In deze extra nieuwsbrief hebben we het onder meer over de telefonische bevraging door de onderwijsinspectie.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief hebben we het onder meer over de telefonische bevraging door de onderwijsinspectie.

 

   Algemeen

 
 
Telefonische bevraging door de inspectie
 
Zoals je in Schooldirect hebt kunnen lezen zijn alle doorlichtingen in het derde trimester geannuleerd en zal de inspectie jullie de komende weken contacteren voor een telefonische bevraging. Ze moet in opdracht van de minister onderzoeken hoe jij en je school deze crisis doorstaan en wat jullie noden zijn op dit moment. Zij zal over haar bevindingen rapporteren aan de minister, de koepels en alle sociale partners. Iedere directeur kan in onderling overleg met de betrokken inspecteur bepalen wat het beste moment is voor dit interview.
 
Met je concrete vragen rond preteaching, de heropstart van scholen, het selecteren van essentiële leerinhouden, feedback en evaluatie, zorg, enz. kan je zoals voorheen steeds terecht bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen via je pedagogische begeleiding of de collega’s van de diensten in Brussel. Zij zullen je zo snel mogelijk een concreet antwoord bezorgen en je ondersteunen bij de implementatie ervan in de context van jouw school. Indien nodig, zal je pedagogische begeleiding voor specifieke beleidsvragen contact nemen met de inspecteur die het aanspreekpunt is voor jullie school en zo samen met hem of haar een onderbouwd antwoord formuleren. Op deze wijze werken Katholiek Onderwijs Vlaanderen en inspectie complementair samen om met z’n allen de corona-uitdagingen zo goed mogelijk aan te pakken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Ramadan in coronatijd
 
De maatregelen rond corona hebben ook invloed op de ramadan, die vrijdag 24 april 2020 start. Geen familie-feestjes, geen moskeebezoek, geen iftars, ... het zal voor alle moslimleerlingen een uitzonderlijke vastentijd zijn. Daarom geven we graag in bijlage de tips van het Netwerk Islamexperten voor leerkrachten en leerlingen tijdens de ramadan in coronatijd. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Helpdesk voor jonge vluchtelingen in coronatijd
 
Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen en hun gezin. In deze bijzondere coronatijden ondervinden deze jongeren extra stress. Daarom heeft Solentra een helpdesk voorzien, waarbij de psychologen rechtstreeks kunnen bereikt worden in de eigen taal van de jongeren. Alle info is te vinden in deze brochure.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Columbus in tijden van corona
 
Ontdek hoe je ook in deze coronatijden aan de slag kan met de exploratietool Columbus om leerlingen te helpen bij de studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bekijk zeker de handige filmpjes op de website!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Telefoontolken ook kosteloos in Brussel
 
Telefoontolken vergemakkelijken de communicatie met anderstalige ouders. Zoals je reeds kon lezen in Schooldirect worden de kosten tot aan de heropstart van de lessen betaald door het Ministerie van Onderwijs. Meer informatie vind je op Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering (AgII).
 
De Brusselse scholen werken normaal via het aanbod van Brussel Onthaal. Uitzonderlijk kunnen de Nederlandstalige Brusselse scholen voor telefoontolken ook een beroep doen op het aanbod van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Scholen bellen tijdens de kantooruren in op het nummer 02 208 06 11 om te polsen of er een telefoontolk beschikbaar is. Een tolk reserveren is voorbehouden voor scholen die een overeenkomst hebben met het Vlaams Agentschap.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Onderzoeken naar thuisleren
 
We delen graag deze onderzoeken over het thuisleren tijdens COVID-19:
 
► 
 
Onderzoek van de UGent brengt in kaart wat werkte en wat niet tijdens deze periode van thuisleren voor Vlaamse kinderen met en zonder ontwikkelingsstoornis. Je vindt er de belangrijkste bevindingen en een aantal voorzichtige adviezen, gebaseerd op de eerste analyses.
 
► 
 
Uit de algemene online bevraging van de UAntwerpen kregen wij de antwoorden op de vragen rond onderwijs door.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook