Dit is nieuwsbrief 189 van 30 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
We wensen uitdrukkelijk al onze directeurs proficiat met hun feestdag morgen op 31 januari. Bedankt voor je nooit aflatende en dagelijkse inzet!
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 189 van 30 januari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
We wensen uitdrukkelijk al onze directeurs proficiat met hun feestdag morgen op 31 januari. Bedankt voor je nooit aflatende en dagelijkse inzet!
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2020
►  Netwerkorganisatie in beeld: Janien De Pauw
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
Lerenden
►  Externe stuurgroep ondersteuningsmodel samengekomen
Curriculum & vorming
►  Studiedag 'CLIL in de praktijk' op 10 maart 2020 in Brussel
►  Infosessies evaluatiebox en IDP 2020
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht februari 2020: liefhebben
►  17 februari: leid de dag van de hoop in met een filmpje van zr. Jeanne Devos
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2020:
 
 
► 
 
verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 21 januari 2020
 
► 
 
verslag Directiecommissie basisonderwijs – 22 januari 2020
 
► 
 
verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 23 januari 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Janien De Pauw
 
Janien De Pauw  
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. 
 
Deze maand laten we Janien De Pauw, directeur van Buitengewoon Lager Onderwijs Hartencollege in Ninove, aan het woord.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 23 januari 2020 beantwoord werden:
 
 
► 
 
dutjestaks
 
► 
 
openstelling van sportinfrastructuur
 
► 
 
ziekteverzuim bij onderwijspersoneel
 
► 
 
vertrouwelijke informatie in CLB’s
 
► 
 
kinderverzorgers in kleuterklas
 
► 
 
digitale schooltoetsen
 
► 
 
studieheroriëntatie
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 29 januari 2020 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
lerarentekort
 
► 
 
kleuterparticipatie
 
► 
 
inschrijvingsdecreet en COCOF
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
 
Al onze vacatures vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
De vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen in Aalst zoekt een directeur coördinator.
 
► 
 
Vzw EDUGO Scholengroep in Oostakker zoekt een adjunct-directeur en een technisch adviseur (elektro-)mechanica.
 
► 
 
Scholengemeenschap Meander in Destelbergen, Gent, Heusden, en Melle zoekt een halftijds coördinerend directeur.
 
► 
 
Vzw Karel De Goede in Assebroek zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
Het bestuur van vzw KITOS in Muizen zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vzw KOMO in Mechelen zoekt een technisch adviseur-coördinator voor buitengewoon secundair onderwijs.
 
► 
 
Vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt twee directeurs basisonderwijs in Aalter-Brug en Hansbeke.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Goedkeuring subsidiedossiers door AGION
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van 29 januari 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 43 subsidiedossiers goed voor in totaal 5 964 029,83 euro subsidie! 
 
Het team infrastructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen begeleidde een belangrijk deel van die subsidiedossiers naar een goedkeuring bij AGION. Je kunt ook verder op ons rekenen.
 
Welke dossiers keurde AGION precies goed? Hier vind je het overzicht.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Externe stuurgroep ondersteuningsmodel samengekomen
 
Zoals bekend werd het ondersteuningsmodel voorbereid, opgevolgd en aangestuurd door een stuurgroep, met een vertegenwoordiging van de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden, CLB en de overheid. In de planning was ook een monitoring en evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel (resultaten evaluatie: september 2019) (NO/2017/02, punt 8) voorzien.
 
Op 29 januari 2020 kwam deze externe stuurgroep, voor de eerste keer tijdens de nieuwe legislatuur, samen. Op de agenda stond als enige punt een toelichting van de evaluatie van het ondersteuningsmodel. Prof. dr. Elke Struyf, die de evaluatiecommissie heeft voorgezeten, lichtte de grote lijnen van het evaluatierapport toe. Van zodra het rapport van de Commissie Struyf wordt vrijgegeven, mag er gecommuniceerd worden over dit rapport.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Studiedag 'CLIL in de praktijk' op 10 maart 2020 in Brussel
 
De vijfde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op 10 maart 2020 zoomt in op de realiteit van Content and Language Integrated Learning anno 2020. Het is een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.
 
In de keynote presenteren Philippe Hiligsmann (UCLouvain), Jill Surmont (VUB en UCLL) en Liesbeth Martens (UCLL) hun onderzoek naar de effecten van CLIL in het Franstalige en Vlaamse CLIL-onderwijs. Welke lessen trekken zij voor CLIL in Vlaanderen, Wallonië en Brussel? Daarnaast kun je inspiratie opdoen over praktische en pedagogisch-didactische kwesties.
 
Schrijf nu in voor het programma van 10 maart 2020.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessies evaluatiebox en IDP 2020
 
Door de grote interesse organiseren we enkele bijkomende infosessies evaluatiebox en IDP 2020. Daarvoor kun je nog steeds inschrijven!
 
 
► 
 
PB Regio West-Vlaanderen op dinsdag 4 februari 2020 van 17 tot 19 uur
 
► 
 
PB Regio Mechelen-Brussel op donderdag 6 februari 2020 van 17 tot 19 uur
 
► 
 
PB Regio Limburg op dinsdag 11 februari 2020 van 17 tot 19 uur
 
Deelnemers die al ingeschreven zijn voor de namiddagsessie, maar toch liever aansluiten bij een van de avondsessies, kunnen e-mailen naar marina.begyn@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht februari 2020: liefhebben
 
Liefde  
 
Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. Henry Drummond
 
Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
17 februari: leid de dag van de hoop in met een filmpje van zr. Jeanne Devos
 
Dag van de hoop   17 februari is internationale dag van de hoop voor kinderen. Dit schooljaar staan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele scholen met het jaarthema HANDEN VOL HOOP helemaal in het teken van de pedagogie van de hoop. Geeft ook jouw school op 17 februari een teken van hoop?
 
In een filmpje legt zuster Jeanne Devos de oorsprong en het ontstaan van de dag uit en geeft ze een boodschap van hoop mee. Een scenario en tips helpen je voor een duidingsmoment.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
My Story Map op 21 februari 2020 in Gent - leraren uit CLW, PAV, OKAN, maar ook breed toepasbaar voor andere vakken.
 
► 
 
Zingen met jonge kinderen uit 5 x 7 en 7 x 5 – basisonderwijs 
 
► 
 
Werken aan bevestigen en begrenzen. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag – basisonderwijs
 
► 
 
Meer leesplezier in de tweede en derde graad basisonderwijs en de eerste graad van secundair onderwijs! Meer lezen, beter in taal! – niveauoverstijgend
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Al voor de vierde keer organiseert Ouders voor Inclusie, Steunpunt voor Inclusie samen met Docenten voor Inclusie een symposium gericht op inclusief onderwijs. Het symposium (Wat als) inclusie werkt!? vindt plaats op 4 maart 2020 in Brussel. Een aanrader voor iedereen die bij inclusie betrokken is. 
 
► 
 
Op 6 maart 2020 hosten Mediawijs en het Departement Onderwijs en Vorming de studiedag Games in de klas in Brussel. De studiedag richt zich op alle leraren en mensen uit het onderwijsveld met interesse in games in de klas, en het is ook het jaarlijks terugkommoment voor de mediacoaches. Tijdens de studiedag staat het thema "gaming" centraal. Er wordt gestart met een plenaire sessie, daarna kies je één van de sessies uit het voormiddagaanbod en één van de sessies in het namiddagaanbod.
 
► 
 
Op 6 maart 2020 organiseert het Departement Ondewijs en Vorming, in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie, een gratis studievoormiddag Samenwerken met sociale economie en werkplekleren: nieuwe wegen voor het facilitair beheer in scholen in Brussel. Tijdens de studiedag maak je kennis met de beginselen van duurzaam facilitair beheer in scholen en leer je hoe je daarvoor een beroep kunt doen op het werkplekleren en de sociale economie. In enkele praktijksessies maak je kennis met lopende projecten. 
 
► 
 
Op woensdag 8 april 2020 organiseren vzw West-Covo en Kortrijk Xpo voor de 68ste keer onderwijsbeurs Tools4Schools in hal 1. Op Tools4schools kunnen leraren en directie van het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, logopedisten, ergotherapeuten en kinderverzorgsters kennis maken met boeiende leerstrategieën en de nieuwste educatieve materialen. 
 
► 
 
Je kunt vanaf nu tot en maart 30 maart 2020 een dossier indienen over Innovatief onderwijs ondersteund door ICT: naar een doordachte visie en acties op jouw school bij Veranderwijs.nu.  Leraren, ICT-coördinatoren, pedagogisch begeleiders, schoolleiders ... die actief zijn in een door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde school voor basis- en secundair onderwijs en die tijdens het schooljaar 2020-2021 een initiatief binnen het thema van deze oproep willen uitvoeren, kunnen een dossier indienen. Er kan tot 4 000 euro steun aangevraagd worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
De onderwijsinspectie is op zoek naar een
 
 
► 
 
onderwijsinspecteur basisonderwijs
 
► 
 
onderwijsinspecteur buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
onderwijsinspecteur CLB
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook