De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld.
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
Dit is de laatste aflevering van de verkiezingsnieuwsbrief. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina. Op 20 juni bekrachtigt de raad van bestuur de nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld.
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
Dit is de laatste aflevering van de verkiezingsnieuwsbrief. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina. Op 20 juni bekrachtigt de raad van bestuur de nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs. 

 

   Algemeen

 
 
Verlenging termijn indienen stembiljetten
 
De kiesbrieven zijn eind vorige week op de post gegaan. Door het Pinksterweekend loopt de bedeling van de brieven vertraging op. Daarom geven we je tot dinsdag 18 juni om 12 uur de tijd om ons je stembiljet terug te bezorgen.
 
Onze excuses voor het ongemak!
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale kandidatenlijsten
 
Ontdek wie de kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs van jouw regio zijn: 
 
 
► 
 
Regio Antwerpen
 
► 
 
Regio Limburg
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen
 
De verkiezingen gaan over deze vier vertegenwoordigers. Voordrachten voor de coördinerend directeur verlopen via de regionale vergadering van coördinerend directeurs. Die worden uiterlijk op 14 juni verwacht. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe en wanneer stemmen?
 
Wie heeft stemrecht?
 
 
► 
 
Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
 
► 
 
Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.
 
Waar zijn er verkiezingen?
 
 
► 
 
Er zijn verkiezingen in de regio's Antwerpen, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In de regio Limburg is er voor drie van de vier plaatsen één kandidaat voorgedragen. Zij zijn rechtstreeks verkozen. Voor één plaats is er geen kandidaat.
 
Hoe verlopen de regionale verkiezingen?
 
 
► 
 
De verkiezingen verlopen per brief. Elke stemgerechtigde directeur ontving vanaf 7 juni een brief met de regionale kieslijst. 
 
► 
 
De verkiezingen gaan over deze 4 vertegenwoordigers:
 
► 
 
directeur van een doorstroomschool;
 
► 
 
directeur van een campus- of domeinschool;
 
► 
 
directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
 
► 
 
directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 
► 
 
Elke stemgerechtigde directeur heeft per categorie 1 stem. Hij maakt een keuze bij die categorieën waar er meerdere kandidaten zijn.
 
► 
 
De stembiljetten worden uiterlijk op 18 juni om 12 uur bezorgd aan Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 
► 
 
Indien nodig gebeurt de arbitrage door de regiodirecteur in samenspraak met het beleidsteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook