Dit is nieuwsbrief 129 van 23 augustus 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 129 van 23 augustus 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Technische problemen website
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacature halftijds pedagogisch schoolbegeleider Don Bosco
►  Vacature projectmedewerker EVC volwassenenonderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018
►  Programmaties schooljaar 2019-2020: aanpassing planningsprocedure
►  Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2018-2019
►  Masterclass voor besturen door Jean-Pierre Roelands
►  Onthaal voor kandidaat- en startende bestuurders
►  Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
Personeel
►  Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
►  Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het vwo
►  Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2018-2019
►  Nascholing personeelsreglementering
Lerenden
►  Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2018
►  Aanpassing modellen van leerlingenstageovereenkomst
►  Crisis op school: hoe voorkom je erger?
Curriculum & vorming
►  Stand van zaken: afschaffing vestigingwet
►  Ondersteuning leerplan Ondernemend Project ter vervanging van het leerplan Bedrijfsbeheer
►  Doe mee met het project Financial Literacy@School
Identiteit & kwaliteit
►  Studiedag Community Service Learning
►  Erasmus+ KA1: uitdagende leeromgevingen ontwikkelen in team
►  Leeftocht nu ook voor leerlingen in kleuter- en lager onderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
 
 
 

   Algemeen

 
 
Technische problemen website
 
De voorbije weken meldden verschillende van onze leden dat ze geen documenten op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden raadplegen. We namen de nodige maatregelen om het probleem op te lossen en excuseren ons voor het ongemak. Mocht je alsnog problemen ondervinden dan kun je terecht bij de Helpesk (helpdesk@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 88).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 5 juli 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Verbale en non-verbale agressie in het onderwijs
 
► 
 
Lerarenevaluatie in onderwijs
 
► 
 
Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Vlor-advies over studentenparticipatie hoger onderwijs
 
► 
 
Overdracht van verslagen bij schoolverandering
 
► 
 
Pesten op school
 
► 
 
Overleg met federale overheid over hbo5-Verpleegkunde
 
► 
 
Ontwikkelcommissies eindtermen
 
► 
 
STEM-monitor en tso/bso
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
 
► 
 
nascholer modegerichte ICT
 
► 
 
secretariaatsmedewerker regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider kleuteronderwijs in de Dienst Curriculum & vorming
 
Daarnaast brengen we ook nog graag onze andere lopende vacatures onder de aandacht:
 
 
► 
 
projectleider ICT
 
► 
 
helpdeskmedewerker ICT
 
► 
 
stafmedewerker Vlaams Sociaal en Waarborgfonds
 
► 
 
stafmedewerker fiscaal en financieel beleid
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature halftijds pedagogisch schoolbegeleider Don Bosco
 
De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco (PB SDB), een onderdeel van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft een vacature voor een halftijdse pedagogisch begeleider voor de secundaire scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC). Je staat als schoolbegeleider mee in voor de ondersteuning van de onderwijskwaliteit en het stimuleren van het beleidsvoerend vermogen in de nijverheidstechnische secundaire scholen van het DBOC. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature projectmedewerker EVC volwassenenonderwijs
 
De pedagogische begeleleidingsdiensten zoeken een projectmedewerker EVC om de pilootprojecten rond het 'erkennen van verworven competenties' te coördineren. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties schooljaar 2019-2020: indiendatum 15 september 2018
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) worden drie indieningsdata gebruikt: 15 september 2018, 30 november 2018 en - uitzonderlijk dit schooljaar, enkel voor de aanvragen duale opleidingen - 15 oktober 2018.
 
We herinneren je nu aan de eerste deadline van 15 september 2018. De structuurwijzigingen die je tegen die datum moet aanvragen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC, staan opgesomd in de punten 4.1 (buitengewoon basisonderwijs), 4.2 (buitengewoon secundair onderwijs) en 4.3 (gewoon secundair onderwijs) van bovenvermelde planningsmededeling.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties schooljaar 2019-2020: aanpassing planningsprocedure
 
Aanvragen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, gaan steeds uit van de scholengemeenschap. Je voegt aan de aanvraag het advies van het medezeggenschapscollege en van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap toe.
 
Voor secundaire scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap, en voor secundaire scholen die behoren tot een scholengemeenschap waar geen medezeggenschapscollege is opgericht, dien je voortaan het advies van de schoolraad van de aanvragende school aan elk aanvraagdossier toe te voegen.
 
De betreffende rubrieken op de aanvraagformulieren zijn in die zin aangepast. Je kunt de aanvraagformulieren aanklikken in punt 7 van de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Telling leerlingen en internen bij de start van het schooljaar 2018-2019
 
Om planlast te verminderen, organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de twee vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  
 
Voor internaten vragen we bij de start van het schooljaar 2018-2019 wel de internenaantallen op, omdat wij van het departement geen tellinggegevens voor de internaten ontvangen. Coördinator Anja Dingenen e-mailt op woensdag 29 augustus elke beheerder of bevoegde contactpersoon internaten met de nodige richtlijnen. Wij vragen je om ons daarna zo snel mogelijk en uiterlijk op vrijdag 7 september de resultaten van de telling te bezorgen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass voor besturen door Jean-Pierre Roelands
 
Jean-Pierre Roelands   Traditioneel starten we met een masterclass voor bestuurders om het jaarthema in te leiden. Dit jaar geeft Jean-Pierre Roelands, commercieel directeur op rust van Colruyt, zijn visie op organisatiestructuur en -cultuur. Daarbij vertrekt hij vanuit missie, visie en kernwaarden.
 
Nieuw dit werkjaar is dat de masterclass niet in Brussel plaatsvindt, maar wel in twee regio's gespreid over Vlaanderen. Je kunt gaan luisteren op dinsdag 25 september 2018 in Brugge en op donderdag 27 september 2018 in Mechelen. Meer informatie over de inhoud en inschrijving vind je op www.nascholing.be. Voor verdere vragen kun je terecht bij Marleen Decuyper
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onthaal voor kandidaat- en startende bestuurders
 
Ben je een kandidaat- of startende bestuurder? Dan willen we je bij de start van dit nieuwe werkjaar graag welkom heten. De eerste onthaalsessies zijn gepland op maandag 17 september 2018 in Hasselt en op donderdag 20 september 2018 in Gent. Alle bestuurders zijn welkom, ongeacht de regio. De inhoud is op maat van kandidaat- en startende bestuurders. Meer informatie over de inhoud en inschrijving vind je op www.nascholing.be. Voor verdere vragen kun je terecht bij Marleen Decuyper
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Bestuur & organisatie op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2018 volgen de medewerkers van de Dienst Bestuur & organisatie een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar.
 
Bij hoogdringende vragen kun je tijdens die dagen de dienst bereiken op het gsm-nummer 0497 42 43 58.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het so
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan de Dienst Personeel. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.
 
Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen ('bufferen') naar het volgende schooljaar, maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.
 
De Dienst Personeel treedt op als makelaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Contacteer dan Guy Debusschere.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prikbord 2018-2019: tekort of overschot aan uren-leraar in het vwo
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs al geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd 'prikbord'. De Dienst Personeel brengt scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen.
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 breiden we de dienstverlening opnieuw uit naar het volwassenenonderwijs. 
 
Heeft je centrum voor volwassenonderwijs een tekort aan leraarsuren voor het komende schooljaar? Of ben je bereid om leraarsuren uit te lenen aan andere centra? Neem dan contact op met Guy Debusschere.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2018-2019
 
De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.
 
Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers dat op woensdag 26 september 2018 plaatsvindt.
 
We bezorgen je de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing personeelsreglementering
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.
 
 
► 
 
Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs organiseren we sessies op donderdag 20 september en dinsdag 25 september. Schrijf je gratis in.
 
► 
 
Voor het basisonderwijs organiseren we een sessie op vrijdag 28 september. Schrijf je gratis in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2018
 
We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking heeft op leerlingen voor het schooljaar 2018-2019. Je vindt er meer informatie over onder andere:
 
 
► 
 
de invoering van het getuigschrift bereikte doelen in het basisonderwijs
 
► 
 
de vereenvoudiging van de procedure voor schoolverandering in het basisonderwijs
 
► 
 
de uitbreiding van het tijdelijk project “schoolbank op de werkplek”
 
► 
 
de nieuwe regelgeving over leerlingenbegeleiding
 
► 
 
de wijzigingen aan de regelgeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
Je vindt de mededeling op onze website onder het thema 'Wijzigingen in de reglementering'.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing modellen van leerlingenstageovereenkomst
 
We pasten de modellen van leerlingenstageovereenkomst (MLER_072_B01 t.e.m. B04 en MLER_051_B05 t.e.m. B07) en het model van trainingsovereenkomst (voor een sociaal maatschappelijke training (SMT)) (MLER_051_B04) beperkt aan. Je vindt ze op de themapagina Stages in het secundair onderwijs. De oude modellen zijn ook nog steeds bruikbaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Crisis op school: hoe voorkom je erger?
 
De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord … Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaatsvindt, is de impact groot.
 
Vaak worden er van directeurs en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse schoolwerk. Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, kan de interventie en de communicatie veel efficiënter en doelbewuster verlopen. Om je daarbij te ondersteunen, organiseren we op maandag 22 oktober in Hasselt de vorming 'Crisissen op school: hoe voorkom je erger?'.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Stand van zaken: afschaffing vestigingwet
 
We informeren alle directies secundair onderwijs en volwassenenonderwijs over de actuele stand van zaken met betrekking tot de afschaffing van de vestigingswet in Vlaanderen:
 
 
► 
 
Met ingang van 1 januari 2018 is het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in verschillende beroepen.
 
► 
 
Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering principieel beslist om de vestigingsvoorwaarden ook af te schaffen voor de resterende elf gereglementeerde commerciële beroepen.
 
► 
 
Met ingang van 1 september 2018 wordt ook de verplichting opgeheven om basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen voor wie zich in het Vlaams Gewest als zelfstandige wil vestigen. Voor meer informatie daarover verwijzen we graag naar ons nieuwsitem ‘Afschaffing getuigschrift bedrijfsbeheer’ van 29 mei 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuning leerplan Ondernemend Project ter vervanging van het leerplan Bedrijfsbeheer
 
Op 1 september 2018 verdwijnt het attest bedrijfsbeheer en wordt de focus gelegd op een praktijkgerichte benadering om ondernemende competenties te verwerven. Eekhout Academy organiseert in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een innovatief traject om de doelstellingen van het leerplankader te bereiken.
 
Een tweedaags traject hanteert methodieken die gebaseerd zijn op een eerder onderzoek (Allo Inno). De methodieken worden rond het Business Model Canvas opgebouwd. Snel inschrijven is de boodschap, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Doe mee met het project Financial Literacy@School
 
Financial literacy  
 
Het voorbije schooljaar kregen bijna achtduizend leerlingen lessen over geldzaken in het kader van het onderzoeksproject ‘Financial Literacy@School’.
 
Ook in het schooljaar 2018-2019 kunnen klasgroepen van het tweede en derde jaar secundair onderwijs zich inschrijven om het lesmateriaal rond sparen en beleggen uit te testen in de klas. Daarnaast kunnen leraren intekenen voor een professionaliseringstraject.
 
Interesse om in oktober 2018 met het lesmateriaal aan de slag te gaan en/of in te stappen in het professionaliseringstraject? Laat dat dan weten via het formulier ‘Lesmateriaal financiële educatie eerste trimester 2018-2019’.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Studiedag Community Service Learning
 
Studiedag CSL   Wil je kennismaken met Community Service Learning? Volg dan onze studiedag, waar we niet alleen de theoretische inhouden toelichten rond dienen, reflecteren en leren, maar ook werken vanuit enkele sterke praktijken in het onderwijs, werkveld en de solidariteitsinstellingen. In enkele werkwinkels zetten we eveneens in op het leren reflecteren en het opstarten van een nieuw project CSL binnen de school.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Erasmus+ KA1: uitdagende leeromgevingen ontwikkelen in team
 
KA1   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor het schooljaar 2019-2021 een Erasmus+ KA1 mobiliteitsproject indienen én coördineren rond het thema 'Uitdagende leeromgevingen ontwikkelen & clusteren'. Bij goedkeuring zullen teams internationaal leren hoe ze kunnen samenwerken om uitdagende leeromgevingen voor hun leerlingen te ontwikkelen en te clusteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht nu ook voor leerlingen in kleuter- en lager onderwijs
 
Leeftocht   Om het jaarthema ‘Stap je mee?’ en de bijbehorende maandthema’s nog meer te laten leven in de basisscholen, zijn er vanaf dit schooljaar ook leerlingenversies van Leeftocht voor de kleuter- en lagere school. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat daarvoor een samenwerking aan met de geloofstijdschriften NaomiSimon en Samuel van Uitgeverij Averbode.
 
Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine enerzijds en op Simon Magazine en Samuel Magazine anderzijds krijgen leraren bij elk nummer gratis een Leeftocht-bijlage met didactische suggesties voor jonge kinderen (4-7 jaar) en oudere kinderen (7-12 jaar).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
VIAS, het kenniscentrum gespecialiseerd in mobiliteit en veiligheid, lanceert een grootschalige barometer bij ondernemingen over hoe veiligheid en beveiliging op de agenda worden gezet en hoe men zich wapent in de strijd tegen criminaliteit (bv. diefstal, afpersing, cybercriminaliteit). Ook besturen en scholen kunnen deelnemen aan de bevraging. Bij vragen of opmerkingen kun je veiligheidsbarometer.ondernemingen@vias.be.
 
► 
 
Het ‘Project AZO!’ begeleidt en ondersteunt vluchtelingen die een eigen bedrijf willen opstarten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF). Daarnaast zijn er verschillende partners, waaronder Unizo, Starterslabo, Stebo, Microkrediet en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, bij betrokken. Het ‘Project AZO!’ is opgestart voor iedereen die vluchteling is, achttien jaar of ouder en in Vlaanderen woont. Vanaf 2019 is het project toegankelijk voor iedereen die een inburgeringstraject volgt.
 
► 
 
Debattle, een project van de Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten en De Ambrassade, wil jongeren informeren, activeren en sensibiliseren met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. De website van Debattle bevat een pak gratis informatie en tools die in de lessen kunnen gebruikt worden of om op school tot een debat te komen.
 
► 
 
Ook volwassenen met een beperking hebben het recht om hun creatieve, artistieke en intellectuele potentieel te benutten, en daar de juiste training en middelen voor te krijgen. Tenminste, dat zou zo moeten zijn volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Daarom organiseert EASPD op 18 september 2018 een evenement 'Towards Creative Inclusion in Adult Education' om beleidsmakers, kunstenaars, leraren, culturele centra, dienstverleners en organisaties van personen met een beperking bij elkaar te brengen. Schrijf je in.
 
► 
 
Met een doos vol vragen biedt het spel 'Cirkelen in de klas' je de mogelijkheid om in de klas cirkelgesprekken te voeren. De kaarten helpen je om verbinding te creëren tussen de leerlingen en leraren, de relaties te onderhouden door te spreken over wat er leeft in de groep en te herstellen wanneer er een conflict is. 
 
► 
 
Ligand organiseert op 10 en 11 januari 2019 de opleiding 'Herstelgericht leiderschap'. Hoe pas je als leidinggevende herstelgericht werken toe in de complexe realiteit van elke dag? Hoe slaag je erin teamleden zo consequent mogelijk te betrekken bij een beslissing? Hoe pak je conflicten op een duurzame en verbindende manier aan? De module biedt de nodige kaders, praktijken, oefen- en reflectiemogelijkheden aan om antwoord te krijgen op dergelijke vragen. Ze daagt leiders uit stil te staan bij hun eigen houding en biedt de kans eigen casussen uit te wisselen met gelijkgezinden in een gelijkaardige positie.‚Äč
 
► 
 
Op zondag 2 september 2018 organiseert Sant’Egidio, in samenspraak met de Joodse Gemeenschap van Antwerpen, een herdenkingswandeling voor de Joodse en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het motto is ‘Wie vergeet is gedoemd te herhalen’. 
 
► 
 
Op maandag 3 september 2018 wordt in CVO VTI Brugge de kick-off gegeven van een innovatief project waarbij volwassenen in een hybride leeromgeving worden opgeleid tot industrieel elektrisch installateur. 
 
► 
 
Doe mee met de scholenactie van Oxfam tijdens de Week van de Fair Trade en zet de dramatische situatie van de Afrikaanse cacaoboeren in de kijker onder de noemer 'Draai niet rond de pot (pas de regels aan!)'. Bestel nu gratis plaktattoos. Maak een massafoto of een portrettenreeks van getattoeëerde jongens en meisjes met een willetje! Meer info, actietips en registratie van de actie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
De Erkende Instantie r.-k. godsdienst zoekt in het bisdom Antwerpen een inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs ad interim
 
► 
 
VLHORA zoekt een beleidsmedewerker personeelsbeleid en kunstenbeleid.
 
► 
 
Broederlijk Delen vzw zoekt voor de regionale dienst Antwerpen een educatief medewerker onderwijs- en jongerenwerking.
 
► 
 
V.Z.W. Kasteel Mariagaarde Hoepertingen zoekt een coördinator.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een lector Engels en stagebegeleiding ad interim.
 
► 
 
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) zoekt een directeur.
 
► 
 
Vacatures voor selectie- en bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook