Dit is Nieuwsbrief 60 van 17 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 60 van 17 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  November-decembernummer van ‘In dialoog’ verschenen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2016
►  Lieven Boeve over de God van Vermeersch (en die van de christenen)
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
Bestuur & organisatie
►  AGION: einddatum 30 november 2016
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2017-2018 indienen bij AgODi
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2017-2018 indienen bij AgODi
►  Rekenmodule voor raming werkingstoelagen in basisonderwijs
►  DPCC-aanvragen structuurwijzigingen
Personeel
►  Tijdelijke vervangingen van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs
Lerenden
►  Statuut van de Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
►  Infosessie: 'Het exploratie-instrument Columbus binnen het SOHO-traject op jouw school'
►  GOK-platform I voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
Curriculum & vorming
►  Nascholingsinitiatieven NT2 in de kijker
►  Studiedag CLIL (Content and Language Integrated Learning) op 13 februari 2017
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
►  Advent 2016: akkoord?
 
 
 

   Algemeen

 
 
November-decembernummer van ‘In dialoog’ verschenen
 
In dialoog november-december
 
Vorige week verscheen het november-decembernummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer beschikbaar.
 
Via de artikelzoeker van 'In dialoog' krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
 
► 
 
Niet de structuren, maar de mensen maken het verschil! Edito
 
► 
 
Een charter van goed bestuur
 
► 
 
Nieuwkomers, een zaak voor elke school
 
► 
 
Gsm op school.​ Pro-​Contra
 
► 
 
Modernisering eerste graad secundair onderwijs
 
► 
 
Een professioneel veiligheidsmanagement: wat en hoe?
 
► 
 
Boekrecensies
 
► 
 
CLB en school: samen sterk voor zorg!
 
► 
 
Het volwassenenonderwijs onder druk en in volle transitie
 
► 
 
Uitdagingen voor personeelsbeleid: aanwerving en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis-​ en secundaire scholen
 
► 
 
Verkiezing van de beste gids
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving oktober 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van oktober 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie basisonderwijs – 19 oktober 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 20 oktober 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 18 oktober 2016
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Lieven Boeve over de God van Vermeersch (en die van de christenen)
 
Lieven Boeve In 'Over God' wil filosoof Etienne Vermeersch aantonen dat we het bestaan van de god van het christendom om principiële, rationele en ethische redenen niet kunnen aannemen. Lieven Boeve, theoloog en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, las zijn betoog. Zijn recensie kun je lezen in het artikel 'Over de God van Vermeersch (en die van de christenen).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 16 november 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Timing uitvoering van hervorming secundair onderwijs
 
► 
 
Europese besparingen erasmusbeurzen
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 10 november 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Bachelor- en HBO5-opleiding verpleegkunde
 
► 
 
Oriënteringsproef en niet-bindende toelatingsproef lerarenopleiding
 
► 
 
Imamopleiding
 
► 
 
Actieplan van moslimexecutieve
 
► 
 
Federale besparingsmaatregelen en diplomabonificatie
 
► 
 
Vermarkting van onderzoeksresultaten
 
► 
 
Stage in beschutte werkplaats
 
► 
 
Eurostat en vreemdetalenonderwijs in basisonderwijs
 
► 
 
Uren bijzondere pedagogische taken
 
► 
 
Inschrijving zonder geldige verblijfsvergunning
 
► 
 
Franstalige faciliteitenscholen
 
► 
 
Begeleiding van startende directies
 
► 
 
Studiebegeleiding door studentenverenigingen
 
► 
 
Minimumpakketten
 
► 
 
Studentenkoepel voor universiteiten
 
► 
 
Digitalisering en onderwijs
 
► 
 
Gehoorschade en stemproblemen bij leraren
 
► 
 
Studievoortgangsbewaking
 
► 
 
Bedeling van de lerarenkaart
 
► 
 
Waarborgregeling in het M-decreet
 
► 
 
Diergeneeskunde
 
► 
 
Visitatie van de VUB-rechtenopleiding
 
► 
 
Dalend aantal studenten in lerarenopleidingen
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Vormingscentrum Guislain
 
Het vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:
 
 
► 
 
Omgaan met suïcidaal gedrag bij jongeren op 6 december 2016
 
► 
 
Een dag als jonge moslim op 14 december 2016
 
► 
 
Verschillen in interpretatie tussen moslims op 21 december 2016
 
Voor iedereen, Regio Oost-Vlaanderen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
AGION: einddatum 30 november 2016
 
Sinds 1 juli 2016 geldt bij AGION een nieuw afsprakenkader voor projecten die kunnen goedgekeurd worden in afwijking van de chronologie. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bepleit en bekomen dat projecten die in voorbereiding waren, nog via een uitdoofscenario kunnen genieten van het oude afsprakenkader. Dit hield wel enkele randvoorwaarden in, waarvan de deadlines dichterbij komen.
 
We willen vermijden dat hier iets fout loopt waardoor een bestuur de deadline mist. Daarom durven we besturen aanraden om vanaf 25 november 2016 aanvullingen rechtstreeks te bezorgen bij AGION op rf@agion.be met een kopie aan infra.dossiers@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ondertussen blijven we maximaal beschikbaar om je te ondersteunen om de einddatum te halen!
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2017-2018 indienen bij AgODi
 
Deze initiatieven worden voor 30 november 2016 bij AgODi ingediend:
 
 
► 
 
programmatie van een structuuronderdeel op basis van een inruiloperatie
 
► 
 
programmatie van een structuuronderdeel omwille van studiecontinuïteit
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2017-2018 indienen bij AgODi
 
Agodi
 
Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC), worden deze initiatieven voor 30 november 2016 bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) ingediend:
 
 
► 
 
de oprichting/omvorming van een type in het bubao
 
► 
 
de oprichting van een nieuwe buso-school
 
► 
 
de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso
 
► 
 
de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Rekenmodule voor raming werkingstoelagen in basisonderwijs
 
Rekenmodule
 
De rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs is geactualiseerd. Nieuw in deze versie is een aftopping van de leerlingenaantallen die voor de extra toelage voor leerlingenkenmerken in aanmerking komen.
 
Het departement Onderwijs verwacht dat de werkingstoelage per leerling in het buitengewoon onderwijs in het schooljaar 2016-2017 door het bevroren GON-pakket zal toenemen. Voor de scholen van het buitengewoon onderwijs is geen rekenmodule gemaakt, maar er worden wel tabellen ter beschikking gesteld.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen
 
DPCC-aanvragen Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen, ressorteert onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2017-2018, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC voor 30 november 2016 aangevraagd.
 
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon basisonderwijs 2017-2018
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen gewoon secundair onderwijs 2017-2018
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen en GON buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2017-2018
 
► 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten 2017-2018
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Tijdelijke vervangingen van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs
 
Onze mededeling 'Tijdelijke vervangingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs' werd geactualiseerd en aangevuld. Het gaat niet om wijzigingen in de regelgeving, maar om een nieuwe mededeling die de vroegere mededelingen vervangt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Statuut van de Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs
 
Met de Nieuwsbrief 58 van 28 oktober 2016 bezorgden we de Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Omdat hier nog veel vragen over bestaan, verduidelijken we graag het statuut van deze nota.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie: 'Het exploratie-instrument Columbus binnen het SOHO-traject op jouw school'
 
exploratie-instrument Columbus Voor het eerst kun je dit schooljaar het nieuwe exploratie-instrument Columbus - met feedback voor de leerling -  afnemen. Om de implementatie binnen het bestaande studiekeuzeproces te ondersteunen lanceert de VLOR een draaiboek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCLB organiseren nu regionale informatiesessies over het draaiboek en het exploratie-instrument.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
GOK-platform I voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
 
Gelijke onderwijskansen Volgende week starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs met bijeenkomsten in de verschillende regio's. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De modules 1 voor bubao vinden altijd 's ochtends plaats, de modules 2 voor buso na de middag.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingsinitiatieven NT2 in de kijker
 
Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen diverse nascholingsinitiatieven NT2 (Nederlands Tweede Taal) voor de CVO’s:
 
 
► 
 
Ontmoetings- en netwerkmorgen OKAN-NT2 voor de scholen en centra in West-Vlaanderen op 29 november 2016
 
► 
 
Profiel van en methodieken voor andersgealfabetiseerde NT2-cursisten op 20 januari 2017
 
► 
 
Taal en ICT: een geslaagd huwelijk? op 4 februari 2017
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag CLIL (Content and Language Integrated Learning) op 13 februari 2017
 
Clil Op 13 februari 2017 organiseert het Departement Onderwijs & Vorming samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts een studiedag in het Virginie Lovelinggebouw in Gent. Die dag komen knelpunten, praktijkvoorbeelden, CLIL-vakdidactiek … aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
Bezinning voor onderwijsmensen
 
Op 26 november 2016 vindt in de Abdij van Averbode de eerste sessie van editie 2016-2017 van 'Bezinning voor onderwijsmensen' plaats. Marc Desmet spreekt die dag over 'Hoe leven als een 'spider(wo)man' in het spinnenweb van onze boeiende, maar vermoeiende maatschappij?'
 
Heb je interesse om aan die boeiende zaterdagbezinning deel te nemen? Schrijf je dan snel in via het inschrijvingsformulier in de digitale flyer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent 2016: akkoord?
 
Advent Een verzorgd optreden vraagt een degelijke voorbereiding. De muzikanten stemmen de snaren en oefenen het stuk in. Dat is wat in de advent gebeurt als voorbereiding op het kerstfeest. Die muzikale beeldspraak vertaalt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in zijn aanbod voor de advent. Een mix van die vijf delen geeft een eigentijdse beleving van de advent op school, als voorbereiding op een jubelend kerstconcert.
 
 
► 
 
een affiche
 
► 
 
een Leeftochtnummer
 
► 
 
een digitale XXL
 
► 
 
een reeks bezinningskaarten
 
► 
 
een bezinnende diamontage online
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook