Dit is nieuwsbrief 198 van 23 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 198 van 23 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Een dossier op de wachtlijst voor einde 2007? Actualiseer het nu!
►  Invullen van de verplichte DimonaSTG-aangifte
►  Aangifte van aantal cursisten bij Reprobel door de centra voor volwassenenonderwijs
►  Vormingen voor bestuurders blijven gratis in 2020-2021
►  Vrije programmaties melden aan AGODI tegen 1 april
►  Programmaties en fusies internaten: melden aan AGODI vóór 15 mei 2020
►  Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AGODI vóór 1 mei 2020
Lerenden
►  Advies rond overzitten in het model van schoolreglement
►  Getuigschrift basisonderwijs voor leerlingen met een verslag: procedure aanvraag gelijkwaardigheid
Curriculum & vorming
►  Europees Talenlabel 2020: uitstel deadline
Identiteit & kwaliteit
►  Neem jij ook deel aan het onderzoek over sociale media en polarisatie?
Initiatieven van externen
►  BanaBa Schoolontwikkeling en Postgraduaat Mentoring en Coaching
►  Leerlijnen over gezond leven
►  YouthStart: een innovatieve training die kanszoekende jongeren toekomst biedt
►  We ontvingen volgend initiatief van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
 
Hilde Hendrickx   In deze bijzondere omstandigheden geven onze pedagogisch begeleiders dagelijks het beste van zichzelf. In deze bijzondere afleveringen van de rubriek Netwerkorganisatie in beeld laten we daarom telkens een van onze pedagogisch begeleiders zelf aan het woord. Een unieke kijk op pedagogische begeleiding in tijden van corona.
 
Hilde Hendrickx is schoolbegeleider basisonderwijs in regio Antwerpen. Zij is als anker het eerste aanspreekpunt voor de scholengemeenschappen Samenspel, Pagadder, KVO en Putte-Heist.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs en plenaire vergadering
 
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 22 april 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
deliberaties en proclamaties in juli
 
► 
 
interministeriële coronaconferentie en -exitscenario
 
► 
 
preteaching, exitstrategie en heropstart
 
► 
 
veiligheid van leerlingen en leraren bij heropening
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een
 
 
► 
 
vakbegeleider geschiedenis in regio Oost-Vlaanderen (50 %)
 
► 
 
stafmedewerker preventie en bescherming voor de dienst Bestuur & organisatie (50 %)
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het schoolbestuur van Arcadia vzw zoekt een directeur voor het Damiaaninstituut in Aarschot.
 
► 
 
De vzw Katholieke Scholen Druivenstreek zoekt een directeur voor de Sint-Annaschool in Duisburg.
 
► 
 
Vzw OZCS Noord-Kempen zoekt een directeur voor de basisschool Maria Immaculata in Kapellen.
 
► 
 
Katholieke Scholengemeenschap Basisonderwijs Maas & Kempen zoekt een directeur coördinatie-scholengemeenschap.
 
► 
 
Schoolbestuur vzw KOBeL zoekt een directeur voor De Wegwijzer in Lummen.
 
► 
 
Het schoolbestuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn zoekt een directeur basisonderwijs in Eeklo.
 
► 
 
Vzw Karel De Goede zoekt een directeur voor de vrije basisschool in Ruddervoorde.
 
► 
 
Campus Kajee Schoten zoekt een pedagogisch directeur voor haar basisschool in Schoten.
 
► 
 
De schoolbesturen Scola vzw en Bemok vzw zoeken een directeur-coördinator voor de Scholengemeenschappen De Wijngaard en Klavertje 4.
 
► 
 
Schoolbestuur vzw KOCA zoekt een directeur basisonderwijs in Antwerpen.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw Vrij Onderwijs Zele zoekt een adjunct-directeur.
 
► 
 
vzw Arcadia zoekt een directeur onderwijsbeleid en kwaliteitszorg voor Sint-Jozefscollege in Aarschot.
 
► 
 
Vzw OZCS-koepel zoekt een afgevaardigd bestuurder schoolbestuur OZCS Noord-Kempen.
 
► 
 
De scholengemeenschap KSO regio Mechelen zoekt een coördinerend directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een (praktijk)lector graduaat maatschappelijk werk (50 %).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Een dossier op de wachtlijst voor einde 2007? Actualiseer het nu!
 
In 2019 kondigde minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat de Vlaamse Regering bijkomend 500 miljoen euro voorziet voor scholenbouwinvesteringen tijdens deze legislatuur. De eerste jaren van de legislatuur is de verhoging van het scholenbouwbudget bescheiden maar naar het einde van de legislatuur zijn belangrijke extra-investeringen gepland. 
 
We gaan ervan uit dat het gros van deze middelen bestemd is voor dossiers die op de wachtlijst aanschuiven.
 
Daarom lanceren we deze oproep: heb je een dossier op de wachtlijst staan bij AGION voor het einde van 2007, actualiseer het dan zo snel mogelijk. Die aanvragen komen immers al sedert juni 2019 in aanmerking voor een principiële goedkeuring.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Invullen van de verplichte DimonaSTG-aangifte
 
Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.
 
Alle informatie om deze DimonaSTG-aangifte zo vlot mogelijk te laten verlopen, bundelen we nu op deze webpagina. Je vindt er een ingesproken powerpointpresentatie, een softwareprogramma en ook de handleiding van de RSZ van zodra we die ter beschikking hebben. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangifte van aantal cursisten bij Reprobel door de centra voor volwassenenonderwijs
 
Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van werken, databanken, en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van deze vergoeding steunt op een KB van 31 juli 2017.
 
Voor het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs is er vastgelegd dat Reprobel 30 cent per cursist mag aanrekenen, gedurende een bepaalde referentieperiode. Het referentiejaar moet telkens gegevens bevatten van het voorbije schooljaar. Met andere woorden: voor referentiejaar 2020 worden de gegevens van schooljaar 2018-2019 opgevraagd.
 
De telwijze van het aantal cursisten blijft dezelfde als het voorgaande jaar, maar de werkwijze voor de aangifte voor het aanslagjaar 2020 verloopt anders.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen voor bestuurders blijven gratis in 2020-2021
 
Je zult als bestuurder geen vergoeding betalen om deel te nemen aan ons professionaliseringsaanbod voor 2020-2021 dat specifiek op bestuurders gericht is. Het wegvallen van de tegemoetkoming van 65 000 euro van de overheid voor deze vormingen, tracht Katholiek Onderwijs Vlaanderen op andere manieren te compenseren. Hopelijk begrijp je dat de marge absoluut beperkt is, maar we maken bewust deze keuze.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vrije programmaties melden aan AGODI tegen 1 april
 
In nieuwsbrief 195 van 19 maart attendeerden we op de indiendatum van 1 april 2020, onder meer voor de melding van de vrije programmaties aan AGODI. In dit bericht werd de volgende corona-maatregel van AGODI toegevoegd: "Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op."
 
AGODI laat nu weten dat je de documenten na ondertekening niet naar AGODI hoeft te sturen. Leg ze enkel ter inzage klaar op je school.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en fusies internaten: melden aan AGODI vóór 15 mei 2020
 
De programmatie van een internaat of de fusie tussen twee internaten moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 15 mei 2020 aan AGODI melden:
 
 
► 
 
Programmatie: bijlage 3 van de Ministeriële Omzendbrief SO 17 
 
► 
 
Fusie: bijlage 1 van de Ministeriële Omzendbrief SO 17
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen basisscholen: melden aan AGODI vóór 1 mei 2020
 
Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 1 mei 2020 aan AGODI melden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Advies rond overzitten in het model van schoolreglement
 
Vanaf dit schooljaar moet een delibererende klassenraad bij een beslissing tot een oriënteringsattest B voor een leerling een gunstig of ongunstig advies formuleren over het overzitten van het leerjaar. Bij een ongunstig advies moet de leerling sowieso naar het hoger leerjaar overgaan, ook als hij van school verandert. De leerling moet daarnaast een (niet-bindend) advies inwinnen bij het CLB. Bij een oriënteringsattest A is er voor het overzitten van het leerjaar enkel een (niet-bindend) advies van het CLB nodig.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Getuigschrift basisonderwijs voor leerlingen met een verslag: procedure aanvraag gelijkwaardigheid
 
Leerlingen met een verslag (individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs of ingeschreven in het buitengewoon basisonderwijs) kunnen op het einde van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Dit kan op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Europees Talenlabel 2020: uitstel deadline
 
Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen? Dan is het Europees Talenlabel 2020 iets voor jou. Het thema van dit jaar is 'Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen'.
 
Scholen uit het basis- of secundair (algemeen, beroeps en technisch of buitengewoon) onderwijs kunnen deelnemen. Meer informatie over het Europees Talenlabel 2020 (thema, criteria) en het online deelnameformulier vind je op de website van Epos. De uiterste indieningsdatum is verlengd tot en met vrijdag 5 juni 2020 (in plaats van 7 mei), en dit om de indieners wat meer ademruimte te geven. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Neem jij ook deel aan het onderzoek over sociale media en polarisatie?
 
Rainbow   UNICEF trok onlangs aan de alarmbel: miljoenen kinderen lopen een hoger risico op grensoverschrijdend gedrag, haatberichten en cyberpesten nu ze meer online zitten door de lockdown. Het internationale RAINBOW-project, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan meewerkt, wil hier expliciet op inzetten: leerlingen en leraren leren over sociale media, polarisatie, mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid.
 
Bij de start van het RAINBOW-project zoeken we leraren en leerlingen uit de tweede en derde graad B-stroom die hun mening willen geven over online haatberichten en polarisatie. 
 
Wil je graag deelnemen? Mail dan naar julie.vanrijckeghem@katholiekonderwijs.vlaanderen. Alvast bedankt voor je deelname!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
BanaBa Schoolontwikkeling en Postgraduaat Mentoring en Coaching
 
Sinds dit schooljaar verwacht de overheid een doorgedreven aanvangsbegeleiding voor startende leraren. Deskundige mentoren spelen daarin een sleutelrol. Odisee verzorgt sinds de invoering van het decreet op mentorschap een kwaliteitsvol postgraduaat Mentoring en Coaching.
 
Het nieuwe kader van de onderwijsinspectie stimuleert scholen om meer eigenaarschap op te nemen in hun kwaliteitszorg. Sinds 2012 leidt Odisee Schoolontwikkelaars op, leraren, beleidsondersteuners of directies, die tijdens hun opleiding  met projecten in hun school aan de slag gaan, waarbij ze collega’s meenemen in een proces van onderbouwde initiatieven die de kwaliteit van de schoolwerking versterken en onderwijsvernieuwing implementeren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlijnen over gezond leven
 
Met de nieuwe online leerlijnen over gezond leven van het Vlaams Instituut Gezond Leven en VAD ontdek je met een handige zoekfunctie welke leerinhouden geschikt zijn voor jouw klasgroep, van de eerste kleuterklas tot en met het zesde jaar secundair onderwijs. En, je vindt er ook bijhorende lesmaterialen! Er zijn leerlijnen over voeding, bewegen & minder zitten, roken, alcohol & andere drugs, gamen en gokken.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
YouthStart: een innovatieve training die kanszoekende jongeren toekomst biedt
 
YouthStart is een non-profit die training geeft op basis van ondernemerschap in Centra voor Deeltijds Onderwijs. Tijdens de achtdaagse training ontdekken de jongeren hun talenten. Ze krijgen het nodige zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen om hun dromen te realiseren. Op die manier verhindert YouthStart schooluitval en anticipeert ze op een NEET-problematiek. 
 
De jongeren worden in groepen van tien tot vijftien personen begeleid door twee gekwalificeerde trainers, die samen met hen hun potentieel ontdekken en hen impulsen geven om een droomproject uit te werken volgens hun eigen interesses. Meer informatie.
 
Interesse in een YouthStart-training binnen je school? Neem contact op met bart.debondt@youthstart.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgend initiatief van externen
 
Wil je kennismaken met een levensecht verhaal van kinderen van vluchtelingen? En daardoor voeling krijgen met hun noden en hoe je hiermee best omgaat? Wil je een heleboel didactische suggesties over de omgang met de diversiteit in je klas, onder andere van nieuwkomers? Maak dan kennis met 'Baloena': een prentenboek voor leerlingen van 4 tot 10 jaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
 De onderwijsinspectie zoekt een stafmedewerker jurist.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook