Dit is nieuwsbrief 210 van 27 augustus 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 210 van 27 augustus 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  18 voorstellen en engagementen om het lerarenberoep te herwaarderen
►  Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar
►  Coronavirus: opstart van het schooljaar 2020-2021 – zoomsessie
►  Geïnspireerd opstarten met ondersteuning van de pedagogische begeleiding
►  Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze professionaliseringsinitiatieven en de ondersteuning door (pedagogisch) begeleiders?
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Corona en bepalen van fasekleuren
►  Wat met warme maaltijden? Kun je die als school nog aanbieden
►  Modelbrieven voor ouders i.v.m. de opstart van het schooljaar 2020-2021
►  Extramuros-activiteiten
►  Corona en buitengewoon onderwijs
►  Compensaties coronakosten – besteding en boekingswijze
►  Onderwijsplanning so: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – nieuwe update
►  Onderwijsplanning bubao en buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – nieuwe update
►  Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2020-2021
►  Schooltoeslag voor ouders met een kind op internaat
Personeel
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling: belangrijkste wijzigingen voor 2020-2021
►  Heractivering Vlaamse reaffectatiecommissie
►  Extra middelen zorgenveloppe basisonderwijs
Lerenden
►  Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2020
►  Beslissen over flexibele leertrajecten bij aanvang van het schooljaar
►  School voor voltijds gewoon secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs als stagegever
►  Actualisering van de mededeling “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs”
►  Boekencheckdag 2020
►  Project CONNECT: nog enkel voor het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2020-2021
Curriculum & vorming
►  Zin in leren! Zin in leven! vanaf 1 september unieke leerplan basisschool
►  Wijziging in aanvraag van Speciale onderwijsleermiddelen (SOL)
►  ICT-DIA voor begin en einde eerste graad
►  ICT-nascholingen op maat van de school
►  Gratis voorleessoftware schooljaar 2020-2021
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht september 2020: samen dromen en werken
►  Jaarthemawerking 'Verrassend Vreugdevol': aanvullend werkmateriaal
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
18 voorstellen en engagementen om het lerarenberoep te herwaarderen
 
Leraar aan het bord   Het groeiende lerarentekort zet de onderwijskwaliteit ernstig onder druk. Toch zijn er weinig beroepen die de opvoeding van jonge mensen zo vormgeven als die van leraar. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil het lerarenberoep opnieuw de maatschappelijke status toekennen die het verdient.
 
Na ruime consultatie van directeurs, bestuurders en lerarenopleiders komen we tot achttien voorstellen en engagementen die het beroep van leraar herwaarderen. Ze zijn erop gericht een stimulerende werkomgeving te creëren, de lerarenopleiding te versterken en de beeldvorming van het beroep te verbeteren. Blikvangers zijn het startersjaar voor elke startende leraar en het doorbreken van de vlakke loopbaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Brief van bisschop Bonny bij het begin van het schooljaar
 
Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor het onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur Katholiek Onderwijs Vlaanderen, schreef een brief bij het begin van het nieuwe schooljaar:
 
Goede vrienden,
 
Blij dat ze op 1 september opnieuw naar school kunnen! Zo voelen zich de meeste leerlingen, leraren, directies en schoolbesturen. Ze willen elkaar terugzien ‘in het echt’: in de klas, op de speelplaats, onder vrienden en collega’s. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Coronavirus: opstart van het schooljaar 2020-2021 – zoomsessie
 
1 september staat voor de deur. Zoals je weet, starten we op in code geel. Wat betekent dat precies? Waar dienen scholen rekening mee te houden? Wat kan, wat kan niet en waarom? Dirk Vanstappen, directeur van Dienst Bestuur & organisatie, belicht diverse aspecten in een Zoom-sessie voor directeurs en bestuurders. Het is een infosessie; vragen van deelnemers worden ofwel in de chat beantwoord ofwel na de sessie ... als we over de contactgegevens van de vraagsteller beschikken.
 
Wil je graag deelnemen? Schrijf je in en je krijgt de Zoom-link en het paswoord. De sessie vindt plaats op vrijdag 28 augustus van 16 tot 17 uur. Tot 500 leden kunnen deelnemen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geïnspireerd opstarten met ondersteuning van de pedagogische begeleiding
 
Op de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je ook in het schooljaar 2020-2021 rekenen. We hoeven je niet te vertellen dat het eerste ‘coronaschooljaar’ ieder van ons voor heel wat uitdagingen stelt. Je mag er evenwel zeker van zijn dat jouw schoolteam ook dit schooljaar weer een beroep kan doen op de inspirerende expertise van onze pedagogisch begeleiders. We willen je van bij de start van het nieuwe schooljaar inspireren en ondersteunen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze professionaliseringsinitiatieven en de ondersteuning door (pedagogisch) begeleiders?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor het schooljaar 2020-2021 een uitgebreid professionaliseringsaanbod uitgewerkt. In Vlaanderen start het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) volgende week in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Wellicht vraag je je af welke gevolgen dat heeft voor de aanwezigheid van (pedagogisch) begeleiders bij jou op school en de aangekondigde professionaliseringsinitiatieven?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een bondige, persoonlijke impressie bij de gedachtewisseling over corona en het begin van het nieuwe schooljaar (online onderwijscommissievergadering op 21 augustus 2020).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
nascholer Zin in leren! Zin in leven! met focus op evalueren, krachtige leeromgeving en Nederlands
 
► 
 
deeltijds coach I-learn project (min 50%) deskundig in het coachen van groepen en veranderingsmanagement
 
Al onze vacatures kun je raadplegen door te surfen naar www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw in Hoegaarden zoekt een pedagogisch directeur in buso Mariadal voor snelle indiensttreding.
 
► 
 
Het bestuur Sint-Albertuscollege-Haasrode zoekt een directeur algemeen beleid.
 
► 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een technisch adviseur elektriciteit/elektronica/ICT voor het Don Bosco Technisch Instituut in Helchteren.
 
► 
 
Internaat Mariavreugde Borgloon zoekt een dynamische directeur/beheerder.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw Damast zoekt een directeur voor het Guldensporencollege Kortrijk, campus Engineering.
 
► 
 
De  vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur voor de secundaire school Sint-Ferdinand OV4-OV1, campus Lummen.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
KU Leuven zoekt een IT specialist in Multimedia en Educatieve Technologie.
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een onderzoeker voor het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit – 65%.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Corona en bepalen van fasekleuren
 
Het Vlaams onderwijs start op 1 september op in fase geel met alle leerlingen op school.
 
Of de school na de eerste week op 100% bezetting zal kunnen blijven werken, hangt ervan af of de gemeente waar de school gelegen is in fase geel blijft. We vermoeden dat dat voor de meeste gemeenten het geval zal zijn.
 
Bepalend voor de maatregelen die een school moet nemen, is de fase die geldt voor de gemeente waar de school gelegen is. Het is niet van belang welke fasekleur de gemeente heeft waar de leerlingen vandaan komen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wat met warme maaltijden? Kun je die als school nog aanbieden
 
Je kunt als school zeker nog warme maaltijden aanbieden aan je leerlingen. Zowel in code geel als in code oranje blijft dit mogelijk met de nodige veiligheidsmaatregelen. Alleen in code rood mag het niet meer.
 
Die maaltijdmomenten zijn erg belangrijk voor de leerlingen. Niet alleen kunnen de leerlingen er even ontspannen en stoom aflaten. Voor vele kinderen en jongeren zijn de warme maaltijden op school ook de belangrijkste ‘gezonde’ maaltijd van de dag. Op 1 september 2020 starten we zo normaal mogelijk op. Warme maaltijden voorzien hoort daar zeker bij.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modelbrieven voor ouders i.v.m. de opstart van het schooljaar 2020-2021
 
Op vraag van vele scholen werkten we twee modelbrieven (basis- en secundair onderwijs) uit die je kunt gebruiken om ouders te informeren over de verschillende pandemiefasen bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Je zult merken dat we in eerste instantie een geruststellende boodschap willen geven. Het is uiteraard aan jou om deze brieven aan te passen aan de context van de school en de contactpersonen te vermelden bij wie ouders terecht kunnen in het geval van vragen. 
 
Daarnaast werkten we samen met het VCLB aan vier brieven die scholen kunnen gebruiken in het geval een leerling of personeelslid op school ziek geworden is of voor het geval de persoon thuis ziek geworden is. Sta zeker stil wie in zo’n geval een brief moet ontvangen, om onnodige paniekreacties te vermijden. In de brieven staat ook duidelijk uitgelegd wat de CLB-arts zal doen in geval van bevestigde (of van een sterk vermoeden van) besmetting. We verwijzen je voor die brieven naar onze websitepagina “Wat bij (vermoeden van) besmetting”? Voor meer algemene informatie verwijzen we naar de webpagina over een veilige en haalbare opstart.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extramuros-activiteiten
 
Bij het begin van het schooljaar staan vaak heel wat activiteiten gepland. Veel scholen organiseren ook jaarlijks verschillende binnenlandse of buitenlandse uitstappen. 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Corona en buitengewoon onderwijs
 
We stellen vast dat de pers een melding die betrekking heeft op het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs vaak vertaalt als een bericht voor het secundair onderwijs. Dat kan de foutieve indruk wekken dat het buitengewoon onderwijs in de gesprekken die gevoerd worden niet haar rechtmatige plaats krijgt. Niets is minder waar.
 
Wanneer in de scenario’s en teksten sprake is van “secundair onderwijs”, dan gaat het over het gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Compensaties coronakosten – besteding en boekingswijze
 
De compensaties die scholen hebben gekregen van de Vlaamse overheid zijn gekleurde middelen.
 
We geven verdere toelichting over hoe je deze middelen moet aanwenden en verantwoorden en hoe je ze boekhoudkundig kunt verwerken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsplanning so: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – nieuwe update
 
In de nieuwsbrieven 201, 205 en 208 verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs. In de Nieuwsbrief 205 werd een presentatie toegevoegd met gebalde informatie over de Onderwijsplanning-Programmatie 2021-2022.
 
Intussen zijn in de Omzendbrieven SO 60, SO 61, SO/2008/08 en SO 42 de programmatieregels geactualiseerd. De belangrijkste wijziging slaat op de vestigingsplaatsen. We vatten de procedures samen voor het gewoon secundair onderwijs. 
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsplanning bubao en buso: richtlijnen voor programmaties op 1 september 2021 – nieuwe update
 
In de nieuwsbrieven 201, 205 en 208 verwezen we naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website. In deze berichten las je een aantal aandachtspunten voor zowel het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs. Intussen zijn onder meer in de Omzendbrieven so/2006/03(buso) en SO 42 de programmatieregels geactualiseerd naar aanleiding van een aantal artikelen in Onderwijsdecreet XXX.
 
Voor het buitengewoon basisonderwijs is er niets gewijzigd op het vlak van planning en programmatie. Echter, de gewijzigde regelgeving beïnvloedt wel de interne en externe planningsprocedure voor een aantal structuurwijzigingen in het buitengewoon secundair onderwijs. 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2020-2021
 
Om planlast te verminderen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AGODI door te geven.  
 
Voor de internaten geldt vanaf dit schooljaar dezelfde afspraak: het aantal internen wordt ingegeven in het sofwarepakket en doorgegeven aan AGODI.  Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt wel nog de gegevens van het internaat, de teamgegevens, de tewerkstelling van het personeel en het aantal doorverwezen kinderen via Integrale Jeugdhulp en Jeugdrechtbank op. Je ontvangt hiervoor een e-mail van coördinator Anja Dingenen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schooltoeslag voor ouders met een kind op internaat
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag (vroegere studie- of schooltoelage) voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs (en HBO5 verpleegkunde) betaald binnen het ‘Groeipakket’ (www.groeipakket.be  onder de rubriek ‘participatietoeslag’).  De schooltoeslag zal automatisch toegekend worden via het ‘Groeipakket’.  Ouders moeten dus geen formulieren meer invullen.
 
De schooltoeslag is een groter bedrag wanneer de leerling, minstens 5 maanden van het betreffende schooljaar, op een internaat verblijft. Meer info die je als beheerder ook aan de ouders kunt doorgeven, vind je in dit document.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling: belangrijkste wijzigingen voor 2020-2021
 
In onze mededelingen ‘de reaffectatiereglementering in vogelvlucht’ vind je een bondige samenvatting van de reglementering rond de verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en de wedertewerkstelling in het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) en in het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon). De actualisering van onze uitgebreidere mededelingen over dit thema zal klaar zijn tegen volgende week.
 
De nieuwe regelgeving is ook van toepassing in het volwassenenonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heractivering Vlaamse reaffectatiecommissie
 
Vanaf 1 september 2020 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie gereactiveerd voor scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap en voor de centra voor volwassenenonderwijs. Hoe en welke gegevens je meldt aan de verschillende reaffectatiecommissies lees je in de omzendbrief per niveau: basisonderwijssecundair onderwijsdeeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.
 
Aangezien AgODi en AHOVOKS de meeste gegevens voor de Vlaamse reaffectatiecommissie uit het elektronisch personeelsdossier halen, is het heel belangrijk om de zendingen naar het werkstation zo snel en accuraat mogelijk in orde te maken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra middelen zorgenveloppe basisonderwijs
 
De scholengemeenschappen in het basisonderwijs kregen extra middelen in de vorm van een verhoging van hun zorgenveloppe. Deze middelen moeten op schoolniveau in het gewoon basisonderwijs gebruikt worden. Punten uit de enveloppe zorg kunnen enkel aangewend worden voor het ambt van zorgcoördinator. De extra middelen worden vanaf het schooljaar 2020-2021 voor minstens 20 % aangewend voor leerlingondersteuning in de klas in het gewoon basisonderwijs, en meer bepaald voor het bevorderen van het leerproces door leer- en studievaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen. Dat percentage zal de komende jaren stijgen naar 25 % in het schooljaar 2021-2022, naar 30 % in 2022-2023 en naar 35 % in het schooljaar 2023-2024. Ook de puntenenveloppe zorg van scholen buiten een scholengemeenschap wordt verhoogd. 
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2020
 
We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Je vindt er meer informatie over onder andere:
 
 
► 
 
het uitstel van het nieuwe inschrijvingsrecht
 
► 
 
de verlenging van de transitieperiode van het ondersteuningsmodel
 
► 
 
de verlaging van de aanvang van de leerplicht en de registratie van de afwezigheden van 5-jarige kleuters 
 
► 
 
de tijdelijke afwijking van de toelatings- en overgangsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar van de eerste graad en de mogelijkheid tot overzitten van dit leerjaar (gewoon voltijds onderwijs)
 
► 
 
de stages en sociaal-maatschappelijke trainingen en andere bepalingen specifiek voor het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
de tijdelijke maatregelen voor het inschrijvingsgeld en de uitbreiding van de bekrachtigingswaarde van het diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs
 
Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Wijzigingen in de reglementering.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beslissen over flexibele leertrajecten bij aanvang van het schooljaar
 
In volle coronacrisis besliste een aantal scholen eind vorig schooljaar om gebruik te maken van één van de volgende flexibele leertrajecten:
 
 
► 
 
uitstellen van de studiebekrachtiging tot het einde van de graad voor alle leerlingen van een structuuronderdeel;
 
► 
 
afwijking op de toelatingsvoorwaarden tot een 2de leerjaar van een graad.
 
Uitgangspunt van beide trajecten is dat een verwijzing in het schoolreglement verplicht is en dat het niet mogelijk is om in de loop van het schooljaar alsnog te beslissen om het traject toe te passen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en de mogelijkheid om van het schoolreglement af te wijken op het vlak van evaluatie, konden scholen deze beslissing nog in de loop van het derde trimester nemen. De huidige situatie is anders. Scholen die ook dit schooljaar één van deze flexibele leertrajecten willen toepassen, zullen dat bij het begin van het schooljaar moeten beslissen en via het schoolreglement communiceren.
 
In punt 5 en 6 van de mededeling "Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs" lichten we beide trajecten verder toe.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
School voor voltijds gewoon secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs als stagegever
 
Volgens de omzendbrief SO/2015/01 kan een school voor secundair onderwijs in principe niet fungeren als stagegever voor leerlingen van een andere school voor secundair onderwijs. Gelet op de coronasituatie wordt nu toch uitzonderlijk - indien er elders onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn - toegestaan dat een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs OV4 stagegever kan zijn van een leerling van een andere school voor voltijds gewoon secundair onderwijs of buitengewoon secundair onderwijs OV4. De al bestaande uitzondering (stage in een school voor buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3) blijft daarnaast behouden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisering van de mededeling “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs”
 
We actualiseerden de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs”. Zo verduidelijken we onder meer dat het verslag best enkel alleen wordt opgeheven als de leerling op dat moment ook aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Ook leggen we uit wanneer je de gelijkwaardigheid bij de Onderwijsinspectie kunt aanvragen.
 
In dit verband herinneren we je ook aan de herwerkte handleiding voor de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula die je concreet aan de slag helpt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Boekencheckdag 2020
 
In de week van 15 september tellen de Vlaamse en Brusselse secundaire scholen tijdens de Boekencheck hoeveel leerlingen zonder boeken op de schoolbanken zitten als gevolg van armoede. Dit is een initiatief van het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) en Welzijnszorg. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dit, omdat het aansluit bij onze pleidooien voor een kostenbeheersend beleid.
 
Tel je in jouw school ook mee? Ga dan naar de website www.boekencheck.be om aan te melden als meetellende school. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Project CONNECT: nog enkel voor het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2020-2021
 
Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt het lerarenteam daardoor onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT ondersteunt scholen uit het (buiten)gewoon basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel. Ze doen dat door snel en efficiënt expertise in te zetten in die scholen waar een concentratie van leerlingen met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van de school en het lerarenteam aantast. Elke ondersteuning start vanuit een vraag van de school en kenmerkt zich door een traject op maat dat samen aangegaan wordt. De focus ligt op het verbinden en versterken van eenieders kennen en kunnen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Zin in leren! Zin in leven! vanaf 1 september unieke leerplan basisschool
 
Zill   We kijken er al een hele tijd naar uit en hebben ons de afgelopen drie schooljaren grondig verdiept en voorbereid. Heel wat basisscholen startten al in 2018 of 2019 en vanaf 1 september 2020 is het zo ver: Zin in leren! Zin in leven! is het unieke leerplan voor elke gewone basisschool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarmee zijn we prima gewapend om onze katholieke dialoogschool vorm te geven en elk kind maximale ontwikkelkansen aan te reiken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wijziging in aanvraag van Speciale onderwijsleermiddelen (SOL)
 
Vanaf 1 september 2020 bezorg je alle aanvragen via ’Mijn Onderwijs’ aan de cel Speciale Onderwijsleermiddelen. Gebruik daarvoor de nieuwe optie ‘Documenten versturen‘. Je hebt daarbij de toegang tot het thema ‘Leerlingen (vertrouwelijk)’ in Mijn Onderwijs nodig. Het juiste formulier voor de aanvraag van een hulpmiddel is ‘SOL HM: SOL – Aanvraag financiering speciale onderwijsleermiddelen’. Je moet dit ook doen voor het ter beschikking stellen en overdracht van hulpmiddelen. Dit gaat bijvoorbeeld over een leerling die naar een andere school voor gewoon onderwijs gaat, of wanneer de leerling naar een volgend onderwijsniveau overgaat.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-DIA voor begin en einde eerste graad
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwtikkelde ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2, twee onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de 1ste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de, in de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen. Als resultaat worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit je de situatie op niveau van de leerling, de klas en de school kan afleiden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
ICT-nascholingen op maat van de school
 
In deze coronatijden is er nood aan een bredere ICT-kennis binnen de scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt daarvoor een uitgebreid pakket ICT-nascholingen aan:
 
 
► 
 
nascholingen voor de pedagogische ICT-coördinator en de leraren geordend per thema
 
► 
 
nascholingen voor de technische ICT-coördinator geordend per thema
 
Al deze nascholingen kunnen ook plaatsvinden op een school. Er kan een volledige nascholing op maat voor een school uitgewerkt worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gratis voorleessoftware schooljaar 2020-2021
 
Vanaf 24 augustus 2020 kunnen scholen of ouders leerlingen met lees- en schrijfproblemen (opnieuw) registreren voor gratis voorleessoftware. Dit gebeurt via de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Het abonnement moet elk schooljaar vernieuwd worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht september 2020: samen dromen en werken
 
Leeftocht   In alle kleuren van de regenboog dient de vreugde zich aan. Iedere schoolmaand krijgt haar eigen kleur. September kleurt indigo en Leeftocht zoomt dan in op samen dromen en werken als bron van vreugde. Met elkaar en samen met kinderen en jongeren werken onderwijsmensen immers een schooljaar lang aan een gezamenlijke droom. Het samenspel van kunst en kunde maken van het vormingsproces een uniek verhaal, een vindplaats van duurzame en gedeelde vreugde.
 
In de rubriek Uit het werkveld verzamelen we binnenkort hoe scholen doorheen Vlaanderen verrassend vreugdevol uit de hoek komen. Verschijnt daarin ook jouw bijdrage? Mail dan naar leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen. Zo leveren we elkaar proviand voor onderweg: jij inspireert anderen en andere scholen inspireren jou. Als dat geen verrassend vreugdevol vooruitzicht is!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jaarthemawerking 'Verrassend Vreugdevol': aanvullend werkmateriaal
 
Leeftocht  
 
In juni verscheen al een overzicht van het aanbod om het jaarthema voor het nieuwe schooljaar ‘Verrassend vreugdevol’ body te geven. Ook op de webpagina Leeftocht ontdek je het in zijn vele aspecten.
 
Inmiddels vulden we het nog verder aan met nieuw werkmateriaal. Neem daar ook regelmatig eens een kijkje, want er verschijnen nog meer aanvullingen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Kom met jouw school op voor een eerlijk, leefbaar inkomen van cacaoboeren in het Zuiden. Doe mee met de scholenactie van Oxfam-België, van 7 tot 17 oktober. Met gratis lesbrieven en plaktattoos en een digiles voor 16-18-jarigen. Met tips voor gezonde acties die coronaproof zijn. Registreer en bestel het materiaal.
 
► 
 
Studio Globo roept alle scholen op om op maandag 5 oktober 2020, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel extra te laten rinkelen voor goed onderwijs voor iedereen! Dat is Saved by the bell. Leerlingen en leraren zijn soms opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Ook alle kinderen en jongeren die geen toegang tot goed onderwijs hebben, verdienen onze aandacht. Als voorbereiding op het belmoment kun je in de klas lesmateriaal gebruiken over het recht op goed onderwijs. Vanaf 5 september zijn de gratis lessuggesties en het actiemateriaal te downloaden op www.savedbythebell.be.
 
► 
 
Op vrijdag 4 september (16 tot 20 uur) opent de lerarenopleiding van VIVES campus Brugge, Kortrijk en Torhout haar deuren voor toekomstige studenten kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Ontdek tijdens de infodag de opleiding, de cursussen en spreek met docenten en studenten. Daagt het onderwijs je uit? Heb je zin in een aanvulling op jouw diploma, in een extra uitdaging, verdieping ...? Wil je leren hoe je kan inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen? Wil je veranderingsprocessen in je school begeleiden? Dan is een bachelor-na-bachelor opleiding, een verkorte route, EDU-opleiding of postgraduaat, met een directe link naar onderwijs, wellicht iets voor jou.
 
► 
 
Naast de bestaande trajecten voor Secundair Onderwijs (LIO, werkplekleren en afstandsonderwijs) bij Thomas More in Geel en Vorselaar, biedt de Lerarenopleiding in Vorselaar nu ook een LIO-traject Lager Onderwijs aan. Het aanbod verkorte lerarenopleidingen aan Thomas More wordt zo uitgebreid. Ontdek hun verkorte trajecten:
 
► 
 
Kleuteronderwijs in Vorselaar: www.thomasmore.be/ba-kov-vt
 
► 
 
Lager onderwijs in Vorselaar: www.thomasmore.be/ba-lov-vt
 
► 
 
Secundair onderwijs in Vorselaar: www.thomasmore.be/ba-sov-vt
 
► 
 
Secundair onderwijs in Geel: www.thomasmore.be/sog-vt
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook