleiding vindt dit schooljaar plaats in de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem en omvat een startweekend (13-15 september 2019), vier woensdagavonden, een slotdag en stages.
 
De opleiding staat open voor mensen die nu al in het onderwijs werkzaam zijn en zich willen bijscholen, maar ook voor mensen van buiten het onderwijs die de intentie hebben om klasbezinningen te gaan begeleiden.
 
We hebben nog enkele plaatsen vrij! Schrijf je nu in!
 
Meer info over de opleiding Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleider vind je op op www.klasbezinning.be en www.nascholing.be. Mail naar leen.dillen@katholiekonderwijs.vlaanderen of info@klasbezinning.be voor extra informatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Word ambassadeur van wereldburgerschapseducatie
 
Schaaksstukken   Heel wat katholieke scholen gingen samen met pedagogisch begeleiders al aan de slag met ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ of ‘inspirerend burgerschap’. Daarmee streven we ernaar onze leerlingen te laten groeien om geïnformeerd, vanuit zichzelf en in dialoog met anderen actie te ondernemen voor een fijne wereld voor iedereen.
 
De begeleiding loopt tijdens het nieuwe schooljaar verder, maar Kruit (het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie) voegt er nog een flinke extra aan toe: samen met Schoolmakers en 11.11.11 organiseren zij een masterclass Procesbegeleiding en duurzame wereldburgerschapstrajecten.
 
De masterclass was razendsnel volzet, maar voor een basisschool die wereldburgerschapseducatie op een duurzame manier wil verankeren, is er nog plaats. En meer!
 
Meer informatie vind je op wijzijnkruit.be/wordambassadeur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Themadag KIES
 
KIES  
 
In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren. We organiseren verschillende sessies in het najaar van 2019, waaronder een themadag op 17 oktober 2019.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Opgebrand voor de klas, geen pretje
 
Om burn-out een halt toe te roepen, gaat de Vrije Universiteit Brussel van start met een uniek nationaal onderzoek. Daarin zal worden gekeken naar de mogelijk positieve effecten van beweging en gezonde voeding op het risico op een burn-out bij leraren. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
In Vlaanderen participeert de volwasseneneducatie te weinig in het Erasmus+ programma. Daarom organiseert Epos op 20 september 2019 in Alden Biesen een inspirerende infosessie met voorbeelden van projecten/initiatieven die door Vlaamse collega-organisaties werden ingediend. Verder geven ze je inzicht in de manier waarop Erasmus+ in elkaar zit en hoe het programma “werkt”. 
 
► 
 
Van 21 september tot en met 2 oktober 2019 loopt de 30ste Vlaamse Vredesweek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept samen met meer dan dertig vredesweekpartners op om meer te investeren in vrede. Mag het wat m€€r zijn? vragen we aan onze toekomstige federale regering. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven. Ga naar www.vredesweek.be en ondersteun de boodschap!
 
► 
 
Laat je studenten derde graad secundair debatteren met wetenschappers in de Gentse Science bar. Een moderator leidt het gesprek met vijf prikkelende stellingen als rode draad. Er vinden vier edities over mentaal welzijn, klimaat, politiek en nieuwsconsumptie plaats op dinsdagmiddag. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Op woensdag 16 oktober 2019 organiseert Uitgeverij Zwijsen de eerste Zwijsen Academy in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Het is een gratis evenement om leraren, zorgcoördinatoren en directie van het lager onderwijs te inspireren. Ze organiseren tal van interessante sessies over meertaligheid, begrijpend lezen ...
 
► 
 
Donderdagnamiddag 21 november 2019 organiseert uitgeverij Politeia een studiedag Van macro tot microniveau. Hot issues in het beleid voeren vandaag voor schooldirecteurs in Leuven.
 
► 
 
Ben je een taalleraar en wens je de interesse van je leerlingen voor talen aan te wakkeren via concrete toepassingen? In enkele praktijkgerichte workshops reiken we je daarvoor nieuwe inspiratie aan. Zo kun je kennismaken met ondertitelen en hoe die bijzondere techniek in taallessen ingezet kan worden, en hoe presentatievaardigheden aangescherpt kunnen worden. Meer informatie over het programma Permanente Vorming 2019-2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook