Dit is de tweede extra nieuwsbrief om je te informeren over hoe je je het best kunt organiseren nu de lessen vanaf maandag 16 maart geschorst zijn. Er volgen er in de komende dagen nog. Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben we gewacht op de informatie uit Schooldirect. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is de tweede extra nieuwsbrief om je te informeren over hoe je je het best kunt organiseren nu de lessen vanaf maandag 16 maart geschorst zijn. Er volgen er in de komende dagen nog. Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben we gewacht op de informatie uit Schooldirect. 

 

   Algemeen

 
 
Volg de nieuwe richtlijnen van de overheid
 
Je vindt ze in Schooldirect:
 
 
► 
 
Corona: wat doe je nu als school? 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe voorzie je de komende weken in onderwijs?
 
De lessen worden geschorst vanaf maandag 16 maart tot en met de paasvakantie. Voorzie je de komende weken in onderwijs? En hoe dan? Om te vermijden dat leerlingen achterop geraken in hun leertraject kun je in de mate van het mogelijke alternatieve vormen van leren organiseren. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt. Het gaat eerder om het inoefenen van reeds aangebrachte leerstof en vaardigheden. We gaan in 'onderhoudsmodus' om zoveel mogelijk leerverlies te voorkomen.
 
Digitale leerplatformen en lesmateriaal kunnen daarvoor een hulpmiddel zijn. Meer informatie vind je op onze website. Die wordt de komende dagen en weken verder geüpdatet. Ook je pedagogische begeleiders staan paraat voor jou. Of en hoe je dat afstandsleren in jouw school realiseert, beslis je zelf. Communiceer er ook goed en tijdig met je leerlingen en ouders over.
 
Hou er wel rekening mee dat niet alle leerlingen thuis over dezelfde digitale omgeving beschikken: niet alle kinderen en jongeren hebben thuis een eigen pc of een rustige plek om te werken. Daag je leerlingen tegelijk uit om zich creatief uit te leven, een boek te lezen, maaltafels in te oefenen, en buiten te spelen. Zo zitten ze niet te veel achter het scherm. Voor meer inspiratie om in hun leesaanbod te voorzien, klik hier.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen?
 
De nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben ook impact op de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO's, SAO' en DA's in duaal leren, DBSO en Leertijd). Wat dat concreet betekent, lees je op de pagina van Syntra Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe voorzie je opvang?
 
Scholen voorzien in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken vertonen onmiddellijk op te halen. 
 
De overheid doet een beroep op de burgerzin van alle personeelsleden. Schoolpersoneel wordt verwacht aanwezig te zijn op school, tenzij op lokaal niveau via sociaal overleg uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Zij worden verwacht actief de opvang op te nemen tijdens de schooluren. Tegelijk maak je goede afspraken over voor- en naschoolse opvang. Afspraken over alle aspecten van de opvang worden op lokaal niveau gemaakt. De lessen worden opgeschort, maar het is raadzaam om alternatieve initiatieven te nemen zodat leerlingen leerstof en vaardigheden kunnen onderhouden en inoefenen. Ook daarover worden lokaal afspraken gemaakt.
 
Als een school in de onmogelijkheid is om opvang te organiseren, bijvoorbeeld omwille van te veel afwezige personeelsleden wegens ziekte, dan kan het bestuur beslissen om de school alsnog te sluiten. Daartoe volg je de richtlijnen van Schooldirect en neem je contact op met je schoolbeheerteam (AgODi).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvang in internaten?
 
Internaten volgen de regeling voor scholen. Ze voorzien in opvang voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (ouders die in de gezondheidssector werken, ouders in het buitenland, kinderen van rondtrekkende ouders, geplaatste kinderen …) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. 
 
Bij leerlingen die in de week op internaat verblijven, bewaken opvoeders de gezondheidstoestand van de kinderen en nemen bij mogelijke symptomen contact op met de CLB-arts, de arts van het internaat en de ouders.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opvang in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs?
 
In het deeltijds kunstonderwijs wordt geen les of opvang voorzien. Centra voor volwassenenonderwijs volgen de principes van de hogescholen en universiteiten en organiseren zo veel mogelijk onderwijs op afstand.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kunnen (bestuurs)vergaderingen plaatsvinden?
 
We krijgen vragen over de wenselijkheid om bestuursvergaderingen, overleg tussen personeelsleden ... te laten doorgaan. Om die inschatting te maken, gebruik je de 7 criteria van de overheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook