Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over onze ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs en over de waarborgregeling.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Met deze extra nieuwsbrief informeren we je over onze ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs en over de waarborgregeling.

 

   Algemeen

 
 
Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs
 
Naar jaarlijkse traditie organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs waarin we toelichting geven bij de onderwijsactualiteit met focus op nieuwe regelgeving vanaf het schooljaar 2016-2017. De sessies vinden in de regio’s plaats in de periode van 7 tot 17 juni 2016. Meer informatie over de thema’s vind je via onderstaande link. Je kunt er ook aanmelden en inschrijven.
 
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Waarborgregeling 2016-2017 in het basisonderwijs - kandidaatstelling scholen gewoon basisonderwijs
 
In nieuwsbrieven 37 en 38 kon je lezen dat er tijdens het schooljaar 2015-2016 opnieuw een significante leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs was. Er werd beslist om, uitsluitend voor het schooljaar 2016-2017, de waarborgregeling bij wijze van overgangsjaar verder te laten bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. De waarborgregeling 2016-2017 is aanzienlijk groter dan de pre-waarborgregeling 2015-2016. Hierdoor zijn meer projecten mogelijk. De paritair samengestelde commissie voor het vrij onderwijs heeft, na consultatie van de regio’s, gekozen voor twee mogelijke pistes in 2016-2017:
 
 
1. 
 
‘Samen sterker op de klasvloer’ in het basisonderwijs via co-teaching: zowel huidige pilootscholen als nieuwe scholen bubao kunnen kandideren
 
2. 
 
‘Bubao in duo met bao’: een continuüm van ondersteuning via een geïntegreerde werking op de klasvloer vanuit een samenwerking gewoon – buitengewoon basisonderwijs
 
In de oproep kandidaatstelling vind je een lijst van de geselecteerde projecten en scholen bubao. Deze geselecteerde projecten omvatten meestal een samenwerking tussen meerdere scholen bubao in de regio. Voor info over de concrete samenwerkingsverbanden neem je best contact op met de regionale pedagogisch begeleiders.
 
De gewone basisscholen kunnen zich kandidaat stellen om ondersteund te worden vanuit een project waarborgregeling 16-17 tot maandag 6 juni 12 uur.  Je vindt alle informatie over de twee pistes en de procedure tot kandidaatstelling in deze oproep voor kandidaatstelling.
 
Op dinsdag 14 juni 2016 krijgen alle geselecteerde scholen een gerichte communicatie. Op donderdag 16 juni 2016 volgt een communicatie via de nieuwsbrief. Regionale informatievergaderingen voor deelnemende scholen en personeelsleden worden gepland tussen 20 en 30 juni 2016.
 
Tot slot willen we benadrukken dat de waarborgregeling 16-17 geen voorafname is op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Waarborgregeling 2016-2017 in het secundair onderwijs – stand van zaken
 
In het schooljaar 2016-2017 zullen 273 waarborglestijden (onderwijzend personeel) en 184 waarborguren (paramedici) vanuit het buitengewoon secundair onderwijs kunnen worden ingezet in het gewoon secundair onderwijs. Dat is een zeer klein aantal.
 
In de departementale stuurgroep van 26 mei 2016 werd afgesproken dat de aanwending ervan zou moeten aansluiten bij het doelstellingenkader voor het basisonderwijs. Dat betekent dat er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle, collegiale ondersteuning op de klasvloer in het gewoon secundair onderwijs door de middelen voldoende substantieel en zonder versnippering in te zetten met het oog op de verhoging van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en leerkrachtenteams in het gewoon secundair onderwijs in hun onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Slechts een klein aantal scholen voor gewoon secundair onderwijs kan ondersteuning krijgen vanuit de middelen van dit project.
 
Van zodra de modaliteiten in de paritaire commissie afgesproken zijn, mag je hierover de nodige informatie verwachten. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook