Dit is Nieuwsbrief 111 van 8 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 111 van 8 februari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige krokusvakantie!
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest nieuwe regionale comités besturen
►  Directiecongres Limburg so – 8 en 9 maart 2018
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Onderwijsabonnement Tertio
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature pedagogisch begeleider project competentieontwikkeling
►  Vacature voltijds stafmedewerker overheidsopdrachten
Bestuur & organisatie
►  Hervorming vzw Wet
►  Bankswitching.be maakt wijziging van bankrekeningnummer bekend
►  Schoolonline
►  Fiscale fiches 2017
►  Vormingen BOS & Personeel en BOS & Financiën na de krokusvakantie
Personeel
►  Vacantverklaring op 1 maart 2018
►  Na de eerste schooldag van februari: uitkijken naar de omkadering van het volgende schooljaar
Lerenden
►  Toelichting bij nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en CLB
►  Exploratie-instrument Columbus: Vernieuwingen en aanbod om te focussen op schoolloopbaanbeleid in de derde graad
Curriculum & vorming
►  CLIL-studiedag ‘Focus op talige doelen’ – 18 april 2018
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2018
►  IDP 2018: praktische proef ‘Kunstroof’ staat online
►  InnoVET-enquête over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Mooi kwetsbaar vasten
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige krokusvakantie!
 
Krokus   Wij wensen je een deugddoende krokusvakantie. Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari 2018 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel in een beperktere bezetting bereikbaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 februari 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest nieuwe regionale comités besturen
 
In de komende maanden kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen nieuwe regionale comités besturen. Het mandaat van de leden van de comités besturen in de advies- en besluitvormingsorganen van onze netwerkorganisatie loopt dus ook af. Als bestuurder bepaal je mee wie er in jouw regionaal Comité Besturen (COBES) zit en zo ook wie de besturen vertegenwoordigt in de adviesraden, raad van bestuur en algemene vergadering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Met jouw engagement én jouw stem kun je het verschil maken. We rekenen op jou!
 
Meer informatie over het verloop van de verkiezingen (vanaf de kandidaatstelling) vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/verkiezingen. We informeren alle besturen voorts via een verkiezingsnieuwsbrief op dinsdag 13 februari, 13 maart, 24 april en 22 mei 2018 en via onze sociale mediakanalen Facebook en Twitter (#KathOndVlakiest).
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecongres Limburg so – 8 en 9 maart 2018
 
Congres so Limburg   Op 8 en 9 maart 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg het directiecongres 'Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)?'.
 
Tijdens het congres hoor je inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden vanuit de school. Er is ruimte voor formele en informele netwerkmomenten. Dompel je helemaal onder in het thema en laat je inspireren ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Onderwijsabonnement Tertio
 
Tertio  
 
Tertio brengt wekelijks een kritische en beschouwende kijk op de actualiteit rond kerk, geloof, zingeving, cultuur, onderwijs en maatschappij. Voor het gewone nieuws kun je overal terecht: op internet, radio, tv. De vraag is vooral wat je met al dat nieuws aan moet. Je wilt de vele losse eindjes in een groter verhaal kunnen plaatsen om er zin en betekenis aan te geven. Dat biedt Tertio! Voor hen draait het om het groter verhaal en het bieden van stof tot nadenken. 
 
Voor onderwijs/scholen/leraren is er nu een interessant aanbod: een jaarabonnement aan 76 euro (i.p.v. 94 euro) en bovendien ontvang je GRATIS de drie boeken ‘Katholieke dialoogschool’ (aankoopwaarde 39 euro!).
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 7 februari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature pedagogisch begeleider project competentieontwikkeling
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een voltijds pedagogisch begeleider competentieontwikkeling aan te werven voor de pedagogische begeleiding regio Antwerpen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature voltijds stafmedewerker overheidsopdrachten
 
Heb je interesse voor inkoopbeleid, kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en voeling met het onderwijs in Vlaanderen? Bouw je graag mee aan een nieuwe aankoopcentrale die de taken van twee bestaande aankoopcentrales voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen overneemt?
 
We zoeken een gedreven collega om in het team van de Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs (DOKO) in Brussel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker overheidsopdrachten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Hervorming vzw Wet
 
Op 20 juli 2017 werd het ‘voorontwerp van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ goedgekeurd door de federale Ministerraad ter vervanging van het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet.
 
De hervorming wil het vennootschaps- en verenigingsrecht moderniseren. Het vennootschapsrecht vormde in het verleden vaak een inspiratiebron bij de lacunes in het verenigingsrecht (rechtspersoonlijkheid, beperkte aansprakelijkheid van de leden …). Het is dan ook geen verrassing dat door de vooropgestelde wetswijziging de bepalingen van het verenigingsrecht geïntegreerd zullen worden in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bankswitching.be maakt wijziging van bankrekeningnummer bekend
Bankswitching   Het Centre for Exchange and Clearing (CEC Belgium) stelt vanaf 1 februari gratis een toepassing ter beschikking waarmee wijzigingen van bankrekeningnummers worden meegedeeld.
 Dat is vooral van belang indien:
 
 
► 
 
je regelmatig terugkerende overschrijvingen uitvoert
 
► 
 
je betalingen via domiciliëring ontvangt.
 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de uitbetaling van lonen of bij het betalen of innen van huur. Je kan de toepassing ook gebruiken om je eigen nieuwe bankrekeningnummer bekend te maken bij leveranciers.
 
Als je niets onderneemt, krijg je de mededelingen van gewijzigde bankrekeningnummers per brief. Wens je de berichten digitaal te ontvangen, dan moet je je registreren via www.bankswitching.be/nl/contactdata.
 
Nieuwe rekeningnummers moeten verplicht worden gebruikt vanaf de overstapdatum. Meer informatie vind je via bankswitching.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolonline
 
Schoolonline   Vorige week vond je in onze nieuwsbrief een bericht over de keuzes die Van In gemaakt heeft met betrekking tot de toekomst van Schoolonline. Schoolonline bezorgde ons een reactie die we hieronder graag overnemen. Binnenkort zitten we met de verantwoordelijken van Schoolonline samen om de situatie verder te bespreken. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscale fiches 2017
 
De loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van inkomstenjaar 2017 moeten elektronisch worden ingediend tegen 28 februari 2018.
 
Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) via elektronische weg in te dienen (Belcotax-on-Web). De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.10 is vastgelegd op 28 februari 2018.
 
De nieuwe versie van Belcotax on web voor de indiening van de fiches 281 over het inkomstenjaar 2017 is opengesteld sinds 6 februari 2018.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen BOS & Personeel en BOS & Financiën na de krokusvakantie
 
BOS  
 
De vormingen BOS & Financiën en BOS & Personeel gingen van start op 6 februari in Antwerpen.
 
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de sessies na de krokusvakantie:
 
 
► 
 
Maandag 19 februari in Assebroek – Brugge
 
► 
 
Dinsdag 20 februari in Gent
 
► 
 
Donderdag 22 februari in Mechelen
 
► 
 
Maandag 26 februari in Hasselt
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be. Voor meer informatie of ondersteuning kun je terecht bij Marleen Decuyper.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vacantverklaring op 1 maart 2018
 
Op 1 maart moet je als schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen in wervingsambten vacant zijn. Vóór 1 april deel je die vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren: aan alle personeelsleden van het eigen bestuur).
 
Die vacantverklaring vormt het vertrekpunt voor de benoemingen op 1 juli en 1 oktober. We actualiseerden onlangs onze mededelingen over vacantverklaring. Ze bevatten ook een model voor het bericht dat moet worden verspreid onder het personeel. Je vindt de documenten op onze website onder het thema Vaste benoeming
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Na de eerste schooldag van februari: uitkijken naar de omkadering van het volgende schooljaar
 
Nu voor de meeste scholen de teldag van de leerlingenaantallen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar voorbij is, maken velen een prognose voor de omkadering van 2018-2019. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering. Basisscholen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vinden daar een rekenblad om het lestijdenpakket voor het komende schooljaar te berekenen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Toelichting bij nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en CLB
 
Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet over de leerlingenbegeleiding goed. Na het advies van de Raad van State volgen nog besprekingen in de Commissie Onderwijs en het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het decreet rond de paasvakantie definitief wordt goedgekeurd. Omdat het decreet al ingaat vanaf 1 september 2018 vinden we het nuttig om scholen daarover nu al te informeren.
 
We geven een algemene toelichting bij het nieuwe decreet en specifiëren wat er verandert voor scholen en pedagogische begeleidingsdiensten. Het decreet is van toepassing op de gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen en vervangt onder meer het ‘decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding’.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt momenteel ook werk van een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs om scholen te ondersteunen in het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding. We finaliseren dat document in de tweede helft van het schooljaar 2018-2019. Je vindt alvast meer informatie via de themapagina's GOK en Zorgbeleid.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Exploratie-instrument Columbus: Vernieuwingen en aanbod om te focussen op schoolloopbaanbeleid in de derde graad
 
Columbus   Sinds 1 februari 2018 krijgen de 12 000 leerlingen die dit schooljaar al aan de slag gingen met Columbus feedback over hun studiekeuzeproces. Columbus is een digitale niet-bindende oriëntatieproef die past binnen een volledig traject om leerlingen beter te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Bij de afname van Columbus komen verschillende belangrijke onderdelen van de studiekeuze samen.
 
Wat is nieuw?
 
 
► 
 
Een meer verfijnde vorm van feedback met individueel aangepaste tips om de studiekeuze te versterken.
 
► 
 
De verschillende modules staan ook open voor leerlingen uit het voorlaatste jaar secundair onderwijs.
 
► 
 
Een teamgericht nascholingstraject dat focust op schoolloopbaanbegeleiding in de derde graad, georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf volgend schooljaar.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
CLIL-studiedag ‘Focus op talige doelen’ – 18 april 2018
 
CLIL   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 18 april 2018 een studiedag met focus op talige doelen binnen CLIL  (‘Content and Language Integrated Learning’). Leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen zijn welkom.
 
Internationaal expert Keith Kelly van Oxford University Press geeft een plenaire lezing en één van de workshops. Hij is samen met Phil Ball en John Clegg auteur van het boek Putting CLIL into Practice. In 2017 won hij de ‘innovation in teacher resources ELTons award’ voor zijn werk in TigTagCLIL.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2018
 
De ontwerpversies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. De leerplannen werden aan de inspectie ter goedkeuring overgemaakt. Leraren kunnen er alvast mee aan de slag. Een overzicht vind je in de lijst 'Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2018'.
 
Graadleerplannen (en de bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd. Dat betekent dat ze op 1 september 2018 van kracht worden voor het eerste leerjaar van de graad en op 1 september 2019 voor het tweede leerjaar van de graad. Tot dan blijft in het tweede leerjaar van de graad het huidige leerplan/lessentabel van toepassing.
 
Met je vragen in verband met de (nieuwe) leerplannen en lessentabellen voor het secundair onderwijs kun je terecht bij Hilde Hutsebaut.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
IDP 2018: praktische proef ‘Kunstroof’ staat online
 
Dief   Ben je al ingeschreven voor onze interdiocesane proeven (IDP)? Dan kunnen je leerlingen vanaf nu deelnemen aan de praktische proef (observatieproef) ‘Kunstroof’. Vanaf 1 februari 2018 staat de proef online op de IDP-website. Er is zowel een versie voor het vierde als voor het zesde leerjaar beschikbaar.
 
Met de praktische proef kun je al eens kennismaken met de doelen van en de visie op het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!.
 
Vanaf vandaag, 8 februari 2018, kunnen ook de online oefenvragen geraadpleegd worden, zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar. Deze dienen om de leerlingen gewoon te laten worden met het soort vragen en de manier van antwoorden. Er zijn heel wat oefentoetsen voor verschillende leergebieden waaruit je kan kiezen. De leerlingen moeten enkel inloggen met de login en het wachtwoord die je ontvangen hebt bij de inschrijving voor IDP4 en IDP6 van dit schooljaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
InnoVET-enquête over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs
 
InnoVET   Het Departement Onderwijs en Vorming is benieuwd naar je visie over professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs. Via de InnoVET-enquête krijg je tot uiterlijk 26 februari 2018 de kans om je visie te delen. De enquête bestaat grotendeels uit open vragen.
 
Deelnemen vraagt een zekere tijdsinvestering, maar een uitgebreide bevraging geeft de mogelijkheid om alle relevante aspecten aan te kaarten. Zo geef je mee vorm aan de best mogelijke wisselwerking tussen de klaspraktijk en de innovaties op de arbeidsmarkt.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Mooi kwetsbaar vasten
 
Vastenaffiche 2018   Kwetsbaar zijn we allemaal. Als we die kwetsbaarheid ruimte en vruchtbare grond geven bij onszelf en bij elkaar, kan ze uitgroeien tot een kracht die ons mooier en sterker maakt. De slogan mooi kwetsbaar vasten plaatst kwetsbaarheid in de spiritualiteit van de vasten, in de aanlooptijd naar Pasen. Met een vijfvoudig aanbod zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen je op weg naar mooi kwetsbaar vasten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Het valorisatieteam van het SBO-project ‘Adult Learners Online! Blended and Online Learning in Adult Education and Training’, of kortweg ‘ALO’,vertaalt momenteel volop de onderzoeksresultaten naar praktische werkinstrumenten. Het geheel van onderzoeksuitkomsten wordt samengebracht in een online competentiecentrum op dinsdag 29 mei 2018. Je vindt alle informatie op de projectwebsite ‘Train-the-trainer sessie ALO online competence center’.
 
► 
 
Re@ct heeft als doel onderzoekcarrières onder jongeren te promoten en vooroordelen over onderzoekers en onderzoek te bestrijden. Daartoe probeert de Europese Commissie Marie Skłodowska-Curie (MSC) onderzoekers dichter bij leerlingen op scholen en universiteiten te brengen. Indien je school graag een tijdslot met een specifiek onderzoeker wenst te boeken, e-mail dan naar EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu
 
► 
 
De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leraren, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf.
 
► 
 
VCLB Pieter Breughel organiseert op 26 februari 2018 een studiedag over de manier waarop scholen met verontrusting kunnen omgaan. Op het programma staan kinderpsychiater dr. Peter Adriaenssens, Nele Desmet van de Kinderrechtswinkel, Cachet (jongerenvertegenwoordiging in de integrale jeugdhulp) en een toelichting door het CLB.
 
► 
 
Is veilig verkeer voor kinderen en jongeren een sprookje? Welke maatregelen kunnen scholen, politie, gemeenten en anderen nemen? In een stad hier niet zo ver vandaan … zoeken we samen naar antwoorden op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2018 op 6 maart voor het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa in het ICC Gent. Met thema’s als schoolstraten, veilige schoolomgevingen, de nieuwe leerlijn dode hoek of technologieën om jongeren te sensibiliseren richten we ons vooral op schooldirecties en preventieleraren.
 
► 
 
Het netwerk codi's voor codi's nodigt je graag uit op de eerstvolgende ontmoetingsdag voor coördinerende en algemene directies op woensdag 7 maart  2018 in het Elewijt center in Zemst. Een dag met inspirerende sprekers en momenten om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Dit keer rond het thema: Innovatie. Schrijf je online in. Voor meer informatie kun je mailen naar johan.vercauteren@sgsnbao.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt drie beleidsmedewerkers Maatschappelijke dienstverlening en onderzoek en een informaticamedewerker onderzoeksgroep EMRG.
 
► 
 
Vzw Openluchtklassen (VOK) zoekt een administratief medewerker.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook